Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Techniki autoprezentacji i wystąpień publicznych Wykład II: Główne koncepcje autoprezentacji Na podstawie: A. Szmajke, Autoprezentacja: maski - pozy –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Techniki autoprezentacji i wystąpień publicznych Wykład II: Główne koncepcje autoprezentacji Na podstawie: A. Szmajke, Autoprezentacja: maski - pozy –"— Zapis prezentacji:

1 Techniki autoprezentacji i wystąpień publicznych Wykład II: Główne koncepcje autoprezentacji Na podstawie: A. Szmajke, Autoprezentacja: maski - pozy – miny, Wyd. Ursa, Olsztyn 1999

2 2 Życie społeczne jako spektakl: Erving Goffman Każda interakcja społeczna ma zawsze charakter spektaklu obliczonego na sprawianie odpowiedniego wrażenia na widzach.

3 Dlaczego? Chęć uzyskania kontroli na przebiegiem zdarzeń społecznych. Dążenie do kontrolowania reakcji, jakie pojawiają się u innych osób. Chęć uzyskania kontroli na przebiegiem zdarzeń społecznych. Dążenie do kontrolowania reakcji, jakie pojawiają się u innych osób. 3 1. Szukamy informacji o innych. 2. Podejmujemy działania, które mają wpływać na zachowania innych.

4 Autoprezentacja Nie musi być aktem świadomym i wyrozumowanym. 4

5 Ważne pojęcia Interakcja: wzajemny wpływ jednostek, znajdujących się w swojej bezpośredniej, fizycznej obecności, na swe postępowanie. Występ: zachowanie służące wpływaniu na uczestników interakcji. Rola: wzór działania ujawniający się w czasie występu. Interakcja: wzajemny wpływ jednostek, znajdujących się w swojej bezpośredniej, fizycznej obecności, na swe postępowanie. Występ: zachowanie służące wpływaniu na uczestników interakcji. Rola: wzór działania ujawniający się w czasie występu. 5

6 Ważne pojęcia Fasada: standardowe środki wyrazu, które stosuje jednostka podczas występu. Dekoracja: meble, sprzęty i inne elementy wykorzystywane przez jednostkę w czasie występu. Fasada osobista: strój, płeć, wiek, postura, wygląd, mimika, sposób mówienia, gesty, itp. Na fasadę osobistą składają się powierzchowność i sposób bycia. Fasada: standardowe środki wyrazu, które stosuje jednostka podczas występu. Dekoracja: meble, sprzęty i inne elementy wykorzystywane przez jednostkę w czasie występu. Fasada osobista: strój, płeć, wiek, postura, wygląd, mimika, sposób mówienia, gesty, itp. Na fasadę osobistą składają się powierzchowność i sposób bycia. 6

7 Powierzchowność Uczony Kapłan Zwycięski wódz Poseł Sposób bycia Dowcipny uczony vs poważny uczony Natchniony kapłan vs ciepły księżulo Ciepły ojciec żołnierzy vs wódz twardy, niewzruszony Poseł swój-chłop vs mąż stanu pouczający prostaczków 7

8 8

9 Idealizacja Jednostka stara się przedstawić obserwatorom wyidealizowany obraz swojej osoby i działalności. 9

10 Kulisy 10

11 Scena i kulisy 11

12 JonesPittman Publiczne autowizerunki: Edward E. Jones i Thane S. Pittman 12 Strategiczna autoprezentacja: zmiany zachowania sterowanie dążeniem do zwiększenia własnej mocy społecznej, realizowane poprzez ujawnianie - lub odpowiednie kształtowanie procesów atrybucji u obserwatorów – dyspozycji aktora.

13 JonesPittman Publiczne autowizerunki: Edward E. Jones i Thane S. Pittman 13 Zmiany zachowania to niewerbalna ekspresja i komunikaty werbalne. Zachowania te nabierają znaczenia w kontekście sytuacji społecznej. Polegają na selektywnym ujawnianiu lub pomijaniu dyspozycji. Zmiany zachowania to niewerbalna ekspresja i komunikaty werbalne. Zachowania te nabierają znaczenia w kontekście sytuacji społecznej. Polegają na selektywnym ujawnianiu lub pomijaniu dyspozycji.

14 JonesPittman Publiczne autowizerunki: Jones i Pittman 14 Kreowanie określonego wizerunku własnej osoby jest instrumentem zwiększającym szanse uzyskania korzystnego bilansu nagród i kosztów podczas interakcji.

15 Minimalne natężenie autoprezentacji w sytuacjach: 15 silnego zaangażowania zadaniowego; silnych stanów emocjonalnych; rutynowych; sesje terapeutyczne, grupy wsparcia, intymne relacje. silnego zaangażowania zadaniowego; silnych stanów emocjonalnych; rutynowych; sesje terapeutyczne, grupy wsparcia, intymne relacje.

16 16

17 Strategie autoprezentacyjne Jonesa i Pittmana 17 1.Ingracjacja 2.Zastraszanie (intymidacja) 3.Autopromocja 4.Kreowanie wizerunku osoby doskonałej moralnie 5.Demonstrowanie braku kompetencji i zależności od innych 1.Ingracjacja 2.Zastraszanie (intymidacja) 3.Autopromocja 4.Kreowanie wizerunku osoby doskonałej moralnie 5.Demonstrowanie braku kompetencji i zależności od innych

18 INGRACJACJA czyli wizerunek osoby atrakcyjnej 18 Cel: sprawienie na audytorium wrażenia osoby sympatycznej i atrakcyjnej, przebywanie z którą jest nagrodą dla partnera.

19 ZASTRASZANIE – wizerunek człowieka niebezpiecznego 19 Cel: dążenie do tego, by partner interakcji przypisał takiej osobie właściwość bycia niebezpiecznym.

20 Zastraszanie – taktyka groźby 20

21 Zastraszanie – taktyki 21 Źle toleruję stres….. Zabiję się Łatwo wpadam w złość Nie można mnie wziąć na litość Źle toleruję stres….. Zabiję się Łatwo wpadam w złość Nie można mnie wziąć na litość Rodzina, wojsko, szkoła, praca, itp.

22 AUTOPROMOCJA – wizerunek człowieka kompetentnego 22 Sposób opisywania siebie zmierzający do stworzenia wizerunku osoby kompetentnej i sprawnej (inteligentna, sprawna fizycznie, mistrz gry w billarda, etc.)

23 AUTOPROMOCJA – wizerunek człowieka kompetentnego 23 Uczniowie wobec nauczycieli Kandydaci do pracy wobec pracodawców Sportowcy chcący wejść do drużyny …… Uczniowie wobec nauczycieli Kandydaci do pracy wobec pracodawców Sportowcy chcący wejść do drużyny …… Paradoks autopromotora

24 ŚWIECENIE WŁASNYM PRZYKŁADEM – wizerunek człowieka moralnego 24 Cel: dążenie do tego, by inni darzyli takie osoby szacunkiem i podziwem. Osoba prawa i wartościowa moralnie. Wartości: uczciwość, zdyscyplinowanie, obowiązkowość, dobroczynność, poświęcenie. Osoby walczące w imię szczytnej ideologii. Cel: dążenie do tego, by inni darzyli takie osoby szacunkiem i podziwem. Osoba prawa i wartościowa moralnie. Wartości: uczciwość, zdyscyplinowanie, obowiązkowość, dobroczynność, poświęcenie. Osoby walczące w imię szczytnej ideologii.

25 WIZERUNEK CZŁOWIEKA BEZRADNEGO 25 Demonstrowanie własnej słabości, polegające na akcentowaniu swojej zależności i bezradności, by skłonić otoczenie do okazania pomocy.

26 Autoprezentacja naturalna – koncepcja Barry R. Schlenkera 26 Dwa paradygmaty: stanowisko ograniczone i ekspansywne. Autoprezentacja: celowa aktywność polegająca na kontrolowaniu informacji o pewnych osobach, obiektach, ideach czy zdarzeniach. Dwa paradygmaty: stanowisko ograniczone i ekspansywne. Autoprezentacja: celowa aktywność polegająca na kontrolowaniu informacji o pewnych osobach, obiektach, ideach czy zdarzeniach.

27 Autoprezentacja naturalna – koncepcja Barry R. Schlenkera 27 Autoprezentacja jest cechą zachowań społecznych, umożliwiającą utrzymanie skutecznych relacji z innymi.

28 Autoprezentacja naturalna – koncepcja Barry R. Schlenkera 1.Jednostka jest aktywnym podmiotem swoich działań. 2.Komunikacja interpersonalna to proces celowy. 3.Audytorium (widownia) to integralny składnik procesu samoregulacji. 28

29 Tożsamość wg Schlenkera 29 zestaw ról społecznych pozycja społeczna zawód funkcje pełnione w grupach wygląd zewnętrzny przyjaciele, krewni, dążenia, motywy, osiągnięcia cechy charakteru zestaw ról społecznych pozycja społeczna zawód funkcje pełnione w grupach wygląd zewnętrzny przyjaciele, krewni, dążenia, motywy, osiągnięcia cechy charakteru

30 30 Jaka jest Twoja strategia autoprezentacyjna?


Pobierz ppt "Techniki autoprezentacji i wystąpień publicznych Wykład II: Główne koncepcje autoprezentacji Na podstawie: A. Szmajke, Autoprezentacja: maski - pozy –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google