Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zastosowanie terapii światłem spolaryzowanym w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem fizjoterapii dr n. biol. Grzegorz Żydowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zastosowanie terapii światłem spolaryzowanym w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem fizjoterapii dr n. biol. Grzegorz Żydowicz."— Zapis prezentacji:

1 Zastosowanie terapii światłem spolaryzowanym w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem fizjoterapii dr n. biol. Grzegorz Żydowicz

2 Zastosowanie nowego, całkowicie polskiego Urządzenia do terapii światłem spolaryzowanym SOLARIS w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji medycznej dr n. biol. Grzegorz Żydowicz, Specjalista d/s produktu Medicolux Sp. z o.o.

3 ŻYCIE JEST ŚWIATŁEM!

4 ultrafiolet UVB(285-315 nm)0,1% ultrafiolet UVA(315-400 nm)4,9% światło widzialne(380-760 nm)39% podczerwień IRA(760-1400 nm)37% podczerwień IRB(1400-3000 nm)16% podczerwień IRC(3000 nm -1 mm)3% Procentowy udział poszczególnych zakresów długości fali promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi

5

6 Światło to poprzeczna fala elektromagnetyczna, będąca efektem rozchodzenia się w przestrzeni sprzężonych zmian pola elektrycznego i magnetycznego, przy czym wektory tych pól są prostopadłe do siebie i kierunku rozchodzenia się fali.

7 Światło słoneczne LED Laser

8 Współczesna historia Niels Ryberg Finsen (Nagroda Nobla 1903) – leczenie grużlicy światłem Wczesne lata 60te – konstrukcja lasera niskoenergetycznego Endre Mester (Węgry, koniec lat 60tych) - odkrył lecznicze działanie światła lasera Lata 80te – zastosowanie światła spolaryzowanego w terapii Luty 2002 – FDA uznało leczenie światłem zespołu cieśni nadgarstka Lata 2000 - – NFZ refunduje terapię światłem spolaryzowanym

9 PILER Polarized Polychromatic Incoherent Low Energy Radiation LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

10 Światło niespolaryzowane Polaryzator Światło spolaryzowane

11 FILTR DICHROICZNY ŹRÓDŁO ŚWIATŁA POLARYZATOR ŚWIATŁO SPOLARYZOWANE TERAPEUTYCZNE ŚWIATŁO SPOLARYZOWANE

12 Prawo Grotthusa-Drapera Przemiany fotochemiczne (w konsekwencji reakcję układu biologicznego) wywołuje promieniowanie pochłonięte. Na przebieg reakcji fotochemicznych nie ma wpływu promieniowanie odbite, przepuszczone lub rozproszone

13 Transmisja światła przez skórę, dla różnych długości fali

14

15 Charakterystyka spektralna emisji promieniowania lampy polaryzacyjnej 400 nm 500 nm 600 nm700 nm UV - ultrafiolet IRA - bliska podczerwień 1000nm VIS - promieniowanie widzialne

16 Efekt biostymulacji wywołany przez falę elekromagnetyczną opisany prawem Arndta – Schultza

17 PARAMETRY ENERGETYCZNE ŚWIATŁA Energia dawki wartość energii promieniowania (E) wychodzącego z urządzenia w czasie zabiegu. Dla określenia energii mierzy się moc promieniowania (P) wychodzącego i mnoży ją przez czas zabiegu (t): E = P x t (J = W x s) Gęstość energii promienistej Powierzchniową gęstość mocy (PD) mnoży się przez czas trwania zabiegu otrzymujemy tzw. powierzchniową gęstość energii (ED) inaczej nazywaną gęstością energii promienistej. powierzchniowa gęstość = 50 mW/cm 2 60 sekundowe naświetlanie daje 3 J/cm 2. Optymalny czas ekspozycji: 4 minuty

18 powierzchniowa gęstość mocy 50 mW/cm 2 60 sekundowe naświetlanie daje: 3 J/cm 2. Optymalny czas ekspozycji: 4 minuty

19 Promiennik emitujący wysoce spolaryzowane liniowo promieniowanie elektromagnetyczne

20

21 Wybrane publikacje dotyczące działania światła spolaryzowanego

22 Przeciwzapalne działanie światła spolaryzowanego Ekspozycja niewielkiej powierzchni ciała na światło spolaryzowane prowadzi do szybkiego spadku stężenia w surowicy czynników prozapalnych: TNF-alfa, IL-6 i IFN-gamma oraz do jednoczesnego wzrostu stężenia czynników przeciwzapalnych: IL-10 czy TGF-beta1. Podobny efekt uzyskano po naświetlaniu pełnej krwi In vitro. Zhevago N. A., Samoilova K. A., Pro- and anti-inflammatory cytokine content in human peripheral blood after its transcutaneous (in vivo) and direct (in vitro) irradiation with polychromatic visible and infrared light. Photomed Laser Surg. 2006; 24(2):129-139

23 Zhevago N. A., Samoilova K. A., Obolenskaya K. D., The regulatory effect of polychromatic (visible and infrared) light on human humoral immunity., Photochem Photobiol Sci, 2004; 3(1): 102-8 Poziom IgA

24 Zhevago N. A., Samoilova K. A., Obolenskaya K. D., The regulatory effect of polychromatic (visible and infrared) light on human humoral immunity., Photochem Photobiol Sci, 2004; 3(1): 102-8 Poziom IgM

25 Zhevago N. A., Samoilova K. A., Obolenskaya K. D., The regulatory effect of polychromatic (visible and infrared) light on human humoral immunity., Photochem Photobiol Sci, 2004; 3(1): 102-8 Poziom IgM

26 Działanie zmniejszające wrażliwość na bodźce bólowe Limansky YP, Tamarova ZA, Gulyar SA, Suppression of pain by exposure of acupuncture points to polarized light. Pain Res Manag, 2006, 11(1): 49-57

27 Działanie przeciwbólowe w zmianach stawów Po naświetlaniu światłem spolaryzowanym liniowo nastąpiło zwiększenie ruchomości stawu i zmniejszenie odczuwanego bólu w przypadkach zmian w stawie szczękowo żuchwowym oraz w łokciu tenisisty Stasinopoulos D.: The use of polarized polychromatic non-coherent light as therapy for acute tennis elbow/lateral epicondylalgia: a pilot study., Photomed Laser Surg, 2005; 23 (1), 66-69 Yokoyama K, Oku T.: Rheumatoid arthritis-affected temporomandibular joint pain analgesia by linear polarized near infrared irradiation. Can J Anaesth. 1999, 46(7),683-687 Yokoyama K, Sugiyama K.: Temporomandibular joint pain analgesia by linearly polarized near-infrared irradiation. Clin J Pain. 2001, 17(1):47-51

28 Effect of linear polarized near-infrared light irradiation on flexibility of shoulder and ankle joints., Demura S, Yamaji S, Ikemoto Y, J Sports Med Phys Fitness, 2002, 42(4): 438-45 Comparison in the effect of linear polarized near-infrared light irradiation and light exercise on shoulder joint flexibility., Demura S, Noguchi T, Matsuzawa J, Clin J Sport Med, 2006, 16(4): 293-7 Zwiększenie ruchomości stawu barkowego i skokowego

29 Światło spolaryzowane w leczeniu zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa - badania własne. Mucha R., Male P., Pasek J., Sieroń A. R., Chir. Kolana Artroskopia Traumatol. Sport. 2008, 5(2): 27-32. 25 pacjentów z bólami co najmniej od 6-ciu miesięcy. Średnia wieku 47 lat (29-68 lat). Pacjentów podzielono na dwie grupy odpowiednio po 12 i 13 pacjentów. Leczenie odbywało się lampą Solaris przez 10 dni zabiegów 5 razy w tygodniu z przerwą sobotnio-niedzielną 6 minut dziennie. Wyniki leczenie oceniono skalą analogową VAS (0-10 cm) oraz skalą procentową (0-100%).

30 WYNIKI Ryc.1. Ryc.1. Porównanie zmian nasilenia bólu w skali VAS przed i po dwutygodniowej terapii w grupach terapeutycznych pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa z oceną statystyczną w grupie przed i po terapii.

31 Działanie światła spolaryzowanego na oparzenia II st. (model eksperymantalny) Karadag CA, Birtane M, Aygit AC, Uzunca K, Doganay L, The efficacy of linear polarized polychromatic light on burn wound healing: an experimental study on rats., J Burn Care Res, 2007, 28(2): 291-8

32 Role of Nitric Oxide in the Visible Light-Induced Rapid Increase of Human Skin Microcirculation at the Local and Systemic Level: I. Diabetic Patients K. A. Samoilova, N. A. Zhevago, M. A. Menshutina, N. B. Grigorieva. Photomed Laser Surg. October 1, 2008, 26(5): 433-442. Role of Nitric Oxide in the Visible Light-Induced Rapid Increase of Human Skin Microcirculation at the Local and Systemic Levels: II. Healthy Volunteers K. A. Samoilova, N. A. Zhevago,, N. N. Petrishchev, A. A. Zimin. Photomed Laser Surg. October 1, 2008, 26(5): 443-449.

33 przeciwbólowe przeciwzapalne przeciwobrzękowe regenerujące imunoregulujące poprawiające krążenie w naczyniach limfatycznych i żylnych stymulujące lub hamujące wydzielanie cytokin efekt systemowy Działanie światła spolaryzowanego na organizm

34 Wskazania do zastosowania światła spolaryzowanego Leczenie bólu w monoterapii lub jako terapia uzupełniająca (reumatologia fizjoterapia, medycyna sportowa, urazy mięśni, ścięgien i więzadeł) Leczenie ran (pourazowych, oparzenia, pooperacyjne, owrzodzenia podudzi odleżyny, stopa cukrzycowa) Biostymulacja w profilaktyce i leczeniu chorób w przebiegu których dochodzi do powstania stanów zapalnych z nasilonym bólem i obrzękiem. Zawsze w połączeniu z odpowiednim postępowaniem zgodnym ze sztuką lekarską

35 Leczenie światłem spolaryzowanym jest bezpieczne i zazwyczaj dobrze tolerowane przez chorych. Zabiegi są bezbolesne, a światło spolaryzowane nie wywołuje rumienia ani oparzeń skóry. Podczas naświetlania może wystąpić jedynie nieznaczne ucieplenie miejsca poddanego ekspozycji, którego nasilenie nie powoduje konieczności przerywania zabiegów. TOLERANCJA ZABIEGÓW I OBJAWY UBOCZNE TERAPII ŚWIATŁEM SPOLARYZOWANYM

36 Zabiegi z użyciem spolaryzowanego światła niskoenergetycznego powinny być wykonywane codziennie. Czas trwania pojedynczego naświetlenia wynosi zwykle kilka minut. Cały cykl terapeutyczny obejmuje przeciętnie 10 - 20 zabiegów.

37 Przeciwwskazania i ograniczenia terapii światłem spolaryzowanym nowotwór złośliwy udokumentowany histologicznie naświetlanie regionu szyi w nadczynności tarczycy padaczka naświetlanie gałki ocznej przy otwartych powiekach naświetlanie regionu brzucha u kobiet w ciąży nadwrażliwość na światło - w związku z chorobą lub zażywaniem leków

38 Sposób naświetlania technika bezkontaktowa w przypadkach ran, zakażeń wirusowych ze zmianami skórnymi np. półpasiec, zakażeń bakteryjnych ze zmianami skórnymi np. trądzik, owrzodzeń skóry np. owrzodzenia podudzi. technika kontaktowa: bez ucisku albo technika z uciskiem. W większości przypadków stosujemy technikę kontaktową bez ucisku. Technika kontaktowa z uciskiem jest wskazana szczególnie u osób otyłych oraz w miejscach występowania obrzęków, ze względu na lepszą penetrację fali w głąb tkanek.

39 Naświetlanie światłem spolaryzowanym blizny pooperacyjnej metodą bezkontaktową – materiał własny

40 Czas ekspozycjiCzęstotliwośc zabiegów Oparzenia Zabieg zazwyczaj trwa 4 minuty na jeden punkt. Jeżeli ból jest dotkliwy rozpoczynamy od 2 minut i stopniowo zwiększamy do 4 minut. 3 razy dziennie, w razie konieczności częściej zabiegi prowadzić do ustąpienia bólu, zmniejszenia obrzęku i zaczerwienienia skóry. Celem leczenia jest pełna regeneracja skóry po oparzeniu. Rany pourazowe Odleżyny Stopa cukrzycowa Owrzodzenia żylakowe Rana pooperacyjna Zabiegi prowadzimy przez 4 minuty. W większych ranach naświetlamy brzegi rany, w miejscu gdzie zazwyczaj rozpoczyna się gojenie skóry. 3 razy dziennie, w razie konieczności częściej zabiegi prowadzić do ustąpienia bólu i zmniejszenia obrzęku w miejscu rany oraz co najważniejsze trwałego zagojenia rany

41 Czas ekspozycji Częstotliwość zabiegów Ból pleców 4 minuty 3 razy dziennie, w razie konieczności częściej Bóle w zapaleniu stawów 4 minuty 3 razy dziennie, zabiegi prowadzić do ustąpienia bólu i zmniejszenia obrzęku Zespół cieśni nadgarstka Zazwyczaj 4minuty 1-3 razy dziennie Łokieć tenisisty Zazwyczaj 4 minuty 1-3 razy dziennie, w razie konieczności częściej Naderwane więzadła stawowe, naderwanie mięśnia, uraz mięśnia lub stłuczenie mięśnia 4 minuty 1-3 razy dziennie, w razie konieczności częściej Bóle głowy o podłożu migrenowym 4 minuty 1-3 razy dziennie, w razie konieczności częściej

42

43

44

45

46

47

48 ŻYCIE JEST ŚWIATŁEM!


Pobierz ppt "Zastosowanie terapii światłem spolaryzowanym w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem fizjoterapii dr n. biol. Grzegorz Żydowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google