Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bibliografia załącznikowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bibliografia załącznikowa"— Zapis prezentacji:

1 Bibliografia załącznikowa

2 Bibliografia załącznikowa
wykaz dokumentów (książek, czasopism, artykułów, publikacji z Internetu itp.), które autor wykorzystał przy pisaniu pracy lub poleca czytelnikowi jako związane z tematem pracy

3 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:
PN – ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura PN – ISO 690 – 2: 1999 Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części

4 Opis bibliograficzny zespół informacji, wymienionych w ustalonej kolejności, niezbędnych do identyfikacji dokumentu

5 Dane do opisu bibliograficznego książki przyjmuje się w pierwszej kolejności ze strony tytułowej, a następnie ze strony przedtytułowej, z metryki książki.

6 Poszczególne elementy opisu przedziela się wybranym znakiem interpunkcyjnym:
-kropką -przecinkiem -średnikiem Należy stosować je konsekwentnie! Proponujemy, aby w bibliografii maturalnej poszczególne elementy opisu były od siebie oddzielone przecinkami.

7 Opisy bibliograficzne poszczególnych rodzajów dokumentów

8 Opis bibliograficzny wydawnictwa zwartego (książki)

9 Autor, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania, Nazwa wydawcy rok, ISBN.
Elementy opisu bibliograficznego książki napisanej przez 1, 2,3 autorów: Autor, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania, Nazwa wydawcy rok, ISBN. Elementy obowiązkowe są podkreślone, natomiast niepodkreślone fakultatywne

10 Przykład: Lem Stanisław, Solaris, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry” 1982, ISBN

11 Opis bibliograficzny wydawnictwa zbiorowego (książka napisana przez więcej niż 3 autorów, np. pod redakcją)

12 Elementy opisu bibliograficznego wydawnictwa zbiorowego:
Tytuł, Pod red. imię i nazwisko redaktora, Wydanie, Miejsce wydania, Nazwa wydawcy rok, ISBN.

13 Przykład: Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, Pod. red. Barbary Tylickiej i Grzegorza Leszczyńskiego, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2002, ISBN

14 Opis bibliograficzny fragmentu w wydawnictwie zwartym

15 Elementy opisu bibliograficznego fragmentu wydawnictwa zwartego (książki):
Autor dokumentu macierzystego, Tytuł dokumentu macierzystego, Wydanie, Numeracja części (numer tomu, części), Miejsce wydania rok, Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego.

16 Przykład: Bibliografia: metodyka i organizacja, Pod. red. Zbigniewa Żmigrodzkiego, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2000, Sporządzanie maszynopisu wydawniczego, s. 145 – 146.

17 Opis bibliograficzny artykułu w wydawnictwie zwartym (książce)

18 Elementy opisu bibliograficznego artykułu w wydawnictwie zwartym (książce):
Autor artykułu, Tytuł artykułu, W: Autor dokumentu macierzystego, Tytuł dokumentu macierzystego, Wydanie, Miejsce wydania rok wydania, Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (oznaczenie tomu, strony).

19 Przykład: Walters Colin, Starożytny Egipt, W: Cywilizacje starożytne, Red. Arthur Cotterell, Łódź 1990, s

20 Opis artykułu w wydawnictwie ciągłym (czasopiśmie)

21 Elementy opisu bibliograficznego artykułu w wydawnictwie ciągłym (czasopiśmie):
Autor artykułu, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”, Lokalizacja (rok, numer zeszytu, strony).

22 Przykład: Puzyńska Janina, Język Cypriana Norwida, „Polonistyka” 1991, nr 5, s. 268 – 283.

23 Opis bibliograficzny filmu

24 Elementy opisu bibliograficznego filmu:
Tytuł filmu, Nazwy autorów, współtwórców filmu, reżysera, autora scenariusza, autora zdjęć itp., Miejsce produkcji, Rok produkcji: informacje o edycji (film niemy, dźwiękowy, czarno – biały, kolorowy).

25 Przykład: Granica, Reż. Jan Rybkowski, Warszawa 1997: kolorowy

26 Opis bibliograficzny elektronicznego wydawnictwa zwartego

27 Elementy opisu bibliograficznego elektronicznego wydawnictwa zwartego:
Autor, Tytuł, [Typ nośnika], Wydanie (wersja), Miejsce wydania: Wydawca, data wydania, Data dostępu, Warunki dostępu, ISBN. Elementy podkreślone sa obowiązkowe Elementy pogrubione są obowiązkowe dla dokumentów on – line Typ nośnika podaje się w nawiasie kwadratowym, np. [on – line], [CD – ROM], [dyskietka]

28 Przykłady: CD-ROM Kopaliński Władysław, Słownik Wyrazów i zwrotów obcojęzycznych, [CD-ROM], Wersja ,Łódź: PRO-Media CD, 1998, ISBN Dokument on-line Nałkowska Zofia, Medaliony, [on-line], [dostęp: 1 czerwca 2005], Dostępny w Internecie: /htm.

29 Opis artykułu w elektronicznym wydawnictwie ciągłym (w czasopiśmie)

30 Elementy opisu bibliograficznego artykułu elektronicznego w wydawnictwie ciągłym (w czasopiśmie):
Autor artykułu, Tytuł artykułu, tytuł wydawnictwa ciągłego, [Typ nośnika], Wydanie (wersja), Oznaczenie zeszytu, Data aktualizacji/nowelizacji, Data dostępu, Częstotliwość ukazywania się, Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego, Warunki dostępu, ISBN.

31 Przykład: Pawłowski Roman, Nowa książka Jerzego Pilcha, W: „Gazeta Wyborcza”, [on-line], , [dostęp: 16 października 2005], Dostępny w World Wide Web: 1,19970, html.

32 Opisy bibliograficzne powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej.

33 Bibliografię załącznikową zamieszcza się na końcu pracy.

34 Bibliografia: 1. Bibliografia załącznikowa i przypisy,
„Biblioteka w Szkole” 2004, nr 11, s. 26 – 27. 2. Sebastjan Danuta, Tobolska Urszula, Bibliografia załącznikowa i przypisy bibliograficzne, „Poradnik Bibliotekarza” 2005, nr 3, s

35 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "Bibliografia załącznikowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google