Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CYBERPRZEMOC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CYBERPRZEMOC."— Zapis prezentacji:

1 CYBERPRZEMOC

2 Czym jest CyberPrzemoc?
Cyberprzemoc jest formą przemocy, w której używane są media elektroniczne , głównie Internet i telefony komórkowe. Nazwa ta pochodzi od angielskiego słowa cyberbullying, składającego się z członów cyber (wskazującego na związek ze światem wirtualnym, szczególnie Internetem) i bullying (oznaczającego zastraszanie, znęcanie się). Problem cyberprzemocy dotyczy nie tylko dorosłych, szczególnie dotkliwy jest dla dzieci i młodzieży. Wśród młodych internautów ponad połowa przyznaje, że doświadczyła przemocy w sieci.

3 Do głównych zachowań cyberprzemocy możemy zaliczyć:
obraźliwe lub poniżające treści wysyłane za pośrednictwem Internetu lub telefonu komórkowego; robienie zdjęć i filmów bez zgody osoby fotografowanej bądź filmowanej i umieszczanie ich w sieci lub rozsyłanie ich przy użyciu telefonu;

4 podszywanie się pod kogoś w Internecie włamania na strony internetowe lub prywatne konta (np. na portalach społecznościowych); rozpowszechnianie krzywdzących nieprawdziwych informacji w sieci lub przy pomocy telefonu komórkowego; cyberprześladowanie (wysyłanie zastraszających wiadomości za pośrednictwem Internetu lub telefonu komórkowego);

5 Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są:
blogi, strony internetowe, fora, listy i grypy dyskusyjne, komunikatory internetowe, czaty i portale społecznościowe, SMS-y oraz MMS-y, a nawet gry sieciowe typu multiplayer i platformy e-learning'owe.

6 Co robić, żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy?
dbać o prywatność swoich danych osobowych zapewniać swoim profilom w Sieci status prywatny chronić swoje hasła i loginy nie zamieszczać w Sieci swoich zdjęć i filmów nie dawać wszystkim swojego numeru telefonu

7 Co robić będąc świadkiem cyberprzemocy?
nie przesyłać dalej krzywdzących materiałów, które otrzymujmy w Sieci zawsze pomagać kolegom i koleżankom, którzy padli ofiarą cyberprzemocy informować o krzywdzie kolegi lub koleżanki kogoś dorosłego – nauczyciela, pedagoga szkolnego, rodziców polecić ofierze przemocy kontakt z osobami zajmującymi się zwalczaniem cyberprzmocy

8 Co robić będąc ofiarą cyberprzemocy?
nie odpowiadać na zaczepki w Sieci natychmiast szukać pomocy u kogoś dorosłego (nauczycieli, rodziców, policję) domagać się skasowania filmów i zdjęć nagranych wbrew naszej woli zachowywać dowody przemocy interweniować u dostawców usług internetowych szukać pomocy u konsultantów Helpline.org.pl

9 Konsekwencje: Konsekwencje cyberprzemocy są poważne, zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży, którzy dopiero budują swoją tożsamość. Naruszenie kształtującego się wizerunku i poniżanie może odbić się na kontaktach społecznych, zdrowiu psychicznym i fizycznym, a nawet zagrażać życiu osób doświadczających cybeprzemocy.

10 Odpowiedzialność karna!!
212 kk - zniesławienie (ścigane są z oskarżenia prywatnego) (grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2) 216 kk - znieważenie (ścigane są z oskarżenia prywatnego) (grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku) 267 kk - nielegalne zakładanie lub posługiwanie się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym lub innym w celu uzyskania informacji (grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2) 268 kk, i 268a kk, - niszczenie, uszkodzenie, usuwanie lub zmiana zapisu istotnej informacji albo niszczenie, uszkodzenie, usuwanie, zmienianie lub utrudnianie dostępu do danych informatycznych albo uniemożliwienie automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania danych (kara pozbawienia wolności do lat 3)

11 190 kk - groźba (grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2)
202 § 1 kk - publiczne prezentowanie treści pornograficznych , poprzez narzucenie odbioru osobie, która sobie tego nie życzy (grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku) 202 § 2 kk - publiczne prezentowanie treści pornograficznych osobie poniżej 15 roku życia (grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2) 202 § 3 kk – kto w celu rozpowszechnienia produkuje, utrwala, sprowadza, rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego (kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8) 202 § 4 kk – utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego do lat 15 (kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5)

12 269 kk, - niszczenie, uszkodzenie, usuwanie, zmiana danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji albo zakłócanie lub uniemożliwienie automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania danych kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8) 269a kk, - zakłócanie pracy systemu komputerowego lub sieci informatycznej (kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5) 287 kk - oszustwo komputerowe (ścigane z urzędu) (kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5) 107 kw – złośliwe niepokojenie (kara ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł, nagana) kk – kodeks karny kw – kodeks wykroczeń

13 Pamiętaj!!! Sprawca nie pozostaje anonimowy,
a policja ma możliwość ustalenia z jakiego komputera i z jakiego telefonu wysyłane są e lub smsy.

14 BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

15 Pamiętajmy, że poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej zależy w dużej mierze od dorosłych - rodziców. To przede wszystkim oni odpowiadają za swoje pociechy. Podkreślić należy fakt, iż dzieci do lat 7 nie mogą samodzielnie poruszać się po drogach – należy zapewnić im opiekę osoby co najmniej dziesięcioletniej.

16 Dziecko na rowerze a przepisy
Jazda na rowerze to świetna forma rekreacji zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Rowerzysta, jak każdy uczestnik ruchu drogowego ma swoje prawa i obowiązki - przepisy jasno mówią, kto może jeździć na rowerze i pod jakimi warunkami. Dziecko w wieku do 7 lat Nie może samodzielnie poruszać się po drodze - aby to robić, musi posiadać kartę rowerową, a takiej nie otrzyma. Dziecko w wieku do 7 lat może samodzielnie poruszać się częścią drogi przeznaczoną wyłącznie dla pieszych (chodnik).

17 Dziecko w wieku powyżej 10 lat
Dziecko w wieku 7-10 lat Może korzystać z drogi jedynie pod opieką innego rowerzysty w wieku powyżej 10 lat (osoba ta musi posiadać kartę rowerową, prawo jazdy lub być osobą pełnoletnią). Dziecko w wieku powyżej 10 lat Może poruszać się samodzielnie po drodze, jeśli posiada kartę rowerową. W przeciwnym wypadku może jeździć pod opieką osoby starszej lub posiadającej co najmniej kartę rowerową. Z dzieckiem w tym wieku nie można poruszać się po chodniku jako opiekun.

18 po sprawdzeniu wiedzy i umiejętności niezbędnych
Karta rowerowa wydawana jest nieodpłatnie przez dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej po sprawdzeniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego poruszania się po drodze. Osoba, która ukończyła 18 lat nie potrzebuje uprawnień do kierowania rowerem. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r., Nr 92, poz. 530).


Pobierz ppt "CYBERPRZEMOC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google