Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Integracja europejska a nauczanie języków obcych 1976-2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Integracja europejska a nauczanie języków obcych 1976-2006."— Zapis prezentacji:

1 Integracja europejska a nauczanie języków obcych 1976-2006

2 Ile znasz języków tyle razy jesteś człowiekiem

3 Wielojęzyczność, a różnojęzyczność- Wielojęzyczność, a różnojęzyczność- każdy człowiek ma prawo do wykorzystania swojego języka, doświadczenia językowego w danym kontekście kulturowym do rozbudowywania kompetencji komunikacyjnej

4 1976 wprowadzenie programów wspierających współpracę międzynarodową lata 80 wprowadzenie akcji Comett, Erasmus ( 1987 ), Petra, Lingua, Force, Tempus (1990 ), Młodzież

5 1992 Traktat z Mastricht, ratyfikowany 1997– dał podstawy prawne do kolejnych programów edukacyjnych( artykuł 149): - podnoszenie jakości nauczania po przez współpracę krajów partnerskich

6 Socrates 1995-2005 - program,którego budżet wzrósł z EUR 850 do EUR 1,85 mld obejmuje swoimi akcjami całość obowiązkowej edukacji w tym nauczanie i uczenie języków obcych

7 W programie dotychczas wzięło udział: 15 ty. szkół, 2 mln. uczniów oraz 150 tys. nauczycieli Np. w województwie Śląskim zostało zaakceptowanych najwięcej projektów językowych ( 54/110 złożonych> 237/481 w Polsce )

8 Europejski znak jakości European Label Europejski znak jakości European Label – prestiżowy tytuł przyznawany za tzw. przykłady dobrej praktyki w nauczaniu języków obcych np. nauczanie przedszkolne, wczesnoszkolne, dwujęzyczne, e-learning,

9 Efektem programów europejskich, zgodnie z zasadą działań lokalnych, ma być: stworzenie mobilnego społeczeństwa przystosowującego się do nowych wyzwań, nowej pracy, gotowego do ustawicznego doskonalenia się a zwłaszcza uczenia języków obcych

10 Proces Boloński ( 1999)- Proces Boloński ( 1999)-to nacisk na tworzenie mobilnego europejskiego społeczeństwa wiedzy korzystającego z ułatwień w wyborze uczelni wyższej oraz honorowanie dotychczas uzyskanych tytułów naukowych

11 Strategia Lizbońska ( 2000 ) Strategia Lizbońska ( 2000 ) - więcej środków na edukację - zatrzymanie 50% więcej uczniów ( 18-24 )w szkołach - propagowanie kształcenia ustawicznego - ułatwienie doskonalenia zawodowego za granicą

12 Rok języków obcych 2001 Rok języków obcych 2001- inicjatywy mające na celu ułatwianie zrozumienia, mobilności, współpracy po przez pokonywanie uprzedzeń i dyskryminacji, upowszechnienie różnych metod nauczania języków obcych

13 Myśl globalnie działaj lokalnie

14 Wszelkie działania podejmowane na poziomie Wspólnoty nie są dekretami, dlatego jeżeli chodzi o ich realizację państwa członkowskie mają możliwość znalezienia własnej drogi do wyznaczonego celu

15 Komisja Europejska zobowiązała się do podjęcia 45 działań w latach 2004-2006 mobilizujący kraje członkowskie do zwiększenia możliwości rozwijania kompetencji językowych

16 Do roku 2010 planuje się intensyfikacje działań w celu osiągnięcia większej mobilności obywateli korzystających z nauki przez całe życie w kompatybilnych systemach edukacyjnych uznających ich dotychczasową wiedze i kwalifikacje

17 Większość krajów członkowskich zauważa konieczność podnoszenia kompetencji językowych, jako elementu ułatwiającego mobilność obywateli Wspólnoty

18 Według badań Eurobarometru ( 9/5-14/6 2005 ) 29 328 obywateli Unii oraz krajów kandydujących połowa z nich zna min.l język obcy ( LU-99%, EU- 50%, PL-49 %, HU-29 %.. HR- 71%, TR-29% )

19 1.Angielski 34% 2. Niemiecki 12% 3.Francuski 11% 4. Hiszpański i Rosyjski 5 %

20 Dominującym językiem jest: angielski ( 90 % w szkołach ogólnokształcących ), francuski w „starej piętnastce” niemiecki w nowej 10

21 We wszystkich krajach Wspólnoty edukacja językowa rozpoczyna się w szkole podstawowej i wynosi min. 10% całości kształcenia obowiązkowego

22 Umiejętności językowe: Umiejętności językowe: mężczyźni > kobiety ( 52%, 47 % ) młodzież > dorośli ( 69%, 35% ) studenci > menadżerowie ( 79%, 52 %) miasto > wieś ( 55%, 47 % )

23 Poziom umiejętności językowych

24 1.Wiek 6-8 lat staje się regułą 2. 50% uczniów szkół podstawowych i 100% ponadgimnazjalnych uczy się jednego języka obcego 3. 80% uczniów w Szwecji zaczyna się uczyć przed 10 rokiem życia

25 W Belgii, Luksemburgu, Finlandii i Estonii 49% uczniów ma możliwość nauczenia się 3 języków obcych. W Irlandii nie ma obowiązkowej nauki języków obcych ( angielski i irlandzki są nauczane )

26 Common European Framework Common European Framework- europejski system opisu kształcenia językowego- celem tego dokumentu jest m.innymi stworzenie rozsądnej podstawy do stałej ewaluacji umiejętności językowych

27 Zakłada 6 szczegółowo opisanych poziomów biegłości: Zakłada 6 szczegółowo opisanych poziomów biegłości: – p. podstawowy ( A1 A2 ) - p.samodzielności ( B1 B2 ) - p.zaawansowany ( C1 C2 ), kompetencji, wiedzy, umiejętności, sytuacji i obszarów

28 Portfolio językowe Portfolio językowe -paszport językowy zawierający opis kompetencji językowych -biografię umożliwiającą planowanie i ewaluację własnego rozwoju -dokumentację czyli zestaw własnych prac


Pobierz ppt "Integracja europejska a nauczanie języków obcych 1976-2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google