Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Idea Asyżu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Idea Asyżu."— Zapis prezentacji:

1 Idea Asyżu

2 Spis treści : Dialog Dialog międzyreligijny Ekumenizm Wielokulturowość
Tolerancja Nazwa projektu Miasto Asyż

3 Dialog: Dialog [z gr. dilogos- rozmowa] to konwersacja mająca na celu wzajemne konfrontacje i zrozumienie poglądów, a także współdziałanie w zakresie poszukiwania prawdy, obrony wartości ogólnoludzkich  i współpracy dla sprawiedliwości społecznej i pokoju. Zakłada uznanie godności oraz wolności każdego człowieka i jego prawa do wyrażania własnych poglądów.

4 Dialog Międzyreligijny:
Dialog międzyreligijny możemy rozumieć jako spotkanie przedstawicieli różnych religii w celu poznania doktryny, kultu, zasad etycznych, instytucji oraz podjęcia współpracy w zakresie realizacji ogólnoludzkich wartości humanistycznych. Od Soboru Watykańskiego II duże zaangażowanie w ten proces wykazuje Kościół katolicki, który – podejmując dialog z różnymi religiami – chce przeciwstawić się zarówno izolacjonizmowi, jak i fundamentalizmowi. Według Kościoła katolickiego celem dialogu międzyreligijnego nie jest stworzenie jednej wspólnej religii ludzkości, lecz poszukiwanie prawdy, a głównym warunkiem koniecznym do  prowadzenia dialogu jest wzajemne uszanowanie tożsamości partnerów i usunięcie przeszkód utrudniających jego prowadzenie.

5 Ekumenizm: Ekumenizm lub ruch ekumeniczny (z gr. οικουμένη – oikumene- zamieszkana ziemia) – ruch w obrębie chrześcijaństwa dążący do przywrócenia pierwotnej jedności pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi w ramach jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła. Głównym narzędziem ekumenizmu jest dialog i wspólna modlitwa. Zasięg dialogu ekumenicznego może obejmować lokalne, regionalne, krajowe bądź światowe chrześcijańskie wspólnoty religijne, a jego forma może przybrać zarówno porozumienia dwustronne, jak i wielostronne. Największą i najbardziej wpływową reprezentację ruchu ekumenicznego stanowi Światowa Rada Kościołów, obejmująca dialogiem ponad 350 Kościołów tradycji protestanckiej, anglikańskiej, starokatolickiej i prawosławnej w ponad 120 państwach

6 Wielokulturowość: Wielokulturowość (ang. multiculturalism) – idea i model społeczny, według której społeczeństwo powinno cechować się występowaniem grup o różnym pochodzeniu i wyznających sprzeczne systemy normatywne. Termin ten został pierwotnie zapożyczony z socjologii krajów zachodnich. Typowymi społecznościami wielonarodowymi są społeczności amerykańska i kanadyjska, zaś w Europie społeczność brytyjska, francuska i niemiecka. Polska na tym tle jest krajem stosunkowo jednolitym

7 Tolerancja: Tolerancja – termin stosowany w socjologii, badaniach nad kulturą i religią. Słowo oznacza w tym kontekście "poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych" W różnych językach indoeuropejskich przybiera ono niuanse, np. w angielskim w odniesieniu do ludzi oznacza on "postawę wykluczającą bigoterię lub srogości w osądzaniu innych"lub ich dyskryminację Może oznaczać również "wyrozumiałość", "akceptację" lub "chęć zaakceptowania uczuć, zwyczajów lub wierzeń innych niż własne. W okresie reformacji pojęcie "tolerancja" na dobre zastąpiło w języku polskim przestrzeń semantyczną powiązanego słowa "toleracja" (oficjalne, formalne przyzwolenie), odnosząc się głównie do mniejszości religijnych. Obecnie termin ten obejmuje również tolerancję mniejszości etnicznych, różnych orientacji seksualnych oraz odmiennych światopoglądów Minerwa jako symbol oświeconej mądrości która chroni oraz opiekuje się wyznawcami wszystkich religii(według polsko-niemieckiego malarza Daniel Chodowieckiego, 1791)

8 Młody Asyż-Dlaczego Asyż ?
Nazwa projektu „Młody Asyż”- nawiązanie do miasta Asyż, jako symbolu dialogu międzyreligijnego. 27 października 1986 roku Ojciec Święty Jan Paweł II zaprosił do Asyżu na wspólną modlitwę o pokój przedstawicieli niemal wszystkich religii świata. ̶ „Uczyńmy z tego dnia zapowiedź świata żyjącego w pokoju” ̶ tymi słowami papież zakończył swoje przemówienie. Na miejsce wybrano włoskie miasto Asyż, ponieważ to miejsce urodzenia i działalności świętego Franciszka, autora wielkiej odnowy duchowej i moralnej w Kościele zachodnim. Franciszkanin  kochał bliźnich także w ich odmienności religijnej i kulturowej, głosił pokój, był  otwarty na wszelki byt,  podchodził do innych bez pretensji triumfalistycznych, bez pragnienia zawładnięcia sumieniami z powodu przepowiadania prawdy.

9 Miasto Asyż: Flaga Asyżu:
Asyż (włoski: Assisi) – włoskie miasto i gmina położone na południowy wschód od Perugii, w regionie Umbria, w prowincji Perugia. Według danych na rok 2004 gminę zamieszkują 24 443 osoby, 131,4 os./km². Pod koniec XII wieku Asyż zdobył niepodległość i w 1184 ustanowiono w nim samorząd miejski. Miasto brało udział licznych zatargach z Państwem Kościelnym, do którego zostało włączone w Dopiero w 1860 Asyż został włączony w skład Zjednoczonego Królestwa Włoch. Asyż jest najbardziej znany jako miejsce narodzin św. Franciszka i św. Klary Położenie na mapie Włoch

10 Zakończenie Strony z jakich korzystałem Wykonał: Paweł Wierciak


Pobierz ppt "Idea Asyżu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google