Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Żołnierze Wyklęci” Sebastian Kończak Kl. I LO. Nasza szko ł a bierze udzia ł w projekcie edukacyjnym „ Ż o ł nierze wykl ę ci, ż o ł nierze niez ł omni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Żołnierze Wyklęci” Sebastian Kończak Kl. I LO. Nasza szko ł a bierze udzia ł w projekcie edukacyjnym „ Ż o ł nierze wykl ę ci, ż o ł nierze niez ł omni."— Zapis prezentacji:

1 „Żołnierze Wyklęci” Sebastian Kończak Kl. I LO

2 Nasza szko ł a bierze udzia ł w projekcie edukacyjnym „ Ż o ł nierze wykl ę ci, ż o ł nierze niez ł omni -Armii Krajowej”.

3 „Żołnierze Wyklęci” „Żołnierzami Wyklętymi” zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy pięć lat okupacji niemieckiej zmuszeni byli zamienić na idący ze wschodu, niczym burza, stalinowski reżim. W odróżnieniu od tej części społeczeństwa, która uznała władzę ludową narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, Oni – wyklęci przez komunistyczny system, nie złożyli broni. Jeszcze raz poszli do lasu broić miejscowej ludności przed kradzieżami i gwałtami MO, UB i NKWD. Podziemie niepodległościowe na skutek braku reakcji aliantów na komunistyczne fałszerstwo zamiast demokratycznych wyborów, oraz na fakt iż państwa zachodniej Europy uznały Polskę pod rządami sowietów, świadomi braku perspektyw żołnierze niepodległościowych organizacji zmuszeni byli przyjąć symboliczny kielich goryczy od komunistycznych władz w postaci tzw. „amnestii”, które okazały się podstępnymi pułapkami. Nadal tropiono i mordowano nie tylko tych, którzy nie chcieli się ujawnić, ale także tych, którzy to uczynili. Władza ludowa jeszcze raz zademonstrowała wtedy, co są warte jej zobowiązania i przyrzeczenia.

4 „Żołnierze Wyklęci”

5 Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” – jedyna tego rodzaju instytucja w Polsce upowszechniająca wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych. Muzeum powstało na mocy uchwał Rady Miasta Krakowa oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego i zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury 29 czerwca 2000. Zostało mu nadane imię pochodzącego z Krakowa Augusta Emila Fieldorfa „Nila” - dowódcy Kedywu AK oraz zastępcy komendanta głównego Armii Krajowej.

6 Noc Muzeów Wystawa „Żołnierze Wyklęci”

7

8 Noc Muzeów Wystawa „Żołnierze Wyklęci” Noc Muzeów Wystawa „Żołnierze Wyklęci”

9 Noc Muzeów Wystawa „Żołnierze Wyklęci”

10 „Noc Muzeów”-Kraków

11

12 Nasza Patronka Ośrodka Zofia Książek- Bregułowa - ociemniała aktorka, poetka, uczestniczka powstania warszawskiego. Patronka Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej. Odznaczona m.in. Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Członek Związku Artystów Scen Polskich, Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, Światowego Związku Żołnierzy AK. Odeszła nieprzeciętna Osoba, wybitna Artystka i Poetka. Pozostanie w naszych sercach i pamięci.

13 „Żołnierze Wyklęci” August Emil Fieldorf, ps. Nil (ur. 20 marca 1895 w Krakowie, zm. 24 lutego 1953 w Warszawie) – bojownik o niepodległość Polski, generał brygady Wojska Polskiego, organizator i dowódca Kedywu Armii Krajowej, zastępca Komendanta Głównego AK, pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.

14 „Żołnierze Wyklęci” Witold Pilecki, ps. „Witold”, „Druh”; nazwiska konspiracyjne „Roman Jezierski”, „Tomasz Serafiński”, „Leon Bryjak”, „Jan Uznański”, „Witold Smoliński”; kryptonim T-IV (ur. 13 maja 1901r. w Ołomuńcu, zm. 25 maja 1948w Warszawie) – rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor raportów oHolokauście, tzw. Raportów Pileckiego.

15 „Żołnierze Wyklęci” Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948. Oskarżenie anulowano w 1990. Pośmiertnie, w 2006 otrzymał Order Orła Białego, a w 2013 został awansowany do stopnia pułkownika.

16 „Żołnierze Wyklęci” Danuta Siedzikówna ps. „Inka” (ur. 3 września 1928 w Guszczewinie, zm. 28 sierpnia 1946 w Gdańsk u) – sanitariuszka 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK, w 1946 w 1. szwadronie Brygady działającym na Pomorzu.

17 „Żołnierze Wyklęci” Źródła: www.zolnierzewykleci.pl www.wikipedia.pl

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Żołnierze Wyklęci” Sebastian Kończak Kl. I LO. Nasza szko ł a bierze udzia ł w projekcie edukacyjnym „ Ż o ł nierze wykl ę ci, ż o ł nierze niez ł omni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google