Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spektrometria mas. ZNACZĄCE POSTACIE SPEKTROMETRII MAS 1 st MS Joseph John Thomson (1856 - 1940) Cambridge University, Great Britain; Nobel Prize in Physics.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spektrometria mas. ZNACZĄCE POSTACIE SPEKTROMETRII MAS 1 st MS Joseph John Thomson (1856 - 1940) Cambridge University, Great Britain; Nobel Prize in Physics."— Zapis prezentacji:

1 Spektrometria mas

2 ZNACZĄCE POSTACIE SPEKTROMETRII MAS 1 st MS Joseph John Thomson (1856 - 1940) Cambridge University, Great Britain; Nobel Prize in Physics 1906 Ion Chemistry Francis William Aston (1877 - 1945) Cambridge University, Great Britain; Nobel Prize in Chemistry 1922 Ion Trap Technique Wolfgang Paul (1913 - 1993) University of Bonn, Germany; Nobel Prize in Physics 1989 ESI of Biomolecules John B. Fenn (1917) Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia Fragmentation Mechanisms Fred W. McLafferty (1923) Cornell University Ithaca, New York Peptide Sequencing using MS Klaus Biemann (1926) MIT, Cambridge, Massachusetts MALDI Franz Hillenkamp (1936) University of Münster, Germany Mechanisms and Applications R. Graham Cooks (1941) Department of Chemistry, Purdue University West Lafayette, Indiana Mechanism of MALDI & ESI Michael Karas (1952) University of Frankfurt, Germany

3 Joseph Thompson: IZOTOPY HELU 1911

4 ZASADA POWSTAWANIA WIDMA MAS Droga jonów w polu elektrycznym i magnetycznym: rezultat działających sił: Siła pola magnetycznego (F m ) Siła pola magnetycznego (F m ) Siła odśrodkowa (F c ) Siła odśrodkowa (F c ) Energia kinetyczna w polu elektrycznym (E) Energia kinetyczna w polu elektrycznym (E) m F m = BevB = natężenie pola magnetycznego c F c = mv 2 /rv = prędkość cząstki E k = eU = ½ mv 2 e = ładunek jonu m = masa cząstki r = promień toru U = natężenie pola elektrycznego E k = energia kinetyczna cząstki

5 F m = F c Bev = mv 2 /r v = Ber/m ZASADA POWSTAWANIA WIDMA MAS

6 WIDMO MASOWE Stosunek masy jonu do jego ładunku w funkcji intensywności sygnału m/z Intensywność 1 Th = 1 Dalton/liczbę ładunków Dalton

7 MASY ATOMOWE - IZOTOPY Węgiel 12 C 12.0000* 98.89 13 C 13.0033 1.11 Chlor 35 Cl 34.9689 75.77 37 Cl 36.9659 24.23 * Masa uznana jako dokładnie 12 przez UPAC SymbolMasa atomowaZawartość izotopu, % M(C) = 0.9889(12.0000) + 0.0111(13.0033) = 12.011 M(Cl) = 0.7577(34.9689) + 0.2423(36.9659) = 35.453

8 SKŁAD IZOTOPOWY NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW PIERWIASTKÓW 1 H1.0081.0078399.99 2 H 2.014100.016 12 C12.01112.0000 (std)98.89 13 C 13.00336 1.11 14 N14.006714.0031 99.64 15 N 15.0001 0.36 16 O15.999415.9949 99.76 17 O 16.9991 0.04 18 O17.9992 0.20

9 19 F18.99818.9984100.0 28 Si28.085527.9769 92.17 29 Si 28.9765 4.71 30 Si29.9738 3.12 32 S32.06631.9721 95.04 33 S 32.9715 0.76 34 S 33.9679 4.20 35 Cl 35.4527 34.9689 75.77 37 Cl 36.9659 24.23 SKŁAD IZOTOPOWY NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW PIERWIASTKÓW

10 SKŁAD IZOTOPOWY NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW PIERWIASTKÓW 31 P30.9738 30.9738 100.0 79 Br79.909478.9183 50.52 81 Br 80.916349.48 126 I126.9045126.9045 100.00 M(Br): [% 79 Br x 78.9183] + [% 81 Br x 80.9163] [50.52 x 78.9183] + [49.48 x 80.9163] = 79.9094

11 SKŁAD IZOTOPOWY NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW PIERWIASTKÓW

12 C 1 C 10 C 100 m/z R.I. X 100 X+1 1.1 m/z R.I. X 100 X+1 11.0 m/z R.I. X 100 X+1 110 X+2 60 X+3 22 m/z SKŁAD IZOTOPOWY – OBWIEDNIA IZOTOPOWA

13 Masa cząsteczkowa respiryny C 33 H 40 N 2 O 9 Masy atomowe: Masy izotopów: C: 33 x 12.011 = 396.363 C: 33 x 12.0000 = 396.000 H: 40 x 1.0079 = 40.316 H: 40 x 1.0078 = 40.312 N: 2 x 14.0067 = 28.013 N: 2 x 14.0031 = 28.006 O: 9 x 15.9994 = 143.995 O: 9 x 15.9949 = 143.954 608.687608.272 608.687 608.272 MASA CZĄSTECZKOWA MASA CZĄSTECZKOWA MASA MONOIZOTOPOWA MASA MONOIZOTOPOWA

14 PORÓWNANIE PROFILU IZOTOPOWEGO WIDMA ZMIERZONEGO I OBLICZONEGO

15 WIDMO MAS A STRUKTURA MOLEKUŁY

16 Jonizacja cząsteczek wiązką elektronów RODZAJE JONIZACJI Miękka Twarda

17 METODY JONIZACJI

18 WIDMO EI KWASU OCTOWEGO

19 ZALEŻNOŚĆ STOPNIA FRAGMENTACJI OD SIŁY POLA ELEKTRYCZNEGO OD SIŁY POLA ELEKTRYCZNEGO

20 To MS Orifice Plate Curtain Plate Drying Gas Curtain Gas LC Droplet Formation Desolvation & Fission Gas Phase Ion Generation 5kV Nebulizing Gas ESI

21 REDUKCJA KROPLI I POWSTAWANIE JONÓW

22 ESI Tryb jonów dodatnich Tryb jonów ujemnych [M+H] + [M+nH] n+ i [M+Na + ] + [M-H] - [M-nH] n- i [M+I - ] -

23 Potrójny Kwadrupol (QqQ)Potrójny Kwadrupol (QqQ) –2 kwadrupole filtrujące masy i jedna cela zderzeń. Pułapka jonowa (IT)Pułapka jonowa (IT) –Pojedyncza pułapka działa jako analizator mas i cela zderzeń. Hybrydy (np. LIT)Hybrydy (np. LIT) –Instrument wygląda jaki QqQ ale jeden kwadrupol pełni rolę pułapki jonów. ESI

24 Q1Q2Q3Q0 Cela zderzeń Filtrowanie jonów POTRÓJNY KWADRUPOL Akumulacja jonów

25 Q1 selkcjonuje [M+H] + Q2 fragmentuje wyselkcjonowany jon. Q3 filtruje i monitoruje tylko wybrany jon. Q0Q1Q2Q3 N 2 CAD Gas Precursor ion selection Ion accumulation Fragmentation POTRÓJNY KWADRUPOL

26 WIDMO ESI ZWIĄZKU O NISKIEJ MASIE

27 WIDMO ESI SYNTETYCZNEGO OLIGONUKLEOTYDU OLIGONUKLEOTYDU

28 WIDMO ESI KOMPLEKSÓW 18-C-6 Z KATIONAMI LITOWCÓW Z KATIONAMI LITOWCÓW

29 WIDMO ESI PEPTYDU O MASIE 16952,20 Da

30 ROZDZIELCZOŚĆ SPEKTROMETRU MAS

31

32 FRAGMENTACJA ŁAŃCUCHA PEPTYDOWEGO

33 y3y3 b2b2 y2y2 y1y1 b3b3 a2a2 a3a3 HO NH 3 + | | R 1 O R 2 O R 3 O R 4 | || | || | || | H -- N --- C --- C --- N --- C --- C --- N --- C --- C --- N --- C -- COOH | | | | | | | H H H H H H H b2-H2Ob2-H2O y 3 -H 2 O b 3 - NH 3 y 2 - NH 3 FRAGMENTACJA ŁAŃCUCHA PEPTYDOWEGO

34

35 GVDLK mass 0 Intensity mass 0 MS/MS Identyfikacja peptydu IDENTYFIKACJA PEPTYDÓW/BIAŁEK PRZY UŻYCIU MS/MS UŻYCIU MS/MS

36 TANDEM MS

37 Peptide Mass Fingerprinting (PMF) ODCISK PALCA W MS

38 p53 G6PDH Trypsin + Gel punch PROTEOMIKA - MS Trx

39 MPSER …… GTDIMR PAKID …… HPLC do MS/MS MPSERGTDIMRPAKID...... BIAŁKO PEPTYDY PEPTYDY (tryptic peptides) ENZYMATYCZNA HYDROLIZA BIAŁEK DO PEPTYDÓW DO PEPTYDÓW

40 >Białko 1 acedfhsakdfqea sdfpkivtmeeewe ndadnfekqwfe >Białko 2 acekdfhsadfqea sdfpkivtmeeewe nkdadnfeqwfe >Białko 3 MASMGTLAFD EYGRPFLIIK DQDRKSRLMG LEALKSHIM A AKAVANTMRT SLGPNGLD KMMVDKDGDVTV TNDGAT ILSM MDVDHQIAKL MVELS KSQDD EIGDGTTGVV VLAG ALLEEAEQLLDRGIHP IRIAD Sekwencja Masa ( M+H ) Peptydy trypt. 4842.05 14563.36 acedfhsak dfgeasdfpk ivtmeeewendadnfek gwfe acek dfhsadfgeasdfpk ivtmeeewenk dadnfeqwfe SQDDEIGDGTTGVVVLAGALLEEAEQLLDR2 DGDVTVTNDGATILSMMDVD HQIAK MASMGTLAFDEYGRPFLIIK2 TSLGPNGLDK LMGLEALK LMVELSK AVANTMR SHIMAAK GIHPIR MMVDK DQDR BIBLIOTEKA PEPTYDÓW TRYPTYCZNYCH

41 LC MS MS/MS Ion Source MS-1 collision cell MS-2 TANDEM MS

42 Se SSeekwencjakwencjaSSeekwencjakwencja MS/MS instrument Analiza przy użyciu baz danych ANALIZA DANYCH

43 PMF online Mascot www.matrixscience.com ProFound –http://129.85.19.192/profound_bin/WebProFound.exe MOWSE http://srs.hgmp.mrc.ac.uk/cgi-bin/mowse PeptideSearch http://www.narrador.embl- heidelberg.de/GroupPages/Homepage.html PeptIdent http://us.expasy.org/tools/peptident.html


Pobierz ppt "Spektrometria mas. ZNACZĄCE POSTACIE SPEKTROMETRII MAS 1 st MS Joseph John Thomson (1856 - 1940) Cambridge University, Great Britain; Nobel Prize in Physics."

Podobne prezentacje


Reklamy Google