Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre praktyki wykorzystania Funduszu Sołeckiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre praktyki wykorzystania Funduszu Sołeckiego"— Zapis prezentacji:

1 Dobre praktyki wykorzystania Funduszu Sołeckiego
Krzysztof Szustka – Moderator Odnowy Wsi PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Fundacja „Wrzosowa Kraina”

2 SOŁECTWO OSOLA (600) Wysokość środków funduszu przypadających na Sołectwo Osola w 2011 roku: ,23 zł. Fundacja „Wrzosowa Kraina”

3 SOŁECTWO OSOLA (600) 1)Zagospodarowanie rekreacyjne terenu zielonego - park w Osoli: kwota 7000,00 zł a) wykonanie projektu zagospodarowania parku ,00 zł Projekt został wykonany w celu pozyskania środków unijnych na realizację zadania w ramach Małych Projektów z PROW-u w 2012 roku (wniosek zostanie złożony do LGD 10 marca). Koszt wykonania koncepcji zagospodarowania parku wraz z kosztorysem wyniósł jedynie 800,00 zł bowiem opracowanie zostało wykonane przez zaprzyjaźnione biuro projektowe. Fundacja „Wrzosowa Kraina”

4 SOŁECTWO OSOLA (600) 1)Zagospodarowanie rekreacyjne terenu zielonego - park w Osoli: kwota 7000,00 zł Prace w Parku Fundacja „Wrzosowa Kraina”

5 SOŁECTWO OSOLA (600) 1)Zagospodarowanie rekreacyjne terenu zielonego - park w Osoli: kwota 7000,00 zł b) zakup urządzeń do parku ,00 zł - ławki z oparciem i kosze na śmieci - stoły biesiadne i grill do parku - dodatkowo zakupiono sadzonki krzewów ozdobnych do rozmnożenia Zakupione urządzenia do parku zostaną wycenione jako wkład własny - rzeczowy do projektu składanego w 2012 roku. Urządzenia aktualnie ustawione są na terenie przy świetlicy, a po zakończeniu prac zostaną zamontowane na stałe w parku. Fundacja „Wrzosowa Kraina”

6 SOŁECTWO OSOLA (600) 1)Zagospodarowanie rekreacyjne terenu zielonego - park w Osoli: kwota 7000,00 zł Fundacja „Wrzosowa Kraina”

7 SOŁECTWO OSOLA (600) 2) Oferta kulturalno - integracyjna wsi Osola - zapewnienie części środków finansowych na organizację imprez sołeckich ,23 zł. W 2011 roku w Osoli zostały zakupione artykuły żywnościowe oraz drobne upominki na następujące wydarzenia: Spotkanie Noworoczne, Spotkanie Seniorów, Akcja rozdawania laurek wykonanych przez dzieci z przedszkola dla najstarszych i chorych mieszkańców (koszt zakupu materiałów papierniczych) Fundacja „Wrzosowa Kraina”

8 SOŁECTWO OSOLA (600) Spotkanie Seniorów Fundacja „Wrzosowa Kraina”

9 SOŁECTWO OSOLA (600) 2) Oferta kulturalno - integracyjna wsi Osola - zapewnienie części środków finansowych na organizację imprez sołeckich ,23 zł. Integracja społeczności wsi przy ognisku, Spotkanie Trzech Pokoleń Osoli - "Kobiety Górą" w spotkaniu brały udział: babcie, córki i wnuczki, Dzień Dziecka, Mikołajki . Imprezy finansowane były dodatkowo ze środków pozyskanych od sponsorów. Fundacja „Wrzosowa Kraina”

10 SOŁECTWO OSOLA (600) Impreza integracyjna przy ognisku
Fundacja „Wrzosowa Kraina”

11 SOŁECTWO OSOLA (600) Spotkanie noworoczne w Osolu
Fundacja „Wrzosowa Kraina”

12 SOŁECTWO OSOLA (600) Ekspozycja wsi Osola podczas Wystawy Stołów Wielkanocnych Fundacja „Wrzosowa Kraina”

13 SOŁECTWO OSOLA (600) Wystawa stołów wielkanocnych
Fundacja „Wrzosowa Kraina”

14 SOŁECTWO OSOLA (600) 3.Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania świetlicy ,00 zł W świetlicy w Osoli funkcjonuje przedszkole prowadzone aktualnie przez Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE (wcześniej finansowane ze środków z POKL) oraz świetlica środowiskowa. W celu spełnienia wymogów sanepidu z Funduszu Sołeckiego sfinansowana została wymiana oświetlenia w świetlicy. Fundacja „Wrzosowa Kraina”

15 SOŁECTWO OSOLA (600) Przedszkole w Osoli Fundacja „Wrzosowa Kraina”

16 SOŁECTWO OSOLA (600) 4) Zapewnienie wkładu własnego finansowego do projektów zewnętrznych ,00 zł Projekt: Fundacja BZ WBK, tytuł; „Uniwersytet małego przedszkolaka po angielsku ” Umowa nr: 111/BDU/2011 z dnia , kwota dotacji: 3 500,00 zł, okres realizacji: – W ramach projektu odbywają się raz w tygodniu zajęcia z języka angielskiego i z matematyki. Z funduszu sołeckiego zostały zakupione materiały dydaktyczne na zajęcia. Fundacja „Wrzosowa Kraina”

17 SOŁECTWO OSOLA (600) Witacz Fundacja „Wrzosowa Kraina”

18 SOŁECTWO OSOLA (600) 5) Dofinansowanie dla Społecznego Stowarzyszenia Wiejskiego OKOLICE w celu realizacji Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi w Osoli ,00 zł a) wykonanie projektu witaczy oraz loga wsi Osola - umowa o dzieło 250,00 zł b) zapewnienie wkładu własnego w wysokości 600,00 zł projektu pt. "Promocja Idei Odnowy Wsi Osola" w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego "Przedsięwzięcia Promujące Idee Odnowy Wsi". Fundacja „Wrzosowa Kraina”

19 SOŁECTWO OSOLA (600) 4) Zapewnienie wkładu własnego finansowego do projektów zewnętrznych ,00 zł Konkurs Ofert w Gminie Oborniki Śląskie - kwota dotacji 4500,00 zł przy wkładzie własnym finansowym 200,00 zł Konkurs Ofert w Powiecie Trzebnickim - dotacja 1000,00 zł przy wkładzie własnym finansowym 200,00 zł. Fundacja „Wrzosowa Kraina”

20 SOŁECTWO OSOLA (600) 5) Dofinansowanie dla Społecznego Stowarzyszenia Wiejskiego OKOLICE w celu realizacji Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi w Osoli ,00 zł Ze środków z funduszu sołeckiego oraz z dotacji z UMWD zostały wykonane zadania: wykonanie witacza wykonanie tablicy z atrakcjami we wsi wykonanie koszulek promocyjnych wsi wykonanie widokówek Osoli wykonanie folderu filmowego Okolic - film promocyjno - edukacyjny 20 min (umowa o dzieło) Koszt całego przedsięwzięcia: 5000,00 zł Fundacja „Wrzosowa Kraina”

21 SOŁECTWO OSOLA (600) Tablica w centrum wsi Fundacja „Wrzosowa Kraina”

22 SOŁECTWO OSOLA (600) Tablica w centrum wsi Fundacja „Wrzosowa Kraina”

23 SOŁECTWO OSOLA (600) 5) Dofinansowanie dla Społecznego Stowarzyszenia Wiejskiego OKOLICE w celu realizacji Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi w Osoli ,00 zł c) pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia organizowane przez UMWD dla Grup Odnowy Wsi d) zakup map, wykonanie zdjęć z samolotu do filmu e) zakup artykułów spożywczych w celu wykonania ekspozycji Stołu Wielkanocnego wsi OSOLA na IV Powiatową Wystawę Stołów Wielkanocnych (zdobyta nagroda podczas wydarzenia 400,00 zł) f) pokrycie kosztów dodatkowych związanych z kręconym filmem o Osoli. Fundacja „Wrzosowa Kraina”

24 SOŁECTWO OSOLA (600) Wszystkie zrealizowane zakupy i działania były inicjatywami oddolnymi - pomysły wyszły od mieszkańców, nie zostały narzucone przez Sołtysa czy Radnego. Ten fakt jest gwarancją pożytecznie wydanych środków z Funduszu Sołeckiego. Fundacja „Wrzosowa Kraina”

25 SOŁECTWO BAGNO (418) Wysokość środków funduszu przypadających na Sołectwo Bagno w 2011 roku: 12 840,91 zł Fundacja „Wrzosowa Kraina”

26 SOŁECTWO BAGNO (418) a)Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej: kwota 1700,00 zł Koszt wykonania projektu przebudowy świetlicy w Bagnie wraz z kosztorysem wyniósł jedynie 1700,00 zł bowiem opracowanie zostało wykonane przez mieszkańca wsi - architekta. Fundacja „Wrzosowa Kraina”

27 SOŁECTWO BAGNO (418) b) Oferta kulturalno - integracyjna wsi Bagno - zapewnienie części środków finansowych na organizację imprez sołeckich - 500,00 zł. Święto Chleba i Ziół - pierwsza od 10 lat duża impreza we wsi (zakup kiełbasek, pieczywa i soków), Babskie spotkania (cyklicznie organizowane, raz w miesiącu tematyczne spotkania kobiet). Zakup artykułów spożywczych w celu wykonania ekspozycji Stołu Wielkanocnego wsi Bagno na IV Powiatową Wystawę Stołów Wielkanocnych (zdobyta nagroda podczas wydarzenia 400,00 zł) Fundacja „Wrzosowa Kraina”

28 SOŁECTWO BAGNO (418) Festyn w Bagnie Fundacja „Wrzosowa Kraina”

29 SOŁECTWO BAGNO (418) b) Oferta kulturalno - integracyjna wsi Bagno - zapewnienie części środków finansowych na organizację imprez sołeckich - 500,00 zł. Święto Chleba i Ziół - pierwsza od 10 lat duża impreza we wsi (zakup kiełbasek, pieczywa i soków), Babskie spotkania (cyklicznie organizowane, raz w miesiącu tematyczne spotkania kobiet). Zakup artykułów spożywczych w celu wykonania ekspozycji Stołu Wielkanocnego wsi Bagno na IV Powiatową Wystawę Stołów Wielkanocnych (zdobyta nagroda podczas wydarzenia 400,00 zł) Fundacja „Wrzosowa Kraina”

30 SOŁECTWO BAGNO (418) Spotkania babskie Fundacja „Wrzosowa Kraina”

31 SOŁECTWO BAGNO (418) c)Zapewnienie wkładu własnego finansowego do projektów zewnętrznych ,00 zł "Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach, które przystąpiły do Odnowy Dolnośląskiej Wsi". Zakupione wyposażenie w ramach Projektu: zakup kosiarki spalinowej do koszenia terenu przy świetlicy, boiska sportowego i innych przestrzeni publicznych; zakup krzeseł i stołów; zakup stołu bilardowego. Fundacja „Wrzosowa Kraina”

32 SOŁECTWO BAGNO (418) Zakupione stoły i filiżanki
Fundacja „Wrzosowa Kraina”

33 SOŁECTWO BAGNO Dofinansowanie dla Parafii w Bagnie w celu realizacji „Promocja idei odnowy Wsi Bagn”- 500,00 zł wykonanie strony internetowej wsi Bagno oraz logo Bagna wykonanie toreb promocyjnych wsi wykonanie widokówek Bagna Koszt całego przedsięwzięcia: 5000,00 zł Fundacja „Wrzosowa Kraina”

34 SOŁECTWO BAGNO (418) Fundacja „Wrzosowa Kraina”

35 SOŁECTWO BAGNO (418) Materiały promocyjne Fundacja „Wrzosowa Kraina”

36 SOŁECTWO BAGNO (418) 6) Dodatkowe 5000,00 zł z UMWD:
a) zlecenie Stowarzyszeniu "Razem dla Bagna" wykonania wizualizacji wsi - umowa zlecenie - koszt 2500,00 zł wykonanie projektu jednolitych tabliczek z numerami domów dla aktywnych mieszkańców wykonanie projektu tablicy w centrum miejscowości z wizją wsi "Bagno wciąga!!!, cisza spokój, lasy, zioła, Twoja dusza jest wesoła!" b) zakup aparatu fotograficznego ,00 zł c) zakup termosu do podgrzewania wody na szkolenia, spotkania i konferencje - 250,00 zł d) zakup filiżanek, talerzyków i sztućców na Spotkania Babskie i inne ,00 zł Fundacja „Wrzosowa Kraina”

37 SOŁECTWO MYŚLISZÓW (95) Fundusz Sołecki na 2011 r – 6095 zł
Wydatkowano na: Budowa mijanki w ciagu drogi gminnej – 4000 zł Zakup namiotu dla sołectwa – 550 zł Poprawa estetyki wsi poprzez nasadzenie oraz stworzenie terenów zielonych276 zł Zakup grilla na potrzeby sołectwa – 50 zł Organizacja Mikołajek – 600 zł Organizacja Dnia Seniora – 360 zł Organizacja Dnia Kobiet – 259 zł Fundacja „Wrzosowa Kraina”

38 SOŁECTWO PIŁAWA DOLNA (1558)
Fundusz Sołecki na 2011 r – zł Wydatkowano na: Prace remontowe na obiekcie sportowym przy ul. Spacerowej – zł Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki traktorowej – zł Zakup sprzętu festynowego (namiot, stoły , ławki) – 3562 zł Utrzymanie wiejskiej strony internetowej – 250 zł Zakup koszy na śmieci – 1883 zł Remont dróg transportu rolnego - zakup usług – zł Prace remontowe na terenie wsi - zakup materiałów – 8146 zł Fundacja „Wrzosowa Kraina”

39 SOŁECTWO PIŁAWA DOLNA (1558)
Fundusz Sołecki na 2011 r – zł Wydatkowano na: Organizacja spotkania opłatkowego dla Seniorów – 1036 zł Organizacja festynu wiejskiego – 963 zł Organizacja Dożynek Wiejskich – 378 zł Organizacja imprez integracyjnych – 2154 zł Wspieranie działalnosci zespołów artystycznych (organizacja spotkań integracyjnych) Udział sołectwa w Dożynkach gminnych (umowa zlecenie) – 500 zł Fundacja „Wrzosowa Kraina”

40 Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy ponownie.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Krzysztof Szustka – Moderator Odnowy Wsi Biuro projektu: Fundacja „Wrzosowa Kraina” Ul. Żeromskiego 1, Chocianó Fundacja „Wrzosowa Kraina”


Pobierz ppt "Dobre praktyki wykorzystania Funduszu Sołeckiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google