Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Jesień 2010 Kontrakty terminowe na GPW (indeksowe, akcyjne i walutowe) Bogdan Kornacki, Dział Rozwoju Rynku, GPW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Jesień 2010 Kontrakty terminowe na GPW (indeksowe, akcyjne i walutowe) Bogdan Kornacki, Dział Rozwoju Rynku, GPW."— Zapis prezentacji:

1

2 1 Jesień 2010 Kontrakty terminowe na GPW (indeksowe, akcyjne i walutowe) Bogdan Kornacki, Dział Rozwoju Rynku, GPW

3 Plan szkolenia 2 1.Kontrakty terminowe – charakterystyka 2.Kontrakty terminowe na GPW – konstrukcja, zasady obrotu 3.Dźwignia finansowa – szanse i zagrożenia 4.Ryzyko związane z inwestowaniem w kontrakty terminowe 5.Zalety kontraktów terminowych 6.Możliwości wykorzystania kontraktów terminowych 7.Źródła wiedzy

4 3 Kontrakt terminowy Umowa między 2 stronami : nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej cenie Sprzedawca/wystawca zobowiązuje się do sprzedaży instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej cenie Kontrakty są rozliczane pieniężnie Kontrakt terminowy inaczej: zakład o to jaka będzie cena instrumentu bazowego w terminie rozliczenia kontraktu terminowego

5 Profil wypłaty – pozycja długa (zakup kontraktu) zysk strata T=0 Kurs kontraktu/instrumentu bazowego Kupujący (zajmujący pozycję długą) liczy na wzrost kursu instrumentu bazowego i wzrost kursu kontraktu 4

6 Profil wypłaty – pozycja krótka (sprzedaż/wystawienie kontraktu) zysk zysk strata T=0 Kurs kontraktu/instrumentu bazowego Sprzedający (zajmujący pozycję krótką ) liczy na spadek kursu instrumentu bazowego i spadek kursu kontraktu 5

7 Porównanie zysków/strat – gra o sumie zerowej zysk strata 6

8 Dźwignia finansowa Mała zmiana kursu kontraktu Duża procentowa zmiana (zysk lub strata) w stosunku do depozytu Kurs kontraktu terminowego 2000 pkt * 10 zł = zł (wartość kontraktu terminowego) Przykładowy depozyt zabezpieczający (KDPW): 7%* zł = 1400 zł Dźwignia finansowa 14 krotna: 100%/7% Zmiana kursu kontraktu o 2% to 40 pkt = 400 zł (zysk/strata dla inwestora) Stosunek zysku/straty do depozytu zabezpieczającego: 28% = 400 zł/1400 zł (2%*14) 7

9 8 Zalety kontraktów terminowych (o tym będziemy dzisiaj mówić) Liniowy profil wypłaty Wysoka dźwignia finansowa Niskie ryzyko kredytowe (dzienne rozrachunki) Wysoka płynność, niskie koszty Gra na wzrost/spadek Zmiana ceny uzależniona od zmian cen instrumentów bazowych

10 9 Instrumenty bazowe Indeksy giełdowe (WIG20, mWIG40) Kursy akcji – 22 spółek (ASSECO, KGHM, LOTOS, PKO BP, PGE, PGNiG, PKN, PEKAO, PZU, TAURON, TP SA, PETROLINVEST, CD PROJEKT, BOGDANKA, GTC, JSW, TVN, KERNEL, PBG, GPW, BORYSZEW, KOV) Kursy USD/PLN, EUR/PLN, CHF/PLN

11 10 Specyfikacja instrumentów – kontrakty terminowe Wartość kontraktuindeksowe = indeks x 10 zł (mnożnik) akcyjne = kurs spółki x mnożnik (100 lub 1000 akcji) walutowe = wartość waluty bazowej w PLN Notowanieindeksowe – punkty indeksowe, akcyjne – w złotych za 1 akcję walutowe – w złotych za 100 jednostek waluty bazowej Nazwa skrócona FXYZkrr Gdzie: F – rodzaj instrumentu XYZ – skrót nazwy instrumentu bazowego (przykładowo W20 dla WIG20, USD dla kursu USD/PLN, TPS dla Telekomunikacji Polskiej) k – kod określający miesiąc wykonania kontraktu (H, M, U, Z) rr – dwie ostatnie cyfry roku wygaśnięcia np. FW20M10, FKGHU10, FEURZ10 Dzień wygaśnięcia i ostatni dzień obrotu 3 piątek miesiąca wygaśnięcia. Wygasające kontrakty walutowe notowane są tego dnia do 10.30, pozostałe do końca sesji.

12 11 Specyfikacja instrumentów – kontrakty terminowe Miesiące wygaśnięcia – WIG najbliższe miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (Marzec (H), Czerwiec (M), Wrzesień (U), Grudzień (Z) – Inne kontrakty indeksowe i akcyjne – 3 najbliższe miesiące z marcowego cyklu kwartalnego – kontrakty walutowe - 3 najbliższe miesiące kalendarzowe plus 3 kolejne miesiące z kwartalnego cyklu rozliczeniowego. Minimalny krok notowania Kontrakty indeksowe: 1 pkt Kontrakty akcyjne: 0,01 zł – jeżeli kurs kontraktu nie przekracza 50 zł 0,05 zł – jeżeli kurs kontraktu przekracza 50 zł Kontrakty walutowe: 0,01 zł

13 Miesiące wygasania 12 MiesiącKod styczeńF lutyG marzecH kwiecieńJ majK czerwiecM lipiecN sierpieńQ wrzesieńU październikV listopadX grudzieńZ

14 13 Kontrakty walutowe - specyfika Dla kontraktu EUR kurs giełdowy np. 415,20 - to wartość 100 EUR w PLN Natomiast wartość kontraktu to PLN – równowartość EUR w PLN Oznacza to także, że 1 EUR warte jest 4,1520 PLN WALUTA BAZOWA I WALUTA KWOTOWANA np. EUR/PLN - waluta bazowa - EUR - waluta kwotowana PLN …

15 14 Wybrane elementy standardu – kontrakty indeksowe, akcyjne i walutowe Dzienny kurs rozliczeniowy kurs zamknięcia lub ostatni kurs rozliczeniowy + zasada lepszych zleceń* (wprowadzonych nie później niż 5 minut przed ustaleniem kursu zamknięcia). Ostateczny kurs rozliczeniowy (wygasanie serii kontraktów) indeksowe – średnia arytmetyczna z wartości indeksu z ostatniej godziny notowań ciągłych + wartości indeksu z zamknięcia, po odrzuceniu 5 najwyższych i 5 najniższych wartości. akcyjne – kurs ostatniej transakcji akcjami będącymi instrumentem bazowym, zawartej na sesji giełdowej w dniu wygaśnięcia danych kontraktów terminowych walutowe – kurs średni z fixingu NBP z dnia wygaśnięcia kontraktu (pomnożony przez 100) *Jeżeli nie ustalono kursu zamknięcia a w arkuszu znajdują się zlecenie z lepszym limitem niż ostatni kurs rozliczeniowy to dzienny kurs rozliczeniowy jest wyznaczany na poziomie tego zlecenia. W przypadku zleceń kupna jest to najwyższy limit zlecenia kupna przekraczający kurs określony na w/w warunkach. I odwrotnie, w przypadku zleceń sprzedaży jest to najniższy limit zlecenia sprzedaży poniżej kursu określonego na w/w warunkach.

16 15 Wybrane elementy standardu – kontrakty indeksowe, akcyjne i walutowe Ostateczna cena rozliczeniowa Indeksowe – ostateczny kurs rozliczeniowy mnożnik (10 zł) Akcyjne – ostateczny kurs rozliczeniowy liczba akcji w kontrakcie Walutowe – ostateczny kurs rozliczeniowy (w przeliczeniu na jednostkę waluty bazowej) pomnożony przez wielkość kontraktu (10.000) RozliczeniePieniężne w zł Sytuacje szczególne – kontrakty akcyjne W przypadku operacji na akcjach lub realizacji praw z akcji, będących instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych, Giełda może przeprowadzić korektę kursu odniesienia oraz zmienić liczbę akcji przypadających na jeden kontrakt

17 16 LOP – liczba otwartych pozycji Informuje o liczbie otwartych pozycji (kupionych/sprzedanych kontraktach terminowych) Kontrakt kupiony + kontrakt sprzedany = 1 LOP 1000 otwartych pozycji to 1000 kontraktów kupionych (long) i 1000 kontraktów sprzedanych (short) Zmienia się w trakcie dnia i z sesji na sesję Wzrost LOP – wzrost zaangażowania inwestorów na rynku Giełda publikuje informacje dotyczące koncentracji pozycji (LOP) na kontraktach terminowych (indeksowych i akcyjnych), na których całkowita LOP przekracza Publikowana jest liczba rachunków na poziomie subkonta NIK, na których przekroczono 20% (plus krok 5%) ogólnej liczby LOP na danej serii. Ze względu na to, że kontrakty terminowe nie są wykorzystywane wyłącznie do spekulacji, ale stanowią również część złożonych strategii inwestycyjnych, interpretacja tych danych powinna być bardzo ostrożna. Istnieje wiele możliwych powodów posiadania dużych otwartych pozycji na kontraktach terminowych (np. spekulacja, zabezpieczenie pozycji, element strategii inwestycyjnej, część innego produktu)

18 17 Zasady obrotu notowania ciągłe w godz. 8: :35 Wszystkie kontrakty terminowe mają dogrywkę Jednostka transakcyjna – 1 kontrakt obrót wspomagany działaniem animatora rynku Szczegóły dotyczące obrotu opisane są w: Warunkach obrotu dla ……. Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego Regulaminie Giełdy Dokumenty są dostępne na stronie internetowej giełdy

19 18 Ograniczenia Wielkość zlecenia: –Kontrakty na indeksy, akcje – 500 kontraktów –Kontrakty na waluty – 100 kontraktów Ograniczenia wahań kursów (statyczne/dynamiczne) kontraktWidełki statyczneWidełki dynamiczne Kontrakty na indeksy, kursy akcji +/- 5% od dziennego kursu rozliczeniowego WIG20 +/- 25 pkt, mWIG40 +/- 30 pkt, akcje +/- 3,5% Kontrakty na waluty +/- 3% od dziennego kursu rozliczeniowego +/- 4 zł

20 19 FUSDU września 2010 KUPNOSPRZEDAŻ liczba kontraktów w zleceniulimit w zleceniu liczba kontraktów w zleceniu 1289,33289, ,10289, ,01289, ,00289, ,00290, ,00290, ,65290, ,61290, ,60290, ,57290,482 Arkusz zleceń

21 20 Wycena kontraktów na indeksy i na akcje F - cena futures S - cena spot r – stopa wolna od ryzyka (w skali roku) T - liczba dni do dnia wygaśnięcia kontraktu F - cena futures S - cena spot e – podstawa logarytmu naturalnego r – stopa wolna od ryzyka (w skali roku) δ – stopa dywidendy T - liczba dni do dnia wygaśnięcia kontraktu

22 21 Wycena kontraktów walutowych Jeżeli oprocentowanie waluty bazowej jest wyższe od oprocentowania waluty kwotowanej to kurs terminowy jest niższy niż kurs spot. Jeżeli oprocentowanie waluty bazowej jest niższe od oprocentowania waluty kwotowanej to kurs terminowy jest wyższy niż kurs spot (np. USD/PLN i EUR/PLN)

23 22 Baza i zjawisko konwergencji S(t) FW20 WIG20 Dzień wygaśnięcia kontraktu Różnica pomiędzy bieżącą wartością instrumentu bazowego a kursem kontraktu z biegiem czasu się zmniejsza (WIG20 vs FW20) Baza = spot – futures Cena terminowa (futures ) jest to prognoza przyszłej wartości instrumentu bazowego Cena futures = spot + koszt finansowania + koszt składowania Cena futures dla kontraktów walutowych wynika z różnicy oprocentowania walut BAZA

24 23 Relacje między ceną terminową i spot Odchylenia oczywiście istnieją. Niebieska linia pokazuje moment drastycznego niedoszacowania kontraktu Odchylenia mogą być źródłem poszukiwania metody przez spekulantów, którzy liczą na to że owe odchylenia się zniwelują.

25 24 Kontrakty i ryzyko Ryzyko rynkowe –wynika ze zmian kursu kontraktu, które zależą od zmian ceny instrumentu bazowego –jest potęgowane przez efekt dźwigni - małe wahania kursów na rynku kasowym mają proporcjonalnie większy wpływ na wartość depozytu zabezpieczającego –może doprowadzić do poniesienia strat przekraczających wielkość pierwotnej inwestycji – straty mogą być wyższe niż pierwotnie wpłacony depozyt zabezpieczający

26 25 Ryzyko płynności –wynika z małej aktywności na rynku – braku płynności –płynność może być różna na różnych seriach kontraktów terminowych –zawarcie transakcji może być utrudnione lub będzie pociągać za sobą dużą zmianę kursu Przykład : dalsze serie kontraktów terminowych na akcje, kontrakty na mWIG40 Kontrakty i ryzyko

27 26 Animatorzy Domy maklerskie wspierające płynność, zobowiązane do ciągłego wystawiania ofert kupna i sprzedaży. Wielkość zleceń i spread określona w umowie z GPW. Kontrakty na WIG2011 animatorów BOŚ, BRE, UNICRCAIB, BZWBK, BDM, PKO, BH, IDM, KBC SEC., NOBLE SEC., UNICREDIT BANK AG Kontrakty na akcje7 animatorów BZWBK, KBC, BOS, UNICRCAIB, BDM, IPOPEMA, BOŚ walutyDM BOŚ SA Kontrakty na mWIG40,obecnie brak

28 Spready dla kontraktów terminowych (na podstawie danych z jednej sesji) Instrument rzeczywisty spread (pipsy/grosze) spread gwarantowany (animator) wartość zleceń animatora (pln) FUSDH ok FEURH ok waluty spot FW20*1-2 punkty 30 punktówok FKGHH ok. 1.5 złok KGHM10-40ok. 2-2,5 zł FPKNH100,01-0,05ok. 0,6 złok PKN0,01-0,05ok. 1 zł FPKOH100,01-0,05ok. 0,6 złok PKO0,01-0,05ok. 1 zł * FW20 – 9 animatorów

29 28 LPINSTRUMENT WOLUMEN OBROTU (szt.)LOP (szt.) cały rokna koniec września ZMIANA % ZMIANA % 1KONTRAKTY NA WIG ,7% ,67% 2KONTRAKTY NA mWIG ,1% ,44% 4KONTRAKTY NA AKCJE ,4% ,46% 5KONTRAKTY NA WALUTY ,4% ,69% 6OPCJE NA WIG ,1% ,91% 7 JEDNOSTKI INDEKSOWE NA WIG ,1% ,80%

30 29 Ryzyko specyficzne –kursy pojedynczych akcji (instrumentów bazowych) mogą mieć większą zmienność (większe wahania cen) niż inne instrumenty –z powodu większej zmienności, kontrakty na akcje mogą być bardziej ryzykowną inwestycją niż kontrakty na indeksy –kontrakty walutowe – uzależnienie od kursów innych walut Kontrakty i ryzyko

31 30 Zależności – kursy walut (ryzyko specyficzne)

32 31

33 Wpływ waluty inwestycji na wynik 32

34 33 Depozyty zabezpieczające Służą zabezpieczeniu zobowiązań kupującego/sprzedającego - zabezpieczeniu ryzyka dziennej zmiany ceny kontraktu – proces bieżących rozrachunków rynkowych (tzw. równanie do rynku) Stanowią tylko część wartości kontraktu – określony % wartości Wartość depozytu liczona od ostatniego kursu rozliczeniowego Wielkość wyznaczana przez KDPW (WIG20 – średnia ważona, pozostałe – największa zmiana dzienna w ciągu ostatnich 12 miesięcy) Wpłacane na rachunek inwestora w DM KDPW określa jeden poziom depozytu - minimalny – poziom który zawsze musi być utrzymywany DM maja swobodę w określaniu depozytu wstępnego – ale w większości wyliczają go jako 1,2 -1,4 x depozyt minimalny Od sierpnia 2009 do inwestowania na pochodnych trzeba mieć Numer Klasyfikacyjny Klienta (NKK) nadawany przez KDPW (poprzednio Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK)) Cytat z komunikatu IRIP KDPW: Ostateczną wartość depozytów dla klientów ustala biuro maklerskie, kierując się własną oceną ryzyka klienta i transakcji. Przyjęte przez biuro maklerskie zasady określania depozytów i zestawy parametrów ryzyka muszą prowadzić do wyznaczenia depozytów nie mniejszych niż te obliczone wg zasad i parametrów ryzyka określonych przez KDPW.

35 34 Wysokość depozytów c.d. Historyczne minimalne poziomy depozytów < 2% dla walut < 4% dla FW20 < 6% dla kontraktów na akcje Instrument bazowy Depozyt ustalany przez KDPW ( ) Wartość kontraktu ( ) Wysokość depozytu wstepnego (pobierana przez większość BM przy zawarciu transakcji =120% minimalnego, ustalonego przez KDPW) Dźwignia: depozyt/wartość kontraktu PGE4,0% zł 110 zł20,8 TP S.A.8,4% zł 179 zł9,9 PKN5,8% zł 278 zł14,4 PGNiG8,2% zł 360 zł10,2 PKOBP7,8% zł 401 zł10,7 ASSECO POL7,6% zł 483 zł11,0 KGHM7,4% zł zł11,3 mWIG403,8% zł zł21,9 PEKAO6,6% zł zł12,6 WIG 205,0% zł zł16,7 CHF5,4% zł zł15,4 EUR4,4% zł zł18,9 USD6,8% zł zł12,3 PZU7,4% zł zł11,3

36 35 Przykładowe zmiany depozytów max. 23,8%

37 36 Gwarantowanie rozliczeń Mechanizm : –kalkulacja dziennych kwot zysków/strat stron transakcji (w oparciu o kursy transakcji oraz dzienne kursy rozliczeniowe), –Rozliczanie wzajemnych zobowiązań w cyklu T+0. Dla pozycji zyskownej – wzrost wartości środków w depozycie Dla pozycji stratnych – spadek wartości środków w depozycie. Możliwe wezwanie do uzupełnienia depozytu. Fundusz Gwarancyjny dla instrumentów pochodnych

38 37 Gwarantowanie rozliczeń Po otwarciu pozycjiRóżnica pomiędzy ceną zawartego kontraktu a dzienną ceną rozliczeniową Przez pozostałe dni łącznie z dniem wygaśnięcia Różnica pomiędzy dzienną ceną rozliczeniową z dnia poprzedniego a dzienną ceną rozliczeniową z dnia bieżącego lub ostateczną ceną rozliczeniową w dniu wygaśnięcia Po zamknięciu pozycjiRóżnica pomiędzy ceną zamknięcia kontraktu a dzienną ceną rozliczeniową z dnia poprzedniego W przypadku zamknięcia pozycji na tej samej sesji Różnica pomiędzy cenami w momencie zamknięcia i otwarcia pozycji

39 38 Kupno 3 kontraktów po kursie 50 zł (za akcję), wielkość kontraktu 100 akcji zakładany poziom wstępnego depozytu zabezpieczającego 20% (depozyt, który inwestor wpłaca zawierając transakcję) zakładany poziom właściwego depozytu zabezpieczającego 14,3% (depozyt, który musi być utrzymywany w domu maklerskim) wielkość wstępnego depozytu zabezpieczającego 20% (50 zł 300 akcji) = zł poziom właściwego depozytu zabezpieczającego 14,3% (50 zł 300 akcji) = zł Przykład nr 1. Bieżące rozrachunki

40 39 Przykład nr 1.cd dzienDD+1D+2 transakcja po kursie50 zł depozyt wstępny3 000 zł3 240 zł3 090 zł depozyt własciwy2 145 zł2 317 zł2 210 zł dzienny kurs rozliczeniowy52 zł54 zł51,50 zł kwota rozliczenia (52 zł - 50 zł) * 300 = 600 zł (54zł - 52 zł) * 300 = 600 zł (51,50 zł - 54 zł ) * 300 = -750 zł depozyt nabywcy po rozliczeniu3 600 zł4 200 zł3 450 zł depozyt wystawcy po rozliczeniu2 400 zł1 800 zł3 990 zł Suma depozytów zł uzupełnienie o 1440 zł do kwoty 3240 zł Suma wpłaconych depozytów zł (2* )

41 40 Przykład 2 Dźwignia finansowa i wielkość pozycji Inwestycja w FEURM10 (depozyt 1,2*4,6%=5,5%) Inwestor AInwestor B Początkowy stan rachunku (zł) Zakładany poziom stop loss (w % początkowego kapitału i w zł) 5% 700 PLN 5% 700 PLN Liczba kupionych kontraktów (kurs 420,00, wartość kontraktu zł) 16 Depozyt początkowy (2.318 zł za jeden kontrakt) PLN PLN

42 41 Przykład 2 cd. Dźwignia finansowa i wielkość pozycji Inwestycja w FEURM10 (depozyt 1,2*4,6%=5,5%) Inwestor AInwestor B Zmiana w pipsach powodująca zadziałanie stop lossa 1*X1*1PLN=700 PLN X1=700 PIPS 6*X2*1PLN=700 PLN X2=117 PIPS Procentowa zmiana kursu powodująca zadziałanie stop lossa (jest to zmiana kursu powodująca zysk lub stratę w wysokości 5%) 1,7%0,28% Rzeczywista zastosowana dźwignia finansowa (wartość inwestycji/kapitał początkowy) (1*42.000)/ =3,0 (6*42.000)/ =18,0

43 (ok. 30%) Przykład 3 FW20H08 XII 2007 – I 2008

44 pkt (10%) Przykład 4 FW20H

45 44 Możliwości jakie dają kontrakty spekulacja na wzrost/spadek indeksu (kursu akcji, walut), alternatywa dla krótkiej sprzedaży (akcje, indeksy) transakcje spreadowe –Jednoczesne kupno/sprzedaż i sprzedaż/kupno kontraktów na akcje i indeksy giełdowe –Kupno serii krótszej i sprzedaż dłuższej (lub odwrotnie) na ten sam instrument bazowy –operowanie na kontraktach na różne akcje hedging - zabezpieczanie portfela akcji, transakcji handlowej arbitraż

46 45 Spekulacja Osiągnięcie zysku ze zmian cen kontraktów, powiększonego działaniem dźwigni finansowej. przewidywany wzrost WIG20 - kupno kontraktu przewidywany spadek WIG20 - sprzedaż kontraktu niższe koszty transakcyjne niż na rynku akcji (10 zł za otwarcie kontraktu FW20 przy kursie 2000 punktów zł to 0,05% jego wartości), możliwość bezpośredniego kupna lub sprzedaży indeksu (ETF na WIG20 da również taką możliwość), płynny rynek - szybsze zajęcie pozycji, możliwość łatwej spekulacji na spadek indeksu lub kursów akcji możliwość wykorzystania zmian kursów walut

47 46 Ograniczanie ryzyka straty lub utraty zysku na rynku kasowym poprzez działania na rynku terminowym. Zabezpieczenie przed: spadkiem wartości instrumentu bazowego - sprzedaż kontraktów, (kto i kiedy to wykorzystuje?) wzrostem wartości instrumentu bazowego - kupno kontraktów (kto i kiedy to wykorzystuje?) Hedging

48 47 Short hedge Pozycja DŁUGA - STRATA Pozycja KRÓTKA - ZYSK spadek indeksu RYNEK KASOWY spadek wartości FW20 RYNEK TERMINOWY STRATA + ZYSK = 0

49 48 Long hedge wzrost kosztów zakupu - STRATA Pozycja DŁUGA - ZYSK wzrost indeksu RYNEK KASOWY wzrost wartości FW20 RYNEK TERMINOWY STRATA + ZYSK = 0

50 49 Transakcje spreadowe Jest to spekulacja na zmianie różnicy pomiędzy cenami różnych serii kontraktów terminowych. Nie jest istotny kierunek zmiany rynku Ważna jest analiza skali zamian wartości różnych serii kontraktów terminowych (zawężenie/rozszerzenie spreadu) PrzewidywaniaKrótsza seriaDłuższa seria ZMNIEJSZENIE się spreaduKUPNOSPRZEDAŻ ZWIĘKSZENIE się spreaduSPRZEDAŻKUPNO Seria krótsza Seria dłuższa Zysk inwestora kurs czas

51 50 Arbitraż Wykorzystywanie różnicy pomiędzy rynkowym a teoretycznym kursem kontraktu terminowego. Efekty arbitrażu: pewna kwota zysku minimum ryzyka brak wstępnych nakładów finansowych Kontrakty przewartościowane - cena rynkowa powyżej teoretycznej Sprzedaż kontraktów + kupno akcji Kontrakty niedowartościowane - cena rynkowa poniżej teoretycznej Kupno kontraktów + sprzedaż akcji (uwaga - olbrzymie trudności z krótka sprzedażą i pożyczaniem akcji – ale to się niedługo zmieni) ( Dodatkowo: kontrakty walutowe – możliwość wykorzystania niewłaściwej wyceny np. na giełdzie.)

52 51 Zalety kontraktów terminowych (o tym dzisiaj mówiliśmy) Liniowy profil wypłaty Wysoka dźwignia finansowa Niskie ryzyko kredytowe (dzienne rozrachunki) Wysoka płynność, niskie koszty Gra na wzrost/spadek Zmiana ceny uzależniona od zmian cen instrumentów bazowych

53 52

54 Największe błędy – ankieta futures.onet.pl Wyniki ankiety (łącznie odpowiedzi 376) 20.70% zbyt długie utrzymywanie stratnych pozycji 17.30% strach przed zajęciem pozycji po wygenerowaniu sygnału przez system 17.30%zbyt impulsywne podejmowanie decyzji 16.00% zbyt szybka realizacja zysków (zbyt małych) 10.90%niestosowanie zleceń stop 9.80%zbyt duże pozycje w relacji do kapitału 8.00%zbyt bliskie stopy 53

55 Dodatkowe informacje Strona internetowa GPW –Materiały edukacyjne –Lista najczęściej zadawanych pytań –regulacje – standardy, Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego, warunki obrotu –Aktualne notowania –Arkusze (dla opcji) Strona internetowa KDPW (IRIP) - rozliczanie, Depozyty zabezpieczające 54

56 55 Wybrana literatura Materiały edukacyjne na stronie internetowej giełdy J. Hull : Kontrakty terminowe i opcje, wprowadzenie, WIG Press, Warszawa, 1999 G. Zalewski : Kontrakty terminowe w praktyce, WIG Press, Warszawa, 2001 i kolejne wydania P. McBride Johnson : Instrumenty pochodne. Przewodnik menedżera, WIG Press, Warszawa, 2000 M. Pring : Podstawy analizy technicznej WIG Press J.Murphy :Analiza techniczna rynków finansowych WIG Press J. Schwager : Analiza techniczna rynków terminowych WIG Press J. Schwager : Mistrzowie rynków finansowych WIG Press M. Miller : Merton Miller o instrumentach pochodnych WIG Press

57 56 Dziękuję za uwagę ! Czy mają Państwo pytania ? Prosimy też o pytania na adres:


Pobierz ppt "1 Jesień 2010 Kontrakty terminowe na GPW (indeksowe, akcyjne i walutowe) Bogdan Kornacki, Dział Rozwoju Rynku, GPW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google