Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Prowadzenie ksiąg handlowych w praktyce” - warsztaty prezentacja Kraków, ul. Św. Filipa 23/6 27 marzec 2012 rok Jarosław Perek – kpmh.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Prowadzenie ksiąg handlowych w praktyce” - warsztaty prezentacja Kraków, ul. Św. Filipa 23/6 27 marzec 2012 rok Jarosław Perek – kpmh.pl."— Zapis prezentacji:

1 „Prowadzenie ksiąg handlowych w praktyce” - warsztaty prezentacja Kraków, ul. Św. Filipa 23/6 27 marzec 2012 rok Jarosław Perek – kpmh.pl

2 Jarosław Perek - kpmh.pl 2 CEL SPOTKANIA I PREZENTACJI Poznanie wykładowcy – proszę pamiętać, że od wykładowcy zależy w dużej mierze Wasz sukces. Ważna jest wiedza merytoryczna, ale równie istotna jest umiejętność przekazania wiedzy oraz stworzenia sprzyjającej atmosfery dla wspólnej pracy. Zapoznanie się z materiałami – rodzaj materiałów i ich forma odgrywają dużą rolę z punktu widzenia dydaktycznego i merytorycznego. Wyrobienie sobie tzw. „ogólnego wrażenia” – to intuicyjne odczucie, albo mi to pasuje, albo nie. Najgorszą rzeczą jest przybycie na opłacony z góry kurs i nagłe odkrycie… ale się wkopałam/łem. www.kpmh.pl

3 Jarosław Perek - kpmh.pl 3 metoda nadrzędna prowadzenia warsztatów »ROZPĘDZAJĄCA SIĘ LOKOMOTYWA PAROWA« jak w znanym wierszu Pana Jana Brzechwy »wolno, szybciej, coraz szybciej i szybciej, i szybciej… aż do bilansu zamknięcia« www.kpmh.pl

4 Jarosław Perek - kpmh.pl 4 zalety metody Lokomotywa mija kolejne przystanki, gdzie pewne rzeczy się powtarzają, ale pojawiają się też nowe. Wreszcie parowóz dociera do trakcji elektrycznej gdzie przesiadamy się do nowoczesnego elektrowozu. Możemy sporządzać sprawozdanie finansowe. Aby nim bezpiecznie kierować mamy już wystarczającą wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Jedziemy na wysokich obrotach i szybko reagujemy na pojawiające się problemy do rozwiązania. Dotyczy ostatniego miesiąca rozliczeniowego. www.kpmh.pl

5 Jarosław Perek - kpmh.pl 5 wady metody Podobne jak w przypadku zdobywania prawa jazdy. Uczymy się na przykładzie rozwiązań z zakresu organizacji ruchu drogowego jakiegoś miasta, albo części tego miasta. W przyszłości będziemy poruszać się jednak po innych miastach, gdzie pojawią się inne rozwiązania w organizacji ruchu oraz nowe, czyli takie z którymi się jeszcze nie zetknęliśmy. Przerabiając trzy miesiące „naszej firmy MeblOk S.A.”, nie natrafimy na drugą identyczną. Każda nowa firma, w której się znajdziemy – to jest to „nowe miasto”, którego musimy się „od nowa nauczyć”. www.kpmh.pl

6 Jarosław Perek - kpmh.pl 6 pocieszenie Tak jak w przepisach o ruchu drogowym, tak w rachunkowości istnieje zestaw „wzorców”, uniwersalnych sposobów postępowania (wynikających z prawa stanowionego i stosowanej praktyki). Zdarza się, że stosowana praktyka nie jest opisana szczegółowo językiem prawniczym. Używamy wtedy języka księgowych i „utartych” metod i sposobów postępowania w konkretnych sytuacjach. Dzięki temu wszyscy księgowi postępują podobnie, jak kierowcy na ulicach miast. Warsztaty mają za zadanie w dyskretny sposób wykształcić „zawodowe odruchy” u uczestnika kursu. www.kpmh.pl

7 Jarosław Perek - kpmh.pl 7 myślisz i czujesz jak księgowy - wtedy cel warsztatów jest osiągnięty! Przykłady na występowanie „utartych” sposobów postępowania i istniejących „od zawsze” zjawisk w księgowości: nie mamy definicji w sensie prawnym konta księgowego i nikt z tym nie dyskutuje żaden przepis ustawowy nie normuje jak powinien wyglądać np. raport kasowy nikt nie zastanawia się co znaczą określenia „wn-ma” oraz „dt-ct” nie ma regulacji jak technicznie rozliczyć zaliczki nie ma przepisów mówiących o tzw. „zapisie technicznym”, a stosuje się go powszechnie choć z formalnego punktu widzenia jest zaprzeczeniem przepisów dotyczących zapisów księgowych nie wiemy dlaczego konta zespołu „4;5;7” służą do ewidencji kosztów lub przychodów, ale wszyscy księgowi w Polsce to wiedzą www.kpmh.pl

8 Jarosław Perek - kpmh.pl 8 cel warsztatów Wiedza teoretyczna – pogłębienie wiedzy już posiadanej sposobem „zrozum teorię poprzez praktykę”. akademicki sposób przekazywania wiedzy często niedostatecznie absorbuje słuchaczy. Przekazując teorię przy równoczesnym wdrożeniu jej w praktykę „zmusza” uczestników automatycznie do działania. efekt – zwiększenie skuteczności przyswajania teorii. www.kpmh.pl

9 Jarosław Perek - kpmh.pl 9 cel warsztatów ć.d Umiejętności praktyczne – dotyczą nabierania biegłości i „odnajdowania się” w: „gąszczu” dokumentacji księgowej (podstawa naszej pracy) „gąszczu” kont i pełnionej przez nie funkcji (organizacja rachunkowości) „gąszczu” różnych funkcji zawartych w programie finansowo-księgowym, które mimo pierwszego wrażenia o ich wysokim skomplikowaniu, jak się okaże bardzo ułatwią pracę księgowemu i są stosunkowo proste (narzędzie bezpośrednie) www.kpmh.pl

10 Jarosław Perek - kpmh.pl 10 cel warsztatów ć.d Kompetencje docelowe - osiągnięcie poziomu wiedzy i umiejętności, które w efektywnym czasie pozwolą na płynne i zgodne z prawem prowadzenie ksiąg rachunkowych – wg zasady „siadam i wiem co i jak mam robić”. zrozumienie konstrukcji planu kont w praktyce i funkcjonowanie każdego konta z osobna, to tak jak umiejętność poruszania się po sieci dróg miejskich. Utrwalenie przepisów i zwyczajów z dziedziny rachunkowości, to tak jak znajomość znaków drogowych i zasad poruszania się po tych drogach. Same książki takich umiejętności nie dadzą nam. www.kpmh.pl

11 Jarosław Perek - kpmh.pl 11 adresaci warsztatów osoby posiadające podstawową (lub bardziej zaawansowaną) wiedzę teoretyczną, ale brak im praktycznych umiejętności, czyli tzw. „obycia” z dokumentacją księgową oraz znajomości narzędzia w postaci programu finansowo-księgowego www.kpmh.pl

12 Jarosław Perek - kpmh.pl 12 adresaci warsztatów ć.d osoby planujące w przyszłości pracować: w działach księgowych jako księgowi (po prostu) jako główni księgowi w małych lub średnich firmach lub w działach finansowych nie związanych bezpośrednio z księgowością, ale znajomość księgowości może być im bardzo przydatna (chociażby dla krytycznego i kompetentnego spojrzenia na otrzymane informacje z działów księgowości). To wiąże się z pozbyciem się syndromu „chaotycznie skaczących oczek po wydrukach księgowych” – bo „skąd te dane się wzięły i co one oznaczają?”. „Zapytać księgowego? – no nie!!! – pomyśli, że nie znam się na tym ” www.kpmh.pl

13 Jarosław Perek - kpmh.pl 13 adresaci warsztatów ć.d osoby pragnące profesjonalnie ocenić pracę służb księgowych we własnych firmach. Trzeba wiedzieć co księgowość może poprawić zgodnie z prawem, a czego nie może zrobić, bo złamie prawo. Trzeba wiedzieć, kiedy nie da się już legalnie obniżyć zaliczki na podatek lub poprawić wyniku finansowego w sprawozdaniu dla banku w związku z kredytem wszyscy inni, którym taka forma i treść będzie odpowiadać, bez względu na motywy www.kpmh.pl

14 Jarosław Perek - kpmh.pl 14 adresaci warsztatów ć.d dla osób szukających pracy w centrach rozliczeniowych lub innych korporacjach, warsztaty mogą być przysłowiowym „wyrzuceniem pieniędzy w błoto”. Korporacje same szkolą nowych pracowników wedle własnych, latami wdrażanych procedur. www.kpmh.pl

15 Jarosław Perek - kpmh.pl 15 forma prowadzenia warsztatów Warsztatowa – uczestnik aktywnie uczestniczy w zajęciach, nie ogranicza się do wysłuchania „mądrych lub mądrzejszych wywodów prowadzącego”. W ciągu całego cyku nikt za niego nie zdefiniuje programu FK, nie wprowadzi danych do systemu księgowego itd. Nie przeskakujemy od zadania do zadania – byle więcej i więcej. My rozwiązujemy jedno wspólne (każdy na własny rachunek) i obszerne zadanie „od otwarcia ksiąg rachunkowych do ich zamknięcia”. Na marginesie - ciekawe czy każdy będzie miał takie samo rozwiązanie na końcu. Każdemu uczestnikowi radą i pomocą służy „anioł stróż” w postaci prowadzącego zajęcia. Na niego zawsze można (TRZEBA) liczyć i „wycisnąć” ile się da. www.kpmh.pl

16 Jarosław Perek - kpmh.pl 16 forma prowadzenia warsztatów W trakcie spotkań warsztatowych stosujemy „zasadę reakcji łańcuchowej” identyfikacja zagadnienia w „naszej spółce” i zrozumienie jego istoty znalezienie stosownej regulacji prawnej, właściwa interpretacja tej regulacji i jej zastosowanie posłużenie się (w razie potrzeby) wiedzą o sytuacjach, dla których zastosowanie ma zasada – „to zawsze tak się robiło” – UoR nie reguluje wszystkiego krytyczna ocena dokumentacji księgowej oraz właściwa jej „obróbka” www.kpmh.pl

17 Jarosław Perek - kpmh.pl 17 forma prowadzenia warsztatów ć.d w razie potrzeby dostosowanie programu FK do naszych potrzeb (np. założenie, zdefiniowanie nowego konta księgowego lub nowego rejestru itp.) ujęcie operacji gospodarczej w księgach weryfikacja prawidłowości wprowadzonych danych sporządzenie na podstawie zbioru danych księgowych sprawozdań finansowych lub użytecznych zestawień miesięcznych (np. podatkowych, list płac, wskaźników dla celów zarządczych itp.) sporządzenie sprawozdania finansowego www.kpmh.pl

18 Jarosław Perek - kpmh.pl 18 dynamika zajęć warsztatowych zagadnienia z miesiąca października maja dynamikę naszego parowozu - „wolno…”. zagadnienia z miesiąca listopada (bardzo podobne do wcześniejszych) mają dynamikę - „szybciej, coraz szybciej”. Jest to możliwe. Korzystamy przecież z doświadczeń i gotowych rozwiązań z miesiąca października (gotowe wzorce księgowań, zdefiniowana większość kont księgowych i rejestrów, bardziej zaawansowane zdolności manualne dotyczące posługiwania się programem komputerowym, itd ) www.kpmh.pl

19 Jarosław Perek - kpmh.pl 19 dynamika zajęć warsztatowych ć.d zagadnienia z miesiąca grudnia, to już jest dynamika – „szybciej, i szybciej”. Nasze umiejętności wynikają z doświadczenia zaksięgowania i rozliczenia dwóch poprzednich miesięcy. Docieramy do bilansu zamknięcia – czyli „przesiadamy się na nowoczesny elektrowóz!!!” sporządzamy sprawozdanie finansowe w takim zakresie jakie jest wymagane, gdy ma zostać poddane badaniu przez biegłego rewidenta. www.kpmh.pl

20 Jarosław Perek - kpmh.pl 20 zawartość merytoryczna warsztatów Realizacja programu warsztatów przebiega w „sposób naturalny”, tzn. tak jak jest to w praktyce. Różnica polega jednak na tym, że w praktyce odbywa się to w sposób doraźny – ot, nagle pojawił się nieprzewidziany problem. Dzwonimy po znajomych i nieznajomych szukając rozwiązania. Presja czasu daje znać o sobie. Warsztaty również narzucą presję, ale w pełni kontrolowaną. Każdy bowiem sam będzie odpowiedzialny za „swoją księgowość” choć ma nieograniczone możliwości konsultacji. Nikt za uczestnika nie uzupełni ewidencji, rozliczeń itd. No, ale warsztaty przewidują obecność „anioła stróża”, więc na niego zawsze można przerzucić „winę” za nasze opóźnienia. Anioł stróż wszystko zniesie i podpowie. Jeśli się go ktoś czymś zaskoczy – to poszuka i… także odpowie. Praca w księgowości, to ciągłe szukanie, szukanie i szukanie… optymalnego rozwiązania. Ważne, aby wiedzieć gdzie szukać. www.kpmh.pl

21 Jarosław Perek - kpmh.pl 21 zawartość merytoryczna warsztatów ć.d Podczas warsztatów, „pod przykrywką” bieżących czynności do wykonania kryje się realizacja konkretnego tematu tzw. merytorycznego oraz odnoszącego się do programu komputerowego. Program warsztatów jest usystematyzowany i starannie dobrany pod względem merytorycznym i czasowym. Również uwzględnia wszelkie wymogi dydaktyczne – zasada „od łatwych rzeczy do trudnych, następnie bardzo trudnych i kończących się na tematach… nie do pojęcia”. W wersji skróconej brzmi – „od łatwych zagadnień do trudniejszych”, czyli zasada „stopniowania trudności”. www.kpmh.pl

22 Jarosław Perek - kpmh.pl 22 zajęcia I – obejmują takie m. in. zagadnienia merytoryczne jak kapitały w spółkach handlowych - kapitałowych i osobowych podstawowe zasady rachunkowości, które zostaną „przerobione” na przykładzie dokumentacji opisującej „Zakładowe zasady (politykę) rachunkowości” naszej spółki MeblOk S.A www.kpmh.pl

23 Jarosław Perek - kpmh.pl 23 zajęcia II i III – obejmują m. in. zagadnienia merytoryczne metody wyceny przyjęcia materiałów do magazynu (cena nabycia, cena zakupu) rozliczania (lub nie) kosztów zakupu metody wyceny produktów gotowych w cenach ewidencyjnych i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych www.kpmh.pl

24 Jarosław Perek - kpmh.pl 24 zajęcia II i III – obejmują zagadnienia merytoryczne ć.d wpływ przyjętej metody wyceny na wynik finansowy koszty i przychody obrotów wewnętrznych ujmowanie w księgach dostaw udokumentowanych fakturami obcymi w walutach innych niż PLN – np. WNT www.kpmh.pl

25 Jarosław Perek - kpmh.pl 25 zajęcia IV i V – obejmują m. in. zagadnienia merytoryczne przekroje ewidencyjne kosztów prostych koszty bezpośrednie i pośrednie wstępne informacje dotyczące kręgu kosztowego rozrachunki publiczno – prawne podstawy podatku VAT – powstanie obowiązku podatkowego www.kpmh.pl

26 Jarosław Perek - kpmh.pl 26 zajęcia X – obejmują m.in. zagadnienia merytoryczne podstawy rachunku kosztów podstawowe metody kalkulacji kosztu wytworzenia produktów www.kpmh.pl

27 Jarosław Perek - kpmh.pl 27 zajęcia XII – obejmują m.in. zagadnienia merytoryczne rzeczowe aktywa trwałe (wartość początkowa, okres ekonomicznej użyteczności, metody i stawki amortyzacji, amortyzacja w ujęciu podatkowym) rozliczanie wniesienia aportu do spółki kapitałowej leasing (ujęcie w księgach, wycena na dzień wprowadzenia do ksiąg, podatkowe i bilansowe ujęcie leasingu) www.kpmh.pl

28 Jarosław Perek - kpmh.pl 28 inne aspekty warsztatów i „pracy w księgowości” smutne – praca w księgowości, to masa papierów i papierków, kolumn złożonych z cyferek, stosów regulacji prawnych, to godziny spędzone na szukaniu przysłowiowego „1 grosza – bo bilans się nie chce zamknąć!!!!” Nie inaczej będzie z realizacją programu warsztatów. Trzeba „obrobić dokumentację”, wprowadzić ją do ewidencji na właściwe konta księgowe (wg księgowych „wklepać fakturki”) a wcześniej nanieść dekrety i dokonać rozliczeń – łącznie z szukaniem dlaczego i skąd na saldzie „wisi mi 5 zł i 2 grosze” (jak to mówią księgowi); chodzi o salda, które „nie widomo” skąd się „wzięły”. www.kpmh.pl

29 Jarosław Perek - kpmh.pl 29 inne aspekty warsztatów i „pracy w księgowości” ć.d radosne – dobra księgowa /księgowy/, to dobrze płatny zawód i nie trudno znaleźć pracę, zanim oczywiście zdobędzie się doświadczenia. Koszty warsztatów mogą zwrócić się – z nawiązką – już po jednym miesiącu pracy. www.kpmh.pl

30 Jarosław Perek - kpmh.pl 30 inne aspekty warsztatów i „pracy w księgowości” ć.d Najistotniejsze – prowadzenie księgowości to trudna, żmudna i odpowiedzialna praca. W powszechnym odbiorze „dobry księgowy” powinien wiedzieć wszystko!!!. Poza tym „praca w księgowości” może dawać dużą satysfakcję, gdy trafi się na odpowiedni zespół ludzi lub może być udręką, gdy tak się nie trafi. www.kpmh.pl

31 Jarosław Perek - kpmh.pl 31 KONIEC Dziękuję za uwagę Jarosław Perek – biegły rewident 27 marzec 2012 rok Kraków, ul. Św. Filipa 23/6


Pobierz ppt "„Prowadzenie ksiąg handlowych w praktyce” - warsztaty prezentacja Kraków, ul. Św. Filipa 23/6 27 marzec 2012 rok Jarosław Perek – kpmh.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google