Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania metodą EPR wybranych fosforanów (V) chromu (III).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania metodą EPR wybranych fosforanów (V) chromu (III)."— Zapis prezentacji:

1 Badania metodą EPR wybranych fosforanów (V) chromu (III).
Cr(PO3)3 Cr2P4O13 Cr4(P2O7)3 -CrPO4

2 Plan seminarium Sposób otrzymywania i zastosowanie Struktura związków
Wyniki EPR Wnioski

3 Zastosowania fosforanów chromowych
Kataliza Pigmenty antykorozyjne Sensory Materiały laserowe

4 Sposób otrzymywania związków polikrystalicznych
Reakcja w stanie stałym z Cr2O3 i (NH4)2HPO4.

5 Cr(PO3)3 – jednoskośna struktura Cc a = nm, b = nm, c = nm,  = 127,004 Z = 12. Cecha charakterystyczna: tetraedry PO4 tworzą nieskończone łańcuchy, natomiast oktaedry CrO6 są izolowane.

6 Cr2P4O13 – jednoskośna struktura P21/c, a = 0. 8097 nm, b = 0
Cr2P4O13 – jednoskośna struktura P21/c, a = nm, b = nm, c = nm, Z = Cecha charakterystyczna: heksagonalne tunele wzdłuż osi a, tworzą połączone krawędziowo dwa oktaedry CrO6 i cztery tetraedry PO4. Struktura zawiera zatem pary połączonych krawędziowo chromowych oktaedrów tworzących układ Cr2O10 oraz rzadko spotykany układ tetrapolifosfatowego anionu P4O136- .

7 Cr4(P2O7)3 - struktura rombowa Pbnm, a= 0. 938(1) nm , b= 2
Cr4(P2O7)3 - struktura rombowa Pbnm, a= 0.938(1) nm , b= 2.1(4) nm , c= 0.726(2) nm , Cecha charakterystyczna: Wzdłuż osi a występują dimery M2O9, a dzięki pośrednictwu tetraedrów PO4 dochodzi do tworzenia nieskończonych układów łańcuchowych wzdłuż osi b.

8 -CrPO4 – rombowa struktura Cmcm, a = 0.5165 nm, b = 0.7750 nm, c = 0.6131, Z = 4.
Cecha charakterystyczna: nieskończone wzdłuż osi c łańcuchy oktaedrów CrO6 połączone są krawędziowo z tetraedrami PO4.

9 Wyniki EPR W zakresie 4÷250 K sygnał EPR zawiera pojedynczą Lorentzowską linię w 340 mT (geff ≈ 1.972) dla wszystkich badanych związków. Dla Cr3+ (S=3/2) izolowane centra dają sygnał w g~ 5. Sygnał w g~ 1.97 jest zwykle obserwowany dla układów parowych Cr3+-Cr3+. I(T)= c/(T-θ) (izolowane centra) (parowe) I(T)= c/T e-E/T (klasterowe)

10 I(T)= c/(T-θ) θ= -0.8 K J= K I(T)= c/T e-E/T E= 0.76 K

11 J= -0.55 K TN= 1.4 K b= -3.6 I(T)= c/(T-θ) θ= -0.8 K
I(T)= c/T e-E/T E= 0.76 K

12 J= -5.4 K I(T)= c/T e-E/T E= 9 K

13

14

15

16 Wnioski Jony Cr3+ występujące w oktaedrach CrO6 tworzą większe układy magnetyczne dzięki sprzężeniu wymiennemu. Wymiana ta (nadwymiana), odbywa się za pośrednictwem tetraedrów PO4, które są połączone krawędziowo z okraedrami. Oddziaływanie wymienne prowadzi do pojawienia się sprzężeń antyferromagnetycznych. Im bliższe i zwarte połączenia, tym silniejsze oddziaływania AFM, a linia rezonansowa EPR jest węższa. Dla Cr4(P2O7)3 i β- CrPO4 sprzężenie prowadzi do powstania większych układów magnetycznych, gdzie opis za pomocą prostego modelu klasterowego jest niewystarczający. Dla Cr4(P2O7)3 istnieje być może kilka rodzajów magnetycznych centrów chromowych.


Pobierz ppt "Badania metodą EPR wybranych fosforanów (V) chromu (III)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google