Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Przegląd zasadniczego podziału administracyjnego państwa. Warszawa, 10-11 października 2012 Jerzy Stępień współtwórca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Przegląd zasadniczego podziału administracyjnego państwa. Warszawa, 10-11 października 2012 Jerzy Stępień współtwórca."— Zapis prezentacji:

1 X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Przegląd zasadniczego podziału administracyjnego państwa. Warszawa, 10-11 października 2012 Jerzy Stępień współtwórca reform samorządowych w latach 1989-1999 sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Prezes TK w latach 2006-2008 Uczelnia Łazarskiego Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Jerzy Stępień współtwórca reform samorządowych w latach 1989-1999 sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Prezes TK w latach 2006-2008 Uczelnia Łazarskiego Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej

2 Czy w 1975 r. doszło do likwidacji powiatów?

3 Co to jest państwo?

4 4

5 Aparat przymusu, za pomocą którego klasa władająca środkami produkcji panuje nad klasami tych środków pozbawionymi...

6

7

8 Komitet Wojewódzki 17+5 Komitet Powiatowy 320 Komitet Gminny 2200 Komitet Fabryczny, Uczelniany itp. 1972-75 Rada Ministrów / Premier Sejm Rada Państwa WRN 17+5 Wojewoda administracja PRN 320 G/MRN 2200 Prezydium PRN administracja Prezydium GRN administracja I

9 Komitet Wojewódzki 49 Komitet Gminny 2200 Komitet Fabryczny, Uczelniany itp. Sejm Rada Państwa WRN 49 G/MRN - 2200 Rada Ministrów / Premier 1975 Wojewoda 49 administracja Naczelnik /Prezydent administracja administracje niezespolone - rejonowe II

10 W 1975 r. miała miejsce głęboka reorganizacja aparatu partyjnego, polegająca na likwidacji powiatowych komitetów partyjnych oraz zwiększeniu liczby komitetów wojewódzkich z 22 do 49. Refleksem zmian w aparacie partyjnym były zmiany w administracji państwowej. W 1975 r. miała miejsce głęboka reorganizacja aparatu partyjnego, polegająca na likwidacji powiatowych komitetów partyjnych oraz zwiększeniu liczby komitetów wojewódzkich z 22 do 49. Refleksem zmian w aparacie partyjnym były zmiany w administracji państwowej.

11 Polegały one na: zwiększeniu z 22 do 49 jednostek wojewódzkich oraz likwidacji powiatowych rad narodowych i ich prezydiów – ale nie administracji powiatowej. W konsekwencji ogólna administracja szczebla powiatowego uległa rozbiciu, stając się rejonowymi końcówkami administracji specjalnej. Polegały one na: zwiększeniu z 22 do 49 jednostek wojewódzkich oraz likwidacji powiatowych rad narodowych i ich prezydiów – ale nie administracji powiatowej. W konsekwencji ogólna administracja szczebla powiatowego uległa rozbiciu, stając się rejonowymi końcówkami administracji specjalnej.

12 W 1976 r. do aparatu partyjnego wprowadzono rejonowe komitety partii, jako przedstawicielstwa komitetów wojewódzkich. Już po roku okazało się bowiem, że z pozycji nowych komitetów wojewódzkich nie jest skuteczne prowadzenie polityki nomenklaturowej w administracji rejonowej. W 1976 r. do aparatu partyjnego wprowadzono rejonowe komitety partii, jako przedstawicielstwa komitetów wojewódzkich. Już po roku okazało się bowiem, że z pozycji nowych komitetów wojewódzkich nie jest skuteczne prowadzenie polityki nomenklaturowej w administracji rejonowej.

13 Komitet Wojewódzki Komitet Gminny Komitet Rejonowy Sejm Rada Państwa WRN 17+5 G/MRN 2200 Rada Ministrów / Premier 1976 Wojewoda 49 administracja Naczelnik /Prezydent administracja administracje niezespolone - rejonowe III

14 Sejm / Senat Sejmik Wojewódzki 49 Rada Miasta/Gminy 2200 Rada Ministrów / Premier 1989-90 Kierownik Rejonu administracja Prezydent administracja administracje niezespolone - rejonowe Wójt (Prezydent, Burmistrz) Wojewoda 49 IV

15 15

16 16 centrum województwo powiat gmina

17 + ludność terytorium suwerenna władza ________________ = państwo

18 WŁADZA OBYWATELE KRÓL PODDANI

19 WŁADZA OBYWATELE

20 Sejm / Senat Sejmik 16 Rada Powiatu 315 + grodzkie Rada Ministrów / Premier 1998-99 administracja Prezydent administracja Wójt (Prezydent, Burmistrz) Wojewoda 49 Rada Miasta/Gminy 2498 administracja Starosta Marszałek 16 Policja Straż Pożarna Stacja San-Epid Insp Weteryn. Insp Budowlana V

21 21 centrum województwo powiat gmina

22 22 CWPG

23 23 C C W

24 24 GL BW

25

26 , Zmiany w polskiej administracji w latach 1990-1999 doprowadziły do utworzenia trzech jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo) niepodlegających sobie hierarchicznie oraz do usamorządowienia znacznej części administracji rejonowej. Zmiany w polskiej administracji w latach 1990-1999 doprowadziły do utworzenia trzech jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo) niepodlegających sobie hierarchicznie oraz do usamorządowienia znacznej części administracji rejonowej.

27 Administracja rządowa w konsekwencji utraciła kontrolę nad dawnym szczeblem powiatowo-rejonowym, zachowując pełną lub ograniczoną kontrolę nad powiatową administracją specjalną. Administracja rządowa w konsekwencji utraciła kontrolę nad dawnym szczeblem powiatowo-rejonowym, zachowując pełną lub ograniczoną kontrolę nad powiatową administracją specjalną.

28 Hubert Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2011, wyd. 2 „(…) można z całą stanowczością stwierdzić, że: 1)oto po raz pierwszy w historii naszej państwowości zdołano zbudować przejrzysty i jednolity dla całego kraju system władz publicznych, nadając im samorządowy charakter, co spełnia standardy współczesnej administracji w Europie, 2)powołano tym samym podmioty, które działając w oparciu o zasadę pomocniczości zdolne są do efektywnego rozwiązywania problemów społecznych, 3)podmioty te zdolne są do współpracy ze sobą oraz do współpracy w podobnymi podmiotami czy to bezpośrednio, czy to w ramach organizacji międzynarodowych i tym samym będą potrafiły wykorzystywać doświadczenia samorządu innych krajów z pożytkiem dla funkcjonowania małych ojczyzn.”1 „(…) można z całą stanowczością stwierdzić, że: 1)oto po raz pierwszy w historii naszej państwowości zdołano zbudować przejrzysty i jednolity dla całego kraju system władz publicznych, nadając im samorządowy charakter, co spełnia standardy współczesnej administracji w Europie, 2)powołano tym samym podmioty, które działając w oparciu o zasadę pomocniczości zdolne są do efektywnego rozwiązywania problemów społecznych, 3)podmioty te zdolne są do współpracy ze sobą oraz do współpracy w podobnymi podmiotami czy to bezpośrednio, czy to w ramach organizacji międzynarodowych i tym samym będą potrafiły wykorzystywać doświadczenia samorządu innych krajów z pożytkiem dla funkcjonowania małych ojczyzn.”1

29 J. Stępień, Decentralizacja – 10 lat doświadczeń odrodzonego samorządu terytorialnego, Nowe Prawo Samorządu Terytorialnego. Komentarze, wyjaśnienia, przepisy, red. H. Izdebski, M. Dercz, t. 5, cz. 2. kom. 22

30 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Przegląd zasadniczego podziału administracyjnego państwa. Warszawa, 10-11 października 2012 Jerzy Stępień współtwórca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google