Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty www.nauczyciele.org.pl

2 Opracowanie: Urszula Sierżant UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE POZNAWAĆ, TWORZYĆ I ODNAJDYWAĆ SIĘ W ŚWIECIE

3 Opracowanie: Urszula Sierżant UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE To zdolność dziecka do rozpoznawania obiektów wokół niego, z pomocą umiejętności motorycznych i percepcji. Umiejętności poznawcze obejmują także zachowania społeczne, to jest zdolność dziecka do zabawy z innymi dziećmi, do współpracy w zespole.

4 Opracowanie: Urszula Sierżant UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE Zdolność do zapamiętywania i widzenia różnic i podobieństw, zdolność do rozstrzygania relacji pomiędzy rzeczami i pojęciami, oraz formowanie mechanizmów w całość.

5 Opracowanie: Urszula Sierżant UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE Ich rozwój sprzyja temu, aby dziecko mogło logicznie myśleć, rozumieć sytuacje i zdarzenia w jakich uczestniczy, postrzegać świat w sposób usystematyzowany, uporządkowany i dostrzegać sens w działaniach. By efektywnie przyswajało wiedzę i by mogło wykorzystać swoją inteligencję przy poznawaniu świata i rozwiązywaniu napotkanych trudności.

6 Opracowanie: Urszula Sierżant UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE Percepcja świata, nasze funkcjonowanie w nim i odbiór naszej osoby przez innych, zależą od stopnia naszego rozwoju. Wyróżniamy cztery wymiary w których każde dziecko rozwija się z wiekiem oraz według rodzaju stymulacji jakiemu jest poddawane, głównie przez zabawę.

7 Opracowanie: Urszula Sierżant UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE ( 4 wymiary ) Motoryka Percepcja Koncentracja Poznawanie

8 Opracowanie: Urszula Sierżant UCZENIE SIĘ Wyróżniamy trzy typy uczenia się:  Typ wzrokowy  Typ słuchowy  Typ ruchowy Każdy z nas wykorzystuje trzy typy, ale wyraźnie preferuje jeden z nich.

9 Charakterystyka osób o określonych preferencjach  Preferencje wizualne : gałki oczne ku górze, płytki oddech, głos wysoki, nosowy, mowa szybka, gestykulacja na poziomie głowy, wzrok ponad głowami, mięśnie napięte, myślą obrazami, tworzą w umyśle bogate sceny, zapamiętują nowe terminy dopiero, kiedy je zobaczą ( w wyobraźni), przeliterowane słowo najpierw zobaczą. Opracowanie: Urszula Sierżant

10 Charakterystyka osób o określonych preferencjach  Preferencje wizualne: lubią opisy, tabele, wykresy, rysunki, podkreślenia, teksty zorganizowane, lubią robić notatki, listy rozwiązań, mają porządne zeszyty uczą się poprzez patrzenie, obserwację pokazu, preferują sztuki wizualne, pamiętają twarze, zapominają imiona.

11 Opracowanie: Urszula Sierżant Charakterystyka osób o określonych preferencjach  Preferencje wizualne: lubią używać słów obrazujących np. to jasne, mało przejrzyste, zobacz, perspektywa, jak to wygląda, zamazane, przyjrzyjmy się temu.... lubią porządek, schludność, nieporządek i ruch zaburza im koncentrację, są ekspresyjni: łatwo płaczą lub "zabijają wzrokiem",

12 Opracowanie: Urszula Sierżant Charakterystyka osób o określonych preferencjach Preferencje słuchowe: gałki oczne w poziomie, oddech równomierny, głęboki, czysty, melodyjny ton głosu, słabe napięcie mięsni, głowa pochylona lub przekręcona, podczas słuchania (nadstawiają ucha), gestykulacja na poziomie głowy, lubią wykłady, żeby zapamiętać muszą usłyszeć, przeliterowane słowo najpierw usłyszą,

13 Opracowanie: Urszula Sierżant Charakterystyka osób o określonych preferencjach Preferencje słuchowe: myślą o słowach, dźwiękach, często na głos, nucą, nie zwracają uwagi na szczegóły, łatwo się dekoncentrują w hałasie, czytając poruszają ustami, powtarzają głośno to, co napisali, uczą się przez powtarzanie, nie umieją czytać mapy, pamiętają imiona, zapominają twarze,

14 Opracowanie: Urszula Sierżant Charakterystyka osób o określonych preferencjach Preferencje słuchowe: unikają długich opisów, nie zauważają ilustracji, przy przypominaniu informacje łączą z głosem ( np. wykładowcy), dużo mówią ( potoki słów), słuchają głównie siebie, dlatego są rozgadani, słuchają innych z oczekiwaniem na moment, kiedy mogą się wtrącić, wolą. muzykę niż sztuki wizualne, wolą mówić o sztuce, niż ją oglądać.

15 Opracowanie: Urszula Sierżant Charakterystyka osób o określonych preferencjach Preferencje kinestetyczne: gałki oczne w dół, głęboki oddech z udziałem brzucha, niski wolny glos, duża ruchliwość, gestykulacja na poziomie bioder, lubią ruch, zapachy, smaki, silne przeżycia emocjonalne i wrażenia dotykowe, słowo do przeliterowania - najpierw czują jak ręka pisze, raczej nie lubią czytać, preferują wartkie akcje, mają. kłopoty z ortografią,

16 Opracowanie: Urszula Sierżant Charakterystyka osób o określonych preferencjach  Preferencje kinestetyczne : informacje przysposabiają poprzez pracę mięśni, wiercą. się, podskakują, na ruch przetwarzają też emocje (podskakują z zadowolenia), lubią bliski kontakt fizyczny (dotykają, poklepują), uczą się przez manipulowanie, eksperymentowanie, bezpośrednie zaangażowanie, najlepiej pamiętają to, co sami wykonali, mimo starań mało korzystają z wykładu.

17 Opracowanie: Urszula Sierżant Charakterystyka osób o określonych preferencjach Preferencje kinestetyczne: używają określeń: poszło gładko, to śliska sprawa, to niedobrze pachnie, to mnie porusza, zeszyty niestaranne, wymięte, "wyprasowani", ale po 5 minutach są brudni,

18 Opracowanie: Urszula Sierżant Jak uczyć uczenia się: Kształtować postawę wytrwałości i samodzielności poprzez:  kształcenie adaptabilne - powiązanie nauki z osobistymi zainteresowaniami, myślami, wyobrażeniami ucznia, wyrabianie poczucia osobistej, odpowiedzialności za proces uczenia się, poszukiwanie związku miedzy tym, czego się uczą a ich życiem,

19 Opracowanie: Urszula Sierżant Jak uczyć uczenia się:  lustracja postępów - ocenianie postępów, uznanie powodzeń, poszukiwanie ulepszeń w sposobie pracy, planach w opanowaniu wiedzy,  samoocena - umożliwienie autokorekty i zwiększanie wpływu uczniów na uczenie się, mobilizowanie do oceny sposobów pracy i myślenia.

20 Opracowanie: Urszula Sierżant Uczyć stosowania kontroli metapoznawczej, która jest jedną z cech efektywnego myślenia i uczenia się. Kontrola metapoznawcza obejmuje:  planowanie - ustanawianie celów nadrzędnych, celów składowych, operacji i sekwencji operacji, rozpoznawania przeszkód i możliwych trudności, wiedza o przebiegu działań i przewidywanie skutków;

21 Opracowanie: Urszula Sierżant Kontrola metapoznawcza obejmuje:  nadzorowanie przebiegu - ciągła świadomość celów, miejsca czynności w sekwencji, dostrzeganie przeszkód i błędów, wiedza, co zrobić, kiedy zadanie nie wychodzi, gdy plany zawodzą, dostrzeganie wskaźników osiągnięcia celu;  ocena - analiza powodzenia strategii, dobrych posunięć, całego procesu.

22 Opracowanie: Urszula Sierżant Naturalna ciekawość, dociekliwość Kształtować atmosferę dociekliwości poprzez stawianie odpowiednich pytań i uczenie stawiania ich przez dzieci. Przy stawianiu pytań warto korzystać z trzech strategii:

23 Opracowanie: Urszula Sierżant Docieklwość Strategia zatrzymania - czyli pozostawiania czasu na myślenie, co poprawia jakość odpowiedzi (stają się dłuższe, głębsze, bardziej twórcze, prowokują do kolejnych pytań) oraz zadawanie pytań otwartych, zmuszających do myślenia;

24 Opracowanie: Urszula Sierżant Dociekliwość strategii uznania, czyli przekazywania często pozytywnych informacji zwrotnych, doceniania tego co już osiągnięto, a nie ciągłego wykazywania popełnianych błędów;

25 Opracowanie: Urszula Sierżant Dociekliwość strategii zachęcania i zgłębiania, której sprzyja bierne i aktywne słuchanie oraz pytania typu: dlaczego tak myślisz? skąd wiesz? co przez to rozumiesz? powiedz coś więcej.. ? co się stanie, jeśli.. ? ponieważ….

26 Opracowanie: Urszula Sierżant Dowartościowanie  Powiedz na przykład:  „Uważam to za dobry pomysł.”  „Widzę, że to dla Pani ważne.”  „Bardzo dziękuję, że zwrócił mi pan uwagę.”  „Cieszę się, że Pan to mówi tak otwarcie.”  „Nie patrzyłem na ten problem od tej strony.”  „Dziękuję za to bardzo ciekawe pytanie.”

27 Opracowanie: Urszula Sierżant Oczekiwanie pewnego rezultatu ma na niego istotny wpływ to tzw. efekt Rosenthala Zatem oczekuj tego, co najlepsze!!!

28 BIURO PROJEKTU Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin tel.: 091/435 06 29 e-mail: biuro@nauczyciele.org.plbiuro@nauczyciele.org.pl www.nauczyciele.org.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google