Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy plików Bibliografia:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy plików Bibliografia:"— Zapis prezentacji:

1 Systemy plików Bibliografia:
Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady, P. Czarny Windows XP. Naprawa i optymalizacja, B. Danowski Windows XP Home Pl, D. Mendrala i M. Szeliga Windows Vista PL. Instalacja i naprawa, B. Danowski Systemy plików Opracował: Andrzej Nowak

2 System plików typu: NTFS

3 NTFS (ang. New Technology File System) - system plików nowej generacji jest nowoczesnym systemem plików, wprowadzonym po raz pierwszy w systemie operacyjnym Windows NT. Nowsze produkty firmy Microsoft - Windows 2000, Windows XP i Windows 2003 oraz Windows Vista są wyposażone w obsługę plików NTFS (systemy te obsługują oczywiście również system FAT we wszystkich odmianach).

4 W systemie NTFS zastosowano 64-bitowe adresowanie.
Maksymalny rozmiar jednej partycji w systemie NTFS ograniczony jest do 2TB (terabajtów). FAT można sobie wyobrazić jako mapę rozmieszczenia plików i wolnych klastrów na dysku. NTFS - informacje o plikach są przechowywane w głównej tablicy plików MFT (ang. Master File Table), która pod względem działania przypomina bazę danych.

5 Foldery i pliki są reprezentowane w MFT przez rekordy, zawierające komplet informacji na ich temat.
Dzięki temu NTFS umożliwia między innymi ograniczanie dostępu do plików i katalogów, kompresję w locie, szyfrowanie i odzyskiwanie uszkodzonych danych. Dodatkowo możliwe jest ograniczenie ilości miejsca dostępnego dla danego użytkownika i śledzenie wywoływanych przez niego zdarzeń takich jak: odczyt, modyfikacja lub usunięcie danych z dysku.

6 Przykłady implementacji systemu plików typu NTFS

7 Przykłady implementacji systemu plików
NTFS — pliki identyfikowane są przez referencję, która jest indeksem rekordu w tablicy MFT, rekord zawiera atrybuty pliku (w szczególności dane) lub odnośniki do bloków z atrybutami.

8 NTFS — informacje ogólne
Plik jest zbiorem atrybutów, obejmującym w szczególności atrybut dane. Każdy plik ma swój wpis (rekord) w głównej tablicy plików (MFT), a indeks w tej tablicy jest składnikiem identyfikatora wewnętrznego (referencji pliku). Tablica MFT sama jest plikiem, podobnie jak każdy inny obiekt w obrębie systemu plików. Wolne bloki identyfikowane są przez wektor bitowy, przechowywany w jednym z plików.

9 NTFS — format partycji

10 NTFS — struktura rekordu MFT
Rekord MFT ma ustalony rozmiar 1KB Rekord MFT składa się z nagłówka rekordu i sekwencji atrybutów. Atrybut składa się z nagłówka atrybutu oraz wartości. Wartość znajduje się albo bezpośrednio w rekordzie MFT (atrybut rezydentny), albo w rekordzie tym znajduje się odnośnik do bloku danych, gdzie z kolei znajduje się wartość. Gr 1

11 NTFS — zawartość nagłówka rekordu
magiczna liczba — wartość używana do sprawdzania poprawności numer sekwencyjny — wartość zwiększana o 1 za każdym razem, gdy rekord używany jest dla nowego pliku licznik odniesień do pliku w katalogach liczba wykorzystywanych bajtów przez rekord identyfikator rekordu bazowego (referencja) w przypadku rekordu rozszerzeń

12 NTFS — zawartość nagłówka atrybutu
identyfikator atrybutu długość wartości atrybutu w bajtach lokalizacja wartości atrybutu flagi Nagłówek atrybutu rezydentnego zajmuje 24 bajty.

13 NTFS — identyfikacja rekordu MFT
Rekord MFT i tym samym plik identyfikowany jest wewnętrznie przez 64-bitową referencję. 48 bitów referencji jest numerem rekordu w tablicy MFT. 16 bitów referencji jest numerem sekwencyjnym zwiększanym o 1 po każdym przydzieleniu rekordu do nowo utworzonego pliku, co zapobiega błędnym odwołaniom do plików z użyciem zdezaktualizowanych referencji.

14 NTFS — rekord bazowy Jeśli lista atrybutów pliku nie mieści się w jednym rekordzie MFT, do pliku przydzielane są dodatkowe rekordy. Pierwszy rekord MFT nazywany jest bazowym. Dodatkowe rekordy MFT danego pliku określane są jako rekordy rozszerzeń.

15 NTFS — wybrane atrybuty pliku
informacje standardowe — flagi, czasy itp. nazwa pliku deskryptor bezpieczeństwa lista atrybutów — wskazanie dodatkowych rekordów MFT (rekordów rozszerzeń) identyfikator pliku (referencja) dane — strumień danych stanowiących zawartość pliku

16 NTFS — implementacja atrybutu

17 NTFS — implementacja atrybutu

18 NTFS — wybrane metadane
$MFT — główna tablica plików $MFTMIRR — kopia MFT $LOGFILE — plik dziennika $VOLUME — plik wolumenu $DEFATTR — definicja atrybutów plików $ — katalog główny (korzeń drzewa) $BITMAP — wektor bitowy (informacja o wolnych/zajętych blokach) Gr 2

19 NTFS — katalogi Katalog jest plikiem zawierającym ciąg wpisów, w skład których wchodzą wartości wybranych atrybutów: referencja pliku nazwa rozmiar czasy dostępów Implementacja dużych katalogów oparta jest na strukturze indeksowej (B+-drzewo).

20 Hierarchia uprawnień

21 Hierarchia uprawnień Uprawnienia jawne - dołączane bezpośrednio do obiektu lub jednostki organizacyjnej (OU), która może obejmować uprawnienia do plików i folderów. Uprawnienia dziedziczone - propagowane od obiektu nadrzędnego do obiektu podrzędnego.

22 Rodzaje uprawnień specjalnych

23 Rodzaje uprawnień specjalnych
gr1 Przechodzenie poprzez folder/Wykonanie pliku - Uprawnienie Przechodzenie poprzez folder zezwala lub zabrania na dostęp do pliku w sytuacji, gdy użytkownik ten nie posiada odpowiednich uprawnień do zawierającego ten plik katalogu, ale posiada je w stosunku do samego pliku. Prawo to można stosować tylko do folderów. Uprawnienie to ma zastosowanie tylko w stosunku do tych użytkowników i grup, którym poprzez zasady grup nie przyznano prawa Pomijanie sprawdzania przebiegu. (domyślnie grupa Wszyscy otrzymuje prawo Pomijanie sprawdzania przebiegu). Ustawienie dla folderu uprawnienia Przechodzenie poprzez folder nie powoduje automatycznego ustawienia Wykonanie pliku. Uprawnienie Wykonanie pliku przyznaje lub odmawia użytkownikowi prawa do uruchamiania plików zawierających programy. Prawo to stosuje się jedynie do plików.

24 Rodzaje uprawnień specjalnych
Odczyt atrybutów - Zezwala lub odmawia przeglądania atrybutów pliku lub folderu takich jak Tylko do odczytu lub Ukryty Odczyt atrybutów rozszerzonych - Zezwala bądź odmawia przeglądania rozszerzonych atrybutów pliku bądź folderu. Niektóre rozszerzone atrybuty definiują same aplikacje we właściwy dla siebie sposób. Należą do nich również dwa atrybuty NTFS - kompresji i szyfrowania. Tworzenie plików/Zapis danych - Zezwala bądź odmawia prawa do tworzenia plików wewnątrz folderu. Zapis danych zezwala bądź odmawia prawa do dokonywania zmian w plikach i nadpisywania ich bieżącej zawartości. Prawo to stosuje się jedynie do plików.

25 Rodzaje uprawnień specjalnych
Tworzenie folderów/Dołączanie danych - Zezwala bądź odmawia prawa tworzenia podkatalogów wewnątrz folderu. Dołączanie danych zezwala bądź odmawia do dopisywania danych na końcu istniejącego pliku, lecz nie do zmiany, usuwania lub nadpisywania istniejących już w nim danych. Zapis atrybutów - Zezwala bądź odmawia prawa do zmieniania atrybutów pliku lub folderu takich jak Tylko do odczytu, Ukryty Zapis rozszerzonych atrybutów - Zezwala bądź odmawia prawa do zmieniania rozszerzonych atrybutów pliku lub folderu.

26 Rodzaje uprawnień specjalnych
Usuwanie podfolderów i plików - Zezwala bądź odmawia prawa do usuwania znajdujących się wewnątrz folderu plików zabezpieczeń podkatalogów, nawet jeżeli użytkownik nie posiada uprawnienia Usuwanie do usuwanego pliku lub podkatalogu. Usuwanie - Zezwala bądź odmawia prawa do usuwania plików i katalogów. Jeżeli użytkownik nie posiada uprawnienia Usuwanie do pliku lub katalogu, ciągle może je usunąć o ile posiada uprawnienie Usuwanie podfolderów i plików w stosunku do folderu nadrzędnego. Odczyt uprawnień - Zezwala bądź odmawia prawa do odczytywania uprawnień zastosowanych do pliku lub folderu, takich jak Pełna kontrola, Zapis, Odczyt.

27 Rodzaje uprawnień specjalnych
gr2 Zmiana uprawnień - Zezwala bądź odmawia prawa do zmieniania uprawnień zastosowanych do pliku lub folderu takich jak Pełna kontrola, Zapis, Odczyt. Przejęcie na własność- Zezwala bądź odmawia prawa do przejęcia pliku lub folderu na własność. Właściciel pliku lub folderu może zawsze zmienić jego uprawnienia, niezależnie od tego, jakie zastosowano uprawnienia w celu jego ochrony. Synchronizacja - Zezwala bądź odmawia prawa do tego, aby różne wątki mogły oczekiwać na zwolnienie uchwytu do pliku zabezpieczeń w ten sposób synchronizować się z innymi, sygnalizującymi to wątkami. Ten rodzaj uprawnienia ma zastosowanie jedynie dla programów wielowątkowych i wieloprocesorowych.

28 Rodzaje uprawnień specjalnych Journaling

29 Journaling Journaling (księgowanie) - metoda zabezpieczania systemu plików przed utratą spójności w wyniku awarii zasilania. Jeżeli dokonywanie zmian w logicznej strukturze danych zostanie przerwane, wówczas niedokończenie zapisu może spowodować powstanie i niekontrolowane szerzenie się błędów (np. skrzyżowanie plików). Przy użyciu journalingu zmiany dokonywane w systemie plików są najpierw zapisywane w tzw. kronice lub dzienniku (ang. journal), a dopiero później na dysku. Jeśli awaria zasilania nastąpiła w trakcie ostatecznego zapisu na dysk, to zostanie on dokończony po ponownym starcie systemu. Jeśli prądu zabraknie w czasie edycji dziennika, to system plików nie zostanie w ogóle naruszony.

30 Szyfrowanie systemu plików mechanizmem EFS

31 Szyfrowanie systemu plików mechanizmem EFS
EFS (Encrypted File System) – pozwala na szyfrowanie danych na dysku, co uniemożliwia odczytanie danych przez innych użytkowników lub danych z dysku na innym komputerze. Funkcja EFS pozwala na szyfrowanie poszczególnych plików i folderów. Mechanizm ten jest oparty o szyfrowanie przy użyciu klucza publicznego. Funkcja EFS może korzystać z algorytmu szyfrowania Data Encryption Standard (DESX) lub Triple-DES (3DES).

32 Szyfrowanie systemu plików mechanizmem EFS
Pliki mogą być odszyfrowywane tylko przez upoważnionych użytkowników i wyznaczone osoby zajmujące się odzyskiwaniem danych. Inne konta systemowe z uprawnieniami dla danego pliku, nawet konto z uprawnieniami Przejęcie na własność, nie pozwalają na otwarcie pliku bez upoważnienia. Pliku nie można otworzyć nawet przy użyciu konta administratora, jeśli nie jest ono wyznaczone jako agent odzyskiwania danych. W przypadku próby otwarcia zaszyfrowanego pliku przez nieuprawnionego użytkownika nastąpi odmowa dostępu. Gr 1

33 Quota – podział dysku

34 Quota – podział dysku Quota – jest to wydzielona dla użytkownika przestrzeń na dysku. Quotę można dowolnie konfigurować a na jej wielkość wpływają pliki utworzone przez użytkownika jak i współdzielone z innymi. Mechanizm quoty działa na dwa sposoby: Przekroczenie przydzielonego obszaru dysku może być jedynie odnotowane w dziennikach systemowych Przekroczenie przydzielonego obszaru dysku spowoduje brak możliwości dalszego zapisu danych

35


Pobierz ppt "Systemy plików Bibliografia:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google