Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alfred Plan prezentacji: kto nas zmusza – przepisy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alfred Plan prezentacji: kto nas zmusza – przepisy"— Zapis prezentacji:

1 Alfred Plan prezentacji: kto nas zmusza – przepisy do czego nas zmusza  do prowadzenia dziennika i śledzenia łańcucha i do przechowywania itp na jakie napotkamy trudności – dużo danych (statystyka), możliwe pomyłki dajemy AppWeb dzienik jednoznacznych oznaczeń, który robi wszystko co potrzeba dajemy więcej, dajemy AppTab, dzięki któremu unikamy w całym łańcuchu, ręcznego wprowadzania danych – wszystko nowocześnie czytnikami dajemy jeszcze więcej - dajemy informacje o kosztach w przedziałach czasowych, inne statystyki, np. ile ton MW zużyliśmy i ile nas to kosztowało Jacek – konkurs na nazwy handlowe: AppTab AppWeb np. Alfred I Alfred Mobilny, Alfred – System Jednoznacznych Oznaczeń, Alfred Mobilny – System Przyjęć i Weryfikacji MW Skojarzenie oczywiste, ale może coś lepszego przyjdzie Ci do głowy. SYSTEM EWIDENCJI MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH z Rejestrem Jednoznacznych Oznaczeń MW

2 Wytyczne prawne Dyrektywa Rady 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Dyrektywa Komisji 2008/43/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia systemu oznaczania i śledzenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z dyrektywą Rady 93/15/EWG Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

3 Potrzebujemy Prowadzić Rejestr Jednoznacznych oznaczeń MW
Śledzić na każdym etapie łańcucha logistycznego MW Przechowywać i chronić zgromadzone informacje przez 10 lat Testować bezpieczeństwo danych i systemu Zamawiać MW u producenta Prowadzić standardową gospodarkę magazynową (PW,PZ,RW,WZ) Przyjmować zamówienia od Klientów Kompletować dostawy Fakturować sprzedaż

4 Od 300 do 10.000 szt. wyrobów oznaczonych
Problem Ogromna ilość informacji z dokładnością co do sztuki. Nasz pojedynczy statystyczny Klient średniomiesięcznie odbiera od nas Od 300 do szt. wyrobów oznaczonych Z ilu znaków składa się kod MW? PL009AMH3E 23 znaki Przy założeniu, że wprowadzenie ręczne jednego numeru seryjnego wraz z nazwą artykułu z jego danymi handlowymi zajmuje 60s to wprowadzenie szt. zajmie miesięcznie blisko półtora tygodnia roboczego z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia błędów.

5 Nasz idea Poziom NITROERG SERWIS:
Wdrożenie systemu klasy ERP z możliwością: obsługi indeksów towarowych z modyfikowanymi cechami (zasada wg. dostaw); importu danych zewnętrznych z plików xml; funkcjonowania magazynu mobilnego na kolektorach danych; exportu danych wygenerowanych przez system (dokumenty sprzedażowe) w formie plików xml; standardowej obsługi w zakresie obrotu towarowo-materiałowego w przedsiębiorstwie (od PZ/PW do faktury sprzedażowej)

6 Nasz idea Poziom pośredni - dostawa:
Wdrożenie aplikacji mobilnej usprawniającej obsługę procesu wydawania MW u Klienta z możliwością: pełnej integracji z systemem ERP NITROERG SERWIS; importu danych z systemu w formie plików xml w podziale na środki transportu; zapewnienia bezpieczeństwa dostępu – identyfikacja RFID/PIN osób uczestniczących w wydawaniu mw; weryfikacji dostawy za pomocą czytnika kodów 2D; praca off/online z synchronizacją z aplikacją web. eliminacji potrzeby posiadania przez Klienta czytnika/kolektora danych.

7 Nasz idea Poziom Klient: Wdrożenie aplikacji web z możliwościami:
współdziałania z aplikacją mobilną obsługującą dostawy; importu danych z aplikacji mobilnej w formie plików xml w podziale spersonalizowanym; zapewnienia bezpieczeństwa dostępu – identyfikacja login/PIN osób mogących analizować zarejestrowane dane; pracy z aplikacją online na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu. zapewnienia zapisu danych zgodnie z wymogami Dyrektywy o RJO; zapewnienie zapisu danych umożliwiających analizy kosztowe zużytych MW przez Klienta;

8 Poziom I ERP enova365 Alfred
wykorzystujemy standardowe rozwiązanie dla prowadzenia gospodarki magazynowej Spółki w oparciu o enova365 Handel z modyfikacją ALFRED co zapewnia nam prowadzenie RJO; obsługujemy dostawy MW z wykorzystaniem plików xml lub bez plików (np. ręczne wprowadzanie danych za pomocą kolektora lub import z plików xls); nasze składy MW obsługujemy kolektorami danych Motorola MC9190 z aplikacją enova365 Alfred Magazynier; otrzymujemy w pełni funkcjonalny system magazynowy zintegrowany z pozostałymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa (FK, KP, CRM);

9 Poziom II Alfred mobilny
każdy z pojazdów ADR/RSMW wykorzystywany w spółce wyposażony zostaje w urządzenie mobilne (tablet przemysłowy) wraz ze skanerem 2D urządzenia zostają spersonalizowane nr rejestracyjnym auta aplikacja online współpracuje z enova365 Alfred aplikacja identyfikuje wydawcę i strzałowego celem personalizacji dostawy aplikacja umożliwia realizację dostawy w trzech wariantach bez skanowania dostawy – tylko ręczna, wyrywkowa kontrola ze skanowaniem całej dostawy ze skanowaniem nieprzyjmowanych towarów

10 Poziom III Alfred Web integracja z aplikacją Alfred Mobilny jako generatora danych gromadzenie informacji o każdej dostawie MW z danymi o: dacie/godzinie dostawy; miejscu przekazania MW; wydawcy MW obsługującym dostawę; uprawnionym strzałowym odbierającym MW; asortymencie – m.in. : nazwa handlowa/UN/ilość/wartość/waga/JO raportowanie przechowywanych danych w wymaganych przez Klienta wariantach; eksportowanie gromadzonych danych celem dalszych analiz (np. Excel); dostęp online z dowolnego urządzenia łączącego się z Internetem dostęp tylko dla zarejestrowanych/upoważnionych osób (login/hasło)

11 Zaakceptowana dostawa zapisywana jest w serwisie Alfred Web
Przebieg procesu Dostawa od producenta – NITROERG SA, NITROCHEM wykorzystanie pliku xml jako szkicu dokumentu PZ Weryfikacja na składzie MW Skanowanie dostawy za pomocą kolektora z aplikacją Alfred Magazynier Przyjęcie zamówienia od Klienta Obsługa telefoniczna w biurze i zdalny wydruk zamówienia na odpowiednim składzie Realizacja zamówienia – kompletacja dostawy Magazynier skanuje odpowiednie kartoy/sztuki Wydruk dokumentów Awizo Wraz z wydrukiem zatwierdzonych Awizo następuje eksport danych dostawy plikiem xml do Alfreda Mobilnego Dostawa do Klienta Strzałowy weryfikuje dostawę i zatwierdza w Alfredzie Mobilnym Zaakceptowana dostawa zapisywana jest w serwisie Alfred Web

12 Alfred podsumowanie Opieramy się na: sprawdzonym systemie ERP
systemie „odmiejscowionym” – zasadnicze elementy systemu nie są instalowane na żadnym urządzeniu lokalnym; zdublowanym systemie serwerowo-dyskowych oraz personalizacji dostępów (karty RFID/PIN, Login/hasło); maksymalnym ograniczeniu kosztów po stronie naszych Klientów; maksymalnym uproszczeniu prowadzenia rejestru jednoznacznych oznaczeń; potrzebie uzyskiwania informacji nie tylko o JO – np. o kosztach; dobranych i przetestowanych urządzeniach skanujących stosownych przez naszego jedynego udziałowca tj. NITROERG SA;

13 Alfred podsumowanie Zapewniamy Klientom współpracującym z NITROERG SERWIS Sp. z o.o. obecnie oraz przyszłym, w ramach świadczonych usług i realizowanych dostaw MW: udostępnienie dedykowanej aplikacji/serwisu Alfred Web celem prowadzenia rejestru jednoznacznych oznaczeń MW; udostępnienie w trakcie procesu wydawania MW skanera 2D i aplikacji Alfred Mobilny celem weryfikacji dostawy; kastomizację aplikacji/serwisu Alfred Web do indywidualnych potrzeb informacyjnych; integralność poszczególnych elementów; bezpieczeństwo danych; okresowe testy bezpieczeństwa danych i dostępów do danych zgromadzonych; archiwizację zgromadzonych danych; możliwość integracji z dowolnym systemem FK (w ramach standardowego obrotu materiałowego opartego na dokumentach PW/RW).

14 Zapraszamy na warsztaty
Nitroerg Serwis Sp. z o.o. zaprasza w 9 tygodniu br. na prezentację Alfreda Mobilnego i Alfreda Web wraz z warsztatami szkoleniowymi. Ostateczna data i miejsce zostanie ustalone w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych o czym zostaniecie Państwo poinformowania indywidualnie oraz poprzez nasza stronę


Pobierz ppt "Alfred Plan prezentacji: kto nas zmusza – przepisy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google