Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyzwania dla współczesnej szkoły PROFILAKTYKA mgr Agnieszka Słowik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyzwania dla współczesnej szkoły PROFILAKTYKA mgr Agnieszka Słowik."— Zapis prezentacji:

1 Wyzwania dla współczesnej szkoły PROFILAKTYKA mgr Agnieszka Słowik

2 "Zniszcz siebie - narkotyki" - finlandzka kampania antynarkotykowa z kwietnia 2007r., wykonana przez agencję TBWA\PHS Helsinki

3 Definicja profilaktyka = zapobieganie = prewencja profilaktyka = zapobieganie = prewencja nie dotyczy jedynie zdrowia ale różnych sfer życia (zapobieganie pożarom, katastrofą, przestępczości, niedostosowaniu społecznemu) nie dotyczy jedynie zdrowia ale różnych sfer życia (zapobieganie pożarom, katastrofą, przestępczości, niedostosowaniu społecznemu)

4 "Zniszcz siebie - narkotyki" - finlandzka kampania antynarkotykowa z kwietnia 2007r., wykonana przez agencję TBWA\PHS Helsinki

5 Definicja w aspekcie zdrowia profilaktyka, to działania zapobiegające wystąpieniu choroby czy zaburzeń profilaktyka, to działania zapobiegające wystąpieniu choroby czy zaburzeń działania zmierzające do ograniczenia skutków choroby lub utrzymania status quo organizmu (stan obecny) działania zmierzające do ograniczenia skutków choroby lub utrzymania status quo organizmu (stan obecny)

6 "Zniszcz siebie - narkotyki" - finlandzka kampania antynarkotykowa z kwietnia 2007r., wykonana przez agencję TBWA\PHS Helsinki

7 Profilaktyka alkoholowa i nikotynowa ma przede wszystkim zapobiec nadużywaniu alkoholu (używaniu w nadmiarze) - używaniu w niewłaściwy sposób, w nieodpowiednich sytuacjach, bądź w zbyt młodym wieku ma przede wszystkim zapobiec nadużywaniu alkoholu (używaniu w nadmiarze) - używaniu w niewłaściwy sposób, w nieodpowiednich sytuacjach, bądź w zbyt młodym wieku

8 "When you drink, the law isn't the only thing you're breaking" (Pijąc, łamiesz nie tylko prawo) - amerykańska kampania "Broken Teens" ze stycznia 2010 r.

9 Profilaktyka środków pozostałych narkotyków ma przede wszystkim zapobiec używaniu narkotyków (każde używanie to nadużywanie) ma przede wszystkim zapobiec używaniu narkotyków (każde używanie to nadużywanie) w okresie eksperymentów ma zapobiec rozwinięciu choroby w okresie eksperymentów ma zapobiec rozwinięciu choroby

10 "When you drink, the law isn't the only thing you're breaking" (Pijąc, łamiesz nie tylko prawo) - amerykańska kampania "Broken Teens" ze stycznia 2010 r.

11 Cele profilaktyki -J.D. Floyd uzyskanie wiedzy o szkodliwości środków odurzających uzyskanie wiedzy o szkodliwości środków odurzających rozwijanie umiejętności wykorzystania osobistych możliwości, kompetencji rozwijanie umiejętności wykorzystania osobistych możliwości, kompetencji dostarczanie okazji do nabywania zdolności radzenia sobie z problemami życiowymi, szczególnie psychologicznymi i emocjonalnymi, które sprzyjają sięganiu po środki odurzające dostarczanie okazji do nabywania zdolności radzenia sobie z problemami życiowymi, szczególnie psychologicznymi i emocjonalnymi, które sprzyjają sięganiu po środki odurzające

12 "When you drink, the law isn't the only thing you're breaking" (Pijąc, łamiesz nie tylko prawo) - amerykańska kampania "Broken Teens" ze stycznia 2010 r.

13 Cele profilaktyki - E.T. Duffy rozpowszechnienie rzetelnych i prawdziwych informacji o zjawisku, rozpowszechnienie rzetelnych i prawdziwych informacji o zjawisku, kształtowanie świadomych wzorców konsumpcyjnych kształtowanie świadomych wzorców konsumpcyjnych kształtowanie umiejętności interpersonalnych a w szczególności: samoświadomości, samooceny i samodyscypliny kształtowanie umiejętności interpersonalnych a w szczególności: samoświadomości, samooceny i samodyscypliny rozwijanie umiejętności interpersonalnych a w szczególności: umiejętności empatycznych, współpracy, komunikowania się oraz rozwiązywania konfliktów rozwijanie umiejętności interpersonalnych a w szczególności: umiejętności empatycznych, współpracy, komunikowania się oraz rozwiązywania konfliktów rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów, obejmujące zdolność do wybierania pozytywnych, a nie negatywnych stylów życia rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów, obejmujące zdolność do wybierania pozytywnych, a nie negatywnych stylów życia rozwijanie związków z grupą społeczną i poczucia odpowiedzialności za grupę, do której jednostka należy (rodzina, rówieśnicy, klasa, sąsiedzi ), rozwijanie związków z grupą społeczną i poczucia odpowiedzialności za grupę, do której jednostka należy (rodzina, rówieśnicy, klasa, sąsiedzi ), rozwijanie dojrzałej odpowiedzialności za własne życie jako właściwego wzorca ról do naśladowania przez innych rozwijanie dojrzałej odpowiedzialności za własne życie jako właściwego wzorca ról do naśladowania przez innych wspieranie środowiska rodzinnego, społecznego i środowiska pracy, które podnosiłoby jakość życia wszystkich jego członków wspieranie środowiska rodzinnego, społecznego i środowiska pracy, które podnosiłoby jakość życia wszystkich jego członków kształtowanie reguł prawnych i publicznych w taki sposób, aby były zgodne z ludzkimi potrzebami, kształtowanie reguł prawnych i publicznych w taki sposób, aby były zgodne z ludzkimi potrzebami, wspierały pozytywne style życia

14 Formy oddziaływań profilaktycznych programy rozwoju osobistego dla uczniów programy rozwoju osobistego dla uczniów programy profilaktyki I i II rzędowej (program profilaktyczny, wychowawczy szkoły ) programy profilaktyki I i II rzędowej (program profilaktyczny, wychowawczy szkoły ) pomoc pedagogiczna i psychologiczna pomoc pedagogiczna i psychologiczna socjoterapia socjoterapia interwencja interwencja poradnictwo indywidualne poradnictwo indywidualne konsultacje dla rodziców konsultacje dla rodziców badania zjawiska na terenie placówek badania zjawiska na terenie placówek formy szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli, formy szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli, gazetki szkolne gazetki szkolne udział w akcjach lokalnych promujących zdrowy styl życia udział w akcjach lokalnych promujących zdrowy styl życia promocja kultury fizycznej promocja kultury fizycznej programy dla Liderów Pomocy Rówieśniczej i Liderów Promocji Zdrowia programy dla Liderów Pomocy Rówieśniczej i Liderów Promocji Zdrowia konsekwentne przestrzeganie algorytmów postępowania wobec uczniów używających, posiadających, rozprowadzających środki psychoaktywne konsekwentne przestrzeganie algorytmów postępowania wobec uczniów używających, posiadających, rozprowadzających środki psychoaktywne konkursy, heppeningi konkursy, heppeningi

15 Kampania antynarkotykowa pod hasłem "What's the worst that could happen?", przeprowadzona w wyniku współpracy amerykańskiego Narodowego Biura ds. Narkotyków i agencji McKinney pod koniec 2009 r.

16 Programy rekomendowane do realizacji w klasach Nie pal przy mnie, proszę - program edukacji antytytoniowej dla uczniów z klas I - III szkoły podstawowej Nie pal przy mnie, proszę - program edukacji antytytoniowej dla uczniów z klas I - III szkoły podstawowej Trzeci elementarz, czyli program siedmiu kroków - program profilaktyki uzależnień, z elementami treningu umiejętności życiowych, dla uczniów w wieku 12-17 lat Jak żyć z ludźmi -program rozwijania umiejętności społecznych, z elementami profilaktyki uzależnień, dla gimnazjum.

17 Kampania antynarkotykowa pod hasłem "What's the worst that could happen?", przeprowadzona w wyniku współpracy amerykańskiego Narodowego Biura ds. Narkotyków i agencji McKinney pod koniec 2009 r.

18 Programy rekomendowane do realizacji w klasach Dziękuję - NIE- program rozwijania umiejętności życiowych i profilaktyki uzależnień dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych Dziękuję - NIE- program rozwijania umiejętności życiowych i profilaktyki uzależnień dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych Zanim spróbujesz- program profilaktyki uzależnień i rozwijania umiejętności życiowych zawierający wersje dla wszystkich etapów edukacji Zanim spróbujesz- program profilaktyki uzależnień i rozwijania umiejętności życiowych zawierający wersje dla wszystkich etapów edukacji Spójrz inaczej - program wspieranie rozwoju osobowości ucznia i jego zdolności przystosowania się społecznego zawierający wersje dla różnych etapów edukacji Spójrz inaczej - program wspieranie rozwoju osobowości ucznia i jego zdolności przystosowania się społecznego zawierający wersje dla różnych etapów edukacji Spójrz inaczej na agresję - rozwinięcie i uzupełnienie programu "Spójrz inaczej" o problematykę agresji i przemocy. Przeznaczony dla klas VI i gimnazjum Spójrz inaczej na agresję - rozwinięcie i uzupełnienie programu "Spójrz inaczej" o problematykę agresji i przemocy. Przeznaczony dla klas VI i gimnazjum

19 Programy rekomendowane do realizacji w klasach Cukierki - program wczesnej profilaktyki uzależnień, przemocy i rozwijania umiejętności życiowych uczniów przeznaczony dla klas I-III szkół podstawowych oraz starszych grup przedszkolnych Cukierki - program wczesnej profilaktyki uzależnień, przemocy i rozwijania umiejętności życiowych uczniów przeznaczony dla klas I-III szkół podstawowych oraz starszych grup przedszkolnych Tak czy nie - program profilaktyki uzależnień dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Tak czy nie - program profilaktyki uzależnień dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

20 Kampania antynarkotykowa pod hasłem "What's the worst that could happen?", przeprowadzona w wyniku współpracy amerykańskiego Narodowego Biura ds. Narkotyków i agencji McKinney pod koniec 2009 r.

21 Programy rekomendowane do realizacji w grupach ryzyka Odczuwaj, ufaj, mów - program dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, szczególnie z rodzin z problemem alkoholowym Odczuwaj, ufaj, mów - program dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, szczególnie z rodzin z problemem alkoholowym Trening Zastępowania Agresji (ART) - program profilaktyczny mający na celu zmianę agresywnych i przemocowych zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych na zachowania pożądane i społecznie akceptowane Trening Zastępowania Agresji (ART) - program profilaktyczny mający na celu zmianę agresywnych i przemocowych zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych na zachowania pożądane i społecznie akceptowane

22 Programy rekomendowane dla liderów młodzieżowych Podaj dłoń- dla nieprofesjonalistów zainteresowanych udzielaniem pomocy innym ludziom (młodzież, nauczyciele) Podaj dłoń- dla nieprofesjonalistów zainteresowanych udzielaniem pomocy innym ludziom (młodzież, nauczyciele) Nasze spotkania - psychoprofilaktyczny dla młodzieży zainteresowanej własnym rozwojem i pomaganiem innym ludziom Nasze spotkania - psychoprofilaktyczny dla młodzieży zainteresowanej własnym rozwojem i pomaganiem innym ludziom Program rówieśniczego doradztwa- program budowania rówieśniczego wsparcia przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych Program rówieśniczego doradztwa- program budowania rówieśniczego wsparcia przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych Śnieżna kula- program dla wolontariuszy młodzieżowych oraz dorosłych zainteresowanych profilaktyką środowiskową i promowaniem zdrowego stylu życia Śnieżna kula- program dla wolontariuszy młodzieżowych oraz dorosłych zainteresowanych profilaktyką środowiskową i promowaniem zdrowego stylu życia

23 "Alkohol jest dla kierowcy dużo groźniejszy niż pistolet" - chińska kampania przeprowadzona przez agencję reklamową Dentsu w 2008 r.

24 Programy rekomendowane - rodzice Szkoła dla rodziców i wychowawców - program wzmacniania więzi między dziećmi i znaczącymi dla nich osobami dorosłymi, przeznaczony dla rodziców i nauczycieli Szkoła dla rodziców i wychowawców - program wzmacniania więzi między dziećmi i znaczącymi dla nich osobami dorosłymi, przeznaczony dla rodziców i nauczycieli Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi w 15-osobowych grupach. Obejmują 10 spotkań 4-godzinnych (łącznie 40 - 45 godzin) Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi w 15-osobowych grupach. Obejmują 10 spotkań 4-godzinnych (łącznie 40 - 45 godzin)

25 Kampania społeczna "Drink pod ochroną" z lipca - sierpnia 2009 r, adresowana do bywalców dyskotek i lokali rozrywkowych - mieszkańców i turystów przebywających w województwie zachodniopomorskim Kampania społeczna "Drink pod ochroną" z lipca - sierpnia 2009 r, adresowana do bywalców dyskotek i lokali rozrywkowych - mieszkańców i turystów przebywających w województwie zachodniopomorskim

26 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej http://www.cmp3.ore.edu.pl/node/13718 http://www.cmp3.ore.edu.pl/node/13718

27 Kanadyjska kampania organizacji MADD - Mothers against drunk driving z2005 r., przeciwko jeździe po wypiciu alkoholu lub zażyciu narkotyków Kanadyjska kampania organizacji MADD - Mothers against drunk driving z2005 r., przeciwko jeździe po wypiciu alkoholu lub zażyciu narkotyków

28 Profilaktyka w praktyce realizatorzy w szkołach : pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści, instruktorzy, Straż Miejska, Policja, realizatorzy w szkołach : pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści, instruktorzy, Straż Miejska, Policja, czas realizacji : zgodnie z założeniami merytorycznymi programów autorskich czas realizacji : zgodnie z założeniami merytorycznymi programów autorskich materiały : podręczniki, zeszyty ćwiczeń, materiały plastyczne i biurowe materiały : podręczniki, zeszyty ćwiczeń, materiały plastyczne i biurowe

29 "15 dolców za seks nie jest normalne. Ale przy metaamfetaminie jest" - amerykańska kampania The Meth Project, ukazująca konsekwencje nawet jednego "spróbowania" metaamfetaminy "15 dolców za seks nie jest normalne. Ale przy metaamfetaminie jest" - amerykańska kampania The Meth Project, ukazująca konsekwencje nawet jednego "spróbowania" metaamfetaminy

30 Systemowe oddziaływania profilaktyczne w szkole - przykład- Profilaktyka w szkole Profilaktyka uzależnień Uzależnieniom – NIE! Program Antynikotynowy Dopalacze- toksyczna pułapka Profilaktyka agresji i przemocy Cyberprzemoc Szkoła bez przemocy Promocja zdrowia Anoreksja i bulimia Edukacja o HIV i AIDS Zdrowe żywienie Stres pod kontrolą

31 "Zostawianie przyjaciela na śmierć nie jest normalne. Ale przy metaamfetaminie jest" - amerykańska kampania The Meth Project, ukazująca konsekwencje nawet jednego "spróbowania" metaamfetaminy "Zostawianie przyjaciela na śmierć nie jest normalne. Ale przy metaamfetaminie jest" - amerykańska kampania The Meth Project, ukazująca konsekwencje nawet jednego "spróbowania" metaamfetaminy

32


Pobierz ppt "Wyzwania dla współczesnej szkoły PROFILAKTYKA mgr Agnieszka Słowik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google