Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAMOŚĆ ZSP Nr 5 im. marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO „ Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska.”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAMOŚĆ ZSP Nr 5 im. marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO „ Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska.”"— Zapis prezentacji:

1 ZAMOŚĆ ZSP Nr 5 im. marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO „ Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska.”

2 OBÓZ SPORTOWO – WOJSKOWY ORGANIZOWANY W DNIACH 18/19.09.2014r.

3 KIEROWNICTWO /zgrupowania sportowo – wojskowego/ ZAWODY STRZELECKIE /strzelanie z pistoletu pneumatycznego/ BIEGOWY TEST SPRAWNOŚCIOWY OKREŚLANIE AZYMUTU /wskazywanie kierunku północy/ MUSZTRA /boisko asfaltowe/ BIEG NA 100m Poszczególne konkurencje będą oceniane zgodnie z przyjętym przez kierownictwo regulaminem zawodów sportowo – wojskowych. OBÓZ SPORTOWO - WOJSKOWY RZUT GRANATEM

4 - RYWALIZACJA SPORTOWO - WOJSKOWA - INTEGROWAĆ KLASY MUNDUROWE WSPÓŁDZIAŁANIE I WSPÓŁPRACA CEL POWYŻSZEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

5 poszczególne konkurencje rozgrywane są na terenie szkoły w oparciu o dostępne obiekty szkoleniowe; opuszczanie rejonu obozu tylko i wyłącznie za zgodą kierownictwa zawodów sportowo – wojskowych; w czasie trwania zawodów zachować dyscyplinę i przestrzegać warunków bezpieczeństwa, podanych przez organizatorów poszczególnych konkurencji sportowo - wojskowych Na czas nocy z poszczególnych klas mundurowych wystawiane będą dwa dwu osobowe patrole celem ochrony i obrony obozowiska oraz warta przy ognisku celem jego podtrzymania i nie dopuszczenia do zaprószenia ognia. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek niepokojącego zdarzenia/zakłócenia/ natychmiast meldować kierownictwu obozu. ORGANIZACJA OBOZU SPORTOWO – WOJSKOWYCH:

6 P U N K T A C J A Ocenę poszczególnych konkurencji prowadzi się względem wystawianych zespołów klasowych; Pierwsze miejsce zajmie zespół, który uzyska największą liczbę punktów za rozegrane konkurencje. Rozegrane konkurencje oceniane będą wg. określonych zasad, biorąc pod uwagę najlepsze wyniki czasowe i punktowe /strzelanie, musztra, rzut granatem/. Zasada generalna prowadzenia punktacji zawodów stanowi, że zespół (zwycięzca konkurencji) otrzymuje liczbę punktów odpowiadających liczbie zespołów uczestniczących w zawodach, np. jeśli w zawodach uczestniczą 4 zespoły to zwycięzca konkurencji otrzyma 4 pkt., zdobywca drugiego miejsca 3 pkt., trzeciego – 2 pkt. itd. (zespół zdyskwalifikowany w danej konkurencji – 0 pkt.). Sposób punktacji w ramach konkurencji przedstawiony zostanie przez składy sędziowskie podczas omawiania przebiegu i organizacji zawodów. W przypadku uzyskania przez zespoły takiej samej liczby punktów w klasyfikacji generalnej, o kolejności miejsc decyduje liczba punktów zdobytych przez zespoły /klasy/ w konkurencji „strzelanie”

7 K O N K U R E N C J E Biegowy test sprawnościowy Na komendę „Gotów” pierwszy zawodnik drużyny przyjmuje na materacu przed drabinkami pozycję leżącą tyłem (stopy zaczepione o dolny szczebel), wyprostowanymi ramionami trzyma piłkę lekarską (2 kg) leżącą za głową. Na sygnał zawodnik wykonuje: 5 skłonów (dziewczęta 3 skłony) w przód z dotknięciem piłką dolnego szczebla drabinki i 5 powrotów (dziewczęta 3 powroty) do pozycji wyjściowej (rys. a); bieg zygzakiem (trzy razy chłopcy i dwa razy dziewczęta lub bieg 10x10 na czas?–z obiegnięciem w końcowej fazie chorągiewki – rys. b). W przypadku przewrócenia chorągiewki zawodnik stawia ją na swoim miejscu i powtarza bieg od wcześniejszej chorągiewki; skok tygrysi przez piłkę lekarską ułożoną na materacu (miejsce odbicia przed materacem – rys. c); przewrót w przód na skrzyni wzdłuż (chłopcy 4 części skrzyni, dziewczęta3 części skrzyni – rys. d); naprzemianstronne przeskoki obunóż wzdłuż ławeczki z piłką lekarską(minimum trzy przeskoki) i położenie piłki przy chorągiewce – rys. e, f);obiegnięcie chorągiewki (rys. f), powrót najkrótszą drogą na linię startu i dotknięcie kolejnego zawodnika drużyny, będącego w gotowości do rozpoczęcia ćwiczenia „a”, który bez dodatkowych komend je rozpoczyna.

8 1) każdy zawodnik wykonuje po 3 rzuty, poprzedzone rzutem próbnym, z którego można zrezygnować; 2) rzuty wykonywane są z odległości: chłopcy 25 m (dziewczęta 20 m), granatem RG–42 SZ bez zapalnika, w pozycji stojącej do prostokąta 5x2 m z wykreślonym centralnie w nim prostokątem 2x1 m; 3) liczy się miejsce upadku granatu. Upadek granatu na linii granicznej prostokąta zaliczany jest jako trafienie w cel wyżej punktowany; 4) do punktacji wlicza się wyniki każdego zawodnika, za każde celne trafienie przyznaje się odpowiednio: prostokąt 2x1 m – 3 pkt, prostokąt 5x2 m – 1 pkt. 1) zawodnik oddaje 3 strzały próbne oraz 5 strzałów konkursowych liczonych do punktacji; 2) strzelanie z pistoletu pneumatycznego do tarczy (154,4 x 112,4), z odległości 50 m, w pozycji stojąc /można z użyciem obu rąk /. Na etapie zawodów szkolnych dopuszcza się strzelanie z odległość 20 -25 m.; 3) Pistolet wraz z magazynkiem znajduje się na stanowisku strzeleckim; 4) każdy zawodnik może uzyskać do 50 pkt.; 5) w przypadku zdobycia przez zespoły takiej samej liczby pkt. o kolejności zespołu w klasyfikacji konkurencji decyduje większa liczba trafionych „10”, „9”,itd. Rzut granatem: Strzelanie: Określanie azymutu/wyznaczanie kierunku północy/ Musztra / elementy musztry marsz krokiem równym, defiladowym, oddawanie honorów – oceniane wykonanie i prezencja /skala punktów od 2 do 5/

9


Pobierz ppt "ZAMOŚĆ ZSP Nr 5 im. marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO „ Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska.”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google