Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Grupy GDSN ECR 22.04.2010. ©2009 ILiM – GS1 Polska 2 ©2010 ILiM – GS1 Polska 2 Program Cel: uzgodnienie zakresu informacyjnego dla wspólnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Grupy GDSN ECR 22.04.2010. ©2009 ILiM – GS1 Polska 2 ©2010 ILiM – GS1 Polska 2 Program Cel: uzgodnienie zakresu informacyjnego dla wspólnej."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Grupy GDSN ECR 22.04.2010

2 ©2009 ILiM – GS1 Polska 2 ©2010 ILiM – GS1 Polska 2 Program Cel: uzgodnienie zakresu informacyjnego dla wspólnej karty produktowej. 1.Wprowadzenie plan dla branży RETAIL decyzja Rady ECR 2.Analiza rozbieżności w kartach produktowych występujących na rynku. 3.Ustalenie zakresu informacyjnego wspólnej karty produktowej 4.Ustalenie dalszych działań

3 Plan działań dla branży RETAIL w zakresie synchronizacji danych o produktach w łańcuchach dostaw

4 ©2009 ILiM – GS1 Polska 4 ©2010 ILiM – GS1 Polska 4 Konkluzje z dyskusji w ramach Grupy GDSN Najlepsze praktyki pokazują, że dane podstawowe o produktach powinny być wprowadzane raz, przez producentów Sprawdzone techniki GDS, zaimplementowane w katalogach elektronicznych, są szeroko i z powodzeniem wykorzystywane m. in. w USA, Australii, Francji, Niemczech, Holandii Istnieje potrzeba uzgodnienia wspólnej karty produktu (Common Product Card – CPC), stanowiącej nowy branżowy standard dla taktycznego zarządzania danymi o produkcie w relacjach dostawca-sieć handlowa, która : –jest w 100% kompatybilna ze standardami GDSN, –daje możliwość uzupełnienia o tzw. atrybuty prywatne właściwe dla odbiorcy danych Wykorzystanie Generatora Kart Produktu stanowi przejściowe rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie zasobów GDSN w obecnych procesach wymiany danych o produktach w łańcuchach dostaw Grupa ECR GDSN powinna odpowiadać za opracowanie CPC i dobrych praktyk wymiany danych o produktach

5 ©2009 ILiM – GS1 Polska 5 ©2010 ILiM – GS1 Polska 5 Plan działań – cele główne Cel: zwiększenie dostępności i jakości danych w łańcuchu dostaw Kierunki dzialań: 1. Ustalenie i wdrożenie wspólnego standardu przemysłowego dla zarządzania i wymiany danych o produktach, tzw. wspólnej karty produktu (Common Product Card - CPC) 2. Wdrożenie synchronizacji danych o produkcie w oparciu o katalogi elektroniczne i GDSN (w trzech krokach)

6 ©2009 ILiM – GS1 Polska 6 ©2010 ILiM – GS1 Polska 6 3 kroki w kierunku wprowadzenia GDSN krok 1 – częściowe GDSN + Generator Kart Produktu (PCG) + indywidualna karta produktu krok 2 – częściowe GDSN + Generator Kart Produktu (PCG) + wspólna karta produktu (CPC) krok 3 – pełne GDSN + alternatywnie: wspólna karta produktu (CPC)

7 ©2009 ILiM – GS1 Polska 7 ©2010 ILiM – GS1 Polska 7 Krok 1 – GDSN + Generator Kart Produktu (PCG) + indywidualna karta produktu Dostawca Katalog Sieć handlowa 1 Translator Sieć handlowa … n Indywidualne karty produktu GENERATOR Dane XML TXT WebForms Sieć handlowa 2 Sieć handlowa 3

8 ©2009 ILiM – GS1 Polska 8 ©2010 ILiM – GS1 Polska 8 Krok 2 - GDSN + Generator Kart Produktu (PCG) + wspólna karta produktu (CPC) Dostawca Katalog Translator GENERATOR XML TXT WebForms Dane CPC Wspólna Karta Produktu (CPC) Sieć handlowa 1 Sieć handlowa … n Sieć handlowa 2 Sieć handlowa 3

9 ©2009 ILiM – GS1 Polska 9 ©2010 ILiM – GS1 Polska 9 Krok 3 – pełne GDSN + alternatywnie wspólna karta produktu (CPC) Dostawca Katalog Sieć handlowa 1 Translator Sieć handlowa 2 Sieć handlowa 3 Sieć handlowa … n GENERATOR XML TXT WebForms GDSN XML GDSN XML CPC Dane Indywidualne karty Produktu (CPC)

10 ©2009 ILiM – GS1 Polska 10 ©2010 ILiM – GS1 Polska 10 Plan działań na 2010 ECR PL – Uzgodnienie wspólnej karty produktu (Common Product Card - CPC) Podjecie decyzji o rozpoczęciu – Rada Zarządzająca ECR Zaprojektowanie zawartości CPC – Grupa GDSN Zatwierdzenie CPC – Rada Zarządzająca ECR Sieci – krok 1 Aktywne wsparcie wykorzystywania e-katalogu i Generatora Kart Produktu (Product Card Generator - PCG) Usprawnienie wewnętrznych procesów związanych z wymianą danych o produktach Dostawcy – krok 1 Włączenie się do wybranego e-katalogu i korzystanie z Generatora Kart Produktu

11 ©2009 ILiM – GS1 Polska 11 ©2010 ILiM – GS1 Polska 11 Plan działań na 2011 ECR Wspólna decyzja o rozpoczęciu pilotowych projektów wdrażania CPC Sieci handlowe– krok 2 Wdrażanie CPC – projekty pilotowe Opracowanie planów strategicznych włączenia się do GDSN Dostawcy – krok 2 Wdrażanie CPC – projekty pilotowe Rozpoczęcie wdrażanie procedur poprawy jakości danych (zgodnie z wytycznymi GS1 Data Quality Framework)

12 ©2009 ILiM – GS1 Polska 12 ©2010 ILiM – GS1 Polska 12 Plan działań na 2012 ECR Monitorowanie postępu Sieci handlowe – krok 2 Wdrażanie CPC – u wszystkich dostawców Przygotowanie do korzystania z e-katalogu i GDSN Dostawcy – krok 2 Wdrażanie CPC w stosunku do wszystkich klientów Wdrażanie procedur GS1 Data Quality Framework

13 ©2009 ILiM – GS1 Polska 13 ©2010 ILiM – GS1 Polska 13 Plan działań na 2013…. Realizacja kroku 3 Pełne wykorzystanie GDSN ….

14 Załączniki - GDSN

15 ©2009 ILiM – GS1 Polska 15 Dostawca Odbiorca 100% identyczne Wspólne dane - Wprowadzanie Nowego produktu - Zmiana/ aktualizacja produktu - Specjalne opakowania, Promocje - EDI - Transport - Magazynowanie 1 234567 890128 1 234567 890128 A A A A Dlaczego synchronizacja danych ? Kod GTIN towaru Kod GTIN kartonu Wymiary opakowania Waga towaru Cena Ilość na palecie Kod GTIN towaru Kod GTIN kartonu Wymiary opakowania Waga towaru Cena Ilość na palecie

16 ©2009 ILiM – GS1 Polska 16 ©2010 ILiM – GS1 Polska 16 Co to jest GDSN? GDSN to w pełni automatyczna, oparta na standardach infrastruktura, która umożliwia bezpieczną i ciągłą synchronizację danych, gwarantując partnerom handlowym posiadanie spójnych danych w tym samym momencie. GDSN (ang.Global Data Synchronisation Network) łączy sieci i dostawców, poprzez wybrane przez nich certyfikowane katalogi i Globalny Rejestr GS1.

17 ©2009 ILiM – GS1 Polska 17 ©2010 ILiM – GS1 Polska 17 Katalog elektroniczny Wszyscy producenci/dostawcy Sieci/handel Raz wprowadzane dane Do wszystkich odbiorców jednocześnie 100 % jakość danych Tylko jeden interfejs Dane publiczne i prywatne Dostęp do międzynarodowych rynków Jak działa katalog elektroniczny ?

18 ©2009 ILiM – GS1 Polska 18 ©2010 ILiM – GS1 Polska 18 Sieć GDSN 1-Sync SA2 P&G Metro Polscy dostawcy

19 ©2009 ILiM – GS1 Polska 19 ©2010 ILiM – GS1 Polska 19 Analiza rozbieżności w kartach produktowych występujących na rynku

20 ©2009 ILiM – GS1 Polska 20 ©2010 ILiM – GS1 Polska 20 Zbadano 17 Kart Produktowych różnych polskich sieci handlowych Dodatkowo zweryfikowano zawartość aktualnych kart produktowych kilku sieci: Auchan, Intermarche, Makro&Real, Stokrotka, Tesco, Żabka Wniosek: Od 10 do 58 atrybutów potrzebnych jest do zarejestrowania jednostki bazowej (BI – Base Item) Karty produktowe

21 ©2009 ILiM – GS1 Polska 21 ©2010 ILiM – GS1 Polska 21 Cechy wspólne (wszystkie badane karty posiadają atrybuty o podobnym znaczeniu) Nazwa i GTIN towaru plus marka artykułu Nazwa i GLN dostawcy i / lub producenta Waga netto / brutto i pełne wymiarowanie opakowania Klasyfikacja PKWiU Stawka podatku VAT Rejestracja opakowań wyższego rzędu - hierarcha opakowaniowa Daty przydatności do spożycia Polityka cenowa Karty produktowe

22 ©2009 ILiM – GS1 Polska 22 ©2010 ILiM – GS1 Polska 22 Postać pliku Excel / Word Forma graficzna prezentowania danych Sposoby zestawiania niektórych pól (przykład: Nazwa Towaru = nazwa + marka + gramatura) Rejestracja danych producenta i/lub dostawcy Prowadzenie dokładnego opisu hierarchii opakowaniowej Indywidualne dane dot. sposobu sprzedaży – wypełniane przez Kupca lub razem z Kupcem Własne pola opisowe i statystyczne uzupełniane przez Kupców – (przykład: własna wewnętrzna indeksacja towaru) Rozbudowana polityka cenowa (wart. bezwzględne, rabaty itp.) Rozbieżności w kartach

23 ©2009 ILiM – GS1 Polska 23 ©2010 ILiM – GS1 Polska 23 Ustalenie zakresu informacyjnego wspólnej karty produktowej

24 ©2009 ILiM – GS1 Polska 24 ©2010 ILiM – GS1 Polska 24 Wspólna Karta Produktowa Cel: Stworzenie szkieletu elektronicznej karty, która będzie zawierać wszystkie istotne dane do prawidłowej identyfikacji produktu niezbędnej w prowadzeniu sprawnej sprzedaży Dlaczego ? Standaryzacja; ułatwienie pracy; zmniejszenie czasochłonności Pierwsza wersja karty produktowej zawiera: 43 atrybuty z czego 31 jest wymagalnych Identyfikację produktu w tym GTIN, nazwę, PKWiU i VAT Identyfikację dostawcy w tym GLN i nazwę Wagę i wymiary oraz cechy przydatności do spożycia Inne cechy istotne w procesie sprzedaży

25 ©2009 ILiM – GS1 Polska 25 ©2010 ILiM – GS1 Polska 25 Wspólna Karta Produktowa Nazwa atrybutuStatusPrzykładDefinicje / Uwagi GTIN / EAN jednostki opakowaniowej M 5909000529397 Kod kreskowy produktu BI ( Base Item) lub opakowania zbiorczego PI (Packaging Item) Format 8 lub 13 znaków Poziom zastosowania M BI Kod Jednostki: BI - Base Item - Jednostka podstawowa PI - Packaging Item - Opakowanie wyższego rzędu GTIN / EAN jednostki podstawowej M 5909000529397 Powiązanie opakowania (PI) Packaging Item z EAN-em jednostki podstawowej (BI) - Base Item; Jeśli wprowadzany produkt jest jednostką podstawową wpisać ten sam EAN/GTIN, jeśli jest opakowaniem wyższego rzędu wpisać EAN/GTIN jednostki podstawowej (BI) Format 8 lub 13 znaków Liczba zawartych jednostek podstawowych M 1 Przykładowo, ilość jednostek podstawowych w kartonie, lub liczba kartonów na palecie

26 ©2009 ILiM – GS1 Polska 26 ©2010 ILiM – GS1 Polska 26 Wspólna Karta Produktowa Hierarchia opakowaniowa Base Item GTIN 4711 Euro Palleta Mała paleta 24 12 24 16 32 GTIN zgrzewki 12x = 4711 GTIN of zgrzewki 24x = 4711 GTIN Kartonu = 4722 GTIN 4722 GTIN 4733 GTIN 4755 GTIN 4777 GTIN 4744 GTIN 4766 GTIN dużego Kartonu = 4733 GTIN Palety = 4755 GTIN Palety = 4744

27 ©2009 ILiM – GS1 Polska 27 ©2010 ILiM – GS1 Polska 27 Wspólna Karta Produktowa Nazwa atrybutuStatusPrzykładDefinicje / Uwagi Nazwa produktu (Długa) M Jogurt waniliowy Format alfanumeryczny maksymalnie 100 znaków Nazwa marki O YOOGIFormat alfanumeryczny, do 35 znaków Opis PLU O JOGWAN200 (Price Look Up - opis towaru na paragonie kasowym) - Uwaga dotyczy wyłącznie BI - jednostki podstawowej - maksymalnie 12 znaków alfanumerycznych Nazwa marketingowa O Format alfanumeryczny, do 35 znaków Nazwa krótka produktu O j.waniliowy Nazwa krótka - maksymalnie do 20 znaków alfanumerycznych

28 ©2009 ILiM – GS1 Polska 28 ©2010 ILiM – GS1 Polska 28 Wspólna Karta Produktowa Nazwa atrybutuStatusPrzykładDefinicje / Uwagi Opis produktu (skład) M Jogurt waniliowy: mleko 2%tl., mleko w proszku, aromat zgodny z naturalnym, liofilizaty, błonnik, tluszcz 18%, Emulgator E414 Opis występujący na opakowaniu lub na ulotce dołączonej do towaru PKWiU M 15.51.52-30.10 Numer klasyfikacji jednostki handlowej przypisujący ją do grupy produktów typowych dla danego kraju. Tu w tym przypadku jest to PKWiU. Uwaga wpisywać pełne rozwinięcie kodu 97 służącego do identyfikacji stawki VAT. Separatorami są kropki Stawka VAT M 3%Wartość procentowa

29 ©2009 ILiM – GS1 Polska 29 ©2010 ILiM – GS1 Polska 29 Wspólna Karta Produktowa Nazwa atrybutuStatusPrzykładDefinicje / Uwagi GPC M 1000027799 Określenie Globalnej Klasyfikacji Produktów (GPC) EAN.UCC (poziom jednostki podstawowej – brick level) Globalna Klasyfikacja Produktów zapewnia globalne standardy przy klasyfikowaniu informacji o produktach zarówno dla dostawców jak i detalistów. Dzięki temu obydwie strony transakcji mogą posługiwać się wspólnym językiem przy grupowaniu produktów istniejącym obok ich własnych wewnętrznych lub zewnętrznych klasyfikacji. Format 10 znaków alfanumerycznych Numer taryfy celnej M 00000000 Określenie numeru INTRASTAT dla importu/eksportu z krajów UE albo numer nadany dla celów handlu zagranicznego (import/eksport). Format 8 lub 11 znaków alfanumerycznych. Przykład znajduje się w zakładce Kody Taryfy Celnej

30 ©2009 ILiM – GS1 Polska 30 ©2010 ILiM – GS1 Polska 30 Wspólna Karta Produktowa Nazwa atrybutuStatusPrzykładDefinicje / Uwagi GLN dostawcy M 5909000652507 Dostawca to firma, która wprowadza produkt do Katalogu i może to być firma handlowa albo producent. Format 13 znaków Nazwa dostawcy M Generic Supplier Dostawca to firma, która wprowadza produkt do Katalogu i może to być firma handlowa albo producent. Format 13 znaków GLN producenta CM 5909000652507 Należy podać, jeśli jest to wartość inna niż Dostawcy Nazwa producenta CM Generic Supplier Należy podać, jeśli jest to wartość inna niż Dostawcy

31 ©2009 ILiM – GS1 Polska 31 ©2010 ILiM – GS1 Polska 31 Wspólna Karta Produktowa Nazwa atrybutuStatusPrzykładDefinicje / Uwagi Typ opakowania M Karton (BRI) (np. Karton BRI lub Butelka PET itp.) wg międzynarodowego kodu - lista typów opakowań w zakładce Typ opakowań Zawartość g/ml M 250 Jest to wartość bezwzględna - (dotyczy masy lub objętości netto produktu zawartej w opakowaniu; przyjmuje wartość liczbową np.. g lub kg) Uwaga separatorem wartości dziesiętnych jest kropka Jednostka zawartości M (MLT) Przykładowe wartości: MLT – mililitry CLT – centylitry LTR - litry MGM – miligramy GRM – gramy KGM – kilogramy Waga brutto M 275 Masa brutto (wraz z opakowaniem). Wartość numeryczna Waga brutto: Jednostka miary M (GRM) Przykładowe wartości: MLT – mililitry CLT – centylitry LTR - litry MGM – miligramy GRM – gramy KGM – kilogramy

32 ©2009 ILiM – GS1 Polska 32 ©2010 ILiM – GS1 Polska 32 Wspólna Karta Produktowa Nazwa atrybutuStatusPrzykładDefinicje / Uwagi Wymiary: wysokość [mm] M 100 Wysokość / Długość / Szerokość - podane wg standardów GS1; Wartość numeryczna Wymiary: jednostka miary wysokości M Millimetr (MMT)jw.. Wymiary: długość/głębokość [mm] M 100 Wysokość / Długość / Szerokość - podane wg standardów GS1; Wartość numeryczna Wymiary: długość/głębokość [mm] M Millimetr (MMT)jw.. Wymiary: szerokość [mm] M 100 Wysokość / Długość / Szerokość - podane wg standardów GS1; Wartość numeryczna Wymiary: szerokość [mm] M Millimetr (MMT)jw..

33 ©2009 ILiM – GS1 Polska 33 ©2010 ILiM – GS1 Polska 33 Wspólna Karta Produktowa Wymiarowanie A – Wysokość B – Szerokość C – Długość / Głębokość A – Wysokość C – Długość Głębokość B – Szerokość

34 ©2009 ILiM – GS1 Polska 34 ©2010 ILiM – GS1 Polska 34 Wspólna Karta Produktowa Nazwa atrybutuStatusPrzykładDefinicje / Uwagi Rynek docelowy M PL Przykładowo [PL]: Kod kraju docelowego tzn. kraju do którego będzie wysyłany towar Kraj pochodzenia M PLPrzykładowo [PL]

35 ©2009 ILiM – GS1 Polska 35 ©2010 ILiM – GS1 Polska 35 Wspólna Karta Produktowa Nazwa atrybutuStatusPrzykładDefinicje / Uwagi Czy towar jest dedykowany (marka prywatna) M Nie (N) Dedykowane - (tworzenie marek prywatnych) Y - dane dedykowane dla określonych odbiorców N - jeśli dane mają być widoczne dla wszystkich Czy towar jest przeznaczony do wysyłki M Nie (N) Czy jednostka opakowaniowa jest przeznaczona do wysyłki - informacja typu (Tak/Nie). Dopuszczalne wartości (Y/N) Czy jest to jednostka fakturowanaM Nie (N) Czy jednostka opakowaniowa jest przedmiotem fakturowania - informacja typu (Tak/Nie). Dopuszczalne wartości (Y/N) Czy jest to jednostka zamówieniowa MTak (Y) Czy jednostka opakowaniowa może być przedmiotem zamówienia - informacja typu (Tak/Nie). Dopuszczalne wartości (Y/N) Czy jest obowiązek podawania ceny jednostkowej M Nie (N) Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami opakowanie ma obowiązek posiadać oznakowanie dot. ceny / ceny jednostkowej - informacja typu (Tak/Nie). Dopuszczalne wartości (Y/N); Przykład książki

36 ©2009 ILiM – GS1 Polska 36 ©2010 ILiM – GS1 Polska 36 Wspólna Karta Produktowa Nazwa atrybutuStatusPrzykładDefinicje / Uwagi Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości od wyprodukowania CM35 Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości od momentu wyprodukowania oznacza czas pomiędzy wyprodukowaniem produktu a przypisanym mu terminem ważności. Format numeryczny, do 3 cyfr. Wartość 0 jest niedozwolona Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości od wyprodukowania: jednostka czasu CM804 Podać kod jednostki. Format numeryczny 3 znaki: 801 - Rok / Lat; 802 - Miesiac / Miesięcy 803 - Tydzień / Tygodni; 804 - Dzień / Dni Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości od dostawy CM Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości od momentu dostawy oznacza czas pomiędzy dostawą jednostki handlowej do detalisty a przypisanym terminem przydatności do spożycia. Te ramy czasowe obejmują również dzień dostawy (okres przechowywania). Należy podać wartość liczbową i jednostkę czasu. Format numeryczny, do 3 cyfr. Wartość 0 jest niedozwolona Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości od dostawy: jednostka czasu CM Podać kod jednostki. Format numeryczny 3 znaki: 801 - Rok / Lat; 802 - Miesiac / Miesięcy 803 - Tydzień / Tygodni; 804 - Dzień / Dni

37 ©2009 ILiM – GS1 Polska 37 ©2010 ILiM – GS1 Polska 37 Wspólna Karta Produktowa Nazwa atrybutuStatusPrzykładDefinicje / Uwagi Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości od otwarcia CM Oznaczenie to wskazuje, jak długiego okresu użytkowania produktu można oczekiwać po otwarciu bez powodowania zagrożenia dla zdrowia. Przykład: konieczność podawania okresu przydatności do użytku w celu lepszego poinformowania konsumenta o produktach kosmetycznych o okresie minimalnej trwałości ponad 30 miesięcy. Format numeryczny, do 4 cyfr. Wartość 0 jest niedozwolona Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości od otwarcia; jednostka czasu CM Podać kod jednostki. Format numeryczny 3 znaki: 801 - Rok / Lat; 802 - Miesiac / Miesięcy 803 - Tydzień / Tygodni; 804 - Dzień / Dni

38 ©2009 ILiM – GS1 Polska 38 ©2010 ILiM – GS1 Polska 38 Wspólna Karta Produktowa Nazwa atrybutuStatusPrzykładDefinicje / Uwagi Zgłoszenie towarów niebezpiecznych M Nie (N) Określenie, czy jednostka handlowa i/lub przynajmniej jedno z jej opakowań - lub przynajmniej jedna z jej części składowych - ze względu na swoje właściwości musi zostać zaklasyfikowana jako towar niebezpieczny. W takim przypadku musi ona podlegać odpowiednim przepisom zgodnie z przepisami prawnymi i umowami międzynarodowymi regulującymi przewóz towarów niebezpiecznych (ADR/RID) oraz odpowiednim przepisom krajowym dotyczącym transportu drogowego i kolejowego. Informacja typu (Tak/Nie). Dopuszczalne wartości (Y/N);

39 ©2009 ILiM – GS1 Polska 39 ©2010 ILiM – GS1 Polska 39 Wspólna Karta Produktowa Propozycja harmonogramu prac Grupy ECR GDSN: 1. Analiza karty we własnych zespołach 2. Wnioski dot. uzupełnień / zmian karty do końca 05/2010 3. Kolejne spotkanie Grupy ECR IT/GDSN - I połowa 06/2010

40 Dziękujemy


Pobierz ppt "Spotkanie Grupy GDSN ECR 22.04.2010. ©2009 ILiM – GS1 Polska 2 ©2010 ILiM – GS1 Polska 2 Program Cel: uzgodnienie zakresu informacyjnego dla wspólnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google