Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Procedura rejestracji w usłudze Warsztaty promocyjne dla użytkowników Usługi Powszechnej Archiwizacji Michał Jankowski, Maciej Brzeźniak, PCSS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Procedura rejestracji w usłudze Warsztaty promocyjne dla użytkowników Usługi Powszechnej Archiwizacji Michał Jankowski, Maciej Brzeźniak, PCSS."— Zapis prezentacji:

1 1 Procedura rejestracji w usłudze Warsztaty promocyjne dla użytkowników Usługi Powszechnej Archiwizacji Michał Jankowski, Maciej Brzeźniak, PCSS

2 2 Agenda Certyfikaty –podstawowe pojęcia Gdzie i jak uzyskać certyfikat? Jak zostać naszym klientem?

3 3 Szyfrowanie asymetryczne Klucz AKlucz B Ala ma kota0Hgdasy6h9h1jqAla ma kota szyfrowanie /deszyfrowanie deszyfrowanie /szyfrowanie

4 4 Klucze Klucz prywatny: – używany tylko przez właściciela – należy go chronić i nikomu nie udostępniać – Dla bezpieczeństwa klucz prywatny powinien być chroniony hasłem Klucz publiczny – dostępny dla wszystkich

5 5 Podpis cyfrowy - idea Klucz prywatny Klucz publiczny Kup akcje. Kowalski e23redsttyk Kup akcje. Kowalski podpisweryfikacja

6 6 Certyfikat Plik zawierający dane identyfikujące użytkownika (lub komputer, lub usługę) podpisany cyfrowo przez kogoś komu ufamy. Analogia – certyfikat jest pewnego rodzaju dowodem osobistym pozwalającym ustalić tożsamość właściciela.

7 7 Urząd certyfikacji Certification Authority (CA) Organizacja (lub osoba) wystawiająca certyfikaty. Obowiązuje zasada zaufania – uznajemy, że dane centrum certyfikacji jest wiarygodne w ramach danej grupy, organizacji lub projektu Każdy urząd ma ściśle zdefiniowaną politykę: komu i na jakich zasadach może wystawić certyfikat Analogia – urząd miasta wystawiający dowody osobiste

8 8 Urząd rejestracji Registration Authority (RA) Jednostka (lub osoba) weryfikująca wniosek o wystawienie certyfikatu (m.in. potwierdza tożsamość osoby składającej wniosek) RA otrzymuje swoje uprawnienia od CA Analogia: filia urzędu przyjmująca wnioski od obywateli i wydająca dokumenty wystawione przez inną jednostkę

9 9 Certyfikat X509 Certyfikat zawiera: – Unikalną nazwę użytkownika (maszyny, serwisu) – Datę ważności – Klucz publiczny Powyższy tekst jest podpisany kluczem prywatnym CA PL GRID CA zaświadcza że niniejszy certyfikat należy do: Jan Kowalski data ważności: 11.12.2011-12.12.2012

10 10 Łańcuch certyfikatów Certyfikat może zawierać łańcuch podpisów Wystarczy, że ufamy CA na początku łańcucha BETA CA zaświadcza że niniejszy certyfikat należy do: Jan Kowalski, data ważności: 11.12.2011-12.12.2012 ALFA CA zaświadcza że, BETA CA ma prawo wystawiać certyfikaty data ważności: 11.12.2010- 12.12.2015

11 11 Do czego używamy certyfikatów? Certyfikat klienta: – Identyfikuje użytkownika w systemie Kto wysyła do nas dane? Certyfikat serwera: – Identyfikuje serwer Czy na pewno wysyłamy dane na zaufany serwer? Klucze klienta i serwera pozwalają na inicjalizację szyfrowania między klientem a serwerem

12 12 Keyring Keyring (brelok) to magazyn kluczy i certyfikatów, uporządkowany wg przeznaczenia: – Certyfikaty osobiste i klucze prywatne – Certyfikaty CA – Certyfikaty zaufanych stron/serwisów Przykłady: – Windows (Panel Sterowania/Internet/Certyfikaty) – Firefox (Opcje/Szyfrowanie/Manager Certyfikatów) Jeśli informacje zawarte w keyring nie wystarczają do identyfikacji serwisu zgłaszany jest alarm bezpieczeństwa Keyrings mają preinstalowany zestaw certyfikatów ogólnie uznawanych CA (np. VeriSign, Commodo)

13 13 CA w PLATON-U4 TERENA Certificate Service Polish Grid CA (EUGridPMA) PIONIER PKI

14 14 TERENA Certificate Service – dla kogo? Wystawia certyfikaty kilku typów dla instytucji naukowych i edukacyjnych obsługiwanych przez NREN (w Polsce: PIONIER) Personal Certificate: dla użytkowników, do podpisywania korespondencji elektronicznej i uwierzytelniania klienta względem serwera e-Science Personal Certificate: j.w. w systemach typu Grid, spełnia zalecenia IGTF http://www.terena.org/activities/tcs/

15 15 TERENA TCS – wymagania Instytucja musi być na liście certyfikowanych! – Lista: https://tcs.pionier.gov.pl/customerlist/https://tcs.pionier.gov.pl/customerlist/ – Aby znaleźć się na liście należy podpisać odpowiednią umowę z PCSS Wzór umowy znajduje się w materiałach Kontakt: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań fax. +48 61 8582032 e-mail: tcs@pionier.gov.pltcs@pionier.gov.pl – Zostanie utworzone konto dla instytucji w portalu do składania wniosków

16 16 Polish Grid CA – dla kogo? Wystawia certyfikaty dla niekomercyjnych użytkowników systemów typu Grid na terenie Polski http://www.man.poznan.pl/plgrid-ca/

17 17 PIONIER PKI – dla kogo? Wystawia certyfikaty dla instytucji naukowych i edukacyjnych obsługiwanych przez PIONIER http://www.pki.pionier.net.pl

18 18 Kroki do uzyskania certyfikatu 1. WNIOSEK 2. WERYFIKACJA 3. WYSTAWIENIE CERTYFIKATU 3. KONWERSJA I UŻYCIE CERTYFIKATU

19 19 Jak zostać naszym klientem? Wypełnić formularz zgłoszeniowy : –https://www.storage.pionier.net.pl/zgloszeniehttps://www.storage.pionier.net.pl/zgloszenie EWENTUALNIE: Zgłosić się do najbliższej jednostki konsorcjum PLATON-U4 – lista kontaktowa na końcu prezentacji lub na stronie: – http://www.storage.pionier.net.pl/contact.html http://www.storage.pionier.net.pl/contact.html

20 Formularz zgłoszeniowy: www.storage.pionier.net.pl/zgloszenie

21 Rejonizacja obsługi użytkowników

22 22 Formularz rejestracyjny Na podstawie formularza zgłoszeniowego oceniona zostanie możliwość uzyskania dostępu do usługi Użytkownik zostanie poproszony o wypełnienie formularza rejestracyjnego profilu: – dane instytucji – dane kontaktowe osób w kwestiach formalno-prawnych i technicznych – zapotrzebowanie na zasoby – CA dla certyfikatów użytkowników

23 23 Parametry usługi Parametry usługi: – Ilość i możliwa lokalizacja replik – Tryb replikacji (synchroniczny/asynchroniczny) – Max. dostępną przestrzeń dla danych (soft i hard quota) – Max. liczbę plików i katalogów Parametry te będą określone w umowie o świadczenie usług. Wewnątrz systemu umowę odzwierciedla zestaw danych zwany kontraktem.

24 24 Obsługa po wprowadzeniu kontraktu Zostaną przygotowane zasoby, a instytucji klienckiej podany zostanie adres dostępu do usługi Osoba wyznaczona jako kontakt techniczny uzyska dostęp do formularza zgłoszeniowego dla użytkowników Administrator systemu założy konta użytkownikom na podstawie zgłoszeń z formularza

25 Kolejne warsztaty: Lokalizacje i terminy O warsztatach: https://www.storage.pionier.net.pl/warsztaty2012/ Rejestracja: https://www.storage.pionier.net.pl/warsztaty2012/rejestracja/ DataMiejsce 14.03.2012 (śr)Poznań 20.03.2012 (wt)Białystok 22.03.2012 (czw)Lublin 27.03.2012 (wt)Gliwice 30.03.2012 (pt)Toruń 17.04.2012 (wt)Szczecin 19.04.2012 (cz)Zielona Góra

26 26 Procedura rejestracji w usłudze Warsztaty promocyjne dla użytkowników Usługi Powszechnej Archiwizacji Dziękujemy za uwagę. PYTANIA?

27 27 Suplement 1 Gdzie zamówić usługę: lista kontaktowa

28 Zamówienie usługi możliwe jest w jednym z dziesięciu ośrodków na terenie Polski biorących udział w projekcie Białystok - Politechnika Białostocka, Centrum Komputerowych Sieci Rozległych platon-u4-req@biaman.pl Częstochowa - Politechnika Częstochowska, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, PCz platon-u4-req@icis.pcz.pl Gdańsk - Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej TASK platon-u4-req@task.gda.pl Kielce – Politechnika Świętokrzyska platon-u4-req@tu.kielce.pl Gdzie zamówić usługę

29 Kraków – Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH platon-u4-req@cyfronet.pl Lublin - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, LubMAN UMCS platon-u4-req@umcs.lublin.pl Łódź - Politechnika Łódzka, Centrum Komputerowe PŁ, Miejska Sieć Komputerowa LODMAN platon-u4-req@man.lodz.pl Poznań – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe PCSS platon-u4-req@man.poznan.pl Gdzie zamówić usługę

30 Warszawa – Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, ICM platon-u4-req@net.icm.edu.pl Wrocław - Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, WCSS platon-u4-req@kdm.wcss.wroc.pl Gdzie zamówić usługę

31 31 Suplement 2 Szczegółowe procedury uzyskiwania certyfikatów Dane kontaktowe CA i RA

32 32 TERENA TCS –procedura krok 1 Wypełnienie wniosku elektronicznego – Login, hasło i adres strony WWW z formularzem można uzyskać u osoby odpowiedzialnej z danej instytucji – Wspierane przeglądarki: Internet Explorer lub Firefox – Pomoc w wypełnieniu: https://tcs.pionier.gov.pl/manual2/personal/ https://tcs.pionier.gov.pl/manual2/personal_eScience/ https://tcs.pionier.gov.pl/manual2/personal/ https://tcs.pionier.gov.pl/manual2/personal_eScience/

33 33 TERENA TCS –procedura krok 2 Weryfikacja wniosku – Potwierdzenie złożenia wniosku przychodzi e-mailem do wnioskodawcy – Należy wydrukować potwierdzenie i podpisać – Należy zgłosić się z potwierdzeniem u osoby odpowiedzialnej w ciągu 30 dni w celu potwierdzenia tożsamości (potrzebny dowolny dowód tożsamości ze zdjęciem) – RA (PCSS) weryfikuje i akceptuje wniosek

34 34 TERENA TCS –procedura krok 3 Wystawienie certyfikatu – TERENA TCS wystawia certyfikat – Wnioskodawca otrzyma e-mailem link do strony gdzie może certyfikat pobrać (tą samą przeglądarką, w której wypełniał formularz!)

35 35 TERENA TCS –procedura krok 4 Posługiwanie się certyfikatem – Klucz prywatny i certyfikat znajdują się w keyring i są natychmiastowo dostępne dla przeglądarki – Należy wyeksportować i przekonwertować klucz i certyfikat do plików w celu: założenia konta w usłudze PLATON-U4 użycia w innych programach dostępowych – SFTP: WinSCP, sftp – WebDAV: klient wbudowany

36 36 TERENA TCS Lista instytucji certyfikowanych Akademia Górniczo-Hutnicza w KrakowieBogusławJuzabogdan@agh.edu.pl SzymonSokółszymon@agh.edu.pl KrzysztofWojciechowskichris@kwestura.agh.edu.pl Akademia Medyczna we WrocławiuElżbietaHebzdaadmin@am.wroc.pl KrzysztofHebzdaadmin@am.wroc.pl Akademia Morska w GdyniIreneuszMeyeri.meyer@am.gdynia.pl HenrykSzrederhsz@am.gdynia.pl Akademia Morska w SzczecinieJarosławKoniarskij.koniarski@am.szczecin.pl BartoszUchaczb.uchacz@am.szczecin.pl ŁukaszWarlikowskil.warlikowski@am.szczecin.pl SławomirŻurawskis.zurawski@am.szczecin.pl Akademia Sztuk Pięknych w KatowicachMateuszPełczyńskimpelczynski@asp.katowice.pl GrzegorzSarackigsaracki@asp.katowice.pl Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-BiałejMarcinGiżyckimgizycki@ath.bielsko.pl MarcinWaleczekmarceli@ath.bielsko.pl Akademia Wychowania Fizycznego w KatowicachDominikGołaszewskid.golaszewski@awf.katowice.pl MaciejGórskim.gorski@awf.katowice.pl Akademia Wychowania Fizycznego we WrocławiuKrzysztofGrzegorczyk krzysztof.grzegorczyk@awf.wroc. pl RafałPołomrafal.polom@awf.wroc.pl

37 37 TERENA TCS Lista instytucji certyfikowanych Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONETAdamKrzyżeka.krzyzek@cyfronet.pl Akademii Górniczo-Hutniczej w KrakowieAndrzejOziębłoa.ozieblo@cyfronet.pl WitoldWitkowskiw.witkowski@cyfronet.pl Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii NaukJaninaMartynaj.martyna@bkpan.poznan.pl JolantaMazurekj.mazurek@bkpan.poznan.pl Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii NaukBożenaŁopuchbozena.lopuch@ibspan.waw.pl BartłomiejSolarz-Niesłuchowskibartlomiej.solarz@ibspan.waw.pl Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PANArkadiuszKuczewskia.kuczewski@nencki.gov.pl MaciejMaszewskim.maszewski@nencki.gov.pl MirosławSikoram.sikora@nencki.gov.pl Instytut Chemii Bioorganicznej PANPiotrGrzybowskipiotr.grzybowski@man.poznan.pl MichałKwiatkowskimichal.kwiatkowski@man.poznan.pl RadosławRadzikowskiradoslaw.radzikowski@man.poznan.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PANSebastianOpozdasebastian@iitis.pl RyszardWiniarczykryswin@iitis.pl Instytut Metalurgii ŻelazaJacekLoskajloska@imz.pl AdamSchwedleraschwedler@imz.pl MichałSzulcmszulc@imz.pl Instytut Niskich Temperatur i Badań StrukturalnychGrzegorzBanachg.banach@int.pan.wroc.pl PANSebastianBijaks.bijak@int.pan.wroc.pl

38 38 TERENA TCS Lista instytucji certyfikowanych Instytut Podstaw Informatyki PANKrzysztofAnackikrzysztof.anacki@ipipan.waw.pl Instytut Podstawowych Problemów Techniki PANAndrzejGalikandrzej.galik@kpk.gov.pl RafałGiskorafal.gisko@kpk.gov.pl Instytut Techniki Górniczej KOMAGMałgorzataMalecmmalec@komag.eu DorotaWiciokdwiciok@komag.eu Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAMDanielFeigedaniel.feige@itam.zabrze.pl Instytut Uprawy Nawożenia i GleboznawstwaAndrzejKrakowiakak@man.pulawy.pl - Państwowy Instytut Badawczy w PuławachTomaszStępkowskitumi@man.pulawy.pl Instytut WłókiennictwaJanuszDuniecduniec@iw.lodz.pl KonradSadulskisadulski@iw.lodz.pl Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoŁukaszBarteckilukasz.bartecki@nauka.gov.pl PiotrBorowiecpiotr.borowiec@nauka.gov.pl Naukowa i Akademicka Sieć KomputerowaAndrzejSkrzeczkowskiandrzej.skrzeczkowski@nask.pl KrzysztofStryjekkrzysztof.stryjek@nask.pl Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i TeatralnaMichałMartynimmartyni@filmschool.lodz.pl im. Leona Schillera w ŁodziMichałSuperamsupera@filmschool.lodz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomżyMariuszDąbrowskimdabrowski@pwsip.edu.pl LeszekLaskowskilech@pwsip.edu.pl Papieski Wydział Teologiczny we WrocławiuWojciechMituśwojtekm@pwt.wroc.pl JerzyWitczakwitczak@pwt.wroc.pl

39 39 TERENA TCS Lista instytucji certyfikowanych Politechnika BiałostockaCezaryCitkoccitko@biaman.pl TomaszNosalt.nosal@pb.edu.pl Politechnika Gdańska - Centrum Informatyczne TASKPawełGołaszewskiblues@task.gda.pl DariuszKlimowiczdark@task.gda.pl Politechnika KoszalińskaAndrzejAntoszandrzej.antosz@man.koszalin.pl PawełPogorzelskipawel.pogorzelski@man.koszalin.pl Politechnika LubelskaPiotrSołygap.solyga@pollub.pl PawełWasilewskip.wasilewski@pollub.pl WojciechWojtowiczw.wojtowicz@pollub.pl Politechnika Łódzka - Centrum KomputeroweAndrzejBednarekandrzej.bednarek@p.lodz.pl TomaszBernertom@man.lodz.pl PiotrGoczałbilbo@man.lodz.pl Politechnika OpolskaOskarRewuckio.rewucki@po.edu.pl MarcinSroczakm.sroczak@po.edu.pl SzymonWójciks.wojcik@po.edu.pl Politechnika PoznańskaPiotrKoronkapiotr.koronka@put.poznan.pl ArturWawrzyniakartur.wawrzyniak@put.poznan.pl Politechnika RadomskaCezaryDomańskic.domanski@pr.radom.pl BartłomiejKmitabartek.kmita@pr.radom.pl WitoldKmitawitold.kmita@pr.radom.pl

40 40 TERENA TCS Lista instytucji certyfikowanych Politechnika RzeszowskaTomaszKaczmarskitk@prz.edu.pl KrzysztofRaczkowskiraczkow@prz.edu.pl Politechnika ŚląskaAdamOsuchowskiadam.osuchowski@polsl.pl PiotrStrzyżewskipiotr.strzyzewski@polsl.pl Politechnika Świętokrzyska w KielcachMałgorzataKitamkita@tu.kielce.pl AlbertŁopieńskialbert@tu.kielce.pl MarekZwierzykmarek@tu.kielce.pl Politechnika Warszawska, Centralny Ośrodek InformatykiPiotrJankowskip.jankowski@coi.pw.edu.pl MariuszSampławskim.samplawski@coi.pw.edu.pl Politechnika WrocławskaDorotaSadowskadorota.sadowska@wcss.pl - Wrocławskie Centrum Sieciowo-SuperkomputeroweIreneuszTarnowskiireneusz.tarnowski@wcss.pl Pomorska Akademia MedycznaMarekGarczyńskimg@ams.edu.pl PiotrLegieckipiotrlg@ams.edu.pl WitoldStańczaksws@ams.edu.pl Poznańska Fundacja Bibliotek NaukowychMirosławGórnymgorny@pfsl.poznan.pl Jan AndrzejNikischnikisch@pfsl.poznan.pl Poznańskie Centrum Superkomputerowo-SieciowePiotrGrzybowskipiotr.grzybowski@man.poznan.pl MichałKwiatkowskimichal.kwiatkowski@man.poznan.pl RadosławRadzikowskiradoslaw.radzikowski@man.poznan.pl Szkoła Główna Gospodarstwa WiejskiegoPiotrGawinpiotr_gawin@sggw.pl SławomirLaskusslawomir_laskus@sggw.pl

41 41 TERENA TCS Lista instytucji certyfikowanych Śląski Uniwersytet Medyczny w KatowicachMarcinChabiormchabior@sum.edu.pl ŁukaszWalczaklwalczak@sum.edu.pl Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachWłodzimierzMitorajuniwersytet@ue.katowice.pl SławomirSztukaslawomir.sztuka@ue.katowice.pl Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuDanutaBorowskadanuta.borowska@ue.wroc.pl EwaOrłowskaewa.orlowska@ue.wroc.pl Uniwersytet im. Adama MickiewiczaDorotaNicewicz-Modrzewskadnm@amu.edu.pl PrzemysławStolarskipstolar@amu.edu.pl Uniwersytet JagiellońskiŁukaszMaślanieclukasz@cm-uj.krakow.pl JózefOleszkiewiczjozef.oleszkiewicz@uj.edu.pl WaldemarPytlikwaldemar.pytlik@uj.edu.pl MariuszSokołowskimariusz.sokolowski@uj.edu.pl Uniwersytet Kardynała Stefana WyszyńskiegoAndrzejOlszewskia.olszewski@uksw.edu.pl AndrzejZadrożnya.zadrozny@uksw.edu.pl Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyMaciejGrobelnymaciej.grobelny@ukw.edu.pl KrzysztofSobierajkrzysztof.sobieraj@ukw.edu.pl Uniwersytet ŁódzkiMarcinBroniarekmarcin.broniarek@uni.lodz.pl MarcinMaćczakmarcin.macczak@uni.lodz.pl KrzysztofMiodekkrzysztof.miodek@uni.lodz.pl SławomirSzczęsnyslawomir.szczesny@uni.lodz.pl

42 42 TERENA TCS Lista instytucji certyfikowanych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieWojciechWidelskiwojciech.widelski@poczta.umcs.lublin.pl RafałWolińskirafal.wolinski@umcs.lublin.pl Uniwersytet Medyczny w BiałymstokuMaciejGodlewskimaciej.godlewski@umb.edu.pl PawełŁojewskipawel.lojewski@umb.edu.pl JarosławOgonowskijaroslaw.ogonowski@umb.edu.pl Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuMariaGórecka-Wolniewiczmgw@umk.pl EwaSkrentyewa.skrenty@umk.pl Uniwersytet OpolskiAndrzejCzaińskiacz@uni.opole.pl SławomirPaszkiewiczslawekp@uni.opole.pl Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuPiotr WładysławSawickipiotr.sawicki@up.wroc.pl BarbaraSzłapkabarbara.szlapka@up.wroc.pl Uniwersytet RzeszowskiMariuszTejchmanmtech@univ.rzeszow.pl RobertTęczartecza@univ.rzeszow.pl Uniwersytet SzczecińskiKamilUtkinkamil.utkin@wzieu.pl PiotrZientalpiotr@ziental.com Uniwersytet Śląski w KatowicachPiotrTarnowskipiotr.tarnowski@us.edu.pl MaciejUhligmaciej.uhlig@us.edu.pl Uniwersytet Technologiczno-PrzyrodniczyPiotrJarczewskipiotr.jarczewski@man.bydgoszcz.pl w BydgoszczyBrygidaKaźmierskabrygida.kazmierska@man.bydgoszcz.pl Uniwersytet w BiałymstokuCzesławBylińskibylinski@uwb.edu.pl ArturŁuczajartur@uwb.edu.pl

43 43 TERENA TCS Lista instytucji certyfikowanych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztyniePrzemysławBieńkowskipbienkowski@uwm.edu.pl KrzysztofMazurkmazur@man.olsztyn.pl PawełMorawskipmorawski@man.olsztyn.pl AlanOlesińskialan.olesinski@uwm.edu.pl Uniwersytet WarszawskiSebastianGryglewiczsebgrygl@adm.uw.edu.pl KrzysztofGrzywaczkgrzywacz@adm.uw.edu.pl ŁukaszPolakl.polak@core.icm.edu.pl MarcinSemeniukm.semeniuk@core.icm.edu.pl Uniwersytet WrocławskiWojciechKaszubawojciech.kaszuba@uni.wroc.pl PawełSołtysiakpawel.soltysiak@uni.wroc.pl Uniwersytet ZielonogórskiRomanRekutr.rekut@ck.uz.zgora.pl PawełSkalskip.skalski@ck.uz.zgora.pl V Liceum Ogólnokształcące w KrakowieStanisławPietrasbosssp@v-lo.krakow.pl Warszawski Uniwersytet MedycznyRadosławPlewińskiradoslaw.plewinski@wum.edu.pl MarcinRożekmarcin.rozek@wum.edu.pl Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w SzczecinieKamilUtkinkutkin@wzdz.pl Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w RzeszowiePiotrBąkpbak@wsiz.rzeszow.pl KrzysztofPokrzywkakpokrzywka@wsiz.rzeszow.pl WiesławStręciwilkwstreciwilk@wsiz.rzeszow.pl MarcinZiemiańskimziemianski@wsiz.rzeszow.pl

44 44 TERENA TCS Lista instytucji certyfikowanych Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i ZarządzaniaMarzenaOsuchm.osuch@wit.edu.pl Bartłomiej Solarz- Niesłuchowski bartlomiej.solarz- niesluchowski@wit.edu.pl Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w LublinieJanuszOlekj.olek@wspa.pl MichałWójcikm.wojcik@wspa.pl Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczeciniePrzemysławMężyńskiprzemyslaw.mezynski@zut.edu.pl SewerynNiemiecseweryn.niemiec@man.szczecin.pl AdamPopikadam.popik@zut.edu.pl BartoszUchaczbartosz.uchacz@man.szczecin.pl JacekZbylutjacek.zbylut@zut.edu.pl

45 45 Polish Grid CA – procedura krok 1 Żądanie certyfikatu – Na maszynie z Globus Toolkit i zainstalowanym certyfikatem PL Grid CA wydajemy polecenie: grid-cert-request –ca (wybieramy CA:/CN=Polish Grid CA/O=GRID/C=PL, podajemy nazwę swojej instytucji, imię i nazwisko oraz hasło, wygenerowane pliki trafią do ~/.globus) – Na maszynie z openSSL wydajemy polecenie: openssl req -new -newkey rsa:1024 -subj '/C=PL/O=GRID/O= /CN= ' -keyout userkey.pem -out usercert_request.pem (w poleceniu podmieniamy oraz, podajemy hasło) – Wysyłamy plik usercert_request.pem e-mailem na adres plgrid-ca@man.poznan.pl plgrid-ca@man.poznan.pl

46 46 Polish Grid CA – procedura krok 2 Weryfikacja wniosku – Potwierdzamy osobiście tożsamość w RA – lista RA: http://www.man.poznan.pl/plgrid-ca/ra-list.html ) http://www.man.poznan.pl/plgrid-ca/ra-list.html – Ten krok można zrealizować podczas warsztatów

47 47 Polish Grid CA – procedura krok 3 Wystawienie certyfikatu – CA wystawia certyfikat i odsyła go e-mailem – typowo certyfikat umieszczany jest w ~/.globus/usercert.pem

48 48 Polish Grid CA –procedura krok 4 Posługiwanie się certyfikatem – Certyfikat i klucz są w formacie gotowym do założenia konta w PLATON-U4 i do użycia przez GridFTP – Należy przekonwertować i zaimportować certyfikat i klucz w celu użycia w innych programach dostępowych SFTP: WinSCP, sftp WebDAV: przeglądarka, klient wbudowany

49 49 Polish Grid CA Established RA list and DN formats 1. Poznań RA - Paweł Wolniewicz - PSNC - (tel. 61 8582052) RA - Mirosław Kupczyk - PSNC - (tel. 61 8582052) C=PL, O=GRID, O=PSNC C=PL, O=GRID, O=IBCH C=PL, O=GRID, O=PUT-CS 2. Kraków RA - Andrzej Oziębło - Cyfronet RA - Patryk Lasoń - Cyfronet C=PL, O=GRID, O=Cyfronet C=PL, O=GRID, O=INP C=PL, O=GRID, O=AGH C=PL, O=GRID, O=PolSl C=PL, O=GRID, O=CMUJ 3. Warszawa RA - Adam Padee - INS/ICM C=PL, O=GRID, O=INS C=PL, O=GRID, O=ICM RA - Marian Krause - Warsaw Technical University C=PL, O=GRID, O=Warsaw Univeristy of Technology RA - Rafał Moderski - Obsertwatorium Astronimiczne Uniwersytetu Warszawskiego C=PL, O=GRID, O=OAUW RA - Janusz Oleniacz - Warsaw Technical University C=PL, O=GRID, O=Warsaw University of Technology Faculty of Physics 4. Częstochowa RA - Konrad Karczewski - Technical University of Czestochowa C=PL, O=GRID, O=Technical University of Czestochowa 5. Szczecin RA - Seweryn Niemiec - Szczecin University of Technology C=PL, O=GRID, O=Szczecin University of Technology 6. Gdansk RA - Rafał Tylman - Academic Computer Centre in Gdansk TASK C=PL, O=GRID, O=Academic Computer Centre in Gdansk TASK 7. Bialystok RA - Tomasz Lukaszuk - Bialystok Technical University C=PL, O=GRID, O=Bialystok Technical University 8. Lodz RA - Tomasz Berner - Technical University of Lodz C=PL, O=GRID, O=Technical University of Lodz 9. Zielona Gora RA - Przemyslaw Baranowski - University of Zielona Gora C=PL, O=GRID, O=University of Zielona Gora 10. Lublin RA - Andrzej Bobyk - UMCS C=PL, O=GRID, O=UMCS 11. Opole RA - Andrzej Czainski - Opole University C=PL, O=GRID, O=Opole University 12. Wroclaw RA - Pawel Dziekonski - WCSS C=PL, O=GRID, O=WCSS 13. Gliwice RA - Piotr Tarnowski RA - Maciej Uhlig C=PL, O=GRID, O=US

50 50 PIONIER PKI - procedura Opis jest na stronie: http://www.pki.pionier.net.pl/index.php?c=static_sites&sid=14


Pobierz ppt "1 Procedura rejestracji w usłudze Warsztaty promocyjne dla użytkowników Usługi Powszechnej Archiwizacji Michał Jankowski, Maciej Brzeźniak, PCSS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google