Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja inaugurująca projekt, Stargard Szczeciński, 29 czerwca 2015 Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja inaugurująca projekt, Stargard Szczeciński, 29 czerwca 2015 Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja inaugurująca projekt, Stargard Szczeciński, 29 czerwca 2015 Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim

2 Projekt korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 25 sierpnia 2014 r. Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

3 CEL PROJEKTU: poprawa efektywności energetycznej budynku, redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza, poprawa standardu obiektu oraz walorów estetycznych ograniczenie wydatków eksploatacyjnych, poprawa stanu środowiska przyrodniczego. Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

4 W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace termomodernizacyjne: Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

5 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zewnętrzne docieplenie ścian, docieplenie stropodachu i dachu sali gimnastycznej, wymiana grzejników, wymiana instalacji centralnego ogrzewania na niskotemperaturową wraz z montażem zaworów termostatycznych, montaż systemu zarządzania zużyciem energii cieplnej. Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

6 Prace będą prowadzone na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 74/2015 z dnia 5 maja 2015 r., w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie i zgodnie z wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

7 II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim jest szkołą publiczną ponadgimnazjalną o trzyletnim cyklu kształcenia, działającą w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Organem prowadzącym II Liceum Ogólnokształcące jest Powiat Stargardzki, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

8 Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i świadectwa dojrzałości oraz dokonanie świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Mieszka I 4 w Stargardzie Szczecińskim, zlokalizowany na działce numer 300 o powierzchni m², w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Stargardu Szczecińskiego. Działka oraz budynki są własnością Powiatu Stargardzkiego i nie są objęte wpisem do rejestru zabytków. Przedmiotowy budynek wzniesiono w 1964 roku w technologii tradycyjnej. II Liceum Ogólnokształcące będzie zarządzać zmodernizowanym majątkiem i eksploatować go przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia realizacji inwestycji. Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

9

10

11

12 Koszt kwalifikowany projektu: zł Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

13 Dofinansowanie ze środków EOG (80% kosztów kwalifikowanych) zł Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

14 Wkład własny Powiatu Stargardzkiego zł Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

15 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Stargard Szczeciński, 29 czerwca 2015 r. Więcej informacji o projekcie na stronie: Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego


Pobierz ppt "Konferencja inaugurująca projekt, Stargard Szczeciński, 29 czerwca 2015 Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google