Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Role płciowe – Między DNA a kulturą. "Nie powiem, że mężczyźni nie mają charakteru, lecz raczej są zbyt prostolinijni, aby ogarniąć różnorakie aspekty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Role płciowe – Między DNA a kulturą. "Nie powiem, że mężczyźni nie mają charakteru, lecz raczej są zbyt prostolinijni, aby ogarniąć różnorakie aspekty."— Zapis prezentacji:

1 Role płciowe – Między DNA a kulturą

2

3 "Nie powiem, że mężczyźni nie mają charakteru, lecz raczej są zbyt prostolinijni, aby ogarniąć różnorakie aspekty piękna kobiecej duszy." Joel Burnell

4 Płeć według nauk społecznych: Role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za stosowne dla mężczyzn i kobiet. Płeć według nauk biologicznych: Różnice biologiczne i behawioralne wpływają na rozwój płci.

5

6 Lista różnorodnych czynników, które stanowią podmiot badania w medycynie / nauce.

7 1. Chromosomy 2. Gonady (narządy płciowe: jądra, jajniki) 3. Hormony 4. Genitalia 5. Drugorzędne cechy płciowe 6. Struktura mózgu 7. Tożsamość płciowa 8. Role płciowe 9. Preferencje erotyczne (oraz orientacja seksualna)

8 Chromosomy: 46,XX; 46,XY; 47,XXY ("zespół Klinefeltera"); 45,X0 (zespół Turnera"); 47,XYY; 47,XXX ("zespół potrójny X"); zespół XXXX; zespół XXXXX; zespół 48,XXYY; mozaiki 46,XX/XY; inne mozaiki i inne. Gonady (narządy płciowe): Jądra, jajniki, mieszane (po jednym z każdego), ovotestes, inne rodzaje gonadowych zaburzeń genetycznych (dysgenesis). Hormony: androgeny, w tym testosteron; estrogeny, w tym estradiol, estriol, estron; antyandrogeny i inne.

9 Genitalia: podstawowe cechy płciowe. Drugorzędne cechy płciowe: np. obecność piersi lub ich brak. Struktura mózgu: specjalne rodzaje cech drugorzędnych, ze względu na ich wpływ na psychologię i zachowanie.

10 Tożsamość płciowa: psychologiczna identyfikacja z jedną z płci. Role płciowe: społeczne oczekiwania dla obu głównych płci. Preferencje erotyczne: (=orientacja seksualna) ginefilia, androfilia, biseksualizm, aseksualizm i różne parafilie

11 Chronologiczna kolejność biologicznego i społecznego rozwoju człowieka. 1. Chromosomy 2. Gonady 3. Hormony 4. Genitalia 5. Drugorzędne cechy płciowe 6. Struktura mózgu 7. Tożsamość płciowa 8. Role płciowe 9. Preferencje erotyczne

12 Wcześniejsze etapy są bardziej biologiczne, a późniejsze bardziej społeczne. 1. Chromosomy 2. Gonady 3. Hormony 4. Genitalia 5. Drugorzędne cechy płciowe 6. Struktura mózgu 7. Tożsamość płciowa 8. Role płciowe 9. Preferencje erotyczne

13 Chromosomy gonady Gonady hormony Struktura mózgu tożsamości płci 1. Chromosomy 2. Gonady 3. Hormony 4. Genitalia 5. Drugorzędne cechy płciowe 6. Struktura mózgu 7. Tożsamość płciowa 8. Role płciowe 9. Preferencje erotyczne

14 Tożsamość ??? płciowa Preferencje erotyczne

15 Nie ma jednego czynnika odpowiedzialnego za ustalanie płci. Są geny pro-męskie, pro-żeńskie, anty-męskie, anty-żeńskie. Poziom różnych hormonów także gra dużą rolę w tym procesie.

16

17 Gdy dziecko się rodzi, ma płeć biologiczną, ale nie społeczną.

18 Płeć, z którą dana osoba się identyfikuje (samo-świadomość)

19 Płeć jest wynikiem społecznie konstruowanych norm odnośnie zachowań, działań i ról danej płci.

20 biologia +normy społeczne = Płeć

21 Dwa punkty (albo - albo) MęskośćŻeńskość

22 Jednowymiarowe, dwubiegunowe kontinuum MęskośćŻeńskość

23 Dwa wymiary, współistniejące w różnym stopniu w każdej osobie.

24 Powstaje przez różne oddziałujące na siebie społeczne procesy.

25 Praca, wpływ(y), rodzina, państwo, dozwolone zachowania i miejsca w przestrzeni fizycznej

26 Język, ideologie, ubiór, media.

27 mężczyznami i kobietami kobietami i kobietami mężczyznami i mężczyznami Wszelkie formy manipulacji; dominacji i poddania się.

28 Płeć, tak jak życie, jest bardziej skomplikowana, niż nam się wydajae...

29 Ćwiczenie teologiczno-biblijne

30 Przeczytane w pociągu: "Nie powiem, że kobiety nie mają charakteru, raczej mają codziennie inny." Heinrich Heine

31 "Nie powiem, że mężczyźni nie mają charakteru, raczej są zbyt prostolinijni, aby ogarniąć różnorakie aspekty piękna kobiecej duszy." Joel Burnell

32 Czy Biblia, teologia biblijna, jest spójna z nauką na temat płci? Ćwiczenie teologiczne na podstawie Gender Identity, w Exclusion and Embrace, Miroslav Volf

33 Natura kobiety jest powierzchowna, zmienna, burzliwa jak piana na płytkich wodach. Należy szkolić mężczyzn na wojnę [i kobiety] dla rekreacji wojowników... cała reszta jest głupotą.

34 Ale ten szowinista napisał coś o kobietach, co wyprzedziło feministki o jakieś sto lat. To mężczyzna stworzył kobietę – ale z czego? Z żebra jego Boga, jego ideału.

35 Płeć to twór kulturalno-społeczny, stworzony głównie przez mężczyzn. Treść pojęcia kobieta ma coś wspólnego z Bogiem mężczyzn.

36 Wzniosły ideał mężczyzny (stworzony zapewne z głowy Boga mężczyn) wywołuje wzniosły (choć nieco niższy) ideał kobiety (stworzonej z żebra tego męskiego boga).

37 Gatens: Ideał pełnego, fallicznego, męskiego ciała zakłada swoją antytezę: brakujące, kastrowane kobiece ciało, które jest jego uzupełnieniem.

38 Ludwig Feuerbach: Bóg jest obrazem stworzonym z ludzkich ideałów, wytworem człowieka. Miroslav Volf: Ciągle dokonujemy projekcji naszych interesów i ideałów na Boga, ale Bóg nie jest naszą projekcją.

39 W jaki sposób natura Boga rzuca światło na relacje między kobietami i mężczyznami i jak powinna wpływać na tworzenie męskości i kobiecości?

40 Jeśli Bóg jest męski, [to co] męskie jest Bogiem. Ale męskie metafory nie są jedynymi metaforami odnośnie Boga w Piśmie.

41 Może Bóg zatem jest bardziej podobny do mężczyzn niż do kobiet, do ojców niż do matek? Ale to co wiemy o ojcach i matkach pochodzi ze stworzenia, więc jest uwarunkowane kulturowo.

42 Męska czy żeńska treść naszego języka o Bogu pochodzi ze sfery stworzenia - czyli od człowieka do Boga!

43 Nie umiemy inaczej mówić o osobach, niż przy pomocy metafor płciowych. Bóg jest osobą, a nie kobietą lub mężczyną.

44 Nic w Bogu nie jest konkretnie męskie czy żeńskie. Ks. Rdz. 1-2: Adam i Ewa dzielą płeć ze zwierzętami, nie z Bogiem. Oni są obrazem Boga w ich wspólnym człowieczeństwie.

45 w ludzkim ciele, które jest zróżnicowne seksualnie. Ciało, według Volfa, to źródło płciowości, choć samo w sobie nie stanowi jej treści.

46 Płeć jest pojęciem konstruowanym społecznie. Płeć jest płynna, ale nie jest arbitralna: ma swoje źródło w stabilnych biologicznych i hormonalnych różnicach.

47 biologia +normy społeczne = Płeć

48 Płeć jest zawsze interpretacją, konstrukcją danej kultury. Płeć jest możliwa i nieodzowna, ponieważ różnimy się seksualnie w naszych ciałach.

49 Rozważajmy kwestię Boga i płci nie na podstawie naszego języka o Bogu, lecz na podstawie natury Boga.

50 Jurgen Moltmann: Nowy Testament mówi o Bogu przez opisanie w formie narracji więzi między Ojcem, Synem i Duchem, które to więzi są więziami wspólnoty i są otwartymi na świat.

51 Aby zachować zarówno osobę jak i więź, musimy rozumieć [te pojęcia] we wzajemnej relacji: nie ma osoby bez więzi, ale nie ma więzi bez osób. Moltmann Osoby nie są więziami. One istnieją w relacjach, które kształtują ich tożsamość.

52 Na poziomie bycia Ojciec jest pierwszy, bo jest źródłem. Na poziomie życia, Ojciec jest Jednym wśród innych.

53 Ojciec daje Synowi wszelką moc i chwałę bożą, co czyni ich wzajemne więzi egalitarnymi, nie hierarchicznymi.

54 Zatem, jakie według Volfa są implikacje trynitarnego pojęcia osoby dla kwestii tożsamości płciowej?

55 Nie są ustalonymi przez Boga wzorcami, lecz kulturowo- uwarunkowanymi przykładami.

56 Ugruntujmy tożsamość płciową w zróżnicowanych seksualnie ciałach. Pozwólmy rozwijać społeczne konstrukcje płci według wizji tożsamości i wzajemnych więzi osób boskich.

57 Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Ks. Rodz. 1:27 Wniosek: Nieredukowalna dwoistość męskości i kobiecości.

58 Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Ks. Rodz. 2:27 Wniosek: Ta dwoistość ma swoje źródło w naszych seksualnie zróżnicowanych ciałach.

59 ... nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Gal. 3:28 Wniosek: Z niesiono w Chrystusie pewne kulturalnie uwarunkowane normy.

60 Jedność w Chrystusie to wspólnota ludzi posiadających zarówno seksualnie źróżnicowane ciała jak i tożsamości płciowej.

61 Mężczyzni i kobiety są powołani do dojrzałości, do spełnienia. Muszą to osiągnąć razem, ale to oznacza co innego dla kobiet i co innego dla mężczyzń.

62 Trzeba podtrzymać zarówno równość kobiet i mężczyzn, jak i różnice między nimi. Dwoistość jest skłonna ku temu, aby przesuwać się w kierunku nierówności.

63 Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. 1 Kor. 11:11-12

64 Nikt nie jest, sam w sobie, z definicji męski czy żeński. Stajemy się takimi w stosunku do drugiej płci.

65 W11:8-9 Paweł cytuje Ks. Rodzaju z punktu widzenia patriarchalnej kultury. W 11:12 znajduje w nowym stworzeniu zasady równości.

66 Istotą więzi między kobietami i mężczyznami jest współzależność. Czy nie lepiej definiować tożsamość nie przez wykluczenie lecz przez włączenie, nie w zamknięciu się lecz w otwieraniu się na to, co inne?

67 Cechą życia Trójcy Św. jest miłość, która daje siebie. W Ef. 5 ta miłość Chrystusa jest modelem dla więzi między seksualnie źróżnicowanymi osobami.

68 Dawanie siebie nie oznacza utraty samego siebie. Każdy ma kochać innych tak jak kocha samego siebie, bo nikt nie nienawidzi własnego ciała.

69 Dawanie siebie jest ryzykownym, trudnym dziełem miłości. Źli ludzie mogą to wykorzystać. Nie ma gwarancji sukcesu.

70 To dzięki dawaniu siebie innym powstaje nowa wspólnota kobiet i mężczyzn, w której tożsamości płciowe, które nie są bez siebie nawzajem i które dają siebie innym będą kształtowane ciagle na nowo w pokoju (szalom!).

71 Istniemy jako dwoistość płci, równi sobie w swojej godności, jak i grzeszności.

72 Mężczyzna nie jest pełnią i kobieta nie jest brakiem. Każdy z nich rozkazuje i jest posłuszny, każdy jest pełen i każdy ma braki.

73 Tożsamość każdej z płci nie może być bez drugiej.

74 Wszystko to jest podtrzymywane w ruchu przez miłość, która daje siebie.

75 Konstrukcja tożsamości płciowej idzie w dwóch kierunkach, od mężczyzny do kobiety, od kobiety do mężczyzny.

76 Kim byliby mężczyźni i kobiety, stworzeni z żebra Trójednego Boga i ze zranionego boku Ukrzyżowanego?

77 Zarys głównych stanowisk

78 Pierwsza fala ruchu na rzecz uprawnień dla kobiet walczyła o prawo do głosowania i do innych podstawowych praw. W Polsce kobiety uzyskały prawo do głosowania dopiero w 1918 (w USA w 1920).

79 Druga fala ruchu kobiet zaczęła się w USA w latach 1960-tych; chodziło o dalsze reformy prawne i zmiany obyczajowe, o pełną równość dla kobiet w społeczeństwie.

80 Nastąpiło wiele zmian; dziś prawo zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji przeciw kobietom (w sferach edukacji, pracy, udziału w polityce itd.).

81 Kobiety jeszcze często natrafiają na układy, które przeszkadzają w realizaji tej równości. Ale sytuacja jest diamentralnie inna niż była zaledwie 40 lub 50 lat temu.

82 Przywódcy chrześcijańscy często przeciwstawiali się tym zmianom i reformom. Dzisiaj środowiska kościelne nadal mają zróżnicowane stanowisko i świadectwo w tej kwestii.

83 Dla niektórych, samo pytanie o jakieś różnice między kobietami i mężczyznami jest anachroniczne, obraźliwe i bezpodstawne.

84 Zarówno kobiety jak i mężczyźni są wolnymi, autonomicznymi istotami; mają prawo wyboru, jak i prawo do pełnej realizacji swojego potencjału. To stanowisko egalitaryzmu świeckiego.

85 Podczas gdy egalitaryzm podkreśla to, co mamy wpólnego, komplementaryzm podkreśla to, co nas różni.

86 Mężczyźni powinni prowadzić w domu i w kościele (a według niektórych w społeczeństwie). Mówi się o strukturach autorytetu we wszystkich poziomach ludzkiej egzystencji (a czasem nawet boskiej)..

87 Część ewangelikalnych chrześcijan przyjęła jednak pogląd egalitarny. Nazywają swoje podejście biblijny egalitaryzm lub biblijny feminizm.

88 Utrzymują, że ich pogląd wynika z Biblii, a nie z poddania się świeckiemu feminizmowi. Skupią się nad reinterpretacją Pisma świętego.

89 W USA dwie organizacje walczą o wpływ na przyszły kształt ewangelikalizmu: Council on Biblical Manhood and Womenhood; Christians for Biblical Equality.

90 Zagorzali adherenci odrębnych stanowisk rzadko potrafią wpółpracować w ramach jednej wspólnoty, uczelni czy organizacji.

91 Co Jezus na to? Weźmy n.p. sprawę rozwodu. W 1-ym wieku w Judaizmie, odpowiedzialność za pobudzenie męskiego pragnienia seksualnego spadła na... kobiety!

92 Kobiety zostały oddzielone, zakryte i ograniczone w kontaktach z mężczynami. Siedziały w osobnym miejscu w świątyni, nie wolno im było siedzieć u stóp rabbinów lub dotykać mężczyżn (oprócz męża).

93 Kara za przekroczenie seksualnych norm i zasad często spadała na nich (choć prawo ST żądało śmierci dla kobiety jak i dla mężczyżny, por Jana 8:1-11). Tylko mężczyźni mieli prawo wystąpić o rozwód.

94 W Kazaniu na Górze, Jezus kładzie odpowiedzialność za pożądanie na mężczyzn. Uczy ich o ślepych załukach grzechu. Czyni ich odpowiedzialnymi za to, by usunąć postawy, postępowania i praktyki, które nakręcają spirale grzechu w tej dziedzinie.

95 Także Jezus nie pozwolił facetom rozwodzić się frywolnie z ich żonami. U podstaw tej nauki leży szacunek dla godności kobiet; nie wolno traktować ich jako przedmioty do zaspokojenia potrzeb seksualnych.

96 Jezus nie stronił się od tego, aby dotykać kobiety lub by być dotykanym przez nie (np, aby je uzdrowić). Pozwolił kobietom po przejściach namaścić jego stopy, rozmawiał długo i na osobności z Samarytanką i kobietą kanenejską.

97 Jezus podróżował w towarzystwie kobiet! Niektóre z nich właściwie sponsorowały jego służbę. Kobiety były pierwszymi świadkami jego zmartwychwstania.

98 Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. 6 Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. 7 A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Mat. 28:5

99 Jezus zapraszał wszystkich do udziału w dziele wyzwolenia i pojednania, które rozpoczął. Nie przywrócił od razu patriachalnego społeczeństwa, ale uchylił szeroko drzwi, przez które kobiety i mężczyźni potem szli.

100 Kobiety głosiły ewangelię! Radykalizm Jezusa pojawia się w Gal. 3:26-28. Czy w dziełe Bożym, jakim jest nowa ludzkość w Chrystusie, jest miejsce na różnice w rolach?

101 Paweł podkreśla dary duchowe jak i owoc Ducha, a tu nie ma różnicy między kobietami i mężczyznami. Dary i owoc Ducha budują ciało Chrystusa, sprzyjają jego dziełu w świecie.

102 Trudna co prawda dyskusja o publicznym uwielbieniu nakazuje kobietom siedzieć cicho w kościele, ale także nakazuje kobietom nakryć głowy, kiedy modlą się i prorokują!

103 Czy Jezus był naprawdę tak radykalny w swoim podejściu do kobiet? Przecież wybrał 12 mężczyzn na Apostołów! Ale główny nacisk spadnie na nauczanie Pawła.

104 Według1 Kor. 14:33 i 1 Tym. 2:11, można twierdzić, że mężczyźni mają prowadzić, podczas gdy kobiety siedzą cicho. Ale mało kto idzie dziś tak daleko. Skupią się raczej głównie na 1 Kor. 11:3-10 i 1 Tym. 2:11-15.

105 W 1 Kor. 11:3, stworzenie stanowi podstawę do przywódczej roli mężczyzny jako głowy kobiety (albo jako mąż żony). w Tym. 2 Paweł nie pozwala kobietom nauczać i mieć autorytet nad mężczyznami.

106 W Ef. 5:21-33 i Kol. 3:18-19 kobieta ma być poddana swojemu mężowi, który z kolei ma kochać swoją żonę na wzór Chrystusa.

107 Zwolennicy męskiego przywództwa także dostrzegają przewodnią rolę mężczyzn w 1 Tym. 3:2, gdzie starsi są z założenia mężczyznami.

108 Wyłania się model przywództwa mężczyzn w domu i w kościele, na podstawie stworzenia i świadectwa Pawła. Przeciwstawiają się strasznym w ich mniemaniu skutkom odejścia od biblijnych norm.

109 Różne denominacje ustaliły granice w różnych miejscach. Zgadzają się, że kobietom nie wolno czegoś robić w kościele, ale nie ma zgody co do tego, o co konkretnie chodzi.

110 Współcześni komplementaryści są mili i kulturalni. Nie chodzi tu o powrót do brutalnej dominacji nad kobietami.

111 Owszem, uczą się o poddaniu się kobiet swoim mężom, ale jeszcze bardziej podkreślają, że mężowie mają prowadzić swoje żony i służyć im ofiarnie, tak jak Chrystus zrobił to dla nas wszystkich.

112 Mężczyźni są odpowiedzialni przed Bogiem za swoje rodziny z względu na różnice w ich naturze. Czy nam się podoba czy nie, taka wizja jest atrakcyjna dla wielu mężczyzn i kobiet.

113 Społeczeństwo Rodzina Wspólnota

114 W perspektywie Królestwa, chodzi przede wszystkim o uzdrowienie stosunków między mężczyznami i kobietami w ramach wzajemnego przymierza, oraz pozwolenie na pełne wykorzystywanie wszystkich darów danych ludu bożemu.

115 W świetle takich celów jak czynienie uczniów Chrystusa z wszystkich narodów, czy naśladowanie służby Jezusa w zakresie wyzwolenia i dążenia do sprawiedliwości społecznej, czy powinniśmy dalej określać role kobiet i mężczyzn głównie według klucza płciowego?

116 Udział w tych dziełach jest otwarty dla całego ludu bożego na podstawie obdarowywania; dary Ducha są dane zarówno mężczyznom jak i kobietom, i są zbyt cenne, aby je marnowano.

117 To podejście wynika zarówno z Bibli jak i z natury i celów Królestwa Bożego. Zasadniczym paradygmatem autorytetu w Kościele jest model wzajemnej służby oraz wzjemnego poddawania się w Chrystusie.

118 Paweł kładzie nacisk na służebne przywództwo i nie lokuje autorytetu głównie w dziedzinie płci. Wydaje się, że uznawał pewne różnice między mężczyznami i kobietami, szczególnie w sferze ich potrzeb (!) i w kontekście ich ról w rodzinie (?!).

119 To za mało powiedziane dla niektórych i za dużo dla innych; jeszcze nieroztrzygnięty zostaje wpływ kultury na jego teksty.

120 Kamieniem węgielnym podejścia św. Pawła stanowi Ef. 5:22-23: Bądźcie poddani sobie wzajemnie w bojaźnie Chrystusa.

121 W tym samym duchu, przywództwo i autorytet w rodzinie i w kościele mają być pokorne i nacechowane wzajemnym poddaniem się (por. Fil. 2:5-11).

122 Zalecam teksty ze spisu lektur: Groothius: Biblijna równość. Kobiety, mężczyźni i Bóg: Płeć według Johna Stotta. Volf: Płeć – tożsamość i role.


Pobierz ppt "Role płciowe – Między DNA a kulturą. "Nie powiem, że mężczyźni nie mają charakteru, lecz raczej są zbyt prostolinijni, aby ogarniąć różnorakie aspekty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google