Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WODA W ŻYCIU CZŁOWIEKA - CZŁOWIEKA -. ZAGADNIENIA Znaczenie wody dla życia, Znaczenie wody dla życia, Jakość wody pitnej a stan zdrowia Jakość wody pitnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WODA W ŻYCIU CZŁOWIEKA - CZŁOWIEKA -. ZAGADNIENIA Znaczenie wody dla życia, Znaczenie wody dla życia, Jakość wody pitnej a stan zdrowia Jakość wody pitnej."— Zapis prezentacji:

1 WODA W ŻYCIU CZŁOWIEKA - CZŁOWIEKA -

2 ZAGADNIENIA Znaczenie wody dla życia, Znaczenie wody dla życia, Jakość wody pitnej a stan zdrowia Jakość wody pitnej a stan zdrowia ludności, ludności, Twój napój – to twoja wizytówka, Twój napój – to twoja wizytówka, Zasoby wodne na Ziemi. Zasoby wodne na Ziemi.

3 Wyobraźmy sobie jeden dzień bez wody: bez porannego orzeźwiającego prysznica, bez porannego orzeźwiającego prysznica, filiżanki ulubionej kawy, która stawia nas filiżanki ulubionej kawy, która stawia nas na nogi. na nogi. bez szklanki czystej, chłodnej wody w upalny bez szklanki czystej, chłodnej wody w upalny dzień… dzień… Łatwy dostęp do wody sprawił, że jej obecność traktujemy, jak coś oczywistego.

4 Wodę doceniamy dopiero wtedy, gdy Wodę doceniamy dopiero wtedy, gdy wysychają studnie. A wysychają nie wysychają studnie. A wysychają nie tylko na terenach podatnych na suszę, tylko na terenach podatnych na suszę, ale również tam, gdzie zazwyczaj wody było ale również tam, gdzie zazwyczaj wody było pod dostatkiem. pod dostatkiem. Problem niedoboru wody dobrze Problem niedoboru wody dobrze rozumieją ci, którzy borykają się z nim na rozumieją ci, którzy borykają się z nim na co dzień. co dzień.

5 ZNACZENIE WODY DLA ŻYCIA

6 Zapotrzebowanie na wodę Minimalna ilość płynów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania do prawidłowego funkcjonowania organizmu to 0,8 – 1,0 l na dobę. organizmu to 0,8 – 1,0 l na dobę. Optymalną ilość to 1,5 – 2,0 l na dobę, Optymalną ilość to 1,5 – 2,0 l na dobę, a łącznie z wodą zawartą w żywności a łącznie z wodą zawartą w żywności około 3 - 3,5 l dziennie. około 3 - 3,5 l dziennie.

7 Znaczenie wody Ciało człowieka w ponad 70% składa się Ciało człowieka w ponad 70% składa się z wody, a pozbawiony jej człowiek przeżyje z wody, a pozbawiony jej człowiek przeżyje zaledwie kilka dni. Skoro jest tak ważna zaledwie kilka dni. Skoro jest tak ważna należy pić wodę tylko najlepszej jakości. należy pić wodę tylko najlepszej jakości. Wystarczy, że poziom wody w naszym Wystarczy, że poziom wody w naszym organizmie spadnie o 2% poniżej normy, organizmie spadnie o 2% poniżej normy, a już możemy mówić o odwodnieniu a już możemy mówić o odwodnieniu organizmu. organizmu.

8 Nawet krótkotrwały niedobór wody wiąże Nawet krótkotrwały niedobór wody wiąże się z nieprzyjemnymi skutkami – na przykład z uczuciem zmęczenia, złej dyspozycji, trudności w koncentracji, pamięci i refleksu. trudności w koncentracji, pamięci i refleksu. Ponadto występują: suchość skóry, bóle Ponadto występują: suchość skóry, bóle głowy i osłabienie. głowy i osłabienie. Znaczenie wody

9 Dzięki niej krąży krew. Dzięki niej krąży krew. Jest ona jakby smarem – jako składnik Jest ona jakby smarem – jako składnik śluzu zapobiega tarciu organów wewnętrznych śluzu zapobiega tarciu organów wewnętrznych i kości w stawach. i kości w stawach. Chroni przed urazami, m.in. gałkę oczną, Chroni przed urazami, m.in. gałkę oczną, mózg, rdzeń kręgowy, płód. mózg, rdzeń kręgowy, płód. Umożliwia trawienie i wchłanianie. Umożliwia trawienie i wchłanianie.

10 Znaczenie wody Jest rozpuszczalnikiem dla większości Jest rozpuszczalnikiem dla większości substancji i związków chemicznych i dzięki substancji i związków chemicznych i dzięki niej zachodzi wiele procesów w organizmie. niej zachodzi wiele procesów w organizmie. W niej rozpuszczają się produkty W niej rozpuszczają się produkty przemiany materii i mogą być usuwane. przemiany materii i mogą być usuwane. Jest naszym termoregulatorem – Jest naszym termoregulatorem – pochłania ciepło i równomiernie je pochłania ciepło i równomiernie je rozprowadza. Umożliwia schładzanie ciała rozprowadza. Umożliwia schładzanie ciała dzięki parowaniu potu. dzięki parowaniu potu.

11 Źródłem wody dla organizmu człowieka Źródłem wody dla organizmu człowieka są, przede wszystkim przyjmowane płyny. Napoje, a zwłaszcza wody mineralne, soki z wyciśniętych owoców i warzyw, herbata i kawa pokrywają średnio ponad 60% przyjmowanej dziennie wody.

12 Owoce i warzywa stanowią drugie, co do Owoce i warzywa stanowią drugie, co do rozmiarów źródło wody dla organizmu, pokrywając 18 – 20% zapotrzebowania na wodę w ciągu dnia. Oczywiście nie każdy owoc zawiera tę samą ilość wody, np. liście sałaty zawierają jej 95%, podobnie ogórek, czy arbuz.

13 Źródłem wody dla organizmu jest również Źródłem wody dla organizmu jest również pieczywo, produkty zbożowe - pokrywają około 8% zapotrzebowania na wodę. Jednak woda w potrawach i produktach żywnościowych nie jest w stanie zaspokoić potrzeb naszego organizmu.

14 Najkorzystniejsze jest jej spożywanie Najkorzystniejsze jest jej spożywanie w formie zjonizowanej, a więc w postaci źródlanej lub mineralnej. Uzupełniamy dzięki niej niedobory Uzupełniamy dzięki niej niedoborymikroelementów. Wodę należy pić nie tylko wtedy, gdy odczuwamy pragnienie, ale także na zapas.

15 Wiele pytań dotyczy zagadnienia, Wiele pytań dotyczy zagadnienia, jaką wodę należy pić ?, jaką wodę należy pić ?, a odpowiedź nie jest łatwa, gdyż źródła wody są niejednorodne.

16 JAKOŚĆ WODY DO PICIA W odzie tradycyjnie przypisywano właściwości W odzie tradycyjnie przypisywano właściwości zapobiegania i leczenia chorób z jednej strony, zapobiegania i leczenia chorób z jednej strony, a drugiej - w ludziach zawsze tkwiła obawa a drugiej - w ludziach zawsze tkwiła obawa przed prowadzącym do śmierci zatruciem przed prowadzącym do śmierci zatruciem wody. wody. P rzy braku innych metod, jedynym sposobem P rzy braku innych metod, jedynym sposobem odróżniania wody dobrej od złej było odróżniania wody dobrej od złej było posłużenie się zmysłem wzroku, węchu posłużenie się zmysłem wzroku, węchu i smaku. i smaku.

17 Ochrona w ó d Ochrona w ó d podziemnych i obszar ó w ich zasilania polega w szczeg ó lności na: zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych w ó d poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary ich zasilania; utrzymywaniu r ó wnowagi zasob ó w tych w ó d.

18 Kategorie jakości w ó d powierzchniowych wykorzystywanych do cel ó w pitnych: KATEGORIA A1 - woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczeg ó lności filtracji oraz dezynfekcji, KATEGORIA A2 - woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczeg ó lności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji, KATEGORIA A3 - woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczeg ó lności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym oraz dezynfekcji.

19 Ujęcie wody pitnej w woj. podkarpackim Zasoby w ó d powierzchniowych w woj. podkarpackim pokrywają ponad połowę rocznych potrzeb konsumpcyjnych: Wisłok jest źr ó dłem wody dla mieszkańc ó w Krosna i Rzeszowa. Wisłoka jest zasadniczym źr ó dłem w ó d pitnych dla Jasła, Dębicy i Mielca. San jest źr ó dłem w ó d pitnych dla Sanoka, Przemyśla i Jarosławia.

20 Ujęcie wody pitnej w woj. podkarpackim Rezerwuarem w ó d pitnych są także zbiorniki zaporowe Solina na Sanie i Besko na Wisłoku. W wojew ó dztwie funkcjonuje ponad 30 dużych ujęć w ó d powierzchniowych o ilości większej od 100 m 3 /dobę, Największy pob ó r w ó d do cel ó w pitnych ma miejsce w zlewni Wisłoka. Źr ó dło: WIOŚ Rzesz ó w 2007

21 Jakość wody powierzchniowej Na podstawie badań realizowanych w 2007 r. stwierdzono: Jakość w ó d rzeki Wisłok w punkcie pomiarowym Zwięczyca (powyżej Rzeszowa) była niższa od wymagań ustalonych dla kategorii A3 ( ściek ). Kategorię A3, oznaczającą konieczność wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, ustalono dla w ó d Wisłoki i Sanu. Woda w zbiornikach zaporowych Solina i Besko była dobrej jakości - kategoria A2. Źr ó dło: WIOŚ Rzesz ó w 2007

22 Monitoring jakości w ó d powierzchniowych płynących W wojew ó dztwie podkarpackim maleje presja ze strony ściek ó w wymagających oczyszczania. Zmniejsza się emisja nie oczyszczanych i niedostatecznie oczyszczanych ściek ó w przemysłowych i komunalnych. W 2007 roku ilość ściek ó w wymagających oczyszczania była w stosunku do roku 2000 ponad 20% mniejsza.

23 JAKOŚĆ WODY A STAN ZDROWIA

24 Woda może być przyczyną wielu chorób, może również zabijać, czemu winne są zawarte w niej substancje trujące

25 Jakość wody a zdrowie Człowiek wypija 90% swoich chorób – Człowiek wypija 90% swoich chorób – taką tezę wysunął Ludwik Pasteur ( ). taką tezę wysunął Ludwik Pasteur ( ). Od wielu lat Światowa Organizacja Od wielu lat Światowa Organizacja Zdrowia – WHO – propaguje podobne Zdrowia – WHO – propaguje podobne hasło: hasło: 80% wszystkich chorób współczesnej 80% wszystkich chorób współczesnej cywilizacji ma związek z jakością wody pitnej.

26 Woda a zdrowie Woda to produkt najbardziej masowy Woda to produkt najbardziej masowy i najmniej bezpieczny, o czym konsumenci i najmniej bezpieczny, o czym konsumenci są informowani z reguły dopiero po są informowani z reguły dopiero po wyeliminowaniu jednego z zagrożeń wyeliminowaniu jednego z zagrożeń ( np. bakterii coli ) ( np. bakterii coli )

27 Mało kto z nas się zastanawia nad tym, co pije. tym, co pije. Widzimy różnicę pomiędzy butelkowaną wodą mineralną, a tym, co płynie z kranu, wodą mineralną, a tym, co płynie z kranu, ale na tym praktycznie nasza wiedza się kończy? kończy? Często o wyborze decyduje raczej nawyk, czasami smak. nawyk, czasami smak.

28 Jakość wody Ważna jest nie tylko ilość wypijanej Ważna jest nie tylko ilość wypijanej wody, ale przede wszystkim wody, ale przede wszystkim jej jakość !! Używanie dobrej jakościowo wody Używanie dobrej jakościowo wody ma szczególne znaczenie przy ma szczególne znaczenie przy przyrządzaniu posiłków oraz napojów przyrządzaniu posiłków oraz napojów dla dzieci i młodzieży. dla dzieci i młodzieży.

29 Jakość wody..Od zarania dziejów woda była..Od zarania dziejów woda była cennym płynem, służącym do oczyszczania. Dzisiaj sama musi być oczyszczona, aby zapewnić nam przeżycie…. Ivan Illich - światowej sławy ekolog Ivan Illich - światowej sławy ekolog

30 Obecnie woda w stanie naturalnym też nie jest czysta - też nie jest czysta - wody powierzchniowe stanowiące ujęcie wody pitnej dla miast są ujęcie wody pitnej dla miast są silnie zanieczyszczone silnie zanieczyszczone Jakość wody

31 Zwykła woda wodociągowa kranówka, Zwykła woda wodociągowa kranówka, mimo jej uzdatniania w stacji filtrów nie jest zbyt zdrowa. Zawiera substancje szkodliwe, jak: chlor, żelazo, arsen, azbest, azotany i azotyny, WWA, czasem bakterie. i azotyny, WWA, czasem bakterie. Taka woda wytrawiona jest nie tylko Taka woda wytrawiona jest nie tylko mało smaczna, ale także pozbawiona wielu cennych składników mineralnych.

32 JAKOŚĆ WODY DO PICIA Dzięki dobrze zaprojektowanym Dzięki dobrze zaprojektowanym systemom kanalizacyjnym i wodociągom systemom kanalizacyjnym i wodociągom dostarczającym wodę dezynfekowaną dostarczającym wodę dezynfekowaną chlorem powstrzymano wyniszczające chlorem powstrzymano wyniszczające epidemie (cholery, czerwonki, duru epidemie (cholery, czerwonki, duru brzusznego) i doprowadzono w ostatnim brzusznego) i doprowadzono w ostatnim stuleciu do niespotykanego dotychczas stuleciu do niespotykanego dotychczas w rozwoju ludzkości wydłużenia w rozwoju ludzkości wydłużenia przeciętnego trwania życia. przeciętnego trwania życia.

33 Woda a zdrowie Jednak zawarty w wodzie chlor działa Jednak zawarty w wodzie chlor działa negatywnie na skórę, śluzówki oczu, negatywnie na skórę, śluzówki oczu, przewód pokarmowy, narządy przewód pokarmowy, narządy wewnętrzne (m.in. wątrobę, nerki wewnętrzne (m.in. wątrobę, nerki i serce), powoduje zaburzenia i serce), powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu tarczycy; w funkcjonowaniu tarczycy;

34 Problem leży również w technologii Problem leży również w technologii sieci wodociągowej. sieci wodociągowej. Rury żeliwne i stalowe, a nawet ołowiane i azbestowe, mające po 50 lat Rury żeliwne i stalowe, a nawet ołowiane i azbestowe, mające po 50 lat i więcej stanowią wtórne źródło zanieczyszczenia wody (np. korozja). Jakość wody

35 Najwięcej szkodliwych domieszek zawiera Najwięcej szkodliwych domieszek zawiera woda wodociągowa wyprodukowana z powierzchniowej wody pozaklasowej, obciążonej tak wielkim ładunkiem ścieków przemysłowych i komunalnych, że nie jest ich w stanie usunąć żaden proces zwykłego uzdatniania. Aby uzyskać czystą i zdrową wodę, stosuje się superfiltry oparte na zasadzie odwróconej osmozy.

36 Woda, którą mamy w rurociągach niestety Woda, którą mamy w rurociągach niestety zawiera oprócz chloru duże ilości żelaza, wapnia, zawiera oprócz chloru duże ilości żelaza, wapnia, i niewielkie ilości domieszek promieniotwórczych. i niewielkie ilości domieszek promieniotwórczych. Dowodem istnienia w niej żelaza i wapnia jest Dowodem istnienia w niej żelaza i wapnia jest kamień osadzający się w naszych czajnikach. kamień osadzający się w naszych czajnikach. Chlor zaś jest trującym gazem zatruwającym Chlor zaś jest trującym gazem zatruwającym wszelkie organizmy istot żywych. wszelkie organizmy istot żywych. Trujący chlor się ulotni po ok godzinach Trujący chlor się ulotni po ok godzinach odstania przed gotowaniem odstania przed gotowaniem

37 CO PIĆ ?? TWÓJ NAPÓJ - TO TWOJA WIZYTÓWKA

38 Często stajemy przed problemem wyboru wody/napoju ?? Wybór wody/napoju: Wybór wody/napoju: nie gazowana, czy gazowana? nie gazowana, czy gazowana? wysoko, średnio czy niskozmineralizowana? wysoko, średnio czy niskozmineralizowana? kolorowa czy naturalna? kolorowa czy naturalna? woda czy soki owocowe? woda czy soki owocowe? kawa czy herbata? kawa czy herbata?

39 Polacy wciąż najchętniej piją to, co kolorowe, gazowane i słodkie. co kolorowe, gazowane i słodkie. W ten sposób pochłaniamy puste kalorie i niedostatecznie się nawadniamy.

40 Kolorowe napoje z bąbelkami są Kolorowe napoje z bąbelkami są smaczne (sztuczne aromaty i słodziki), smaczne (sztuczne aromaty i słodziki), ale nie mają wartości odżywczej, ale nie mają wartości odżywczej, a czasami wręcz szkodzą. a czasami wręcz szkodzą. Kwas ortofosforowy w napojach typu Kwas ortofosforowy w napojach typu cola zaburza gospodarkę wapniową cola zaburza gospodarkę wapniową (gorsza mineralizacja kości i zębów, (gorsza mineralizacja kości i zębów, zwłaszcza u dzieci i młodzieży) oraz zwłaszcza u dzieci i młodzieży) oraz przyswajanie Mg i Fe - osteoporoza. przyswajanie Mg i Fe - osteoporoza.

41 Obecność benzoesanu sodu Obecność benzoesanu sodu (środka konserwującego), przedłużającego trwałość napoju, w nadmiarze szkodzi zdrowiu. Ponadto w obecności witaminy C Ponadto w obecności witaminy C w napoju benzoesan sodu może przekształcić się w rakotwórczy benzen.

42 Duża zawartość cukru utrudnia Duża zawartość cukru utrudnia wchłanianie się płynów z przewodu wchłanianie się płynów z przewodu pokarmowego do komórek organizmu pokarmowego do komórek organizmu (gorsze nawodnienie) oraz sprzyja (gorsze nawodnienie) oraz sprzyja otyłości i próchnicy zębów. otyłości i próchnicy zębów. Cukrzycy i alergicy nie powinni Cukrzycy i alergicy nie powinni pić napojów wysoko słodzonych. pić napojów wysoko słodzonych.

43 Okazuje się bowiem, że optymalnym Okazuje się bowiem, że optymalnym sposobem uzupełniania wody, którą nasze ciało nieustannie traci, jest spożywanie czystej, nisko zmineralizowanej wody o współczynniku pH, zbliżonym do naturalnego poziomu dla człowieka. A właśnie takimi właściwościami wyróżnia się woda dostępna w większości naszych domów, kiedy dodatkowo oczyścimy ją używając wysokiej jakości filtra.

44 Co pić? Jak wskazują badania, większość z nas Jak wskazują badania, większość z nas używa do celów kuchennych – gotowania używa do celów kuchennych – gotowania i przygotowywania napojów – wody i przygotowywania napojów – wody wodociągowej, pobieranej z kranu. wodociągowej, pobieranej z kranu. Z wód źródlanych korzystamy jeszcze Z wód źródlanych korzystamy jeszcze stosunkowo rzadko, ale z roku na rok liczba stosunkowo rzadko, ale z roku na rok liczba Polaków przedkładających wody źródlane nad Polaków przedkładających wody źródlane nad kranówkę systematycznie rośnie. kranówkę systematycznie rośnie.

45 Woda mineralna Przeciętny Polak wypija wody mineralnej Przeciętny Polak wypija wody mineralnej w ilości ok. 30 litrów w ciągu roku. Jest to bardzo mało w porównaniu z Belgiem, który pije jej czterokrotnie więcej (120 litrów) i z Francuzem, który pije jej trzykrotnie więcej. Nasuwa się więc pytanie, ile powinniśmy pić wody? Niestety zdania są podzielone. Uważa się, że minimum dzienne wynosi 1,5 litra.

46 Najlepsza dla zdrowia jest woda Najlepsza dla zdrowia jest woda mineralna nie gazowana, ale jest mineralna nie gazowana, ale jest mniej trwała. mniej trwała. Woda gazowana pita w rozsądnych Woda gazowana pita w rozsądnych ilościach nie powinna spowodować ilościach nie powinna spowodować szkód w naszym organizmie (są jednak szkód w naszym organizmie (są jednak przeciwskazania). przeciwskazania).

47 Wody gazowane Dietetycy nie polecają wód gazowanych Dietetycy nie polecają wód gazowanych osobom cierpiącym na chorobę wrzodową, nadkwasotę, wzdęcia oraz niewydolność układu krążenia i oddechowego. Natomiast chorzy z podwyższonym Natomiast chorzy z podwyższonym ciśnieniem i schorzeniami nerek nie powinny sięgać po wodę z wysoką zawartością sodu, gdyż pierwiastek ten przyczynia się do wzrostu ciśnienia krwi, zalegania wody w organizmie, ciśnienia krwi, zalegania wody w organizmie, obrzęków. obrzęków.

48 Woda gazowana Woda gazowana lepiej gasi pragnienie; Woda gazowana lepiej gasi pragnienie; Daje wrażenie chłodu i orzeźwia, Daje wrażenie chłodu i orzeźwia, zwiększa objętość trawionego pokarmu zwiększa objętość trawionego pokarmu i daje uczucie sytości. i daje uczucie sytości.

49 Wody gazowane Obecność dwutlenku węgla w wodzie Obecność dwutlenku węgla w wodzie hamuje rozwój bakterii, dlatego woda hamuje rozwój bakterii, dlatego woda gazowana ma zwykle dłuższy termin gazowana ma zwykle dłuższy termin przydatności do spożycia. przydatności do spożycia. Woda gazowana w pokojowej Woda gazowana w pokojowej temperaturze może stać temperaturze może stać otwarta nawet kilka dni, otwarta nawet kilka dni, a nie gazowana tylko do a nie gazowana tylko do 24 godzin. 24 godzin.

50 Wody gazowane W wodzie gazowanej łatwiej rozpuszczają się sole mineralne (np. wapń i magnez), co sprawia, że organizm lepiej przyswaja wszelkie rozpuszczone w nich substancje. wszelkie rozpuszczone w nich substancje.

51 Wody wysokozmineralizowane Wody wysokozmineralizowane Wody wysokozmineralizowane zawierają znaczne ilości składników zawierają znaczne ilości składników mineralnych, co może być przyczyną mineralnych, co może być przyczyną ich kumulacji w wątrobie, nerkach ich kumulacji w wątrobie, nerkach i pęcherzyku żółciowym. i pęcherzyku żółciowym.

52 Kawa czy herbata ? Wypijanie kilku filiżanek kawy czy Wypijanie kilku filiżanek kawy czy herbaty dziennie jest tylko pozornym herbaty dziennie jest tylko pozornym sposobem nawadniania organizmu - sposobem nawadniania organizmu - wręcz przeciwnie. wręcz przeciwnie. Kawa i herbata hamują wydzielanie Kawa i herbata hamują wydzielanie wazopresyny, hormonu odpowiedzialnego za zatrzymywanie wody. Kofeina wzmaga utratę wody wraz z moczem.

53 Woda twarda czy miękka ? Woda twarda (kamień w czajniku) jest Woda twarda (kamień w czajniku) jest zdrowsza do picia, niż woda miękka (dobra zdrowsza do picia, niż woda miękka (dobra dla pralek, a nie dla człowieka). dla pralek, a nie dla człowieka). O dczuli to Finowie, którzy pijąc miękką O dczuli to Finowie, którzy pijąc miękką wodę polodowcową (niższa zaw. Mg i Ca) wodę polodowcową (niższa zaw. Mg i Ca) młodo umierali z powodu chorób serca. młodo umierali z powodu chorób serca.

54 Jak pić wodę ? Pić też trzeba umieć

55 Jak pić ? – Najlepiej porcję 8 – 10 szklanek wody rozłożyć równomiernie na cały dzień i pić między posiłkami. – Wody mineralne należy pić małymi łykami; zbyt duże hausty mogą powodować tzw. hemolizę – pękanie krwinek.

56 – Szklanka chłodnej wody mineralnej wypijana na czczo, a także przed snem wypijana na czczo, a także przed snem reguluje trawienie i doskonale nawilża reguluje trawienie i doskonale nawilża skórę od wewnątrz. skórę od wewnątrz. – Do gotowania należy wybierać wody ubogie w składniki mineralne (wody źródlane ubogie w składniki mineralne (wody źródlane głębinowe). głębinowe). – Wody lecznicze należy pić po konsultacji z lekarzem. z lekarzem.

57 Co pić ? W czasie upałów i dużego wysiłku W czasie upałów i dużego wysiłku nie należy pić wody bez minerałów nie należy pić wody bez minerałów (np. wyłącznie źródlanej). Rozcieńcza (np. wyłącznie źródlanej). Rozcieńcza ona elektrolity i może doprowadzić do ona elektrolity i może doprowadzić do zawału. zawału.

58 Rady Woda butelkowana nie zawsze jest Woda butelkowana nie zawsze jest bezpieczniejsza od kranowej. bezpieczniejsza od kranowej. Bezpieczne plastiki nie istnieją Bezpieczne plastiki nie istnieją w naturze. w naturze. Bezpieczniejsze są szklane Bezpieczniejsze są szklane opakowania. opakowania.

59 Rady Nie pij wody destylowanej, co Nie pij wody destylowanej, co grozi niedoborami minerałów grozi niedoborami minerałów w organizmie (zaburzenia rytmu w organizmie (zaburzenia rytmu serca) oraz nie używaj takiej serca) oraz nie używaj takiej wody do gotowania (produkty wody do gotowania (produkty gotowane tracą składniki gotowane tracą składniki odżywcze). odżywcze).

60 Rady Po odkręceniu kurka pozwól Po odkręceniu kurka pozwól płynąć wodzie przez kilka sekund, płynąć wodzie przez kilka sekund, zanim napełnisz nią szklankę; zanim napełnisz nią szklankę; Rozważ zainstalowanie filtra Rozważ zainstalowanie filtra węglowego (pochłania m.in. chlor, węglowego (pochłania m.in. chlor, metale ciężkie, pasożyty); metale ciężkie, pasożyty); Przechowuj wodę butelkowaną Przechowuj wodę butelkowaną z dala od światła słonecznego. z dala od światła słonecznego.

61 Zasoby wody na Ziemi

62 70% całej powierzchni Ziemi stanowią wody mórz i oceanów ZIEMIA - PLANETA WODY

63 Woda Według prawa natury woda jest traktowana Według prawa natury woda jest traktowana jako dar przyrody. Powstanie jej zasobów nie jako dar przyrody. Powstanie jej zasobów nie zależy od woli człowieka, ale od niego zależy: zależy od woli człowieka, ale od niego zależy: jej gromadzenie, ochrona przed zanieczyszczaniem i ochrona przed zanieczyszczaniem i marnotrawstwem. marnotrawstwem.

64 Zasoby wodne na świecie są Zasoby wodne na świecie są w zasadzie stałe. Nowe zbiorniki i głębsze studnie mogą Nowe zbiorniki i głębsze studnie mogą być chwilowo pomocne, jednak ilość opadów atmosferycznych i wód podziemnych w istotny sposób się nie zmienia. Jak oceniają meteorolodzy, w ciągu 25 Jak oceniają meteorolodzy, w ciągu 25 lat ilość wody przypadająca na osobę może zmniejszyć się nawet o połowę.

65 NIEDOBORY WODY NA ZIEMI NIEDOBORY WODY NA ZIEMI Tereny dotknięte niedoborem wody Według Sztokholmskiego Instytutu Ochrony Środowiska, aż jedna trzecia ludności świata żyje na obszarach dotkniętych umiarkowanym lub ostrym niedoborem wody.

66 ZASOBY WODNE ZIEMI

67 Jednak są to zasoby wody słonej Wody mórz i oceanów stanowią 97% zasobów wody na Ziemi

68 Wody powierzchniowe stanowią ułamek procenta zasobów wody

69 Ogromne ilości czystej wody słodkiej zamrożone są w postaci lodowców

70 Obieg wody Woda na Ziemi jest w ciągłym ruchu i zmienia swoje formy, od stanu ciekłego, poprzez gazowy do stałego i na odwrót. Obieg wody trwa od miliardów lat i całe życie na Ziemi jest od niego zależne.

71 Schemat cyklu hydrologicznego

72 Zużycie wody Przeciętny Francuz zużywa dziennie 250 l Przeciętny Francuz zużywa dziennie 250 l wody (z czego 2,5 l wypija), a mieszkaniec wody (z czego 2,5 l wypija), a mieszkaniec Kenii dysponuje tylko 4 l wody. Kenii dysponuje tylko 4 l wody. Do rekordzistów należą mieszkańcy Do rekordzistów należą mieszkańcy Nowego Yorku, na których przypada 680 l Nowego Yorku, na których przypada 680 l na dobę. na dobę.

73 Zużycie wody Średnie zużycie wody na dobę przez Średnie zużycie wody na dobę przez jednego człowieka w krajach wysoko uprzemysłowionych sięga już od 200 do 400 l/dobę. W Polsce w 2000 r. średnie zużycie wody, tylko do celów komunalnych wynosiło ok. 140 l/dobę, tj. 50 m 3 rocznie.

74 Zużycie wody By w przyszłości nie walczyć o każdą kroplę wody, musimy ją oszczędzać – przede wszystkim w naszych domach. Jeśli tego nie zrobimy, w połowie wieku może nas czekać los Hiszpanii, która już teraz sprowadza wodę tankowcami.

75 W ciągu ostatnich dwóch dekad zużycie wody w naszym kraju spadło o połowę: jeszcze w latach 80. Polak zużywał do 250 litrów wody na dobę, dziś jedynie Oszczędzanie wody wymusiły nie tylko podwyżki oraz montowanie liczników, ale także rosnąca ekologiczna świadomość. Dotarło do nas, że jeśli nadal będziemy rozrzutni, woda w kranach może przestać płynąć - wymieniliśmy więc uszczelki w cieknących kranach, a zamiast kąpieli bierzemy prysznice. Wciąż jednak musimy być jeszcze bardziej oszczędni.

76 Unia Europejska chce wymóc na państwach członkowskich podwyżkę cen wody, by zmusić nas do jej oszczędzania. Jej wysokość oraz sposób wprowadzenia zależy od rządów państw członkowskich: mogą to być specjalne podatki lub odgórne regulacje. Wiadomo, że podwyżka ma nastąpić do 2010 roku.

77 W przyszłości nie będziemy mieli wyjścia i będziemy musieli sprowadzać wodę tankowcami lub odsalać ją z Bałtyku. Z permanentną suszą mamy do czynienia właściwie od 1982 r. Reglamentowana woda oraz kryzys żywnościowy - to może nas czekać już za kilkanaście lat. Bo choć trudno w to uwierzyć, Polska zamienia się w step. Wysychają stawy i rzeki, a ziemia zmienia się w skorupę. Naukowcy ostrzegają, że zjawisko dotknęło jedną piątą powierzchni kraju. To wynik komunistycznych eksperymentów w rolnictwie i globalnego ocieplenia.

78

79 Procesu stepowienia nie da się już powstrzymać, ale można go spowolnić. Przede wszystkim gminy powinny zwiększyć powierzchnię lasów oraz zainwestować w tzw. małą retencję. Powinno się także wyposażyć rowy melioracyjne w zastawki, bo obecnie zdecydowana większość rowów jedynie odprowadza wodę, a jej nie zatrzymuje. W walkę ze stepowieniem powinny się także włączyć władze rządowe.

80 Deficyt wody Polska jest krajem, który należy do Polska jest krajem, który należy do najuboższych w zasoby wody w Europie. najuboższych w zasoby wody w Europie. Cechuje je duża sezonowość i nierównomierne rozmieszczenie i nierównomierne rozmieszczenie terytorialne. terytorialne. Około 40% powierzchni kraju Około 40% powierzchni kraju wykazuje deficyt wody. wykazuje deficyt wody.

81

82 Susza w Polsce trwa już od ćwierć Susza w Polsce trwa już od ćwierć wieku. Najgorsza sytuacja jest koło wieku. Najgorsza sytuacja jest koło Poznania, ale wody zaczyna brakować Poznania, ale wody zaczyna brakować w całym kraju. w całym kraju. Globalne ocieplenie spowodowało, Globalne ocieplenie spowodowało, że woda stała się towarem, który że woda stała się towarem, który można kupić. Trzeba jednak za nią można kupić. Trzeba jednak za nią słono płacić. słono płacić.

83 Deficyt wody Nierównomierne opady, największe Nierównomierne opady, największe w miesiącach letnich (gdy zachodzi największe w miesiącach letnich (gdy zachodzi największe parowanie) oraz nadmierny odpływ wód w miesiącach wiosennych powodują, że bilans wody w Polsce w ostatnich latach ulega ciągłemu pogorszeniu (obniżenie poziomu wód gruntowych). Maleją też opady atmosferyczne – średni opad kształtuje się w wysokości 500 – 600 mm rocznie.

84 Zanieczyszczenia bakteriologiczne i biologiczne wód Ważną oceną, jakiej poddawana jest woda do Ważną oceną, jakiej poddawana jest woda do celów pitnych, gospodarczych, czy kąpieliskowych jest ocena sanitarna. Pośrednim wskaźnikiem bakteryjnego zanieczyszczenia wody jest obecność bakterii grupy coli, m.in. pałeczki okrężnicy – Escherichia coli, która żyje w jelicie cienkim człowieka, a gdy występuje w wodzie, zawsze powoduje podejrzenia o jej zakażenia bakteriami chorobotwórczymi.

85 Jakość wody w ustawodawstwie § Woda do picia powinna odpowiadać pod względem: 1) bakteriologicznym - warunkom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w załączniku nr 1 do rozporządzenia, 2) fizykochemicznym - warunkom określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w załączniku nr 2 do rozporządzenia, 3) organoleptycznym - warunkom określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia. w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

86 Niektóre wskaźniki oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia Woda do picia i na cele gospodarcze nie Woda do picia i na cele gospodarcze nie może więc zawierać żadnych szkodliwych substancji dla zdrowia, jak również takich które wskazują na jej zanieczyszczenie. Nie może posiadać nieprzyjemnego Nie może posiadać nieprzyjemnego zapachu, smaku i barwy, a także wykazywać zmętnienie. Musi odpowiadać również wymaganiom bakteriologicznym.

87 Zanieczyszczenia chemiczne Podstawowe zagrożenia dla zdrowia Podstawowe zagrożenia dla zdrowia człowieka stanowią metale ciężkie, cyjanki, substancje powierzchniowo czynne, pestycydy i inne związki występujące w stężeniach przekraczających dopuszczalne.

88 Zagłada cywilizacji rzymskiej przypisywana Zagłada cywilizacji rzymskiej przypisywana powszechnemu wśród Rzymian uszkodzeniu powszechnemu wśród Rzymian uszkodzeniu mózgu w następstwie picia wody doprowadzanej mózgu w następstwie picia wody doprowadzanej do domów rurami ołowianymi nie była dla do domów rurami ołowianymi nie była dla wszystkich wystarczającym powodem wszystkich wystarczającym powodem wyeliminowania ołowiu z instalacji wyeliminowania ołowiu z instalacji wodociągowych w końcu XX w. wodociągowych w końcu XX w. Podobnie, jak współcześnie zastosowanie Podobnie, jak współcześnie zastosowanie rur azbestowych w budowie sieci wodociągowej.

89 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WODA W ŻYCIU CZŁOWIEKA - CZŁOWIEKA -. ZAGADNIENIA Znaczenie wody dla życia, Znaczenie wody dla życia, Jakość wody pitnej a stan zdrowia Jakość wody pitnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google