Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Omówienie badań ilościowych ankiet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Omówienie badań ilościowych ankiet."— Zapis prezentacji:

1 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Omówienie badań ilościowych ankiet Tomasz Śliwa Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

2 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Celem Pilotażowego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités w Raciechowicach jest stworzenie i przetestowanie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego jako modelu dla małych gmin wiejskich.

3 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 CEL BADAŃ Celem badań ankietowych było: określenie poziomu zainteresowania odnawialnymi źródłami energii w zakresie gotowości do inwestowania w tego rodzaju źródła energii we własnych gospodarstwach, określenie poziomu zainteresowania odnawialnymi źródłami energii w zakresie działalności gospodarczej dla potrzeb odnawialnych źródeł energii (uprawa roślin energetycznych), określenie energetyczno-ekonomicznych uwarunkowań gospodarstw na obszarze Gminy Raciechowice, ocena wpływu wybranych charakterystyk gospodarstw i mieszkańców gminy na parametry ekonomiczno-energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zrównoważonego rozwoju energetycznego.

4 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 ZAKRES PRACY 1. Przygotowanie ankiety. 2. Opracowanie formy ankiety. 3. Szkolenie ankieterów. 4. Opracowanie formy arkusza kalkulacyjnego dostosowanego do ankiety. 5. Częściowa weryfikacja wyników ankiet podczas procesu zbierania danych. 6. Weryfikacja całości danych. 7. Ocena pracy ankieterów. 8. Analiza pojedynczej zmiennej dla wszystkich danych. 9. Analiza współzależności zmiennych dla wybranych parametrów. 10. Wnioskowanie statystyczne.

5 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Gmina Raciechowicewojewództwo małopolskie Rodzaj gminywiejska Powiatmyślenicki Powierzchnia gminy60,97 km 2 Procent powierzchni powiatu9,06 % Użytki rolne64 % Użytki leśne26 % Ludność gminy5960 * osób Gęstość zaludnienia97,8 * osób/km 2 Średni dochód na mieszkańca gminy1639,32 ** zł Stopień zalesienia obszaru26,3 % Gęstość sieci drogowej1,12 km/km 2 Urząd gminy 32-415 Raciechowice 140 tel. 12 271-50-42 faks 12 271-52-30 * Według danych z roku 2004 ** Według danych z roku 2002

6 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 PYTANIA ANKIETOWE 1Jakie jest Pani/Pana wykształcenie? 2Jaki jest Pani/Pana wiek? 3Jaka jest liczba osób w Pani/Pana gospodarstwie domowym? 4Jeżeli posiada Pani/Pan gospodarstwo rolne to jaka jest jego specjalność (co stanowi główne źródło dochodów z działalności)? 5Jeżeli posiada Pani/Pan gospodarstwo rolne to jaka jest jego powierzchnia w ha? 6Jak ogrzewa Pani/Pan swój dom? 7Jakim paliwem ogrzewa Pani/Pan swoje gospodarstwo (dom)? 8W którym roku wybudowany był dom (zakończyła się budowa)? 9Czy zimą dom jest dobrze dogrzany (czy w całej ogrzewanej przestrzeni domu panuje odpowiednia temperatura)? 10Jaka jest ogrzewana powierzchnia domu?

7 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 PYTANIA ANKIETOWE 11W jaki sposób ogrzewana jest woda użytkowa? 12Czy wykonano termomodernizację? 13Ile średnio miesięcznie płacisz za prąd elektryczny? 14Czy byłaby Pani/Pan zainteresowana(y) uprawą rzepaku? 15Czy byłaby Pani/Pan zainteresowana(y) uprawą roślin energetycznych (np. wierzba energetyczna)? 16Jakie wsparcie by Pani/Panu najbardziej odpowiadało, aby zdecydować się na inwestycję proekologiczną? 17Czy zainstalowałaby Pani/Pan własne przydomowe źródło energii elektrycznej? 18Jakie źródło ciepła by Panią/Pana najbardziej interesowało? 19Ile wynoszą roczne koszty ciepła do ogrzewanie domu i wody oraz ewentualnie budynków gospodarczych? 20Czy byłaby Pani/Pan zainteresowana(y): a) przystąpieniem do gminnego programu wymiany kotłów c.o. b) przystąpieniem do gminnego programu montażu kolektorów słonecznych do podgrzewania wody, c) podłączeniem do sieci gazowej.

8 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 PYTANIA ANKIETOWE 21Ile byłaby Pani/Pan skłonna(y) zainwestować w nowe (lub dodatkowe) źródło ciepła, aby obniżyć koszty ogrzewania? 22Czy byłaby Pani/Pan skłonna(y) zainwestować aby mniej zanieczyszczać środowisko naturalne? 23Przy jakim dofinansowaniu byłaby Pani/Pan zainteresowana(y) przystąpieniem do gminnego programu wspierającego koszty inwestycyjne? 24Czy ciepło poza ogrzewaniem domu i ciepłej wody jest jeszcze potrzebne do innych celów? 25Czy w Pani/Pana gospodarstwie byłoby sensowne zastosowanie pompy ciepła? 26Które z rozwiązań w zakresie ścieków posiada Pani/Pan w swoim domu? 27Przy jakim dofinansowaniu jest Pani/Pan zainteresowana(y) zakupem małej oczyszczalni lub szczelnego szamba w ramach programu gminnego? 28Czy wie Pani/Pan, z jakiego rodzaju usług można skorzystać w Gminnym Centrum Informacji? 29Czy korzystał(a) Pani/Pan kiedykolwiek z usług Gminnego Centrum Informacji 30Jakie usługi i z jakiego zakresu pomocy chciałaby Pani/Pan otrzymywać w Gminnym Centrum Informacji?

9 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 PYTANIA ANKIETOWE 31Jakie zadania inwestycyjne uważa Pani/Pan za najważniejsze w rozwoju gminy? 32Czego brakuje Pani/Panu w twoim sołectwie? 33Czy chciałaby Pani/Pan prowadzić gospodarstwo agroturystyczne? 34Jeżeli chciałaby Pani/Pan prowadzić gospodarstwo agroturystyczne, to jakie są przeszkody? 35Czy posiada Pani/Pan w swoim gospodarstwie nowoczesne rozwiązania w zakresie oświetlenia? 36Czy posiada Pani/Pan w swoim gospodarstwie nowoczesne rozwiązania w zakresie ogrzewania? 37Czy jest Pani/Pan zadowolony z nowoczesnych rozwiązań w zakresie wytwarzania lub oszczędzania prądu i/lub ciepła o ile takie się w gospodarstwie domowym znajdują?

10 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 2 a) do 30 lat b) między 30 – 40 lat c) pomiędzy 40 a 50 lat d) pomiędzy 50 a 60 lat e) powyżej 60 lat 4 a) nie posiadam b) uprawa c) hodowla d) przetwórstwo i przechowalnictwo surowców roślinnych e) ogrodnictwo i produkcja roślin (rośliny ozdobne) f) sadownictwo g) warzywnictwo h) gospodarka leśna i) agroturystyka j) inna....................................... 5Proszę podać liczbę hektarów 7 a) węgiel b) miał (muł) c) drewno d) olej opałowy e) gaz płynny f) gaz ziemny g) inne ekologiczne ……………………........ h) inne …………………………………......... 9 a)tak b)nie 31 Krótko (hasłowo) opisać, może być więcej niż jedno zagadnienie ODPOWIEDZI: -NA PYTANIA OTWARTE -NA PYTANIA ZAMKNIĘTE -NA PYTANIA CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTE -JAKOŚCIOWE -ILOŚCIOWE

11 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 OCENA DANYCH Liczba wszystkich ankiet wynosiła 1422. Wypełnionych zostało 951 z nich, co stanowi 66,88%. Przyczynami braku wypełnienia ankiety były głównie nieobecność respondentów (254 ankiety, 17,86%) oraz odmowa udzielania odpowiedzi (208 ankiet, 14,63%). Ponadto 4 ankiety zostały przez ankieterów oddane puste, bez podania przyczyny braku ich wypełnienia, a 4 obiekty (gospodarstwa domowe) były niezamieszkane (po 0,28%).

12 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 PRACA ANKIETERÓW Średnio na jednego ankietera przypadało 142,2 ankiety. Rozkład liczby ankiet na poszczególnych ankieterów. liczbę wypełnionych ankiet przypadającą na poszczególnych ankieterów w ujęciu procentowym (liczba wypełnionych ankiet/całkowita liczba ankiet ankietera)

13 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 WERYFIKACJA DANYCH Ludność gminy 6 tys. osób. Wg 948 ankiet (63,2% z 1500) liczba mieszkańców 4194, co stanowi 69,9% z 6 tys. Ogólna powierzchnia gminy 61 km 2. Wg 783 ankiet (52,2 % z 1500) sumaryczna powierzchnia gruntów wynosi 26,95 km2, co stanowi 44,18 % z 61 km2.

14 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 GŁÓWNA SPECJALNOŚĆ GOSPODARSTWA ROLNEGO

15 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Sposób ogrzewania Jak ogrzewa Pani/Pan swój dom? Odpowiedzi: A - ogrzewanie indywidualne B - kotłem (piecem) c.o. C - kominkiem z rozprowadzaniem ciepła D – inaczej OdpowiedźLicznośćSkumulowana LicznośćProcentSkumulowany Procent B619 65,5 A23485324,890,3 D479005,095,2 C249242,597,8 AB99331,098,7 BC79400,799,5 ABC29420,299,7 CD29440,299,9 BD19450,1100,0 Odpowiedzi X - 6 Wśród odpowiedzi D udzielono 21 odpowiedzi szczegółowych z wyspecyfikowaniem innego sposobu ogrzewania. Weryfikacja danych wykazała, że wszystkie z 21 odpowiedzi zaliczało się do kategorii A (10 ankiet), B (8 ankiet) lub brak ogrzewania (3 ankiety). Można na tej podstawie sądzić, że pozostałe 47 odpowiedzi D, które nie zostały przez respondentów doprecyzowane również należy zaliczyć do jednej z tych kategorii. Monowalentne źródło ciepła: 924 gospodarstwa z 945 (97,8 %) Biwalentne źródło ciepła: 19 gospodarstw z 945 (2 %) Więcej niż dwa źródła ciepła: 2 gospodarstwa z 945 (0,2 %)

16 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Paliwo Pytanie 7: Jakim paliwem ogrzewa Pani/Pan swoje gospodarstwo (dom)? Odpowiedzi: A - węgiel B - miał C – drewno D - olej opałowy E - gaz płynny F - gaz ziemny G - inne ekologiczne H - inne OdpowiedźLicznośćSkumulowana LicznośćProcent Skumulowany Procent AC567 60,06 A15271916,1076,17 C10982811,5587,71 ABC368643,8191,53 B228862,3393,86 AB138991,3895,23 D119101,1796,40 BC99190,9597,35 J59240,5397,88 AD49280,4298,31 CD39310,3298,62 ACH39340,3298,94 H29360,2199,15 ACD29380,2199,36 E29400,2199,58 BH19410,1199,68 BCH19420,1199,79 ACJ19430,1199,89 CG19440,11100,00 Dodano: do odpowiedzi C wszystkie, w których respondenci udzielili odpowiedzi H lub G z wyjaśnieniem trot (12 odpowiedzi). do odpowiedzi A zaliczono koks (1 odpowiedź) odpowiedzi prąd oznaczono jako J. Odpowiedzi X - 7

17 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 PaliwoOznaczenieLiczba gospodarstw Procent gospodarstw WęgielA 77882,4 MiałB 828,7 DrewnoC 73277,5 OlejD 202,1 Gaz płynnyE 20,2 Gaz ziemnyF 00,0 PrądJ 60,6 Inne ekologiczneG 10,1 InneH 70,7 Suma % różna od 100 i liczebność różna od 944 ponieważ w 641 (67,9%) gospodarstwach wykorzystuje się do celów energetycznych więcej niż jeden rodzaj paliwa. Liczba rodzajów paliwa Liczba gospodarstw Procent gospodarstw Jednorodne paliwo30332,10 Dwa rodzaje paliwa59863,35 Trzy rodzaje paliwa434,56 ABCDEFGHI Razem Jednorodne paliwo15222109 11 20025303 Dwa rodzaje paliwa584235803001101192 Trzy rodzaje paliwa423743200041129 Razem77882732 16 201761624 Węgiel i/lub miał spalany jest w 811 gospodarstwach, co stanowi 85,9 % wszystkich w przebadanej grupie.

18 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Rok budowy Jakość energetyczna budynków wg roku oddania ich do użytkowana.

19 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Komfort cieplny Pytanie 9: Czy zimą dom jest dobrze dogrzany (czy w całej ogrzewanej przestrzeni domu panuje odpowiednia temperatura)? Odpowiedzi: A – Tak B - Nie

20 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Ciepła woda użytkowa Pytanie 11: W jaki sposób ogrzewana jest woda użytkowa? Odpowiedzi: A - elektrycznie przepływowo B - elektrycznie pojemnościowo C - kotłem dwufunkcyjnym wspólnie z c.o. D - oddzielnym kotłem olejowym E - oddzielnym kotłem gazowym F - oddzielnym kotłem węglowym G - przy piecu kuchennym H - inaczej Struktura źródeł ciepła dla ogrzewania w.u. Układ grzewczy Źródło ciepła ABCDEFGHRazem Pojedyncze źródło3110331927122829765 Podwójne źródło37291213217771287 Potrójne źródło ciepła3740036023 Poczwórnie źródło ciepła110001104 Razem721404445933366101079

21 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Zainteresowanie uprawą rzepaku Pytanie 14: Czy byłaby Pani/Pan zainteresowana(y) uprawą rzepaku? Odpowiedź: A - nie B - tak, dla własnych potrzeb energetycznych C - tak, tylko przy zakontraktowaniu produkcji X – 48 O - 14 OdpowiedźLicznośćSkumulowana LicznośćProcentSkumulowany Procent A765 86,05 B608256,7592,80 C618866,8699,66 BC38890,34100,00

22 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Jeden rodzaj wsparcia Dwa rodzaje wsparcia Trzy rodzaje wsparcia Cztery rodzaje wsparcia Razem A5511411567 B1320015 C2870136 D2731132 E881211102 F12000 Razem7193834764 Wsparcie inwestycji proekologicznej Pytanie 16: Jakie wsparcie by Pani/Panu najbardziej odpowiadało, aby zdecydować się na inwestycję proekologiczną? Odpowiedzi: A - częściowa bezzwrotna dotacja B - dopłata do odsetek od zaciągniętego kredytu C - wsparcie organizacyjne (załatwienie formalności: projekt, kredyt, wymagane pozwolenia, itp.) D - ulga podatkowa (odpis inwestycyjny) E - obniżenie opłat za energię F - inne X – 178 O - 33 żadne – 1 dopłata do upraw – 1

23 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Nowe źródło ciepła Pytanie 18: Jakie źródło ciepła by Panią/Pana najbardziej interesowało? Odpowiedzi: A - takie jakie posiadam bez wymiany (modernizacji) B - takie jakie posiadam z renowacją C - kolektory słoneczne D - kocioł na biomasę E - kocioł na olej pochodzenia roślinnego F - pompa ciepła G - kocioł gazowy/olejowy/węglowy H - inne OdpowiedźLiczność Skumulowana Liczność Procent Skumulowany Procent C383 44,59 A25163429,2273,81 B9272610,7184,52 G748008,6193,13 E218212,4495,58 D208412,3397,90 F68470,7098,60 CF68530,7099,30 BC38560,3599,65 AC18570,1299,77 CG18580,1299,88 CD18590,12100,00 Odpowiedź Jeden wybór Dwa wybory Razem A2511252 B92395 C38312395 D20121 E 0 F6612 G74175 H000 Razem84724871 Z 74 odpowiedzi na pytanie G doprecyzowało swój wybór 11 ankietowanych. Z nich większość (8) wybrało odpowiedź węglowy. X – 73 O – 18 Brak wpisu - 1

24 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Gminny program energetyczny Pytanie 20: Czy byłaby Pani/Pan zainteresowana(y): Odpowiedzi: A - przystąpieniem do gminnego programu wymiany kotłów c.o. B - przystąpieniem do gminnego programu montażu kolektorów słonecznych do podgrzewania wody C - podłączeniem do sieci gazowej OdpowiedźJednoDwaTrzyRazem A751415104 B3829015487 C1768815279 Razem63319245870 Wykres zainteresowania wg kolumny Razem tabeli

25 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Świadomość ekologiczna Pytanie 22: Czy byłaby Pani/Pan skłonna(y) zainwestować aby mniej zanieczyszczać środowisko naturalne? Odpowiedzi: A - tak B - nie C - tak, jeśli inni też tak uczynią D - tak, jeśli będzie z tym związane jakieś wsparcie finansowe

26 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Wielkość dofinansowania Pytanie 23: Przy jakim dofinansowaniu byłaby Pani/Pan zainteresowana(y) przystąpieniem do gminnego programu wspierającego koszty inwestycyjne? Odpowiedzi: a) 30% kosztów kolektorów słonecznych do podgrzewania wody b) 50% kosztów kolektorów słonecznych do podgrzewania wody c) 70% kosztów kolektorów słonecznych do podgrzewania wody d) 30% kosztów wymiany kotłów c.o. e) 50% kosztów wymiany kotłów c.o. f) 70% kosztów wymiany kotłów c.o. X – 216, O – 39 OdpowiedźLicznośćSkumulowana LicznośćProcentSkumulowany Procent C298 42,8160942,8161 B18047825,8620768,6782 A9156913,0747181,7529 E436126,1781687,9310 F406525,7471393,6782 D326844,5977098,2759 Dofinansowanie w odpowiedniej wysokości, niezależnie od tego na jaki cel CF76911,0057599,2816 BE36940,4310399,7126 AD26960,28736100,0000 KolektoryA+B+C569 KotłyD+E+F115

27 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Jednostkowy koszt ogrzewania Wartość ta utworzona została poprzez podzielenie zmiennej P19(Roczne koszty ciepła) przez zmienną P10 (Ogrzewana powierzchnia domu). Średnio 29,22 PLN/m 2 /rok Przykład Aktualny, średni jednostkowy koszt ogrzewania (2002 rok) 32,11 PLN/m 2 /rok Jednostkowy koszt ogrzewania po zrealizowaniu termorenowacji 18,85 PLN/m 2 /rok

28 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Wkład własny na nowe źródło ciepła a aktualne roczne koszty ogrzewania Wartość ta utworzona została poprzez podzielenie zmiennej P21 (Wkład własny na nowe źródło ciepła) przez zmienną P19 (Roczne koszty ciepła). Zakładając, że nowe źródło ciepła generować będzie energię bez kosztów, można stwierdzić, iż wartość określona poprzez podzielenie zmiennej P21 przez P19 jest prostym czasem zwrotu nakładów inwestycyjnych (SPBT).

29 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Tabela przekrojów statystyk opisowych Minimalne N (wszystkie zmn): 881 P9 Komfort Cieplny P8 Rok Budowy ŚredniaNMinimumMaksimumOdch.Std.Bł. std. Ufność (95%) Ufność (+95%) Q25MedianaQ75 B1968,532101700200530,112,081964,431972,63196019761986 A1971,786711764200625,150,971969,871973,68196219761988 Ogół grp1971,008811700200626,440,891969,261972,75196119761987 Tabela przekrojów statystyk opisowych Minimalne N (wszystkie zmn): 893 P9 Komfort Cieplny P10 Ogrzewana Powierzchnia ŚredniaNMinimumMaksimumOdch.Std.Bł. std. Ufność (95%) Ufność (+95%) Q25MedianaQ75 B79,002113,00320,0051,603,5572,0086,0040,0070,00100,00 A112,9168210,00650,0066,232,54107,93117,8970,00100,00150,00 Ogół grp104,898933,00650,0064,682,16100,65109,1460,00100,00130,00 Tabela przekrojów statystyk opisowych Minimalne N (wszystkie zmn): 842 P9 Komfort Cieplny P19 Koszty Ciepła, PLN/rok ŚredniaNMinimumMaksimumOdch.Std.Bł. std. Ufność (95%) Ufność (+95%) Q25MedianaQ75 B2208,71202120,0024000,002093,87147,321918,212499,211000,002000,003000,00 A2566,5864060,0020000,001600,3263,262442,362690,801500,002000,003000,00 Ogół grp2480,7284260,0024000,001736,9859,862363,232598,221500,002000,003000,00

30 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 WNIOSKI 1Badania ankietowe i statystyczne dają dobry obraz sytuacji w zakresie wykorzystywania energii i zainteresowania jej oszczędzaniem na terenie Gminy Raciechowice 2Przeprowadzona weryfikacja danych daje podstawy do stwierdzenia dobrej ich jakości 3Ze względu na pilotażowy charakter projektu oraz ankiety brak jest informacji odnośnie sytuacji w innych gminach. Stąd nie jest możliwa analiza porównawcza. Niezbędne jest przeprowadzenie podobnych projektów w innych gminach o podobnym charakterze w celu dokonania porównań. 4Badania ankietowe w zakresie zrównoważonego rozwoju powinny być przeprowadzane również w gminach o innym charakterze (przemysłowym) i w miastach 5Pełny obraz sytuacji oraz zakres podejmowanych działań na rzecz wzrostu zainteresowania zrównoważonym rozwojem można osiągnąć poprzez socjologiczną analizę wyników badań ankietowych

31 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Omówienie badań ilościowych ankiet Tomasz Śliwa Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


Pobierz ppt "Www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Omówienie badań ilościowych ankiet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google