Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Optymalna konfiguracja Microsoft SQL Server 2014 Damian Widera SQL Server MVP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Optymalna konfiguracja Microsoft SQL Server 2014 Damian Widera SQL Server MVP."— Zapis prezentacji:

1 Optymalna konfiguracja Microsoft SQL Server 2014 Damian Widera SQL Server MVP

2 damian.widera@live.com @Damian.Widera http://sqlblog.com/blogs/damian_widera/default.aspx

3

4

5 2 miesiące 198 GB 2 miesiące 198 GB

6  Od SQL Server 2008 – tylko w edycji Enterprise  Od SQL Server 2008 R2 ++ - dostępne w edycji Standard  Domyślnie wyłączona  BACKUP WITH COMPRESSION  Zmiana domyślnego zachowania: EXEC sys.sp_configure 'backup compression default'‚ 1

7  KAŻDA edycja jest w stanie odtworzyć skompresowaną kopię zapasową bazy danych  Zysk: SELECT backup_size / compressed_backup_size, backup_start_date,backup_finish_date FROM msdb.dbo.backupset

8  Pomaga uratować cache - plan cache  Użycie zapytań „adhoc” utrudnia ponowne użycie planów zapytań  Cache zawiera mnóstwo planów użytych tylko raz  Cache planów będzie coraz większy kosztem pamięci przeznaczonej na dane

9  Zapytanie wykonane tylko raz – w cache przechowywany jest tylko „stub” planu (128 bajtów)  Pełny plan będzie przechowany jeśli zapytanie zostanie wykonane po raz kolejny  Konfiguracja: EXEC sys.sp_configure'optimize for ad hoc workloads',1

10 SELECT * FROM sys.dm_exec_cached_plans WHERE objtype='Adhoc'

11  Opcja przeznaczona do wycofania, była istotna w SQL Server 2000  Wątki SQL Server uruchamiane są z wysokim priorytetem  Wątki „nie SQL” mogą być uruchamiane rzadko lub wcale  Uwaga – serwer może nie odpowiadać  Uwaga – można zauważyć nieplanowane przełączenia klastra

12  Plik danych jest inicjalizowany bez operacji zerowania  Tworzenie bazy danych  Dodawanie plików danych  Zwiększenie rozmiaru pliku  Odtworzenie pliku z kopii zapasowej  Co trzeba zrobić:  PERFORM VOLUME MAINTENANCE TASK  Restart SQL Server

13  Nie działa:  Plik dziennika transakcji – zawsze musi być zerowany  Migawka bazy danych  Włączone TDE  TF 1806 – wyłącza opcję

14  Domyślne opcje rozszerzania plików bazy danych  1MB dla plików danych  10% dla dziennika transakcji  Wartości są dziedziczone z bazy model – można / trzeba je zmienić!  Produkcyjne bazy danych są większe niż kilka MB  Częste powiększanie powoduje konieczność alokacji zasobów serwera – zwolnienie jego pracy  Fragmentacja

15  Plik dziennika transakcji (ldf) składa się wewnętrzne z wirtualnych plików  DBCC LOGINFO – zwraca 1 wiersz dla każdego VLF

16  Fakty:  Około 100 VLF – OK  Dla bazy 350 GB – 350-400 plików jest OK  Mała ilość dużych plików – niedobrze  Duża ilość małych plików - nieodbrze  Tracimy czas podczas odtwarzania / odzyskiwania / startu bazy danych

17  Ile plików jest tworzonych domyślnie:  < 64MB = 4pliki (1/4 wielkości bazy)  64MB -> 1GB = 8 plików (1/8....)  > 1GB = 16 plików (1/16....)  Uwaga: SQL 2014 ma zmieniony algorytm http://www.sqlskills.com/blogs/paul/important-change-vlf- creation-algorithm-sql-server-2014/

18  Indeksy muszą być zarządzane  Operacje DML ( I + U + D)  Fragmentacja  Gdzie szukać informacji: SELECT * FROM sys.dm_db_index_usage_stats  Index_id -> sys.indexes  Object_id  Database_id

19  Opcja konfiguracyjna w bazie danych  Domyślnie włączona w SQL Server Express  Przy braku aktywnych połączeń baza danych przechodzi w tryb offline  Nowe połączenie powoduje przełączenie bazy w tryb online – może wystąpić timeout!!!

20  Opcja konfiguracyjna w bazie danych  Włączona – zmniejsza pliki bazy danych  Czas / Moment zmniejszenia – nieznany  Powoduje znaczne obciążenie serwera  Powoduje fragmentację indeksów

21  MAXDOP > 1 (lub =0) umożliwia wielowątkowe uruchamianie zapytań  Może się zdarzyć, że spowoduje to problemy z zasobami i w efekcie zamiast szybszego wyniku – będzie wolniej

22 22

23 23 Processor Waiting Queue Runnable Queue

24 24

25 25 Processor Waiting Queue Runnable Queue Processor Waiting Queue Runnable Queue Processor Waiting Queue Runnable Queue Processor Waiting Queue Runnable Queue Processor Waiting Queue Runnable Queue Processor Waiting Queue Runnable Queue Processor Waiting Queue Runnable Queue Processor Waiting Queue Runnable Queue

26 26 Thread 5 Thread 6 Thread 7 Thread 8 Thread 1 Thread 2 Thread 3 Thread 4 Exchange operator Thread 0

27 SQL Server 2005 Waits and Queues, Tony Davidson

28

29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35

36

37 Optymalna konfiguracja Microsoft SQL Server 2014 Damian Widera SQL Server MVP


Pobierz ppt "Optymalna konfiguracja Microsoft SQL Server 2014 Damian Widera SQL Server MVP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google