Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki."— Zapis prezentacji:

1 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE Spotkanie audytoryjne Tokarnia, 23 kwietnia 2015 r.

2 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A GENDA SPOTKANIA  Prezentacja Programu rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w obszarach  Prezentacje eksperckie: źródła finansowania turystyki wiejskiej w latach 2014-2020 przykłady rozwiązań zagranicznych w zakresie instytucjonalizacji i koordynacji wdrażania działań w związanych z rozwojem turystyki na obszarach wiejskich  Dyskusja nad przedstawionym programem

3 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. C ELE SPOTKANIA  poznanie efektów prac eksperckich w poszczególnych obszarach  wymiana poglądów  przedyskutowanie kwestii budzących wątpliwości  omówienie przyszłych zadań

4 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wizja Turystyka wiejska jest rozwijana jako obszar aktywności samodzielnych ekonomicznie podmiotów, o wysokich kwalifikacjach, wprowadzających na rynek konkurencyjne i unikatowe produkty turystyczne, wykorzystujące potencjał tradycji kultury materialnej rolnictwa, w tym przetwórstwa żywności oraz tradycji kultury niematerialnej wsi. Turystyka wiejska jest ważnym czynnikiem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz czynnikiem poprawy jakości życia mieszkańców dzięki dyskontowaniu gospodarczych i społecznych efektów płynących ze zrównoważonego wykorzystywania zasobów przez uczestników ruchu turystycznego. Kluczowymi czynnikami sukcesu oraz budowania przewagi konkurencyjnej turystyki wiejskiej są: wysokiej jakości wyspecjalizowane produkty turystyczne, zintegrowana komunikacja marketingowa, przyjazne i spójne mechanizmy prawno-podatkowe oraz stabilny system instytucjonalny wspierający interesariuszy rynku

5 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. MISJA Dążymy do podniesienia znaczenia i rangi turystyki wiejskiej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawy konkurencyjnosci ofert turystyki wiejskiej wśród klientów planujących wypoczynek w Polsce, skutkującej wzrostem ruchu turystycznego na wsi.

6 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. CEL NADRZĘDNY ZWIĘKSZENIE RUCHU TURYSTYCZNEGO DZIĘKI EFEKTYWNEMU I ZRÓWNOWAŻONEMU WYKORZYSTANIU POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO OBSZARÓW WIEJSKICH

7 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. OBSZAR PRODUKT TURYSTYCZNY

8 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE Mnogość różnych definicji PT – jakie wybrać? Przymiotniki z rzeczownikiem „produkty” markowe, wizerunkowe, horyzontalne, parasolowe, tematyczne, unikatowe, sieciowe, zintegrowane itd. Przyjęte definicje: POT Strategia marketingowa: wizerunkowe, priorytetowe Podręcznikowe: rdzeń, rzeczywisty, poszerzony

9 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE Duża liczba indywidualnych (firmowych) oraz terytorialnych PT Etap 1: 1997-2000 Inkubacja – produkty pilotażowe Etap 2: 2001-2005 stagnacja – pojedyncze inicjatywy Etap 3: od 2006 – LEADER, LOT-y, ROT-y, POT, urzędy

10 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE Budowanie produktów w praktyce Częste podejście podażowe Brak tzw. komercjalizacji Brak tematycznej spójności Brak tożsamości (i wizerunku) produktu

11 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE Potencjał turystyczny Potencjał turystyczny obszarów wiejskich (OW) czy Potencjał turystyki wiejskiej (TW) w Polsce W strategii POT: „turystyka na terenach wiejskich” ale zakres bliski turystyce wiejskiej + przyrodnicza

12 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE Jaka definicja turystyki wiejskiej (TW) ? (wyłącznie dla potrzeb PT) TW nie może być zatem postrzegana jako jakakolwiek aktywność turysty, która ma miejsce na obszarach wiejskich (OW). Tak szeroka definicja uniemożliwia zbudowanie unikatowej tożsamości wiejskich PT, który jest podstawą marki TW. Dlatego z definicji wiejskości należy wykluczyć różne aktywności, które mogą się odbyć na obszarach wiejskich, ale ich realizacja nie jest uwarunkowana występowaniem elementów wiejskości.

13 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE wiejska zdrowotna wiejska edukacyjnawiejska biznesowa poprawa zdrowia; samopoczucia wyluzowanie, wyciszenie uzyskanie wiedzy o rolnictwie; zabawa, inaczej niż w szkole wyższa efektywność dzięki lepszej koncentracji w środowisku wiejskim Kąpiel w ziołach Spacer boso po łące z rosą Inhalacja świeżo zaoranym polem Nauka powożenia Wyrób sera Praca - sianokosy Udział w obrządku Kameralne spotkanie Ćwiczenia relaksacyjne na pobliskiej łące

14 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE Wizerunkowe produkty TW (wg POT) najbardziej odpowiadające europejskiej tendencji wyjazdów i takie, na których oparta jest budowa obrazu turystycznej atrakcyjności Polski wyłącznie przeżycia, wynikające z wiejskiego charakteru miejsca, a nie jakiekolwiek przeżycia na obszarach wiejskich (OW).

15 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE CEL STRATEGICZNY: BUDOWA KONKURENCYJNYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

16 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE CEL OPERACYJNY 1 Budowa innowacyjnych produktów specjalistycznych o wyrazistym wizerunku Wyznaczenie priorytetowych kategorii produktowych o wyraźnym wiejskim wizerunku oraz koncentracja prac w tych kategoriach na wszystkich szczeblach – od krajowego do lokalnego. Audyt dotychczasowych PT pod katem udziału aktywności oraz możliwości przeżyć, zgodnie z potrzebami rynku oraz specyfiką miejsca z udziałem społeczności lokalnych. Opracowanie kryteriów wiejskości i konsekwentne ich egzekwowanie w przygotowaniu oraz we wspieraniu projektów budowy PT i ich brandingu.

17 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE CEL OPERACYJNY 1 c.d. Budowa innowacyjnych produktów specjalistycznych o wyrazistym wizerunku Podwyższanie jakości PT – m.in. certyfikacja obejmująca także mniej wymierne wymiary jakości Stworzenie systemu regularnych badań marketingowych w celu ułatwienia podejmowania decyzji od szczebla firmy do krajowego. Budowanie specjalistycznych PT, (też niszowych), które jako unikatowe, mają bardziej wyrazisty wizerunek i wyższą przewagę konkurencyjną

18 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE CEL OPERACYJNY 2. Zbudowanie systemu wsparcia edukacyjnego dla tworzenia PT Dostosowanie programów do potrzeb branży turystycznej na uczelniach wyższych. Analiza sylabusów, kadr, zatrudnianie praktyków od PT, dostosowanie tematów prac dyplomowych oraz praktyk. Spotkanie przedstawicieli uczelni z branżą. Utworzenie grupy specjalistów (doradców) z różnych dziedzin niezbędnych do zarządzania PT, z których można będzie korzystać przy realizacji projektów.

19 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE CEL OPERACYJNY 2 c.d. Zbudowanie systemu wsparcia edukacyjnego dla tworzenia PT Opracowanie podręcznika dla planistów i zarządzających PT na szczeblu lokalnym. Opracowanie modelowego programu szkoleniowego w oparciu o sprawdzone wzorce Utworzenie platformy wsparcia edukacyjnego, badawczego i doradczego. Zamówienie cyklu zeszytów dot. PT i ich udostępnianie w Internecie.

20 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE CEL OPERACYJNY 3: Komercjalizacja Promocja świadomości atutów TW i produktów poprzez wykorzystywanie elementów przeżyć w tradycyjnych i nowych mediach. Analiza efektów poszukiwania nowych segmentów rynku dotychczas w małym stopniu korzystających z TW. Prace nad tożsamością – bank wizerunkowy oraz werbalny zgodny z wypracowanymi kryteriami wiejskości oraz aktualnymi trendami z przeznaczeniem dla różnych mediów.

21 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE CEL OPERACYJNY 3: Komercjalizacja c.d. Kodeks dobrych praktyk komercjalizacji – publikowanie skutecznych praktyk z kraju i zagranicy. Coroczne spotkania producentów ze sprzedawcami (tour-operatorami) krajowymi i zagranicznymi. Sprzedaż PT razem z materialnymi dobrami rolnictwa, przetwórstwa i rzemiosła. Kampania na rzecz sklepów z lokalnymi towarami.

22 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE CEL OPERACYJNY 4: Tworzenie optymalnych warunków współpracy z otoczeniem Spotkania tematyczne w układzie pionowym i poziomym dla wypracowania płaszczyzn współpracy dla PT Wypracowanie projektu porozumienia współpracy z uczelniami. Propozycje tematów badań, praktyki dla studentów i młodych naukowców. Zapraszanie do współpracy przedstawicieli sektorów nieturystycznych (np. bankowość, ubezpieczenia, browary)

23 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. MARKETING

24 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. M ARKETING OBSZARY PROBLEMOWE Podsumowując za ważne i mające strategiczny wpływ na dalszy rozwój turystyki wiejskiej obszary problemowe uznaje się następujące: Obszar problemowy nr 1 – planowanie długoterminowe, koncepcja i ogólnopolska strategia promocyjna Obszar problemowy nr 2 – informacja marketingowa Obszar problemowy nr 3 - prowadzenie działań promocyjnych w sposób stereotypowy bez zastosowania nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych Obszar problemowy nr 4 - finansowanie działań promocyjnych Obszar problemowy nr 5 – kompetencje w zakresie marketingu i promocji (wiedza i umiejętności) Obszar problemowy nr 6 – współpraca na wszystkich poziomach i koordynacja prowadzonych działań promocyjnych

25 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W NIOSKI I REKOMENDACJE - M ARKETING (1) W zakresie potrzeb klientów indywidualizacja potrzeb klientów w każdej grupie wiekowej i społecznej powoduje konieczność różnicowania komunikacji marketingowej i zastosowania odrębnych strategii przekonywania poszczególnych grup odbiorców

26 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W NIOSKI I REKOMENDACJE - M ARKETING (2) W zakresie monitoringu rozbieżności w ocenie skuteczności poszczególnych narzędzi promocyjnych po stronie podażowej i pobytowej pilna potrzeba zaimplementowania cyklicznych badań marketingowych i wdrożenia profesjonalnego systemu informacji marketingowej dostępnego dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Podmioty kreujące podaż przy ocenie skuteczności biorą pod uwagę tzw. zainteresowanie a nie jest to na pewno prawidłowa i faktyczna miara skuteczności i efektywności określonych narzędzi marketingowych

27 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W NIOSKI I REKOMENDACJE - M ARKETING (3) W zakresie planowania i prowadzenia zintegrowanych działań promocyjnych w skali makro brak opracowanej koncepcji i strategii promocji brak możliwości planowania działań przez wszystkie podmioty na wszystkich poziomach, tak aby tworzyły one wspólną wartość marketingową i komunikacyjną przygotowanie szczegółowej strategii wraz z planem działania w zakresie promocji należy uznać aktualnie za jedno z najważniejszych zadań w obszarze marketingu

28 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W NIOSKI I REKOMENDACJE - M ARKETING (4) W zakresie współpracy i koordynacji brak jednego KOORDYNATORA (instytucji /organizacji) działania promocyjne nie mają wspólnego kierunku, często ich zakresy komunikacyjne się pokrywają lub powodują „szum informacyjny”. Rekomenduje się powołanie do tego zadania jednego podmiotu i przydzielenie mu kompetencji do zarządzania całościowo procesem promocji turystyki wiejskiej Potrzebne konsultacje branżowe i ocena szansy efektywnego wprowadzenia takiego systemu zarządzania

29 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W NIOSKI I REKOMENDACJE - M ARKETING (5) W zakresie zarządzania wizerunkiem i marką istnieje pilna konieczność przygotowania podstaw strategicznych do budowy jednolitego wizerunku marki turystyki wiejskiej w oparciu o podstawy strategiczne MARKI PARASOLOWEJ Marka = atrakcyjna propozycja marketingowa do wykorzystywania przez wszystkie podmioty dzięki której będzie można skutecznie konkurować na rynku usług przemysłu czasu wolnego.

30 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W NIOSKI I REKOMENDACJE - M ARKETING (6) W zakresie wykorzystania narzędzi promocyjnych nowe technologie i innowacyjne rozwiązania komunikacyjne (internet, mobile) są wykorzystywane zbyt rzadko i tylko w sposób standardowy dotyczy to również takich narzędzi jak działania Public Relations i wykorzystanie telewizji - należy więc dążyć do intensyfikacji tego rodzaju działań i wykorzystania tego typu działań przez wszystkie podmioty. umożliwią one pewno na poszerzenie skali dotarcia do potencjalnych klientów, przyczynią się również do budowy pozytywnego wizerunku turystyki wiejskiej oraz szerokiej prezentacji poszczególnych produktów turystyki wiejskiej.

31 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W NIOSKI I REKOMENDACJE - M ARKETING (7) W zakresie promocji zagranicznej polska turystyka wiejska nie miała dotychczas silnego wsparcia również poza granicami kraju istniejący aktualnie potencjał turystyczny wraz z profesjonalnie i konsekwentnie prowadzonymi działaniami może stanowić niewątpliwie dobry punkt wyjściowy do budowy silnej pozycji konkurencyjnej turystyki wiejskiej na określonych zagranicznych rynkach docelowych w ramach szczegółowej strategii promocji należy więc: uwzględnić rynki docelowe, określić specyfikę przekazów dostosowaną do warunków danego rynku zapewnić niezbędne środki i zasoby do realizacji efektywnych działań promocyjnych.

32 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROBLEM KLUCZOWY W OBSZARZE MARKETINGU Niewystarczająca i nieskoordynowana aktywność w działaniach promocyjnych, w tym brak funkcjonującego „parasola” marki turystyki wiejskiej używanego w poszczególnych działaniach promocyjnych podejmowanych przez różnych interesariuszy na wszystkich poziomach - lokalnym, regionalnym i centralnym związana z niskim poziomem koordynacji i współpracy promocyjnej. Brak profesjonalnego zarządzania promocyjnego w tym długoterminowego planowania i realizacji działań.

33 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. C EL STRATEGICZNY OBSZARU MARKETINGU Wzrost konkurencyjności turystyki wiejskiej poprzez budowę silnego i wyrazistego wizerunku i marki turystyki wiejskiej oraz efektywną politykę wsparcia promocyjnego dla produktów turystyki wiejskiej (Obszar koncentracji działań MARKETINGU – obszar komunikacji marketingowej obejmujący planowanie i realizację informacji rynkowej, promocję i działania marketingowe wspierające produkt turystyczny i jego sprzedaż – z wyłączeniem obszaru samego produktu turystycznego, jego budowy i rozwoju, zintegrowanych produktów turystycznych, jakości produktów etc.)

34 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. D RZEWO CELÓW - MARKETING CEL OPERACYJNY 1 Budowa rozpoznawalnej marki turystyki wiejskiej w Polsce o wyróżniającym się wizerunku Cele szczegółowe operacyjne 1)Wzrost świadomości odbiorców na temat turystyki wiejskiej 2)Budowa przekonania o atrakcyjności tego rodzaju turystyki wśród odbiorców CEL OPERACYJNY 2 Zaspokajanie potrzeb informacyjnych podmiotów kreujących podaż dotyczących wiedzy na temat potrzeb klientów i oraz w zakresie prawidłowej oceny efektywności i skuteczności wykorzystywanych przez nich działań promocyjnych CEL OPERACYJNY 3 Prowadzenie efektywnych działań promocyjnych wspierających sprzedaż poszczególnych produktów turystycznych Cele szczegółowe operacyjne 1) Przekazywanie szczegółowych informacji o produktach 2) Zachęcanie do skorzystania z oferty turystycznej za pomocą odpowiednich narzędzi komunikacyjnych 3) Wzrost popytu wśród grup docelowych na korzystanie z dostępnych produktów CEL OPERACYJNY 4 Osiągnięcie efektywnego poziomu współpracy i koordynacji w zakresie komunikacji marketingowej pomiędzy podmiotami zarządzającymi promocją turystyki wiejskiej i promocją konkretnych produktów turystycznych

35 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. C EL NR 1 - B UDOWA ROZPOZNAWALNEJ MARKI TURYSTYKI WIEJSKIEJ W P OLSCE O WYRÓŻNIAJĄCYM SIĘ WIZERUNKU DZIAŁANIE 1.1 - Zaprojektowanie i uruchomienie podstaw strategii dla marki turystyki wiejskiej w tym systemu tożsamości wizualnej DZIAŁANIE 1.2. - Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego ogólnopolskiego Programu komunikacji marketingowej dotyczącego turystyki wiejskiej obejmującego wszystkie podmioty DZIAŁANIE 1.3 - Realizacja ogólnopolskiej wizerunkowej kampanii reklamowej wspierającej budowę rozpoznawalnej i silnej marki oraz wyróżniającego wizerunku (reklama i działania wspierające DZIAŁANIE 1.4 - Realizacja ogólnopolskiego programu działań Public Relations wspierającego budowę wizerunku turystyki wiejskiej DZIAŁANIE 1.5 - Realizacja kampanii promocyjnej na wybranych rynkach zagranicznych DZIAŁANIE 1.6 - Projekt promocji internetowej - rozbudowa istniejącego wiodącego portalu turystyki wiejskiej DZIAŁANIE 1.7 - Działania promocyjne mające na celu wzrost świadomości i popularności wybranego wiodącego portalu zajmującego się turystyką wiejską

36 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. C EL NR 2 -Z ASPOKAJANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ DOTYCZĄCYCH WIEDZY NA TEMAT POTRZEB KLIENTÓW I ORAZ W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEJ OCENY EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ NICH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH DZIAŁANIE 2.1 - Uruchomienie systemu informacji marketingowej dostępnego dla wszystkich podmiotów kreujących podaż – realizacja cyklicznych badań marketingowych

37 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. C EL NR 3 - P ROWADZENIE EFEKTYWNYCH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH WSPIERAJĄCYCH SPRZEDAŻ POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH (1) DZIAŁANIE 3.1. - Przebudowa istniejącego wiodącego portalu dotyczącego turystyki wiejskiej pod kątem prezentacji poszczególnych produktów turystyki wiejskiej DZIAŁANIE 3.2. Działania promocyjne mające na celu wzrost świadomości i popularności ogólnopolskiego portalu prezentującego poszczególne produkty turystyki wiejskiej w tym pakietowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej

38 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. C EL NR 3 - P ROWADZENIE EFEKTYWNYCH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH WSPIERAJĄCYCH SPRZEDAŻ POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH (2) DZIAŁANIE 3.3. Realizacja dedykowanych programów promocji produktowej - Wykorzystywanie narzędzi promocyjnych przez podmioty zarządzające poszczególnymi produktami turystycznymi Programy operacyjne: Program promocji produktowej dla polskich produktów flagowych – kontynuacja akcji HITY TURYSTYKI WIEJSKIEJ Program promocji pakietowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej Program promocji produktowej dla Sieci Zagród Edukacyjnych Program promocji dla „Kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych ”

39 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. C EL NR 3 - P ROWADZENIE EFEKTYWNYCH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH WSPIERAJĄCYCH SPRZEDAŻ POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH (3) DZIAŁANIE 3.4 - Zastosowanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii i rozwiązań promocyjnych – Realizacja ogólnopolskiej aplikacji mobilnej obejmującej ofertę gospodarstw agroturystycznych DZIAŁANIE 3.5 - Uruchomienie certyfikowanej, ogólnopolskiej sieci questów związanych z turystyką wiejską DZIAŁANIE 3.6. - Realizacja nowych wspólnych programów i akcji promocyjnych z opiniotwórczymi organizacjami obejmującymi merytorycznie elementy związane z promocją turystyki wiejskiej

40 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. C EL NR 4 - O SIĄGNIĘCIE EFEKTYWNEGO POZIOMU WSPÓŁPRACY I KOORDYNACJI … TURYSTYCZNYCH DZIAŁANIE 4.1 - Opracowanie i wdrożenie systemu współpracy w zakresie realizacji wspólnej promocji obejmującej wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój turystyki wiejskiej. Powołanie ogólnopolskiego KOORDYNATORA (organizacji) ds. zintegrowanej komunikacji marketingowej turystyki wiejskiej DZIAŁANIE 4.2 - Uruchomienie programu Akademii Marketingu Turystyki Wiejskiej DZIAŁANIE 4.3. Opracowanie narzędzi wsparcia dla koordynatorów regionalnych i podmiotów kreujących podaż, Programy operacyjne: Realizacja wewnętrznej platformy e-learnigowej Uruchomienie corocznego Raportu na temat turystyki wiejskiej wraz z listą Dobrych Praktyk Opracowanie podręcznika dobrych praktyk w obszarze turystyki wiejskiej

41 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. WIZERUNEK I MARKA Zagadnienie wizerunku w omawianym obszarze budzi najwięcej wątpliwości i problemów Z jednej strony w skali makro (w ogólnej świadomości) nie istnieje wyróżniający się turystyczny wizerunek turystyki wiejskiej zaś z drugiej istnieje wśród odbiorców stereotypowy wizerunek wsi jako miejsca wypoczynku i uprawniania turystyki wiejskiej Turystyka wiejska jest utożsamiana przede wszystkim z aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu, na łonie natury z dala od skupisk ludzkich Wizerunek wsi jako destynacji turystycznej jest wypadkową stereotypowego wyobrażenia, często wyidealizowanego a także opinii własnej wynikającej z doświadczenia oraz informacji pochodzących z przekazów i materiałów promocyjnych Działania w skali ogólnopolskiej – a właściwie ich brak – spowodowały brak więc czytelnego, wyrazistego i jednolitego wizerunku turystyki wiejskiej BRAK PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ – MARKA

42 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. C O CHCEMY STWORZYĆ ?

43 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P UNKT WYJŚCIOWY - MARKA / TOŻSAMOŚĆ „Turystyka wiejska” „Turystyka na obszarach wiejskich” „Hity Turystyki Wiejskiej”: Odpoczywaj na wsi Aktywnie / Odpoczywaj na wsi Kulinarnie/ Odpoczywaj na wsi Edukacyjnie / Odpoczywaj na wsi Naturalnie / Odpoczywaj na wsi Tradycyjnie „Wieś Polska” – nazwa użyta w „Katalog obiektów skategoryzowanych – Wieś Polska zaprasza” – wydawnictwo Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne „Wypoczywaj na wsi” – oznakowanie rodzajowe w ramach kategoryzacji wprowadzone do identyfikacji marketingowej i jakościowej przez Polską Federację „Wypoczywaj u rolnika” – oznakowanie rodzajowe „Odpoczywaj na wsi” – nazwa akcji promocyjnej w 2014/2015 promującej wypoczynek na wsi oparty o agroturystykę, hity turystyki wiejskiej i sieć zagród edukacyjnych

44 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P UNKT WYJŚCIOWY - MARKA / TOŻSAMOŚĆ (2)

45 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. REKOMENDACJA – PROPOZYCJA Marka parasolowa POLSKA WIEŚ TURYSTYCZNA

46 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A RCHITEKTURA – PRZYKŁAD Nazwy marketingowe w strukturze tożsamości marki Rola w strukturzeMarka/nazwa marketingowaRodzaj Marka parasolowa POLSKA WIEŚ TURYSTYCZNA Platforma komunikacyjna Marka produktu sieciowego – przykład Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami Produkt turystyczny sieciowy – przykład Element składowy – przykład „ U Drwali” Jadwiga i Mirosław Kocowie Hasło reklamowe - U drwali przenocujesz w ziołach zasmakujesz Propozycja ofertowa danego gospodarstwa w ramach produktu sieciowego - przykład

47 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. JAKOŚĆ

48 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE  Jakość usług w turystyce wiejskiej – obejmuje zagadnienia związane z: - jakością usług na wsi, - standaryzacją obsługi turystów (komponent usługowy), - profesjonalizacją kadr, - standaryzacją infrastruktury (kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej).

49 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE diagnoza strategiczna  - Jakość w turystyce wiejskiej to podstawa zadowolenia klienta i powtarzalności wyboru usługi;  - Niska świadomość znaczenia jakości w kreowaniu wizerunku turystyki wiejskiej wśród usługodawców, przedstawicieli JST odpowiedzialnych za rozwój turystyki wiejskiej w tym agroturystyki

50 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE jakość usług na wsi – wnioski -Wzrost oczekiwań klientów co do jakości bazy jak i oferowanych usług; -- Niski stopień zainteresowania usługodawców kategoryzacją – potwierdzającą standard obiektu; - słabe upowszechnienie systemu kategoryzacji Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej

51 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE Rekomendacje: Aktywizacja środowisk wiejskich, poprzez szkolenia:  - Typu podstawowego dla osób planujących rozpocząć działalność turystyczną na wsi;  - Szkolenia o charakterze bardziej specjalistycznym, np. z zakresu podnoszenia jakości usług, marketingu, autoprezentacji itp.;  - Dla mieszkańców wsi z zakresu korzyści z rozwoju turystyki na danym terenie.

52 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE Rekomendacje: Aktywizacja środowisk wiejskich, poprzez:  - Organizację wyjazdów studyjnych do wzorcowych obiektów;  - Współpracę JST z mieszkańcami – przedstawianie efektów finansowych z turystyki;  - Promowanie przez JST obiektów markowych

53 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE Standaryzacja obsługi turystów (komponent usługowy) – wnioski: -Niska świadomość usługodawców na temat wpływu jakości usług na wizerunek działalności turystycznej; nie tylko własnej -Mała możliwość wyrażania opinii na linii klient- usługodawca

54 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE Wizja Kluczowymi czynnikami sukcesu oraz budowania przewagi konkurencyjnej turystyki wiejskiej są wysokiej jakości usługi turystyczne

55 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. MISJA Dążymy do podniesienia znaczenia i rangi turystyki wiejskiej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawy atrakcyjności ofert turystyki wiejskiej wśród klientów planujących wypoczynek w Polsce, skutkującej wzrostem ruchu turystycznego na wsi.

56 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. CEL NADRZĘDNY ZWIĘKSZENIE RUCHU TURYSTYCZNEGO DZIĘKI EFEKTYWNEMU I ZRÓWNOWAŻONEMU WYKORZYSTANIU POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO OBSZARÓW WIEJSKICH

57 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. OBSZAR 2.: JAKOŚĆ CEL GŁÓWNY 2: Wykreowanie silnej marki systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej skutkującej powszechną rozpoznawalnością oraz kreującą wizerunek turystyki wiejskiej o wysokiej jakości

58 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. JAKOŚĆ 1.Jakość materialna (baza noclegowa) 2.Jakość niematerialna (usługi świadczone na wsi). 3.Jakość jest bardzo silnie związany z systemem kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej wdrażanym przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Rynek usług noclegowych jest rynkiem nabywcy – turysty, który kupuje usługę noclegową wraz z ofertą usług dodatkowych.

59 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Cele strategiczne i działania operacyjne

60 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. C ELE STRATEGICZNE CS 1 Kategoryzacja elementem edukacji usługodawców, turystów i instytucji związanych z turystyką CS2 Kategoryzacja silną marką opartą o potrzeby turystów CS 3 Kategoryzacja silną marką opartą o świadome działania usługodawców CS4 Obiekty z tablicami rekomendacyjnymi,,Wypoczynek na wsi’’ i,,Wypoczynek u rolnika’’ obiektami markowymi.

61 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Cel strategiczny 1 Kategoryzacja elementem edukacji usługodawców, turystów i instytucji związanych z turystyką Działanie 1.1. Rozpowszechnienie informacji na temat sytemu poświadczającego wysoką jakość usług Działanie 1.2 Kształtowanie umiejętności oceniania jakości w turystyce wiejskiej

62 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 1. Szkolenia dla inspektorów podnoszących kwalifikację, 2. Szkolenia podstawowe i rozszerzone dla usługodawców z zakresu WBN 3. Szkolenia i kursy z zakresu marketingu dla usługodawców skategryzowanych i nieskategoryzowanych 4. Szkolenia informacyjne z zakresu wbn dla podmiotów okołoturystycznych 5. Promocja usług turystycznych poprzez: wydawnictwa, środki komunikacji, strony internetowe, targi

63 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Cel strategiczny 2 Kategoryzacja silną marką opartą o potrzeby turystów Działanie 2.1. Poznanie potrzeb i oczekiwań turystów – opracowanie ankiet przez PFTW Działanie 2.2 Promocja systemu kategoryzacji i obiektów skategoryzowanych wśród turystów

64 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Ankietyzacja potrzeb turystów przeprowadzona podczas targów turystycznych  Ankietyzacja potrzeb turystów przeprowadzona w obiektach turystyki wiejskiej  Opracowanie raportu wyników ankiet i wytycznych  Upowszechnienie wyników ankietyzacji wśród kwaterodawców w formie szkoleń w ramach współpracy  Uwzględnienie potrzeb i oczekiwań turystów w systemie kategoryzacji  Promocja dobrze widocznej zachęcającej odwiedzającego stronę do zapoznania z korzyściami systemu kategoryzacji. systemu kategoryzacji na stronach: www.agroturystyka.pl, www.pftw.pl, www.agritourism.pl oraz na stronach internetowych stowarzyszeńwww.agroturystyka.plwww.pftw.plwww.agritourism.pl

65 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Promocja systemu kategoryzacji i strony www.agroturystyka.pl w możliwych środach masowego przekazu –bilbordy przy wlocie i w dużych miastach prasa, radio, TV, środki komunikacji krajowej i miejskiej w dużych miastach (pociągi, metro, autobusy)www.agroturystyka.pl  Promocja system podczas imprez i targów – opracowanie krótkiej ulotki o konkretach w systemie kategoryzacji (czego może spodziewać w kwaterze o odpowiedniej kategorii) i stronie internetowej– i powszechne jej rozdawanie  Promocja systemu systemu kategoryzacji i strony www.agroturystyka.pl na stronach internetowych biur podróży, POT, ROT, Urzędów Marszałkowskichwww.agroturystyka.pl

66 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Cel strategiczny 3 Kategoryzacja silną marką opartą o świadome działania usługodawców

67 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Cel strategiczny 3 Kategoryzacja silną marką opartą o świadome działania usługodawców  Pozyskiwanie środków finansowych na szkolenia dla usługodawców  Szkolenia dla prezesów i członków zarządu z wizytami studyjnymi w gospodarstwach skategoryzowanych  Szkolenia dla członków stowarzyszeń, i niezrzeszonych z zakresu wymagań wbn i korzyści z posiadania certyfikacji obiektu  Nagradzanie, wyróżnianie usługodawców zwiększoną promocją np. (1 miejsce na listach ofert w gminach)

68 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Dodatkowe punktowanie za posiadanie kategoryzacji w ogłaszanych konkursach  Umieszczanie przez usługodawców informacji o posiadanej kategorii na wszystkich wydawanych materiałach  Zamieszczanie na stronach internetowych przez usługodawców informacji, gdzie można znaleźć szczegóły dotyczące kategoryzacji wbn. (www.pftw.pl)www.pftw.pl  Zamieszczanie na stronach internetowych/ portalach turystycznych informacji o kategoryzacji wbn.

69 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Cel strategiczny 4 Obiekty z tablicami rekomendacyjnymi,,Wypoczynek na wsi’’ i,,Wypoczynek u rolnika’’ obiektami markowymi. Działanie 4.1. Podwyższenie jakości świadczonych usług Działanie 4.2 Kształtowanie wizerunku turystyki wiejskiej o wysokiej jakości

70 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Promocja znaków jakości  Wydawanie katalogów prezentujących obiekty ze znakami jakości

71 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE

72 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE obszar wsparcie instytucjonalne Administracja rządowa i jednostki jej podległe Administracja samorządowa i jednostki jej podległe Instytucje publiczne realizujące funkcje edukacyjne Organizacje pozarządowe Organizacje biznesu/ samorząd gospodarczy Jednostki kontroli i nadzoru inne MSiT POT UM ODR WUP SR KSOW uczelnie wyższe PFTW „GG ngo AT/TW PIT regionalne IT SANEPIDOWES MRiRW CDR SC KSOW ARiMR UP szkoły średnie rolnicze LGDIRUS grupy nieformalne sieci ofertowe MIiR MOŚ MKiDN UG szkoły turystyczne ROT LOT związki gmin PARPGUS MEN MPiPS MZ PTTK PFCC PTSM agencje RR MAiC MF MG ngo RL ngo GP PART Ważniejsze instytucje i organizacje bezpośrednio i pośrednio związane z turystyką wiejską wg rodzajów DIAGNOZA STRATEGICZNA

73 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE obszar wsparcie instytucjonalne Główne instytucje i organizacje związane z turystyką wiejską wg poziomu i obszaru oddziaływania DIAGNOZA STRATEGICZNA poziom obszar krajowy regionalny /województwo lokalny / powiat / gmina organizacyjno- funkcjonalny MSiT MRiRW CDR POT PFTW „GG” UM ROT ODR IR UG LOT LGD ngo AT/TW ngo RL GP wsparcie finansowe MRiRW SR KSOW MSiT ngo ARiMR UM SR KSOW WUP LGD OWES edukacja i doskonalenie uczelnie wyższe CDR PFTW „GG” ODR szkoły średnie LGD ngo nadzór i kontrola GIS GUS UM SANEPID US UG

74 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE obszar wsparcie instytucjonalne DRZEWO PROBLEMÓW

75 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE obszar wsparcie instytucjonalne DRZEWO CELÓW Stabilna i efektywna struktura organizacyjna turystyki wiejskiej w Polsce Koordynacja międzysektorowych działań w zakresie turystyki wiejskiej Wzmocnienie kondycji pozarządowego sektora reprezentującego branżę turystyki wiejskiej w Polsce Efektywne wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej ze środków krajowych i Unii Europejskiej Rozwój kwalifikowanych kadr turystyki wiejskiej Cel główny Cele strategiczne

76 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE obszar wsparcie instytucjonalne PROPONOWANE DZIAŁANIA Cel strategiczny 1 Koordynacja międzysektorowych działań w zakresie turystyki wiejskiej Działanie 1.1Funkcjonowanie w strukturze jednostki koordynującej TW na szczeblu krajowym -uzgodnienie, wskazanie i implementacja podmiotu posiadającego status koordynatora działań w turystyce wiejskiej Działanie 1.2Mechanizmy i zachęty do ponadsektorowego partnerstwa na poziomie regionów Działanie 1.3Promocja i upowszechnienie dobrych praktyk współpracy w zakresie turystyki wiejskiej

77 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE obszar wsparcie instytucjonalne PROPONOWANE DZIAŁANIA Cel strategiczny 2 Wzmocnienie kondycji pozarządowego sektora reprezentującego branżę turystyki wiejskiej w Polsce Działanie 2.1Stworzenie warunków dla równego traktowania organizacji pozarządowych działających lokalnie na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej -uświadomienie i respektowanie statutowych celów poszczególnych podmiotów, które wyraźnie wskazują specyficzne pola ich działania oraz kompetencje, tj. LGD – rozwój obszaru, LOT – rozwój i promocja turystyki na obszarze, stowarzyszenie AT/TW – rozwój turystyki wiejskiej na obszarze. -respektowanie przez LGD przy realizacji LSR członkostwa indywidualnego beneficjenta w stowarzyszeniu AT/TW, stowarzyszeniu RL lub LOT, o ile jest to organizacja członkowska LGD bez konieczności indywidulanego wstąpienia do LGD. Działanie 2.2Sprawne i efektywne działania sektora reprezentującego branżę turystyki wiejskiej w Polsce -wzmocnienie pozycji Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” poprzez rozszerzenie formuły członkostwa i włączenie w szeregi Federacji poza podstawową grupą stowarzyszeń kwaterodawców także stowarzyszeń rozwoju lokalnego, których działanie koncentruje się na rozwoju turystyki wiejskiej i grup produktowych turystyki wiejskiej

78 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE obszar wsparcie instytucjonalne PROPONOWANE DZIAŁANIA Cel strategiczny 3 Efektywne wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej ze środków krajowych i Unii Europejskiej Działanie 3.1Poprawa dostępności środków pomocowych dla beneficjentów PROW 2014-2020 / uproszczenie procedur -wprowadzenie prefinansowania w PROW 2014-2020 -wprowadzenie jednostopniowego systemu kwalifikacji projektów w ramach SR KSOW Działanie 3.2Wymogi jakościowe dla inwestycji w wiejską infrastrukturę turystyczną, w tym wiejską bazę noclegową -wprowadzenie obowiązku uczestnictwa w systemie jakości Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” dla beneficjentów PROW 2014-2020 realizujących projekty w zakresie wiejskiej bazy noclegowej Działanie 3.3Promocja i upowszechnienie dobrych praktyk współpracy w zakresie turystyki wiejskiej

79 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE obszar wsparcie instytucjonalne PROPONOWANE DZIAŁANIA Cel strategiczny 4 Rozwój kwalifikowanych kadr turystyki wiejskiej Działanie 4.1 Poprawa jakości szkoleń i doradztwa w dziedzinie turystyki wiejskiej -wprowadzenie systemu uprawnień do świadczenia usług doradczych w zakresie agroturystyki / turystyki wiejskiej -certyfikacja trenerów agroturystyki i turystyki wiejskiej

80 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE obszar wsparcie instytucjonalne KLUCZOWE PODEJŚCIE Działalność prowadzona wspólnie przez osoby, instytucje lub państwa WSPÓŁPRCA Działanie wspólnie z kimś dla osiągnięcia określonego celu, Pomaganie komuś w działalności WSPÓŁDZIAŁANIE Zespół ludzi działających na określonym obszarze zainteresowanych: - poprawą swych możliwości uzyskania dochodu z działalności turystycznej oraz - poprawą struktury obszaru wiejskiego / poprawą jakości życia na ow GRUPA INTERESU w TW

81 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. PRAWO

82 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. D IAGNOZA STANU PRAWNEJ REGULACJI TURYSTYKI WIEJSKIEJ 1.Przeciwstawienie w systemie prawnym i podatkowym pojęć: ROLNIK PRZEDSIĘBIORCA 2. Stworzenie ograniczonych zachęt do podejmowania działalności pozarolniczej przez rolników, bez zmiany ich statusu prawnego 3. Pozostawienie barier w podejmowaniu przez rolników działalności przetwórczej, usługowej, oświatowej i handlowej wykraczającej poza przyjęty zakres zachęt 4. Opieranie systemu obciążeń publicznoprawnych na wskaźnikach rentowności charakterystycznych dla gospodarki w miastach, a niemożliwych do uzyskania na terenach wiejskich

83 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A NALIZA SWOT OBSZARU P RAWO S1 - możliwość rozpoczynania działalności w gospodarstwach rolnych bez dodatkowych formalności S2 - niskie obciążenia publicznoprawne dla rozpoczynających działalność S3 -możliwość wykorzystania posiadanych zasobów W1 - ograniczony rodzajowo zakres usług przy korzystaniu z ułatwień W2 - ograniczona dochodowość W3 - ograniczony zakres sprzedaży bezpośredniej W4 - sezonowość popytu na usługi O1 - poszukiwanie przez konsumentów żywności wysokiej jakości z wiarygodnego źródła O2 - poszukiwanie bezpiecznego i zdrowego środowiska wypoczynku O3 - wykorzystanie nowych kanałów sprzedaży usług i produktów T1 – konkurencja obiektów sieciowych, wyspecjalizowanych, z bogatym programem usług T2 – niejasność i niestabilność przepisów T3 – zawłaszczanie i przekształcanie przestrzeni turystycznej

84 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W NIOSKI I REKOMENDACJE W ZAKRESIE P RAWA 1. Potencjał rozwojowy turystyki wiejskiej w ramach obecnych regulacji prawnych adresowanych do gospodarstw rolnych poszukujących dodatkowych źródeł dochodu został zasadniczo wyczerpany. 2. Zachęty zawarte w zwolnieniach i preferencjach podatkowych są bardzo skuteczne, i rzeczywiście powodują podejmowanie oczekiwanych aktywności. Jednak wynikające z nich ograniczenia rodzą próby naginania przepisów. 3. Możliwości ekonomiczne gospodarstw rolnych, szczególnie niewielkich, nie są wykorzystywane w przypadku ograniczania się do produkcji pierwotnej i sprzedaży nieprzetworzonych artykułów rolnych. Turystyka wiejska stwarza doskonałą możliwość oferowania produktów przetwarzanych w gospodarstwach. 4. Preferencje podatkowe powinny być szczególnie uzasadnione - zwolnienia podatkowe uzasadnione są tam, gdzie obliczanie i pobór podatku byłby nieopłacalny, natomiast obniżone ryczałty, powinny kompensować podatnikom szczególne warunki prowadzenia działalności lub dodatkowe zobowiązania związane z jej prowadzeniem. 5. Obszary wiejskie nie mogą konkurować z miastami w zakresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej - nieuzasadnione jest stosowanie tych samych wskaźników dla określania obciążeń.

85 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE CEL STRATEGICZNY OBSZARU PRAWO: Stworzenie mechanizmów prawno – podatkowych umożliwiających rozwój podmiotów zajmujących się turystyką wiejską CEL OPERACYJNY 1.: Zachowanie ulg dla „małych gospodarstw”, które wykorzystują posiadane zasoby do świadczenia prostych usług – wynajmu pokoi i posiłków domowych. CEL OPERACYJNY 2.: Określenie „rodzinnego gospodarstwa wielofunkcyjnego” łączącego czynne gospodarstwo rolne z różnorodnymi usługami turystycznymi, opartymi na zasobach tego gospodarstwa. CEL OPERACYJNY 3.: Zachęty dla tworzenia „przedsiębiorstw turystyki wiejskiej” specjalizujących się w usługach turystycznych nawiązujących do tradycji i zasobów wsi, na ogólnych zasadach prawnych i podatkowych.

86 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE CEL OPERACYJNY 1 Zachowanie ulg dla „małych gospodarstw”, które wykorzystują posiadane zasoby do świadczenia prostych usług – wynajmu pokoi i posiłków domowych. DZIAŁANIE 1.1.Zapewnienie jednoznacznej interpretacji art. 3 usdg w zakresie pojęć „turysta” i „gospodarstwo rolne” DZIAŁANIE 1.2.Zapewnienie jednoznacznej interpretacji art. 21 pkt 43 updof w zakresie pojęć „pokój”, „wypoczynek” i „budynek mieszkalny” DZIAŁANIE 1.3.Zapewnienie jednoznacznej interpretacji art. 1a upol w zakresie pojęcia „pokój”, „budynek mieszkalny” i określenia tytułu prawnego wynajmującego do lokali DZIAŁANIE 1.4.Przywrócenie pojęcia „ubocznego zajęcia zarobkowego” w usdg. DZIAŁANIE 1.5.Wyraźne określenie w przepisach dotyczących usług hotelarskich, że mogą być one świadczone w budynkach mieszkalnych

87 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE CEL OPERACYJNY 2 Określenie „rodzinnego gospodarstwa wielofunkcyjnego” łączącego czynne gospodarstwo rolne z różnorodnymi usługami turystycznymi, opartymi na zasobach tego gospodarstwa DZIAŁANIE 2.1.Zdefiniowanie „rodzinnego gospodarstwa wielofunkcyjnego” w: a)przepisach art. 3 usdg, lub b) ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego lub c) ustawie odrębnej DZIAŁANIE 2.2.Ułatwienie sprzedaży bezpośredniej i poszerzenie jej zakresu o produkty przetwarzane metodami tradycyjnymi DZIAŁANIE 2.3.Opisanie tradycyjnych metod przetwarzania produktów spożywczych – przy pomocniczym wykorzystaniu listy produktów tradycyjnych DZIAŁANIE 2.4.Określenie szczególnych zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów i budynków częściowo wykorzystywanych do działalności pozarolniczej oraz wykorzystywanych sezonowo DZIAŁANIE 2.5.Przywrócenie 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na sprzedaż produktów przetworzonych i świadczenie usług pozarolniczych w „rodzinnych gospodarstwach wielofunkcyjnych”

88 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W P OLSCE CEL OPERACYJNY 3 Zachęty dla tworzenia „przedsiębiorstw turystyki wiejskiej” specjalizujących się w usługach turystycznych nawiązujących do tradycji i zasobów wsi, jednak na ogólnych zasadach prawnych i podatkowych. DZIAŁANIE 3.1.Zmiana w zakresie deklarowania składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców, umożliwiająca dostosowanie składek do faktycznie osiąganych dochodów DZIAŁANIE 3.2.Ułatwienie w podejmowaniu produkcji wyrobów winiarskich i spirytusowych opartych na zasobach i tradycji lokalnej DZIAŁANIE 3.3.Opisanie tradycyjnych metod przetwarzania produktów spożywczych – przy pomocniczym wykorzystaniu listy produktów tradycyjnych DZIAŁANIE 3.4.Określenie szczególnych zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów i budynków wykorzystywanych sezonowo do działalności pozarolniczej DZIAŁANIE 3.5.Przywrócenie 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na sprzedaż produktów przetworzonych i świadczenie usług pozarolniczych

89 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. D ZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ! www.program-turystykawiejska.pl e-mail: kontakt@program-turystykawiejska.plkontakt@program-turystykawiejska.pl


Pobierz ppt "„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Polską Federacją Turystyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google