Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alfred SYSTEM EWIDENCJI MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH Z REJESTREM JEDNOZNACZNYCH OZNACZEŃ MW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alfred SYSTEM EWIDENCJI MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH Z REJESTREM JEDNOZNACZNYCH OZNACZEŃ MW."— Zapis prezentacji:

1 Alfred SYSTEM EWIDENCJI MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH Z REJESTREM JEDNOZNACZNYCH OZNACZEŃ MW

2 Wytyczne prawne  Dyrektywa Rady 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Dyrektywa Rady 93/15/EWG  Dyrektywa Komisji 2008/43/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia systemu oznaczania i śledzenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z dyrektywą Rady 93/15/EWG Dyrektywa Komisji 2008/43/WE  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Rozporządzenie Ministra Gospodarki

3 Potrzebujemy  Prowadzić Rejestr Jednoznacznych oznaczeń MW  Śledzić na każdym etapie łańcucha logistycznego MW  Przechowywać i chronić zgromadzone informacje przez 10 lat  Testować bezpieczeństwo danych i systemu  Zamawiać MW u producenta  Prowadzić standardową gospodarkę magazynową (PW,PZ,RW,WZ)  Przyjmować zamówienia od Klientów  Kompletować dostawy  Fakturować sprzedaż

4 Problem  Ogromna ilość informacji z dokładnością co do sztuki.  Nasz pojedynczy statystyczny Klient średniomiesięcznie odbiera od nas Od 300 do 10.000 szt. wyrobów oznaczonych  Z ilu znaków składa się kod MW? PL009AMH3E7814000935000 23 znaki  Przy założeniu, że wprowadzenie ręczne jednego numeru seryjnego wraz z nazwą artykułu z jego danymi handlowymi zajmuje 60s to wprowadzenie 10.000 szt. zajmie miesięcznie blisko półtora tygodnia roboczego z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia błędów.

5 Nasz idea I. Poziom NITROERG SERWIS:  Wdrożenie systemu klasy ERP z możliwością:  obsługi indeksów towarowych z modyfikowanymi cechami (zasada wg. dostaw);  importu danych zewnętrznych z plików xml;  funkcjonowania magazynu mobilnego na kolektorach danych;  exportu danych wygenerowanych przez system (dokumenty sprzedażowe) w formie plików xml;  standardowej obsługi w zakresie obrotu towarowo-materiałowego w przedsiębiorstwie (od PZ/PW do faktury sprzedażowej)

6 Nasz idea II. Poziom pośredni - dostawa:  Wdrożenie aplikacji mobilnej usprawniającej obsługę procesu wydawania MW u Klienta z możliwością:  pełnej integracji z systemem ERP NITROERG SERWIS;  importu danych z systemu w formie plików xml w podziale na środki transportu;  zapewnienia bezpieczeństwa dostępu – identyfikacja RFID/PIN osób uczestniczących w wydawaniu mw;  weryfikacji dostawy za pomocą czytnika kodów 2D;  praca off/online z synchronizacją z aplikacją web.  eliminacji potrzeby posiadania przez Klienta czytnika/kolektora danych.

7 Nasz idea III. Poziom Klient:  Wdrożenie aplikacji web z możliwościami:  współdziałania z aplikacją mobilną obsługującą dostawy;  importu danych z aplikacji mobilnej w formie plików xml w podziale spersonalizowanym;  zapewnienia bezpieczeństwa dostępu – identyfikacja login/PIN osób mogących analizować zarejestrowane dane;  pracy z aplikacją online na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu.  zapewnienia zapisu danych zgodnie z wymogami Dyrektywy o RJO;  zapewnienie zapisu danych umożliwiających analizy kosztowe zużytych MW przez Klienta;

8 Poziom I ERP enova365 Alfred  wykorzystujemy standardowe rozwiązanie dla prowadzenia gospodarki magazynowej Spółki w oparciu o enova365 Handel z modyfikacją ALFRED co zapewnia nam prowadzenie RJO;  obsługujemy dostawy MW z wykorzystaniem plików xml lub bez plików (np. ręczne wprowadzanie danych za pomocą kolektora lub import z plików xls);  nasze składy MW obsługujemy kolektorami danych Motorola MC9190 z aplikacją enova365 Alfred Magazynier;  otrzymujemy w pełni funkcjonalny system magazynowy zintegrowany z pozostałymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa (FK, KP, CRM);

9 Poziom II Alfred mobilny  każdy z pojazdów ADR/RSMW wykorzystywany w spółce wyposażony zostaje w urządzenie mobilne (tablet przemysłowy) wraz ze skanerem 2D  urządzenia zostają spersonalizowane nr rejestracyjnym auta  aplikacja online współpracuje z enova365 Alfred  aplikacja identyfikuje wydawcę i strzałowego celem personalizacji dostawy  aplikacja umożliwia realizację dostawy w trzech wariantach  bez skanowania dostawy – tylko ręczna, wyrywkowa kontrola  ze skanowaniem całej dostawy  ze skanowaniem nieprzyjmowanych towarów

10 Poziom III Alfred Web  integracja z aplikacją Alfred Mobilny jako generatora danych  gromadzenie informacji o każdej dostawie MW z danymi o:  dacie/godzinie dostawy;  miejscu przekazania MW;  wydawcy MW obsługującym dostawę;  uprawnionym strzałowym odbierającym MW;  asortymencie – m.in. : nazwa handlowa/UN/ilość/wartość/waga/JO  raportowanie przechowywanych danych w wymaganych przez Klienta wariantach;  eksportowanie gromadzonych danych celem dalszych analiz (np. Excel);  dostęp online z dowolnego urządzenia łączącego się z Internetem  dostęp tylko dla zarejestrowanych/upoważnionych osób (login/hasło)

11 Dostawa od producenta – NITROERG SA, NITROCHEM wykorzystanie pliku xml jako szkicu dokumentu PZ Weryfikacja na składzie MW Skanowanie dostawy za pomocą kolektora z aplikacją Alfred Magazynier Przyjęcie zamówienia od Klienta Obsługa telefoniczna w biurze i zdalny wydruk zamówienia na odpowiednim składzie Realizacja zamówienia – kompletacja dostawy Magazynier skanuje odpowiednie kartoy/sztuki Wydruk dokumentów Awizo Wraz z wydrukiem zatwierdzonych Awizo następuje eksport danych dostawy plikiem xml do Alfreda Mobilnego Dostawa do Klienta Strzałowy weryfikuje dostawę i zatwierdza w Alfredzie Mobilnym Zaakceptowana dostawa zapisywana jest w serwisie Alfred Web Przebieg procesu

12 Alfred podsumowanie Opieramy się na:  sprawdzonym systemie ERP  systemie „odmiejscowionym” – zasadnicze elementy systemu nie są instalowane na żadnym urządzeniu lokalnym;  zdublowanym systemie serwerowo-dyskowych oraz personalizacji dostępów (karty RFID/PIN, Login/hasło);  maksymalnym ograniczeniu kosztów po stronie naszych Klientów;  maksymalnym uproszczeniu prowadzenia rejestru jednoznacznych oznaczeń;  potrzebie uzyskiwania informacji nie tylko o JO – np. o kosztach;  dobranych i przetestowanych urządzeniach skanujących stosownych przez naszego jedynego udziałowca tj. NITROERG SA;

13 Alfred podsumowanie Zapewniamy Klientom współpracującym z NITROERG SERWIS Sp. z o.o. obecnie oraz przyszłym, w ramach świadczonych usług i realizowanych dostaw MW:  udostępnienie dedykowanej aplikacji/serwisu Alfred Web celem prowadzenia rejestru jednoznacznych oznaczeń MW;  udostępnienie w trakcie procesu wydawania MW skanera 2D i aplikacji Alfred Mobilny celem weryfikacji dostawy;  kastomizację aplikacji/serwisu Alfred Web do indywidualnych potrzeb informacyjnych;  integralność poszczególnych elementów;  bezpieczeństwo danych;  okresowe testy bezpieczeństwa danych i dostępów do danych zgromadzonych;  archiwizację zgromadzonych danych;  możliwość integracji z dowolnym systemem FK (w ramach standardowego obrotu materiałowego opartego na dokumentach PW/RW).

14 Zapraszamy na warsztaty Nitroerg Serwis Sp. z o.o. zaprasza w 9 tygodniu br. na prezentację Alfreda Mobilnego i Alfreda Web wraz z warsztatami szkoleniowymi. Ostateczna data i miejsce zostanie ustalone w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych o czym zostaniecie Państwo poinformowania indywidualnie oraz poprzez nasza stronę www.nitroerg-serwis.pl


Pobierz ppt "Alfred SYSTEM EWIDENCJI MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH Z REJESTREM JEDNOZNACZNYCH OZNACZEŃ MW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google