Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza
Gmina Mszczonów

2 Panorama miasta Mszczonów, źródło:archiwum GCI Mszczonów
Szkoły w naszej gminie W naszej prezentacji skupimy się głównie na zmianach, które w naszej gminie nastąpiły w ciągu 20 lat, w tak ważnych dziedzinach dla nas jak edukacja i kultura. Na terenie gminy Mszczonów funkcjonują szkoły podstawowe w Mszczonowie, Lutkówce, Piekarach, Bobrowcach i Wręczy, a także publiczne Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza i Zespół Szkół w Osuchowie skupiający szkołę podstawową i gimnazjum. Ponadto w Mszczonowie działa Przedszkole Miejskie, do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy. Panorama miasta Mszczonów, źródło:archiwum GCI Mszczonów

3 Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza
„ Po upadku komunizmu w naszym kraju nastąpiło wiele zmian na różnych płaszczyznach, w tym również na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej. W oświacie najistotniejsza była reforma, której wynikiem m.in. było zredukowanie szkoły podstawowej do sześciu klas i utworzenie trzyletniego gimnazjum.” - Cytat z wywiadu z Panią Jadwigą Laskowską , radną w latach oraz w kadencji , przewodniczącą Komisji Oświaty i Młodzieży. 1-go września 2001 roku odbyło się uroczyste otwarcie naszego Gimnazjum. Wrzesień, 2000 r. Maj, 2001 r. Źródło: archiwum Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej Luty, 2001 r. Wrzesień, 2001r.

4 Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR)
„ To samorząd gminy decyduje m.in. o powstawaniu nowych obiektów, instytucji i szkół. W tym czasie w naszym mieście, oprócz wyżej wymienionego gimnazjum, powstała hala sportowa oraz sale gimnastyczne przy szkołach w Lutkówce i Osuchowie.” – fragment wywiadu z p. Jadwigą Laskowską. W mszczonowskim OSiR-ze działają różnorodne sekcje sportowe m.in. sekcja siatkówki „kadetek i młodziczek”, sekcja siatkówki „seniorki”, sekcja tenisa stołowego, sekcja hokeja na trawie, sekcja judo. Źródło: archiwum Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

5 Modernizacja szkół w naszej gminie
„Po przejęciu szkół przez samorządy zadbano nie tylko o ich wygląd zewnętrzny i wyposażenie, ale rozszerzono wymiar zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez samorząd. We wszystkich szkołach działają koła zainteresowań, w tym m.in. koła informatyczne, kluby Europejczyka i koła artystyczne. Co roku organizowany jest gminny przegląd artystyczny szkół, w którym uczniowie mogą wykazać się swoimi osiągnięciami. Uważam, że udział uczniów w tych wszystkich zajęciach pozalekcyjnych zwiększa ich możliwości edukacyjne” – fragment wywiadu z p. Jadwigą Laskowską. Szkoła Podstawowa w Mszczonowie Lata 60-te Rok 2001 Lata 90-te Źródło: archiwum Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej Rok 2010

6 Zespół Szkół Publicznych w Osuchowie

7 Nasze szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa w Lutkówce Szkoła Podstawowa w Piekarach Szkoła Podstawowa we Wręczy Szkoła Podstawowa w Bobrowcach

8 Ocena inwestycji oświatowych i kulturalnych
„Nie można pominąć jednak następujących dokonań: wyposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach, świetlic szkolnych w Mszczonowie, Lutkówce, Piekarach i Bobrowcach, pomieszczeń bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu. Rozbudowa zaplecza sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mszczonowie będzie realizowana jeszcze w tym roku. Dzięki uzyskaniu pozytywnej oceny projektu „Punkty Przedszkolne w Gminie Mszczonów” utworzono i wyposażono klasy przedszkolne w szkołach na terenie gminy. Biorąc pod uwagę liczbę i zakres tych inwestycji, nie sposób jest ocenić je inaczej, jak pozytywnie” – fragment wywiadu z p. Jadwigą Laskowską. Źródło:

9 Miejska Biblioteka Publiczna
Na terenie miasta od 1950 r. funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna. Od 2002 r. jej siedziba znajduje się w lokalu nowo wybudowanego Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie. Od 2003 r. rozpoczęto komputeryzację zbiorów dzięki programowi MAK, otrzymanemu bezpłatnie z Biblioteki Narodowej. Baza jest uzupełniana przy współpracy z Biblioteką m. st. Warszawy. Od 2005 r. działa także czytelnia internetowa dzięki programowi IKONKA.

10 Projekty realizowane m.in. ze środków Unii Europejskiej
„Samorząd mszczonowski złożył wiele wniosków o dofinansowanie realizacji różnych projektów ze środków UE. Wiele z nich jest już zrealizowanych, inne są w czasie realizacji, a jeszcze inne są w fazie projektów. Do konkursów ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Organizacyjnego Województwa Mazowieckiego zostały zgłoszone projekty w następujących dziedzinach: turystyka, np. zagospodarowanie zbiornika św. Anny, Weekend z Termami rewitalizacja, np. elewacja budynku Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, modernizacja ulicy Sienkiewicza edukacja, np. wyposażenie pracowni komputerowej w Gimnazjum w Mszczonowie drogi, np. budowa Traktu Tarczyńskiego. Wszystkie podane przykłady dowodzą, że nasza gmina jest wyjątkowo aktywna w pozyskiwaniu funduszy unijnych.” Źródło:

11 Nasze osiągnięcia „Wymieniłam przede wszystkim inwestycje związane z oświatą i kulturą. Nie sposób jednak nie wspomnieć o rozwoju infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia) czy budowa obwodnicy Mszczonowa i Traktu Tarczyńskiego. Uważam, że wszystkie te inwestycje dodały splendoru naszej gminie, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. wysokie miejsca w rankingu gmin.”

12 Wirtualne Muzeum Ziemi Mszczonowskiej
Aktualnie w muzeum dostępna jest sala fotografii, a w niej gabloty pod nazwą „Druga wojna światowa”, „Najstarsze fotografie”, „Lata 20-te”, „Lata 30- lata”, „Lata 40-te”, „Lata 50-te”. Dostępna jest też nowa gablota - „Macewy z mszczonowskiego kirkutu”. Ponadto obok galerii w muzeum znajdują się opisy historyczne, ciekawostki, charakterystyka okolicy. Źródło:

13 Skład Zespołu Projektowego
Ala Dobrowolska Klasa Ie 1996 r. Julia Słojewska Klasa Ie 1996, r. Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie. Opiekun: Iwona Lipińska, nauczyciel historii i WOS-u Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.

14 Źródła informacji: Folder gminy Mszczonów. Wywiad z radną Gminy Mszczonów Panią Jadwigą Laskowską Strony: GCI, MOK, termy Mszczonów, Szkoła w Osuchowie, Szkoła w Mszczonowie, Szkoła w Bobrowcach, Szkoła w Lutkówce Archiwum GCI Mszczonów Archiwum Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google