Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parents As Family Vocational Advisors For Children Anna Paszkowska-Rogacz RODZICE JAKO DORADCY ZAWODOWI SWOICH DZIECI LLL- Grundtvig 1 Project Nr 230256-

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parents As Family Vocational Advisors For Children Anna Paszkowska-Rogacz RODZICE JAKO DORADCY ZAWODOWI SWOICH DZIECI LLL- Grundtvig 1 Project Nr 230256-"— Zapis prezentacji:

1 Parents As Family Vocational Advisors For Children Anna Paszkowska-Rogacz RODZICE JAKO DORADCY ZAWODOWI SWOICH DZIECI LLL- Grundtvig 1 Project Nr 230256- CP-1-2006-1- PL- Grundtvig-G1 Konferencja 2009 Warszawa

2 RODZICE JAKO DORADCY ZAWODOWI SWOICH DZIECI >>> Partnerzy projektu Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania (Polska) – Koordynator Catalan Association for Multipurpose Training Baobab (Hiszpania) University of Oradea (Rumunia) Institute for Education, Ltd. (Słowacja) Supercomputing Centre of Galicia (Hiszpania) die Berater ( Austria) Training2000 (Włochy)

3 RODZICE JAKO DORADCY ZAWODOWI SWOICH DZIECI >>> Podstawy teoretyczne (1) Wpływ rodziny na rozwój kariery zawodowej: Podejmowanie decyzji zawodowych (Lopez & Andrews, 1987)Podejmowanie decyzji zawodowych (Lopez & Andrews, 1987)Lopez & Andrews, 1987Lopez & Andrews, 1987 Zaangażowanie zawodowe (Blustein, Walbridge, Friedlander, & Palladino, 1991)Zaangażowanie zawodowe (Blustein, Walbridge, Friedlander, & Palladino, 1991)Blustein, Walbridge, Friedlander, & Palladino, 1991Blustein, Walbridge, Friedlander, & Palladino, 1991 Dynamika systemu rodzinnego (Penick & Jepsen, 1992)Dynamika systemu rodzinnego (Penick & Jepsen, 1992)Penick & Jepsen, 1992Penick & Jepsen, 1992 Poczucie własnej skuteczności (O'Brien, 1996)Poczucie własnej skuteczności (O'Brien, 1996)O'Brien, 1996O'Brien, 1996 Przywiązanie (Ryan, Solberg, & Brown, 1996Ketterson & Blustein, 1997)Przywiązanie (Ryan, Solberg, & Brown, 1996; Ketterson & Blustein, 1997)Ryan, Solberg, & Brown, 1996Ketterson & Blustein, 1997Ryan, Solberg, & Brown, 1996Ketterson & Blustein, 1997 Wybór ścieżki kariery (Kracke, 1997Felsman & Blustein, 1999)Wybór ścieżki kariery (Kracke, 1997; Felsman & Blustein, 1999)Kracke, 1997Felsman & Blustein, 1999Kracke, 1997Felsman & Blustein, 1999 Aspiracje i osiągnięcia zawodowe (Rainey & Borders, 1997)Aspiracje i osiągnięcia zawodowe (Rainey & Borders, 1997)Rainey & Borders, 1997Rainey & Borders, 1997 Wsparcie rodziny (Wall, Covell, & MacIntyre, 1999)Wsparcie rodziny (Wall, Covell, & MacIntyre, 1999)Wall, Covell, & MacIntyre, 1999Wall, Covell, & MacIntyre, 1999

4 RODZICE JAKO DORADCY ZAWODOWI SWOICH DZIECI >>> Podstawy teoretyczne (2) Badania nad działaniami podejmowanymi przez rodziców w sytuacji wyboru kariery zawodowej przez ich dzieci: Więzi rodzinne a dojrzałość do kariery zawodowejWięzi rodzinne a dojrzałość do kariery zawodowej (Palmer & Cochran, 1988) Palmer & Cochran, 1988Palmer & Cochran, 1988 Rodzinne przygotowanie do kariery zawodowejRodzinne przygotowanie do kariery zawodowej (Young, Friesen, & Pearson, 1988Young & Friesen, 1992) (Young, Friesen, & Pearson, 1988; Young & Friesen, 1992)Young, Friesen, & Pearson, 1988Young & Friesen, 1992Young, Friesen, & Pearson, 1988Young & Friesen, 1992 Rozwijanie poczucia sprawczości wśród młodzieżyRozwijanie poczucia sprawczości wśród młodzieży (Kush & Cochran, 1993) Kush & Cochran, 1993Kush & Cochran, 1993 Rodzinne projekty karieryRodzinne projekty kariery (Young, Valach, & Collin, 1996) Young, Valach, & Collin, 1996Young, Valach, & Collin, 1996

5 RODZICE JAKO DORADCY ZAWODOWI SWOICH DZIECI >>> Podstawy teoretyczne (3) Kto może pomóc w wyborze kariery? Opinie rodziców i uczniów (Kubicka, 2005) Potencjalni doradcy UczniowieRodzice N%N% Profesjonalny doradca zawodowy 15146571 Rodzice686400 Nauczyciele331213 Przyjaciel151433 Ksiądz1100 Inni5511

6 RODZICE JAKO DORADCY ZAWODOWI SWOICH DZIECI >>> Cele projektu poszerzanie wiedzy rodziców: jak pomagać swoim własnym dzieciom w wyborze ścieżki zawodowej zachęcanie rodziców do stałej współpracy z doradcami zawodowymi w szkole oraz innymi rodzicami redukowanie wśród młodych osób stresu wynikającego z podejmowania trudnych decyzji dotyczących wyboru zawodu poprawa komunikacji pomiędzy dziećmi i ich rodzicami polepszanie efektywności wyboru zawodu dokonywanego przez uczniów

7 RODZICE JAKO DORADCY ZAWODOWI SWOICH DZIECI >>> Grupy docelowe rodzice uczniów, którzy stoją przed koniecznością podjęcia decyzji dotyczących kierunku ich dalszej edukacji zawodowej uczniowie stojący przed wyborem dalszej edukacji zawodowej doradcy zawodowi pracujący w szkołach oraz nauczyciele szkolni doradzający swoim uczniom w sprawach zawodowych firmy szkoleniowe: otrzymają nowy program szkoleniowy dla doradców i nauczycieli, który wzbogaci ich ofertę szkoły wyższe prowadzące kursy poradnictwa zawodowego akademiccy pracownicy naukowi: wzrost liczby badań nad wpływem rodziców na wybór kariery zawodowej dokonywany przez ich dzieci

8 RODZICE JAKO DORADCY ZAWODOWI SWOICH DZIECI >>> Rezultaty projektu 30-to godzinne szkolenie dostępne na płycie CD, łącznie z materiałami metodycznymi dla osób, które nauczają w ramach kursów oraz z materiałami dla uczestników szkolenia Adresowana do rodziców tematyczna platforma komunikacyjna, jako narzędzie nieformalnego nauczania na temat pomocy dzieciom w sytuacji podejmowaniu decyzji zawodowych

9 RODZICE JAKO DORADCY ZAWODOWI SWOICH DZIECI >>> Tematyka szkolenia Jak poznać lepiej własne dziecko? - zdolności; zainteresowania; hierarchia wartości, osobowość Jak pomóc dziecku podejmować decyzje edukacyjne i zawodowe? - formułowanie celów, tworzenie planów i ich realizacja, radzenie sobie z sytuacjami subiektywnie i obiektywnie trudnymi Jak wykorzystać zasobu rodzinne i zawodowy genogram w czasie planowania przez dziecko kariery? Jak zbudować dobre relacje z dzieckiem tak, by stanowiły one pomoc w kluczowych momentach podejmowania decyzji zawodowych? Gdzie można znaleźć niezbędne informacje? - instytucje, strony internetowe, literatura źródłowa

10 RODZICE JAKO DORADCY ZAWODOWI SWOICH DZIECI >>> Tematyczna platforma komunikacyjna dla rodziców http://parents.cesga.es. Pomaga rodzicom w wymianie doświadczeń w nieformalny sposób Rodzice uczą się od siebie nawzajem Zawiera: Samodzielne ćwiczenia Analizy przypadków wraz z możliwymi rozwiązaniami Typowe pytania zadawane przez rodziców doradcom zawodowym (FAQ) Forum tematyczne dla rodziców Zalecaną literaturę

11 RODZICE JAKO DORADCY ZAWODOWI SWOICH DZIECI >>> >>> Analizy przypadków - przykład

12 RODZICE JAKO DORADCY ZAWODOWI SWOICH DZIECI >>> >>> Samodzielne ćwiczenia - przykład

13 RODZICE JAKO DORADCY ZAWODOWI SWOICH DZIECI >>> >>> Często zadawane pytania (FAQ) - przykład

14 RODZICE JAKO DORADCY ZAWODOWI SWOICH DZIECI >> Kontynuacja projektu: h >> Kontynuacja projektu: h ttp://www.parentsvoctrainers.euh ttp://www.parentsvoctrainers.eu Podręcznik dla rodziców

15 RODZICE JAKO DORADCY ZAWODOWI SWOICH DZIECI Kontakt: Monika Kurzawa: mkurzawa@swspiz.pl >> Kontynuacja projektu: h >> Kontynuacja projektu: h ttp://www.parentsvoctrainers.eu h ttp://www.parentsvoctrainers.eu Podręcznik dla doradców (CD)

16 RODZICE JAKO DORADCY ZAWODOWI SWOICH DZIECI >>> >>> Bibliografia Blustein, D. L., Walbridge, M. M., Friedlander, M. L. & Palladino, D. E. (1991). Contributions to psychological separation and parental attachment to the career development process. Journal of Counseling Psychology, 38, 39-50. (1991-16967-001) Felsman, D. E. & Blustein, D. L. (1999). The role of peer relatedness in late adolescent career development. Journal of Vocational Behavior, 54, 279-295. (1999-13139-004) Ketterson, T. U. & Blustein, D. L. (1997). Attachment relationships and the career exploration process. Career Development Quarterly, 46, 167-178. (1997-38706-006) Kracke, B. (1997). Parental behaviors and adolescents' career exploration. Career Development Quarterly, 45, 341-350. (1997-05198-004). Kubicka, P. (2005). Oczekiwania klientów wobec doradztwa zawodowego[Client Expectanies about Career Counselling]. Nieopublikowana praca magisterska [Unpublished Master Thesis], University of Lodz. Kush, K. & Cochran, L. (1993). Enhancing a sense of agency through career planning. Journal of Counseling Psychology, 40, 424-439. Lopez, F. G. & Andrews, S. (1987). Career indecision: A family systems perspective. Journal of Counseling and Development, 65, 304-307. (1987-17100-001) O'Brien, K. M. (1996). The influence of psychological separation and parental attachment on the career development of adolescent women. Journal of Vocational Behavior, 28, 257-274. Palmer, S. & Cochran, L. (1988). Parents as agents of career development. Journal of Counseling Psychology, 35, 71-76. (1988-21841-001).

17 RODZICE JAKO DORADCY ZAWODOWI SWOICH DZIECI >>> >>> Bibliografia Penick, N. I. & Jepsen, D. A. (1992). Family functioning and adolescent career development. Career Development Quarterly, 40, 208-222. (1992-23091-001) Rainey, L. M. & Borders, L. D. (1997). Influential factors in career orientation and career aspiration of early adolescent girls. Journal of Counseling Psychology, 44, 160-172. (1997-08136-005) Ryan, N. E., Solberg, V. S. & Brown, S. D. (1996). Family dysfunction, parental attachment, and career search self-efficacy among community college students. Journal of Counseling Psychology, 43, 84-89. (1996-00407-009) Wall, J., Covell, K. & MacIntyre, P. D. (1999). Implications of social supports for adolescents' education and career aspirations. Canadian Journal of Behavioural Science, 31, 63-71. (1999- 13541-001) Young, R. A. & Friesen, J. D. (1992). The intentions of parents in influencing the career development of their children. Career Development Quarterly, 40, 198-207. (1992-23117-001) Young, R. A., Friesen, J. D. & Pearson, H. M. (1988). Activities and interpersonal relations as dimensions of behavior in the career development of adolescents. Youth & Society, 20, 29-45. Young, R. A., Valach, L., Ball, J., Paseluikho, M. A., Wong, Y. S., DeVries, R. J., McLean, H., Turkel, H. (2001). Career Development in Adolescence as a Family Project, Journal of Counseling Psychology, 00220167, 2001, 48, 190-202. Young, R. A., Valach, L. & Collin, A. (1996). A contextual explanation of career. In D. Brown & L. Brooks (Eds.), Career choice and development (3rd ed., pp. 477–512). San Francisco: Jossey- Bass.

18 RODZICE JAKO DORADCY ZAWODOWI SWOICH DZIECI Dziękuję za uwagę! E-mail: paszkow@uni.lodz.pl


Pobierz ppt "Parents As Family Vocational Advisors For Children Anna Paszkowska-Rogacz RODZICE JAKO DORADCY ZAWODOWI SWOICH DZIECI LLL- Grundtvig 1 Project Nr 230256-"

Podobne prezentacje


Reklamy Google