Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Istota Marketingu Wewnętrznego („MW”)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Istota Marketingu Wewnętrznego („MW”)"— Zapis prezentacji:

1 Istota Marketingu Wewnętrznego („MW”)
prof. zw. dr hab. Józef Perenc Katedra Marketingu Usług WZiEU Istota Marketingu Wewnętrznego („MW”) Plan wykładu: Istota marketingu wewnętrznego Sposoby kształtowania marketingu wewnętrznego Formy „MW” Uwarunkowania „MW” Korzyści ze stosowania „MW”

2 Literatura zalecana: Praca zbiorowa pod red. M. Daszkowskiej: Marketing. Ujęcie systemowe, WPG Gdańsk 2005 Ph. Kotler i inni: Marketing. Podręcznik Europejski PWE Warszawa 2002 J. Otto: Marketing relacji. Wyd. C.H. Beck 2000 G. Baroniewska: TQM – identyfikacja powiązań i pomiar jakości klienta wewnętrznego, „Organizacja i kierowanie” Nr 3/1999 Zb. Maciąg: Marketing personalny, czyli jak zarządzać personelem w firmie, Business Press 1996

3 Ad.1. Istota marketingu wewnętrznego
Marketing wewnętrzny jest stosowany przez firmy – i polega na szkoleniu i motywowaniu personelu kontaktującego się z nabywcami oraz wszystkich innych pracowników – aby tworzyli zespół zaspakajający potrzeby nabywców. Satysfakcja nabywców jest m.in. uzależniona od jakości obsługi (przez personel pierwszego kontaktu). Najważniejszym zasobem w firmach jest dobrze wykształcony personel. Marketing wewnętrzny dotyczy wszystkich pracowników danej organizacji.

4 Ad.1. Istota marketingu wewnętrznego
Klientem wewnętrznym jest każdy pracownik firmy, który uczestniczy w procesie dostarczania satysfakcji jej odbiorcom. Ph. Kotler stwierdza, że klientom trzeba dostarczyć pożądany łańcuch wartości (użyteczności), którzy umożliwi uzyskanie większych korzyści niż suma poniesionych nakładów. Klient w tym także wewnętrzny ma osiągać przewagę konkurencyjną lub przewagę strategiczną (w dłuższym okresie czasu).

5 Ad.1. Istota marketingu wewnętrznego
Główne zasady marketingu wewnętrznego: Każda firma ma swój rynek wewnętrzny, Pracownik jako klient uczestniczy w wytwarzaniu wartości dodanej, Uczestnikami marketingu wewnętrznego są wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie, Pomiędzy oferującymi usługi wewnętrzne zawierane są transakcje wg reguły „coś za coś”, Rynek wewnętrzny pozostaje pod wpływem otoczenia zewnętrznego i otoczenia społecznego, Na rynku wewnętrznym wykształcają się prawa i zasady funkcjonowania – odbijające się w kulturze wewnętrznej organizacji

6 Ad.1. Istota marketingu wewnętrznego
Marketing wewnętrzny „przyciąga” i zatrzymuje najlepszych pracowników, a firma jest wtedy rozpoznawana jako bardziej atrakcyjna dla pracujących. Tym co dziś jest „nowe” w marketingu wewnętrznym – to jasno określone cele, odnoszące się do rynku odbiorców oraz usystematyzowane podejście do celów, zasad wartości wyznawanych w danej firmie.

7 Ad. 2. Sposoby kształtowania marketingu wewnętrznego
Proces ten składa się z 3 faz: Opracowanie diagnozy i projekt programu marketingu wewnętrznego Wdrożenie programu marketingu wewnętrznego Ustawiczny rozwój i doskonalenie marketingu wewnętrznego

8 Ad. 2. Sposoby kształtowania marketingu wewnętrznego
Diagnoza i projekt „MW” – polega na wykonaniu: identyfikacji aktualnego poziomu obsługi, ocena relacji wewnętrznych + wnioski zdefiniowanie pożądanego poziomu obsługi oraz celów marketingu wewnętrznego opracowanie programu marketingu wewnętrznego

9 Ad. 2. Sposoby kształtowania marketingu wewnętrznego
Wdrożenie programu „MW” wprowadzenie stosownych zmian organizacyjnych szkolenie personelu (dot. umiejętności obsługowych i komunikacyjnych) budowanie klimatu otwarcia na oczekiwania partnerów ocena skutków wdrożenia programu „MW”

10 Ad. 2. Sposoby kształtowania marketingu wewnętrznego
Rozwój i doskonalenie „MW” ma polegać na: badanie marketingowe oczekiwań klientów zewnętrznych i wewnętrznych segmentacje rynku wewnętrznego – ułatwiająca rekrutacje personelu doskonalenie orientacji prousługowej wdrożenie uprawnień i innowacji w MW stałe monitorowanie zadowolenia klientów zewnętrznych i wewnętrznych

11 Ad. 2. Sposoby kształtowania marketingu wewnętrznego
Do strategicznych i taktycznych celów marketingu wewnętrznego zalicza się: Cele Wewnętrzne Zewnętrzne A. Strategiczne motywacja pracowników kształtowanie świadomości pozycji klienta kształtowanie zadowolenia pracowników zdobycie klientów utrzymanie klientów B. Taktyczne skuteczne i dobre postawy i zadowolenie menadżerów poprawa know-how pracowników wyróżnienie się od konkurencji zadowolenie klientów

12 Ad. 2. Sposoby kształtowania marketingu wewnętrznego
Program marketingu wewnętrznego docelowo powinien obejmować: ustalenie roli i kompetencji każdego członka personelu oraz każdej komórki w stosunku do zadań i funkcji w organizacji określenie zasad kultury wewnętrznej danej organizacji

13 Ad. 2. Sposoby kształtowania marketingu wewnętrznego
Ważną częścią tego programu są szkolenia, dokształcanie personelu a w tym: zapoznanie załogi z istotą, cechami, programem i korzyściami wdrożenia „MW” kształtowanie umiejętności nabywców i dostawców wartości i postaw każdego zatrudnionego, tworzenie więzi informacyjnych z partnerami, monitorowanie i doskonalenie obsługi formowanie postaw otwartości uczestników na wyzwania współczesnego rynku i przemiany zachodzące na nim

14 Ad. 3. Formy marketingu wewnętrznego
Do najważniejszych form (działań) „MW” należą: komunikacja wewnętrzna w firmie, publiczna i interdyscyplinarna realizacja programu szkoleń i i edukacji wewnętrznej cykliczne spotkania i odprawy kierownictwa oddziaływanie motywacyjne

15 Ad. 3. Formy marketingu wewnętrznego
Celem komunikacji wewnętrznej jest: uświadomienie celów i wyzwań stojących przed firmą prezentacja podejmowanych decyzji i działań realizacyjnych informowanie o efektach działalności firmy wzmacnianie motywacji i integracja zatrudnionego personelu

16 Ad. 3. Formy marketingu wewnętrznego
Jedną z odmian komunikacji jest komunikacja masowa, która można realizować następującymi kanałami: materiały drukowane, broszury, plakaty, gazetki środki audiowizualne kampanie internetowe spotkania okresowe i okazjonalne

17 Ad. 3. Formy marketingu wewnętrznego
Programy edukacyjno-szkoleniowe służą: poznania i akceptacji rozwiązań „MW” kreowania pomysłów dotyczących obsługi klientów opanowanie umiejętności i technik ułatwiających pracę organizacja szkoleń, warsztatów dla podnoszenia kompetencji obsługowych korespondencyjne badanie opinii pracowników spotkania menadżerów i menadżerów produktów dla wypracowania kierunków rozwoju

18 Ad. 3. Formy marketingu wewnętrznego
Spotkania i odprawy kierownictwa (briefing session) mają uzupełnić cały program szkoleń i komunikacji wewnętrznej. Pracownicy średniego i najniższego szczebla powinni wiedzieć „Co i dlaczego dzieje się w firmie?”, „Jakie nas czekają zmiany?”, „Jak i kiedy te zmiany wdrażać?” Spotkania te: zwiększają zaangażowanie pracowników ograniczają nieporozumienia kierownictwo ma nadal inicjatywę eliminuję się plotki doskonalona jest komunikacja Wzmacnia się rola przełożonych na niższych szczeblach

19 Ad. 3. Formy marketingu wewnętrznego
Do nowych zachowań trzeba motywować poprzez m.in.: Formy materialne: płaca za wyniki pracy premie, nagrody, świadczenia dodatkowe a w tym: dodatkowe ubezpieczenie samochód (ew. ryczałty) opłata za mieszkanie składka za ubezpieczenia medyczne finansowanie szkoleń itp. Formy pracy materialnej, a w tym: sprawiedliwe okresowe oceny propagowanie postaw i wzorców awanse pochwały, wyróżnienia, odznaczenia współzawodnictwo i podziękowanie

20 Ad. 4. Uwarunkowania marketingu wewnętrznego
Do najważniejszych należą: dobór właściwych pracowników (własny nabór lub poprzez „łowców głów”) angażowanie pracowników w proces podejmowania decyzji stałe szkolenia i kształcenia zainteresowanie i wsparcie okazywane podwładnym kształtowanie przyjaznego środowiska pracy doskonalenie kultury wewnętrznej oparcie „MW” na podstawach etycznych

21 Ad. 4. Uwarunkowania marketingu wewnętrznego
Przykładowe kryteria dla kandydatów do pracy lojalność kreatywność i innowacyjność przedsiębiorczość i dynamika zaangażowanie, dyspozycyjność otwartość i umiejętności komunikacyjne

22 Ad. 4. Uwarunkowania marketingu wewnętrznego

23 Ad.5. Korzyści ze stosowania marketingu wewnętrznego
Potencjalne korzyści ze stosowania „MW” Poprawa obsługi klientów – dotyczy odbiorców produktów i stopnia ich satysfakcji Lepsza obsługa klientów wewnętrznych Uelastycznienie działalności firmy na rynku Łatwiejsze budowanie kompetencji firmy i jej pracowników Lepsza komunikacja wewnętrzna – otwartość, gotowość służenia Poprawa stosunków międzyludzkich i budowanie klimatu współpracy w firmie Opieranie relacji wewnętrznych zewnętrznych na zasadach etycznych


Pobierz ppt "Istota Marketingu Wewnętrznego („MW”)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google