Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDOWNICTWO WODNE I SANITARNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDOWNICTWO WODNE I SANITARNE"— Zapis prezentacji:

1 BUDOWNICTWO WODNE I SANITARNE
SPECJALNOŚĆ BUDOWNICTWO WODNE I SANITARNE Kierunek dyplomowania: BUDOWNICTWO SANITARNE Dyrektor d/s. Dydaktyki Opracował: dr inż. Zbigniew Mucha, mgr Piotr Jałocha

2 Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków
Projektowanie, budowa, funkcjonowanie, zarządzanie, modernizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych Optymalizacja systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków

3 Metody komputerowe w zaopatrzeniu w
wodę i usuwaniu ścieków Instalacje sanitarne Niezawodność systemów wodociągowych i Kanalizacyjnych Specjalne typy ujęć wody.

4 Zakład Oczyszczania Wody i Ścieków
Technologia oczyszczania wody i ścieków Budowle i urządzenia do oczyszczania wody i ścieków Projektowanie, budowa, funkcjonowanie, zarządzanie systemami oczyszczania wody i ścieków

5 Przykładowe budowle do oczyszczania ścieków i przeróbki osadów

6 Zakład Podstaw i Systemów Ochrony Środowiska
Składowiska Transport Zbiórka odpadów Termiczne unieszkodliwianie Kompostowanie

7 Zakład Biologii Sanitarnej
Biologia sanitarna Biologia środowiska Mikrobiologia wody, ścieków i powietrza Hydrobiologia, ekologia, biochemia i epidemiologia

8 DYDAKTYKA Kierunek dyplomowania jest połączeniem inżynierskiej praktyki zawodowej, związanej z projektowaniem i budową sieci oraz obiektów i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych w tym stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków

9 W trakcie toku studiów absolwenci tej specjalności i kierunku dyplomowania nabywają wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i wykonawstwa w zakresie, m.in.: Sieci i zbiorników wodociągowych i kanalizacyjnych Instalacji sanitarnych (wod. – kan. – gaz.) Budowli i urządzeń do oczyszczania wody i ścieków

10 UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE KSZTAŁTOWANE BĘDĄ NA SZEREGU PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH:
III, IV ROK Wodociągi i kanalizacja Budowle i urządzenia do oczyszczania wody i ścieków Instalacje sanitarne

11 (MODUŁY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA SANITARNEGO)
V ROK (MODUŁY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA SANITARNEGO) Urządzenia i obiekty w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych Projektowanie urządzeń dla oczyszczalni wody i ścieków Budowle sanitarne w małych jednostkach osadniczych Budowle i obiekty gospodarki odpadami Podziemna infrastruktura w jednostkach osadniczych Urządzenia do przeróbki osadów ściekowych Modernizacja i remonty systemów wodociągowych i kanalizacyjnych Zbiorniki wodociągowe i kanalizacyjne Komputerowe wspomaganie w inżynierii sanitarnej Budowle i obiekty dalekiego transportu wody Budownictwo sanitarne na terenach górskich Monitoring techniczny

12 WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Współpraca z wieloma ośrodkami naukowymi na całym świecie, m.in. z Uniwersytetami Technicznymi w Hanowerze, Berlinie, Wiedniu, Dreźnie, Uniwersytetami w Austin (USA), Newcastle (Wielka Brytania) i Moskwie oraz z Instytutem Technologicznym w Dundee (Wielka Brytania). Lyndon B. Johnson School of Public Affairs, The University of Texas at Austin, USA (od 1978) Royal Institute of Technology in Sweden (KTH), Department of Land and Water resources Engineering (od 1996) Swarthmore College (od 1999) Anglia Polytechnic University (APU), Department of Life Sciences (od 1996) Uniwersytet Techniczny w Dreźnie i Hanowerze

13 Uniwersytet Genewski ( Instytut Forela ) W 2005 roku została podpisana umowa między Uniwersytetem Genewskim a Politechniką Krakowska w ramach Erasmusa dotyczącej wymiany dydaktyków i studentów. W roku akademickim 2005/06 będą realizowane dwie prace magisterskie w porozumieniu między PK a Uniwersytetem Genewskim (od 1 lipca do końca października br dwóch naszych studentów wyjeżdża na stypendium do Genewy) Politechnika Sztokholmska Oferuje możliwość realizacji prac dyplomowych. Obecnie dwóch studentów naszej specjalności korzysta z tej oferty

14 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Dz.U. nr 96, poz. 817 z 2005r) kierunek studiów: budownictwo projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi specjalność konstrukcyjno-budowlana, drogowa, mostowa i wyburzeniowa – bez ograniczeń specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – z ograniczeniami

15 KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH
AGLOMERACJE O RLM > 2000 DO KOŃCA 2015R – ZBIORCZE KANALIZACJE I OCZYSZCZALNIE REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ – 1577 AGLOMERACJACH BUDOWA: 1100 OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE KILKADZIESIĄT OCZYSZCZALNI 15 TYS. KM SIECI KANALIZACYJNEJ

16 Planowana budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków (potencjalne miejsce pracy absolwentów naszego kierunku)

17 MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Szkolnictwo wyższe lub średnie Organy administracji państwowej lub samorządowej (UW, starostwa, gminy) Firmy prywatne – projektowanie, wykonawstwo, konsulting Zakłady przemysłowe Przedstawicielstwo firm zagranicznych w Polsce

18 Piszą o nas: „Cenniejsi od hydraulików” W Polsce zaczyna brakować inżynierów „Firmy łowią studentów” W Polsce młodzi inżynierowie dawno już nie byli tak poszukiwani jak obecnie. Data artykułu: „Polacy na wagę euro, czyli saksy dla specjalistów” Austriakom brakuje inżynierów budowlanych, Nie tylko informatycy mają szansę znaleźć zatrudnienie w Niemczech. Także polscy inżynierowie są dla naszych zachodnich sąsiadów łakomym kąskiem. Data artykułu:

19 „Polskie firmy odczuwają już niedobór inżynierów.”
„Studia techniczne to głównie nowe technologie. A firmy właśnie o takich profilach najczęściej w Polsce inwestują. Najważniejsze pytanie, jakie zadają zagraniczni inwestorzy, to „ilu macie absolwentów szkół technicznych?”.” „Polskie firmy odczuwają już niedobór inżynierów.” Data artykułu:

20 http://vistula.wis.pk.edu.pl s-3@vistula.wis.pk.edu.pl
Znajdziecie nas:

21 Instytutowy Serwis Zarządzania Informacją - SOHO
Wykorzystując sieć internetową pozwala on na prowadzenie zajęć e-learningowych. Po zalogowaniu student może pobrać materiały dydaktyczne umieszczone przez pracowników, uzyskać informacje na temat konsultacji oraz sprawdzić oceny Istniejące forum dyskusyjne to: konsultacje on-line swobodne wyrażanie opinii SOHO to narzędzie używane przez pracowników SOHO zwiększa efektywność komunikacji wykładowca-student

22

23

24 BUDOWNICTWO WODNE I SANITARNE
SPECJALNOŚĆ BUDOWNICTWO WODNE I SANITARNE Kierunek dyplomowania: BUDOWNICTWO SANITARNE Dyrektor d/s. Dydaktyki Opracował: dr inż. Zbigniew Mucha, mgr Piotr Jałocha


Pobierz ppt "BUDOWNICTWO WODNE I SANITARNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google