Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I i II kwartał 2012 IV KONFERENCJA CZT AERONET DOLINA LOTNICZA i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 25 – 26 Czerwca 2012 r. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I i II kwartał 2012 IV KONFERENCJA CZT AERONET DOLINA LOTNICZA i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 25 – 26 Czerwca 2012 r. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane."— Zapis prezentacji:

1 I i II kwartał 2012 IV KONFERENCJA CZT AERONET DOLINA LOTNICZA i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 25 – 26 Czerwca 2012 r. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium Lider merytoryczny Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski Politechnika Lubelska Dr hab. inż. Jab Burek, prof. PRz Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium CZ 5.1 – opracowanie zaawansowanych metod obróbki skrawaniem stopów lekkich stosowanych na elementy w konstrukcjach lotniczych, polegającej na opracowaniu technologii obróbki skrawaniem prowadzącej do skrócenia czasu obróbki stopów magnezu i aluminium oraz na poprawie jakości powierzchni obrobionej (przy wzroście wydajności) Instytucje partnerskie w zadaniu 1. Politechnika Lubelska 2. Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza 3. Politechnika Warszawska

2 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych w I półroczu 2012 1. Obróbka stopów Mg -Określono rzeczywiste temperatury zapłonu wiórów ze stopów AZ31 i AZ91HP, także w funkcji cech geometrycznych wiórów, -Określono rzeczywisty czas do zapłonu wiórów ze stopów Mg w określonych temperaturach, z uwzględnieniem ich masy -Przeprowadzono serię badań temperatury wiórów szybką kamerą termowizyjną -Efektem będzie propozycja istotnej poprawy efektywności obróbki stopów Mg 2. Obróbka stopów Al. -Weryfikowano obliczenia MES w warunkach rzeczywistych, analizowano odkształcenia cienkich ścianek w warunkach obróbki, efektem będą zalecenia w zakresie doboru narzędzi i warunków obróbki w aspekcie poprawy efektywności wytwarzania -Określono warunki tworzenia się zadziorów (gratu) przy obróbce stopów Al. oraz możliwości ich skutecznego usuwania -Analizowano wpływ warunków chłodzenia (obróbka na sucho, minimalne smarowanie, klasyczne chłodzenie) na charakter wióra i jakość powierzchni obrobionej 3. Zmodyfikowano oprogramowanie do wyznaczania granicy stabilności: - poprawiono wydajność - zmieniono kryterium stabilności - dodano wyznaczanie granicy stabilności metodą numeryczną w obliczeniach metodą analityczną i numeryczną uwzględniono układy wielomodalne o dwóch stopniach swobody - zbudowano i opatentowano tester dynamicznych charakterystyk sił skrawania

3 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Analiza stabilności układu wielomasowego o dwóch stopniach swobody Przykład zastosowania programu

4 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Porównanie symulacji (punktowa linia czerwona) z rozwiązaniem analitycznym (niebieska linia ciągła) układu liniowego Ustalenie cyklu granicznego - wychodzenie narzędzia z materiału Weryfikacja poprawności działania algorytmu Porównanie symulacji uwzględniającej nieliniowe tłumienie z rozwiązaniem analitycznym liniowym Ustalenie cyklu granicznego spowodowane nieliniową siłą tłumiącą

5 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Zmodyfikowano oprogramowanie do wyznaczania granicy stabilności: poprawiono wydajność zmieniono kryterium stabilności dodano wyznaczanie granicy stabilności metodą numeryczną w obliczeniach metodą analityczną i numeryczną uwzględniono układy wielomodalne o dwóch stopniach swobody

6 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych Zbudowano i opatentowano tester dynamicznych charakterystyk sił skrawania

7 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych

8

9

10 Zarysy żeber otwartych w przekrojach skrajnych i środkowych dla wysięgu narzędzia 40mm i długości żeber: a) 30mm, b) 50mm, c) 70mm, d) 90mm

11 Odchylenia żeber półotwartych między podstawą żeber (punkt B – przekroje skrajne żeber i punkt D – przekroje środkowe żeber) a ich górą (punkt A – przekroje skrajne żeber i punkt C – przekroje środkowe żeber)

12 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych

13 Czas, jaki upływa od momentu zetknięcia się wióra z płytą o temperaturze 500 o C do jego zapłonu; stop AZ91HP, obróbkę prowadzono narzędziem pełnowęglikowym z pokryciem TiAlN; parametry technologiczne: fz=0,05mm/ostrze, ap=0,5mm, vc=300m/min

14 Główne wyniki zrealizowanych prac badawczych

15 Publikacje Prace opublikowane: 1. Powałka B., Chodzko M., Jemielniak K.: Stability analysis in milling based on operational Modal data, Journal of Machine Engineering, Vol. 11, No. 4, 2011 2. Matuszak J.,Zaleski K.: Powstawanie zadziorów podczas frezowania stopów aluminium w warunkach HSC. Innovative manufacturing technology = Innowacyjne technologia wytwarzania / red. Jaworska Lucyna.- Kraków: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2011.- s. 73-84, Zgłoszone do druku 1. Matuszak J., Zaleski K. Badania stanu krawędzi przedmiotów ze stopów aluminium po procesie usuwania zadziorów. Przekazane do opublikowania w materiałach 6 Szkoły Obróbki Skrawaniem (Wrocław 2012), 2. Zaleski K. Pałka T.: Wpływ minimalnego smarowania na chropowatość powierzchni stopów magnezu po frezowaniu. Przekazane do opublikowania w materiałach 6 Szkoły Obróbki Skrawaniem (Wrocław 2012) 3. Jemielniak K., Nejman M., Śniegulska-Grądzka D.: Metody analizy stabilności przy toczeniu część I: Rozwiązania analityczne i numeryczne, Inżynieria Maszyn 2012 4. Jemielniak K., Wypysiński R.: Metody analizy stabilności przy toczeniu część II: Symulacja numeryczna, Inżynieria Maszyn 2012 5. Falkowicz K., Kuczmaszewski J.: Powstawanie zadziorów przy frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym stopu AlSi10Mg, Przegląd Mechaniczny, 2012 6. Kuczmaszewski J., Zagórski I.: Badania sił skrawania oraz ich amplitud podczas frezowania stopów magnezu Postępy Techniki, 2012 Zgłoszenia patentowe dokonane w I półroczu 2012 r. 1. Szczotka czołowa do usuwania zadziorów – wynalazek nr P-398 956 politechniki Lubelskiej z dnia 24.04.2012r.- Zaleski K.;Matuszak J. 2. Urządzenie do pomiaru dynamicznych składowych sił skrawania. Zgłoszenie z dnia 15.04.2012 pod nr P-398818. (Zespół PW)

16 Prace dyplomowe Prace dyplomowe inżynierskie obronione w I półroczu 2012 Reteruk Małgorzata: Wpływ obróbki nagniataniem na mikrotwardość warstwy wierzchniej stopów magnezu. Promotor: dr hab. inż. K. Zaleski, prof. PL. Sawicka Anna: Wpływ cieczy obróbkowych na przebieg i wyniki obróbki stopów lekkich. Promotor: dr hab. inż. K. Zaleski, prof. PL. Czapla Kamil: Pomiary mikrotwardości warstwy wierzchniej stopów magnezu po obróbce szczotkowaniem.Promotor: dr hab. inż. K. Zaleski, prof. PL. Wołoszyn Dominika: Mikrotwardość warstwy wierzchniej stopów aluminium obrabianych szczotkowaniem. Promotor: dr hab. inż. K. Zaleski, prof. PL. Olszowa Katarzyna: Obróbka oczyszczająco – umacniająca powierzchni stopów aluminium metodą śrutowania. Promotor: dr hab. inż. K. Zaleski, prof. PL. Zając Sławomir: Nagniatanie ślizgowe stopów aluminium. Promotor: dr hab. inż. K. Zaleski, prof. PL. Fronc Michał: Analiza naprężeń własnych po obróbce szczotkowaniem. Promotor: dr hab. inż. K. Zaleski, prof. PL. Kowalczyk Magdalena: Analiza momentu i jego amplitudy przy frezowaniu stopów aluminium AW 2024 i AW 7075 frezami trzpieniowymi o różnej sztywności. Promotor: prof. dr hab.inż. Józef Kuczmaszewski Laskowski Waldemar : Analiza porównawcza oporów skrawania przy toczeniu stopów aluminium AW 2024 oraz AW 7075. Praca dyplomowa inżynierska. Promotor: prof. dr hab.inż. Józef Kuczmaszewski Węglarz Karolina: Wpływ parametrów technologicznych obróbki konwencjonalnej i HSM na kształt i charakter wiórów w operacji frezowania stopów aluminium.Promotor: prof. dr hab.inż. Józef Kuczmaszewski Krzysiak Sylwia: Analiza stabilności momentu obrotowego prZy frezowaniu stopu aluminium AW 2024 frezami trzpieniowymi o różnej liczbie ostrzy. Promotor: prof. dr hab.inż. Józef Kuczmaszewski Jaromin Joanna: Badania stabilności momentu obrotowego i jakości powierzchni po szybkościowym frezowaniu frezami dwu i czteroostrzowymi stopu AZ 31. Promotor: prof. dr hab.inż. Józef Kuczmaszewski Jóźwik Ewa: Stabilność momentu obrotowego przy frezowaniu współbieznym i przeciwbieżnym stopu AW 2024 frezem dwuostrzowym w warunkach konwencjonalnych i HSM. Promotor: prof. dr hab.inż. Józef Kuczmaszewski Cholewa Jarosław: Badania wpływu technologicznych parametrów cięcia strugą cieczy na jakość powierzchni i dokładność geometryczną elementów wykonanych ze stopu magnezu Promotor: prof. dr hab.inż. Józef Kuczmaszewski Kulasza Przemysław: Analiza porównawcza wybranych wskaźników skrawalności przy frezowaniu stopów aluminium AW3103 i AW7075. Promotor: prof. dr hab.inż. Józef Kuczmaszewski Kość Marek; Analiza porównawcza odporności na zapłon wiórów Mg w stanie suchym i zwilżanych olejem mineralnym. Promotor: prof. dr hab.inż. Józef Kuczmaszewski Pikula Marcin: Pomiar sił podczas frezowania powierzchni krzywoliniowych frezami trzpieniowymi o zmiennej sztywności. Promotor: prof. dr hab.inż. Józef Kuczmaszewski

17 Prace dyplomowe Prace inżynierskie planowane do obrony Ewelina Kulik Temat: Analiza stabilności obróbki zintegrowana z systemem CAM Opiekun naukowy: dr inż. Rafał Wypysiński Jakub Grzesiuk Temat: Modelowanie wykresów stabilności zintegrowane z systemem CAM Opiekun naukowy: dr inż. Rafał Wypysiński Damian Lewczuk Temat: Multimedialny kurs CAD/CAM z analizą funkcjonalności strategii dedykowanych do obróbki stopów aluminium i materiałów trudnoskrawalnych Opiekun naukowy: dr inż. Rafał Wypysiński Tomasz Matejewski Temat: Projekt stanowiska laboratoryjnego do określenia charakterystyki dynamicznej Opiekun naukowy: dr inż. Mirosław Nejman Prace magisterskie przewidziane do obrony w 2012 roku Flis Ewa: Analiza wpływu warunków chłodzenia i smarowania na rodzaj i wielkość wiórów podczas obróbki stopów aluminium (w opracowaniu). Promotor: prof. dr hab. inz. Józef Kuczmaszewski Popek Aneta: Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej stopu aluminium AlSI10Mg po obróbce szczotkowaniem. (w opracowaniu). Promotor: dr hab. inż. K. Zaleski, prof. PL. Kawka Artur: Wpływ procesu usuwania zadziorów na mikrotwardość warstwy wierzchniej stopów aluminium. (w opracowaniu). Promotor: dr hab. inż. K. Zaleski, prof. PL.

18 Wskaźniki produktu DocelowoUwagi 1Liczba instytucji objętych wsparciem3zrealizowano 2Liczba pracowników naukowych zaangażowanych w realizację projektu 18Zrealizowano PL – 10 PW – 6 PRz – 3 3Liczba studentów zaangażowanych w realizacje projektu 8Zrealizowano (znacznie przekroczono) 4Liczba doktorantów zaangażowanych w realizację projektu 6Mgr inż. Jakub Matuszak – PL Mgr inż. Paweł Pieśko – PL Mgr inż. Ireneusz Zagórski – PL Mgr inż.. Maciej Włodarczyk - PL Mgr inż. Robert Ostrowski – PRz 5Liczba nowych miejsc pracy (EPC) związanych z działalnością B+R powstałych w trakcie realizacji pracy 0Nie dotyczy 6Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostkami naukowymi w trakcie realizacji pracy 5PZL Świdnik, PZL Rzeszów, PZL Mielec, Ultratech Sp.z o.o., Margański&Mysłowski, sp. z o.o. 7Liczba aparatury badawczej zakupionej w związku z realizacją projektu 6PL – 2 szt., PW – 0, PRz. – 3

19 Wskaźniki rezultatu LpWskaźnik rezultatu (określenie)Wartość docelowaStan aktualnyUwagi 1Liczba wdrożeń powstałych w wyniku realizacji strategicznych programów badawczych 00nie dotyczy 2Liczba wdrożeń powstałych w wyniku realizacji projektu badawczego 1 niekomercyjne w realizacji 3Liczba skomercjalizowanych wyników badań B+R wykonanych w jednostce naukowej 1w realizacji 4Liczba bezpośrednio wytworzonych nowych miejsc pracy 00nie dotyczy 5Liczba wytworzonych nowych etatów badawczych 20 6Liczba zgłoszeń patentowych43 7Liczba publikacji powstałych w wyniku realizacji projektu 1827 publ., 15 referatówzrealizowano 8Liczba stopni naukowych uzyskanych bezpośrednio w związku z realizacją projektu Dr (3) Hab. (1) Mgr (8) 3 wszczęte przewody 1 monografia w red. Ok. 20 obronionozrealizowano

20 Stan współpracy z przedsiębiorstwami Doliny Lotniczej Stan współpracy z przedsiębiorstwami lotniczymi Doliny Lotniczej W okresie sprawozdawczym współpraca obejmowała przede wszystkim PZL Rzeszów i dotyczyła efektywności obróbki stopów magnezu (2 wizyty techniczne, wymiana informacji e-mail) Kontynuowana jest wymiana informacji na temat odkształceń elementów cienkościennych w procesach obróbki, weryfikowane są w praktyce obliczenia symulacyjne MES, dotyczy to również PZL Mielec, PZP Świdnik, Ultratech Sp. z o.o i innych zakładów

21 Główne wnioski Z realizacji projektu w ostatnim okresie sprawozdawczym 1.Z perspektywy tzw. kamieni milowych, z 9 przewidzianych do osiągnięcia, praktycznie osiągnięto 5, pozostałe 4 są bardzo istotnie zaawansowane 2.Pierwsze półrocze 2012 przyniosło istotny postęp w osiąganiu wskaźników, zarówno produktu jak i rezultatu 3.Znaczna część wskaźników, zarówno produktu jak i rezultatu, została już osiągnięta 4.Uzyskano bardzo dużą ilość wyników w dotychczasowych badaniach, ich opracowanie oraz przygotowanie, również w formie informacji technicznej dla przedsiębiorstw, będzie ważnym obszarem aktywności zespołu badawczego w następnym półroczu 5.Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem

22 ZB5 Dziękuję Państwu za wysłuchanie mojego wystąpienia W imieniu Zespołu Badawczego ZB5 Józef Kuczmaszewski


Pobierz ppt "I i II kwartał 2012 IV KONFERENCJA CZT AERONET DOLINA LOTNICZA i PANELE EKSPERTÓW PROJEKTU 25 – 26 Czerwca 2012 r. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google