Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Grupy GDSN ECR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Grupy GDSN ECR"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Grupy GDSN ECR 22.04.2010

2 Program plan dla branży RETAIL decyzja Rady ECR
Cel: uzgodnienie zakresu informacyjnego dla wspólnej karty produktowej. Wprowadzenie plan dla branży RETAIL decyzja Rady ECR Analiza rozbieżności w kartach produktowych występujących na rynku. Ustalenie zakresu informacyjnego wspólnej karty produktowej Ustalenie dalszych działań  

3 Plan działań dla branży RETAIL w zakresie synchronizacji danych o produktach w łańcuchach dostaw

4 Konkluzje z dyskusji w ramach Grupy GDSN
Najlepsze praktyki pokazują, że dane podstawowe o produktach powinny być wprowadzane raz, przez producentów Sprawdzone techniki GDS, zaimplementowane w katalogach elektronicznych, są szeroko i z powodzeniem wykorzystywane m. in. w USA, Australii , Francji, Niemczech, Holandii Istnieje potrzeba uzgodnienia wspólnej karty produktu (Common Product Card – CPC), stanowiącej nowy branżowy standard dla taktycznego zarządzania danymi o produkcie w relacjach dostawca-sieć handlowa, która : jest w 100% kompatybilna ze standardami GDSN, daje możliwość uzupełnienia o tzw. atrybuty prywatne właściwe dla odbiorcy danych Wykorzystanie Generatora Kart Produktu stanowi przejściowe rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie zasobów GDSN w obecnych procesach wymiany danych o produktach w łańcuchach dostaw Grupa ECR GDSN powinna odpowiadać za opracowanie CPC i dobrych praktyk wymiany danych o produktach The report will be formally launched early in October - The report has received ringing endorsement form all the participating companies - 1 retailer who circulated the report internally said the feedback form all areas was “ this is great, it accurately reflects the issues we have today” Already 3 of the 4 retail participants have established projects to address the issues raised, and we are confident the GS1 GDS standards will now play an absolutely critical part in helping retailers and suppliers alike to improve data quality for the UK retail supply chain. In addition to this we GS1Uk will be facilitating an industry forum to help maintain momentum and most importantly a co-ordinated industry approach. GS1 UK has also learned from this study and we have started a project to aimed at making GDS easy for UK industry and in particular the SME’s. Mention GS1 UK MY PIM strategy? Formal launch – we will make the report available to ECR members. Final Draft for Approval

5 Plan działań – cele główne
Cel: zwiększenie dostępności i jakości danych w łańcuchu dostaw Kierunki dzialań: 1. Ustalenie i wdrożenie wspólnego standardu przemysłowego dla zarządzania i wymiany danych o produktach, tzw. wspólnej karty produktu (Common Product Card - CPC) 2. Wdrożenie synchronizacji danych o produkcie w oparciu o katalogi elektroniczne i GDSN (w trzech krokach)

6 3 kroki w kierunku wprowadzenia GDSN
krok 1 – częściowe GDSN + Generator Kart Produktu (PCG) + indywidualna karta produktu krok 2 – częściowe GDSN + Generator Kart Produktu (PCG) + wspólna karta produktu (CPC) krok 3 – pełne GDSN + alternatywnie: wspólna karta produktu (CPC)

7 Krok 1 – GDSN + Generator Kart Produktu (PCG) + indywidualna karta produktu
Katalog Sieć handlowa 1 Sieć handlowa 2 GENERATOR Indywidualne karty produktu WebForms Dane Sieć handlowa 3 XML TXT Sieć handlowa … n Dostawca Translator

8 Krok 2 - GDSN + Generator Kart Produktu (PCG) + wspólna karta produktu (CPC)
Katalog Sieć handlowa 1 Sieć handlowa 2 GENERATOR WebForms Wspólna Karta Produktu (CPC) CPC CPC Dane XML TXT Sieć handlowa 3 CPC Sieć handlowa … n Dostawca CPC Translator

9 Krok 3 – pełne GDSN + alternatywnie wspólna karta produktu (CPC)
Katalog GDSN XML Sieć handlowa 1 GDSN XML GENERATOR Sieć handlowa 2 Indywidualne karty Produktu (CPC) WebForms Dane Sieć handlowa 3 XML TXT CPC CPC Sieć handlowa … n Dostawca Translator

10 Plan działań na 2010 ECR PL – Uzgodnienie wspólnej karty produktu (Common Product Card - CPC) Podjecie decyzji o rozpoczęciu – Rada Zarządzająca ECR Zaprojektowanie zawartości CPC – Grupa GDSN Zatwierdzenie CPC – Rada Zarządzająca ECR Sieci – krok 1 Aktywne wsparcie wykorzystywania e-katalogu i Generatora Kart Produktu (Product Card Generator - PCG) Usprawnienie wewnętrznych procesów związanych z wymianą danych o produktach Dostawcy – krok 1 Włączenie się do wybranego e-katalogu i korzystanie z Generatora Kart Produktu

11 Plan działań na 2011 ECR Sieci handlowe– krok 2 Dostawcy – krok 2
Wspólna decyzja o rozpoczęciu pilotowych projektów wdrażania CPC Sieci handlowe– krok 2 Wdrażanie CPC – projekty pilotowe Opracowanie planów strategicznych włączenia się do GDSN Dostawcy – krok 2 Rozpoczęcie wdrażanie procedur poprawy jakości danych (zgodnie z wytycznymi GS1 Data Quality Framework)

12 Plan działań na 2012 Monitorowanie postępu ECR Sieci handlowe – krok 2
Wdrażanie CPC – u wszystkich dostawców Przygotowanie do korzystania z e-katalogu i GDSN Dostawcy – krok 2 Wdrażanie CPC w stosunku do wszystkich klientów Wdrażanie procedur GS1 Data Quality Framework

13 Plan działań na 2013…. Realizacja kroku 3 Pełne wykorzystanie GDSN ….

14 Załączniki - GDSN

15 Dlaczego synchronizacja danych ?
Dostawca Wspólne dane Odbiorca Kod GTIN towaru Kod GTIN kartonu Wymiary opakowania Waga towaru Cena Ilość na palecie Kod GTIN towaru Kod GTIN kartonu Wymiary opakowania Waga towaru Cena Ilość na palecie 100% identyczne - Wprowadzanie Nowego produktu - Zmiana/ aktualizacja produktu - Specjalne opakowania , Promocje - EDI - Transport - Magazynowanie A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 Co to jest GDSN? GDSN to w pełni automatyczna, oparta na standardach infrastruktura, która umożliwia bezpieczną i ciągłą synchronizację danych, gwarantując partnerom handlowym posiadanie spójnych danych w tym samym momencie. GDSN (ang.Global Data Synchronisation Network) łączy sieci i dostawców, poprzez wybrane przez nich certyfikowane katalogi i Globalny Rejestr GS1.

17 Jak działa katalog elektroniczny ?
Wszyscy producenci/dostawcy Raz wprowadzane dane Do wszystkich odbiorców jednocześnie 100 % jakość danych Tylko jeden interfejs Dane publiczne i prywatne Dostęp do międzynarodowych rynków Katalog elektroniczny Sieci/handel

18 Sieć GDSN Polscy dostawcy 1-Sync SA2 P&G Metro

19 Analiza rozbieżności w kartach produktowych występujących na rynku

20 Karty produktowe Zbadano 17 Kart Produktowych różnych polskich sieci handlowych Dodatkowo zweryfikowano zawartość aktualnych kart produktowych kilku sieci: Auchan, Intermarche, Makro&Real, Stokrotka, Tesco, Żabka Wniosek: Od 10 do 58 atrybutów potrzebnych jest do zarejestrowania jednostki bazowej (BI – Base Item)

21 Karty produktowe Cechy wspólne
(wszystkie badane karty posiadają atrybuty o podobnym znaczeniu) Nazwa i GTIN towaru plus marka artykułu Nazwa i GLN dostawcy i / lub producenta Waga netto / brutto i pełne wymiarowanie opakowania Klasyfikacja PKWiU Stawka podatku VAT Rejestracja opakowań wyższego rzędu - hierarcha opakowaniowa Daty przydatności do spożycia Polityka cenowa

22 Rozbieżności w kartach
Postać pliku Excel / Word Forma graficzna prezentowania danych Sposoby zestawiania niektórych pól (przykład: Nazwa Towaru = nazwa + marka + gramatura) Rejestracja danych producenta i/lub dostawcy Prowadzenie dokładnego opisu hierarchii opakowaniowej Indywidualne dane dot. sposobu sprzedaży – wypełniane przez Kupca lub razem z Kupcem Własne pola opisowe i statystyczne uzupełniane przez Kupców – (przykład: własna wewnętrzna indeksacja towaru) Rozbudowana polityka cenowa (wart. bezwzględne, rabaty itp.)

23 Ustalenie zakresu informacyjnego wspólnej karty produktowej

24 Wspólna Karta Produktowa
Cel: Stworzenie szkieletu elektronicznej karty, która będzie zawierać wszystkie istotne dane do prawidłowej identyfikacji produktu niezbędnej w prowadzeniu sprawnej sprzedaży Dlaczego ? Standaryzacja; ułatwienie pracy; zmniejszenie czasochłonności Pierwsza wersja karty produktowej zawiera: 43 atrybuty z czego 31 jest wymagalnych Identyfikację produktu w tym GTIN, nazwę, PKWiU i VAT Identyfikację dostawcy w tym GLN i nazwę Wagę i wymiary oraz cechy przydatności do spożycia Inne cechy istotne w procesie sprzedaży

25 Wspólna Karta Produktowa
Nazwa atrybutu Status Przykład Definicje / Uwagi GTIN / EAN jednostki opakowaniowej M Kod kreskowy produktu BI ( Base Item) lub opakowania zbiorczego PI (Packaging Item) Format 8 lub 13 znaków Poziom zastosowania BI Kod Jednostki: BI - Base Item - Jednostka podstawowa PI - Packaging Item - Opakowanie wyższego rzędu GTIN / EAN jednostki podstawowej Powiązanie opakowania (PI) Packaging Item z EAN-em jednostki podstawowej (BI) - Base Item; Jeśli wprowadzany produkt jest jednostką podstawową wpisać ten sam EAN/GTIN, jeśli jest opakowaniem wyższego rzędu wpisać EAN/GTIN jednostki podstawowej (BI) Format 8 lub 13 znaków Liczba zawartych jednostek podstawowych 1 Przykładowo, ilość jednostek podstawowych w kartonie, lub liczba kartonów na palecie

26 Wspólna Karta Produktowa Hierarchia opakowaniowa
Mała paleta GTIN Palety = 4755 GTIN Palety = 4744 Euro Palleta GTIN 4766 GTIN 4777 16 GTIN Kartonu = 4722 32 GTIN 4744 GTIN 4755 GTIN dużego Kartonu = 4733 24 24 GTIN zgrzewki 12x = 4711 GTIN 4722 GTIN of zgrzewki 24x = 4711 GTIN 4733 12 24 Base Item GTIN 4711

27 Wspólna Karta Produktowa
Nazwa atrybutu Status Przykład Definicje / Uwagi Nazwa produktu (Długa) M Jogurt waniliowy Format alfanumeryczny maksymalnie 100 znaków Nazwa marki O YOOGI Format alfanumeryczny, do 35 znaków Opis PLU JOGWAN200 (Price Look Up - opis towaru na paragonie kasowym) - Uwaga dotyczy wyłącznie BI - jednostki podstawowej - maksymalnie 12 znaków alfanumerycznych Nazwa marketingowa Nazwa krótka produktu j.waniliowy Nazwa krótka - maksymalnie do 20 znaków alfanumerycznych

28 Wspólna Karta Produktowa
Nazwa atrybutu Status Przykład Definicje / Uwagi Opis produktu (skład) M Jogurt waniliowy: mleko 2%tl., mleko w proszku, aromat zgodny z naturalnym, liofilizaty, błonnik, tluszcz 18%, Emulgator E414 Opis występujący na opakowaniu lub na ulotce dołączonej do towaru PKWiU Numer klasyfikacji jednostki handlowej przypisujący ją do grupy produktów typowych dla danego kraju. Tu w tym przypadku jest to PKWiU. Uwaga wpisywać pełne rozwinięcie kodu 97 służącego do identyfikacji stawki VAT. Separatorami są kropki Stawka VAT 3% Wartość procentowa

29 Wspólna Karta Produktowa
Nazwa atrybutu Status Przykład Definicje / Uwagi GPC M Określenie Globalnej Klasyfikacji Produktów (GPC) EAN.UCC (poziom jednostki podstawowej – brick level) Globalna Klasyfikacja Produktów zapewnia globalne standardy przy klasyfikowaniu informacji o produktach zarówno dla dostawców jak i detalistów. Dzięki temu obydwie strony transakcji mogą posługiwać się wspólnym językiem przy grupowaniu produktów istniejącym obok ich własnych wewnętrznych lub zewnętrznych klasyfikacji. Format 10 znaków alfanumerycznych Numer taryfy celnej Określenie numeru INTRASTAT dla importu/eksportu z krajów UE albo numer nadany dla celów handlu zagranicznego (import/eksport). Format 8 lub 11 znaków alfanumerycznych. Przykład znajduje się w zakładce Kody Taryfy Celnej

30 Wspólna Karta Produktowa
Nazwa atrybutu Status Przykład Definicje / Uwagi GLN dostawcy M Dostawca to firma, która wprowadza produkt do Katalogu i może to być firma handlowa albo producent. Format 13 znaków Nazwa dostawcy Generic Supplier GLN producenta CM Należy podać, jeśli jest to wartość inna niż Dostawcy Nazwa producenta

31 Wspólna Karta Produktowa
Nazwa atrybutu Status Przykład Definicje / Uwagi Typ opakowania M Karton (BRI) (np. Karton BRI lub Butelka PET itp.) wg międzynarodowego kodu - lista typów opakowań w zakładce Typ opakowań Zawartość g/ml 250 Jest to wartość bezwzględna - (dotyczy masy lub objętości netto produktu zawartej w opakowaniu; przyjmuje wartość liczbową np.. g lub kg) Uwaga separatorem wartości dziesiętnych jest kropka Jednostka zawartości (MLT) Przykładowe wartości: MLT – mililitry CLT – centylitry LTR - litry MGM – miligramy GRM – gramy KGM – kilogramy Waga brutto 275 Masa brutto (wraz z opakowaniem). Wartość numeryczna Waga brutto: Jednostka miary (GRM)

32 Wspólna Karta Produktowa
Nazwa atrybutu Status Przykład Definicje / Uwagi Wymiary: wysokość [mm] M 100 Wysokość / Długość / Szerokość - podane wg standardów GS1; Wartość numeryczna Wymiary: jednostka miary wysokości Millimetr (MMT) jw.. Wymiary: długość/głębokość [mm] Wymiary: szerokość [mm]

33 Wspólna Karta Produktowa
Wymiarowanie A – Wysokość B – Szerokość C – Długość / Głębokość A – Wysokość C – Długość Głębokość B – Szerokość

34 Wspólna Karta Produktowa
Nazwa atrybutu Status Przykład Definicje / Uwagi Rynek docelowy M PL Przykładowo [PL]: Kod kraju docelowego tzn. kraju do którego będzie wysyłany towar Kraj pochodzenia Przykładowo [PL]

35 Wspólna Karta Produktowa
Nazwa atrybutu Status Przykład Definicje / Uwagi Czy towar jest dedykowany (marka prywatna) M Nie (N) Dedykowane - (tworzenie marek prywatnych) Y - dane dedykowane dla określonych odbiorców N - jeśli dane mają być widoczne dla wszystkich Czy towar jest przeznaczony do wysyłki Czy jednostka opakowaniowa jest przeznaczona do wysyłki - informacja typu (Tak/Nie). Dopuszczalne wartości (Y/N) Czy jest to jednostka fakturowana Czy jednostka opakowaniowa jest przedmiotem fakturowania - informacja typu (Tak/Nie). Dopuszczalne wartości (Y/N) Czy jest to jednostka zamówieniowa Tak (Y) Czy jednostka opakowaniowa może być przedmiotem zamówienia - informacja typu (Tak/Nie). Dopuszczalne wartości (Y/N) Czy jest obowiązek podawania ceny jednostkowej Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami opakowanie ma obowiązek posiadać oznakowanie dot. ceny / ceny jednostkowej - informacja typu (Tak/Nie). Dopuszczalne wartości (Y/N); Przykład książki

36 Wspólna Karta Produktowa
Nazwa atrybutu Status Przykład Definicje / Uwagi Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości od wyprodukowania CM 35 Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości od momentu wyprodukowania oznacza czas pomiędzy wyprodukowaniem produktu a przypisanym mu terminem ważności. Format numeryczny, do 3 cyfr. Wartość 0 jest niedozwolona Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości od wyprodukowania: jednostka czasu 804 Podać kod jednostki. Format numeryczny 3 znaki: Rok / Lat; Miesiac / Miesięcy Tydzień / Tygodni; Dzień / Dni Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości od dostawy Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości od momentu dostawy oznacza czas pomiędzy dostawą jednostki handlowej do detalisty a przypisanym terminem przydatności do spożycia. Te ramy czasowe obejmują również dzień dostawy (okres przechowywania). Należy podać wartość liczbową i jednostkę czasu. Format numeryczny, do 3 cyfr. Wartość 0 jest niedozwolona Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości od dostawy: jednostka czasu

37 Wspólna Karta Produktowa
Nazwa atrybutu Status Przykład Definicje / Uwagi Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości od otwarcia CM Oznaczenie to wskazuje, jak długiego okresu użytkowania produktu można oczekiwać po otwarciu bez powodowania zagrożenia dla zdrowia. Przykład: konieczność podawania „okresu przydatności do użytku” w celu lepszego poinformowania konsumenta o produktach kosmetycznych o okresie minimalnej trwałości ponad 30 miesięcy. Format numeryczny, do 4 cyfr. Wartość 0 jest niedozwolona Okres przechowywania / okres minimalnej trwałości od otwarcia; jednostka czasu Podać kod jednostki. Format numeryczny 3 znaki: Rok / Lat; Miesiac / Miesięcy Tydzień / Tygodni; Dzień / Dni

38 Wspólna Karta Produktowa
Nazwa atrybutu Status Przykład Definicje / Uwagi Zgłoszenie towarów niebezpiecznych M Nie (N) Określenie, czy jednostka handlowa i/lub przynajmniej jedno z jej opakowań - lub przynajmniej jedna z jej części składowych - ze względu na swoje właściwości musi zostać zaklasyfikowana jako towar niebezpieczny. W takim przypadku musi ona podlegać odpowiednim przepisom zgodnie z przepisami prawnymi i umowami międzynarodowymi regulującymi przewóz towarów niebezpiecznych (ADR/RID) oraz odpowiednim przepisom krajowym dotyczącym transportu drogowego i kolejowego. Informacja typu (Tak/Nie). Dopuszczalne wartości (Y/N);

39 Wspólna Karta Produktowa
Propozycja harmonogramu prac Grupy ECR GDSN: 1. Analiza karty we własnych zespołach 2. Wnioski dot. uzupełnień / zmian karty do końca 05/ Kolejne spotkanie Grupy ECR IT/GDSN - I połowa 06/2010

40 Dziękujemy


Pobierz ppt "Spotkanie Grupy GDSN ECR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google