Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Analiza porównawcza związku liczby użytkowników i liczby odsłon witryn internetowych w październiku 2006 i 2007 roku Piotr Białka Gr. 101, kierunek:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Analiza porównawcza związku liczby użytkowników i liczby odsłon witryn internetowych w październiku 2006 i 2007 roku Piotr Białka Gr. 101, kierunek:"— Zapis prezentacji:

1

2 1 Analiza porównawcza związku liczby użytkowników i liczby odsłon witryn internetowych w październiku 2006 i 2007 roku Piotr Białka Gr. 101, kierunek: Informatyka i Ekonometria, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania w Sopocie.

3 2 Celem badania jest określenie związku między liczbą użytkowników witryn a liczbą jej odwiedzin Populacja statystyczna: 10 najpopularniejszych witryn internetowych Jednostka statystyczna: Witryna internetowa Do badania wykorzystałem materiały wtórne, źródło: Cechy stałe badania: I.Przestrzenna: Polska II.Rzeczowa: Witryny internetowe III.Czasowa: Październik 2006 i 2007 Cechy zmienne badania: I.Liczba odwiedzin (Ilościowa skokowa) II.Liczba użytkowników (Ilościowa skokowa)

4 3 Wstęp W związku z wciąż narastającą popularnością Internetu, postanowiłem zbadać zależność między liczbą użytkowników 10 największych witryn internetowych a liczbą ich odwiedzin w październiku 2006 i 2007 roku.

5 4 Tabela 1. Tabela 1. Liczba odwiedzin witryn internetowych (w mln.) w październiku 2006 i 2007 roku Nazwa witryny Liczba odwiedzin w październiku 2006 (w mln.) Liczba odwiedzin w październiku 2007 (w mln.) Google Onet.pl Wirtualna Polska Allegro.pl INTERIA.PL o2.pl Gazeta.pl youtube.com82364 wikipedia.org otoMoto Źródło: Badanie Megapanel PBI/Gemius

6 5 Wykres 1. Wykres 1. Liczba odwiedzin witryn w październiku 2006 roku (w mln.) Źródło: Tabela 1.

7 6 najwięcejnajmniejW październiku 2006 roku najwięcej odwiedzin miała witryna Allegro.pl, a najmniej youtube.com = mln. = mln. Suma liczby odwiedzin 10 największych witryn internetowych przez polskich internautów wynosi mln. = 1029,2 mln. Średnia liczba odwiedzin przypadających na jedną witrynę wynosi 1029,2 mln. S = 1 381,563 mln.Vs = 95,14%S = 1 381,563 mln. Vs = 95,14% Liczba odwiedzin witryn odchyla się średnio od poziomu przeciętnego o 979,253 mln, czyli o 95,14% R = mln.R = mln. Różnica między największą i najmniejszą liczbą odwiedzin wynosi 2689 mln. Me = 651 mln Q1 = 210,25 Q3 = 1754 Q = 771,875Me = 651 mln Q1 = 210,25 Q3 = 1754 Q = 771,875 Połowa witryn miała 651 mln. odwiedzin lub więcej, a druga połowa 651 mln. lub mniej. 25% witryn miało nie więcej niż 210,25 mln. odwiedzin, 75% witryn co najwyżej 1754 mln. odwiedzin a 25% co najmniej 1754 mln odwiedzin. Połowa obszaru zmienności liczby odwiedzin 50% środkowych witryn wynosi 771,875 mln. A(Q) = 0,429A(Q) = 0,429 Rozkład liczby odwiedzin obejmujących 50% witryn charakteryzuję się asymetrią dodatnią o umiarkowanym natężeniu. K = 0,5K = 0,5 Rozkład liczby odwiedzin cechuje wysoka koncentracja, co spowodowane jest tym że 75% odwiedzin, należy do 4 największych witryn. µ 3 = Rozkład liczby odwiedzin witryn internetowych w październiku 2006 roku charakteryzował się asymetrią dodatnią. α3 = 0,054α3 = 0,054 W październiku 2006 rozkład liczby odwiedzin witryn charakteryzowała się bardzo niską asymetrią dodatnią. Analiza struktury liczby odwiedzin witryn internetowych w październiku 2006 roku

8 7 Wykres 2. Wykres 2. Liczba odwiedzin witryn w październiku 2007 roku (w mln.) Źródło: Tabela 1.

9 8 Analiza struktury liczby odwiedzin witryn internetowych w październiku 2007 roku najwięcejnajmniejW październiku 2007 roku najwięcej odwiedzin miała witryna onet.pl, a najmniej wikipedia.org = mln. = mln. Suma liczby odwiedzin 10 największych witryn internetowych przez polskich internautów wynosiła mln.. = 1 534,4 mln. Średnia liczba odwiedzin przypadających na jedną witrynę wynosi 1 534,4 mln. S = 1 381,564 mln.Vs = 90,04%S = 1 381,564 mln. Vs = 90,04% Liczba odwiedzin witryn odchyla się średnio od poziomu przeciętnego o 1 381,564 mln, czyli o 90,04% R = mln.R = mln. Różnica między największą i najmniejszą liczbą odwiedzin wynosi mln. Me = mln. Q1 = 388 Q3 = 2327,25 Q = 646,417Me = mln. Q1 = 388 Q3 = 2327,25 Q = 646,417 Połowa witryn miała mln odwiedzin lub więcej, a druga połowa mln lub mniej. 25% witryn miało nie więcej niż 388 mln. odwiedzin, 75% witryn co najwyżej 2327,25 mln. odwiedzin a 25% co najmniej 2327,25 mln odwiedzin. Połowa obszaru zmienności liczby odwiedzin 50% środkowych witryn wynosi 646,417 mln. A(Q) = 0,180A(Q) = 0,180 Rozkład liczby odwiedzin obejmujących 50% witryn charakteryzuję się asymetrią dodatnią o niskim natężeniu. K = 0,478K = 0,478 Rozkład liczby odwiedzin cechuje wysoka koncentracja, co spowodowane jest tym że 85% odwiedzin, należy do 5 największych witryn. µ3 = Rozkład liczby odwiedzin w październiku 2007 roku charakteryzował się asymetrią dodatnią. α3α3 = 0,055 W październiku 2007 rozkład liczby odwiedzin witryn charakteryzowała się bardzo niską asymetrią dodatnią.

10 9 Analiza porównawcza liczby odwiedzin witryn internetowych w październiku 2006 i 2007 roku Źródło: Tabela 1.

11 10 Analiza porównawcza liczby odwiedzin witryn internetowych w październiku 2006 i 2007 roku W październiku 2007, w porównaniu z październikiem 2006 liczba odwiedzin stron internetowych wzrosła o mln. Na żadnej z witryn liczba odwiedzin nie zmalała. Największy wzrost zanotowała witryna onet.pl (1 528 mln), najmniejszy zaś wikipedia.org (50 mln). Średni wzrost odwiedzin dla witryn wzrósł o 505 mln odwiedzin, tj. 49% 0,670.Wp.str. = 0,670. Wskaźnik podobieństwa struktur jest umiarkowany, co wskazuje na średnie podobieństwo analizowanych struktur. Koncentracja liczby odwiedzin nieznacznie spadła 0,429 0,180Rozkład liczby odwiedzin obejmujących 50% środkowych witryn znacząco zmalał z 0,429 do 0,180 Współczynnik zmienności spadł o około 5%, więc odchylenie liczby odwiedzin od poziomu średniego spadło. Połowa obszaru zmienności liczby odwiedzin 50% środkowych witryn również spadła

12 11 Tabela 2. Tabela 2. Liczba użytkowników witryn internetowych (w mln.) w październiku 2006 i 2007 roku Źródło: Badanie Megapanel PBI/Gemius Nazwa witryny Liczba użytkowników w październiku 2006 (w mln.) Liczba użytkowników w październiku 2007 (w mln.) Google10,75211,169 Onet.pl9,4689,518 Wirtualna Polska8,3648,071 Allegro.pl7,0027,372 INTERIA.PL6,8646,735 o2.pl5,9076,456 Gazeta.pl4,7756,096 youtube.com2,9835,685 wikipedia.org5,7425,629 otoMoto2,5642,720

13 12 Wykres 3. Wykres 3. Liczba użytkowników witryn w październiku 2006 roku (w mln.) Źródło: Tabela 2.

14 13 Analiza struktury liczby użytkowników witryn internetowych w październiku 2006 roku najwięcejnajmniejW październiku 2006 roku najwięcej użytkowników miała witryna Google, a najmniej otoMoto = 64,421 mln. = 64,421 mln. Suma liczby użytkowników 10 największych witryn internetowych wynosiła 64,421 mln. = 6,4421 mln. Średnia liczba odwiedzin przypadających na jedną witrynę wynosi 6,4421 mln. S = 2,634 mln.Vs = 40,90%S = 2,634 mln. Vs = 40,90% Liczba odwiedzin witryn odchyla się średnio od poziomu przeciętnego o 2,634 mln, czyli o 40,90% R = 8,188 mln.R = 8,188 mln. Różnica między największą i najmniejszą liczbą odwiedzin wynosi 8,188 mln. Me = 6,3855 mln Q1 = 5,0168 Q3 = 8,0235 Q = 1,5033Me = 6,3855 mln Q1 = 5,0168 Q3 = 8,0235 Q = 1,5033 Połowa witryn miała 6,3855 mln. użytkowników lub więcej, a druga połowa 6,3855 mln. lub mniej. 25% witryn miało nie więcej niż 5,0168 mln. użytkowników. 75% witryn co najwyżej 8,0235 mln użytkowników 25% co najmniej 8,0235 mln użytkowników Połowa obszaru zmienności liczby odwiedzin 50% środkowych witryn wynosi 1,5033 mln. A(Q) = 0,08A(Q) = 0,08 Rozkład liczby odwiedzin obejmujących 50% witryn charakteryzuję się asymetrią dodatnią o bardzo niskim natężeniu. K = 0,150K = 0,150 Rozkład liczby odwiedzin cechuje niska koncentracja, więc liczba użytkowników witryn internetowych jest zbliżona. µ3µ3 = 0,1026 Rozkład liczby użytkowników witryn internetowych w październiku 2006 roku charakteryzował się asymetrią dodatnią. α3 =α3 = 0,0056 W październiku 2006 rozkład liczby użytkowników witryn internetowych charakteryzował się bardzo niską asymetrią dodatnią.

15 14 Wykres 4. Wykres 4. Liczba użytkowników witryn w październiku 2007 roku (w mln.) Źródło: Tabela 2.

16 15 Analiza struktury liczby użytkowników witryn internetowych w październiku 2007 roku najwięcejnajmniejW październiku 2007 roku najwięcej użytkowników miała witryna Google, a najmniej otoMoto = 69,451 mln. = 69,451 mln. Suma liczby użytkowników 10 największych witryn internetowych wynosiła 69,451 mln.. = 6,9451 mln. Średnia liczba odwiedzin przypadających na jedną witrynę wynosi 6,9451 mln. S = 2,311 mln.Vs = 33,28%S = 2,311 mln. Vs = 33,28% Liczba odwiedzin witryn odchyla się średnio od poziomu przeciętnego o 2,311 mln, czyli o 33,28% R = 8,449 mln.R = 8,449 mln. Różnica między największą i najmniejszą liczbą odwiedzin wynosi 8,499 mln. Me = 6,5955 mln Q1 = 5,7877 Q3 = 7,8962 Q = 1,0542Me = 6,5955 mln Q1 = 5,7877 Q3 = 7,8962 Q = 1,0542 Połowa witryn miała 6,5955 mln użytkowników lub więcej, a druga połowa 6,5955 mln mniej. 25% witryn miało nie więcej niż 5,7877 mln odwiedzin, 75% witryn co najwyżej 7,8962 mln. odwiedzin a 25% co najmniej 7,8962 mln odwiedzin. Połowa obszaru zmienności liczby odwiedzin 50% środkowych witryn wynosi 1,0542 mln. A(Q) = 0,223A(Q) = 0,223 Rozkład liczby odwiedzin obejmujących 50% witryn charakteryzuję się asymetrią dodatnią o niskim natężeniu. K = 0,171K = 0,171 Rozkład liczby odwiedzin cechuje niska koncentracja, więc liczba użytkowników witryn internetowych jest zbliżona. µ3 =µ3 = 0,1345 Rozkład liczby użytkowników witryn internetowych w październiku 2007 roku charakteryzował się asymetrią dodatnią. α3α3 = 0,011 W październiku 2007 rozkład liczby użytkowników witryn internetowych charakteryzował się bardzo niską asymetrią dodatnią.

17 16 Wykres 5. Wykres 5. Analiza porównawcza liczby użytkowników witryn internetowych w październiku 2006 i 2007 roku Źródło: Tabela 2.

18 17 Analiza porównawcza liczby odwiedzin witryn internetowych w październiku 2006 i 2007 roku W październiku 2007, w porównaniu z październikiem 2006 liczba użytkowników witryn internetowych wzrosła o 0,503 mln. Witryny które zanotowały spadek użytkowników na przełomie października 2006 i 2007 roku to: Wirtualna Polska, INTERIA.PL i wikipedia.org pozostałe zanotowały wzrost liczby użytkowników. Największy wzrost zanotował serwis: youtube.com (o 2,702 mln użytkowników), najmniejszy zaś: onet.pl (o 0.05 mln użytkowników) Średni wzrost liczby użytkowników dla witryn wynosi wzrósł o 5,03 mln, tj. (7.8%) 0,913.Wp.str. = 0,913. Wskaźnik podobieństwa struktur jest wysoki, co wskazuje na wysokie podobieństwo analizowanych struktur. Koncentracja liczby odwiedzin nieznacznie wzrosła. 0,08 0,223Rozkład liczby odwiedzin obejmujących 50% środkowych witryn znacząco wzrósł z 0,08 do 0,223 Współczynnik zmienności spadł o około 7,5%, więc odchylenie liczby odwiedzin od poziomu średniego spadło. Połowa obszaru zmienności liczby odwiedzin 50% środkowych witryn również spadła.

19 18 Analiza współzależności liczby użytkowników witryn internetowych i liczbą odwiedzin w październiku 2006 roku Układ punktów na wykresie nie wskazuje jednoznacznie na związek między badanymi cechami. Źródło: Tabela 1. i 2.

20 19 Analiza współzależności liczby użytkowników witryn internetowych i liczbą odwiedzin w październiku 2006 roku a = -885,793a = -885,793 b = 287,986b = 287,986 ŷ = -885, ,986x iFunkcja liniowa: ŷ = -885, ,986x i Szacująca, że wraz ze wzrostem liczby użytkowników o 1mln, liczba odwiedzin wzrośnie o 287,986 mln. r = 0,74r = 0,74 Wysoki poziom korelacji, mówi o tym, że wzrost liczby użytkowników powoduje wzrost liczby odsłon witryn. Natężenie związku jest silne. Se = 20,763 mlnSe = 20,763 mln Rzeczywiste wartości liczby odwiedzin odchylają się przeciętnie od wartości teoretycznych oszacowanych za pomocą funkcji regresji o 20,763 mln jednostek. Ve = 2,01%Ve = 2,01% Odchylenie standardowe reszt stanowi 2,01% średniego poziomu liczby odwiedzin = 0,58 W 58% zmienność liczby odwiedzin witryn została wyjaśniona regresją (zależy od liczby użytkowników) = 0,42 W 42% zmienność liczby odwiedzin witryn nie została wyjaśniona regresją (nie zależy od liczby użytkowników)

21 20 Analiza współzależności liczby użytkowników witryn internetowych i liczbą odwiedzin w październiku 2007 roku Źródło: Tabela 1. i 2. Układ punktów na wykresie nie wskazuje jednoznacznie na związek między badanymi cechami.

22 21 Analiza współzależności liczby użytkowników witryn internetowych i liczbą odwiedzin w październiku 2007 roku a = -1525,315a = -1525,315 b = 440,557b = 440,557 ŷ = -1525, ,557x iFunkcja liniowa: ŷ = -1525, ,557x i Szacująca, że wraz ze wzrostem liczby użytkowników o 1mln, liczba odwiedzin wzrośnie o 440,557 mln. r = 0,74r = 0,74 Wysoki poziom korelacji, mówi o tym, że wzrost liczby użytkowników powoduje wzrost liczby odsłon witryn. Natężenie związku jest silne. Se = 24,862 mlnSe = 24,862 mln Rzeczywiste wartości liczby odwiedzin odchylają się przeciętnie od wartości teoretycznych oszacowanych za pomocą funkcji regresji o 24,862 mln jednostek. Ve = 1,62%Ve = 1,62% Odchylenie standardowe reszt stanowi 1,62% średniego poziomu liczby odwiedzin. = 0,54 W 54% zmienność liczby odwiedzin witryn została wyjaśniona regresją (zależy od liczby użytkowników) = 0,46 W 46% zmienność liczby odwiedzin witryn nie została wyjaśniona regresją (nie zależy od liczby użytkowników)

23 22 Analiza współzależności liczby użytkowników witryn internetowych i liczbą odwiedzin w październiku 2006 i 2007 roku. Źródło: Tabela 1. i 2.

24 23 Tabela 3. Tabela 3. Analiza szeregu czasowego MiesiącIlość użytkowni ków (w mln) Indeksy (%)Przyrosty absolutnePrzyrosty względne (%) jednopodstawowe czerwiec 2007 = 100 łańcuchowe miesiąc poprzedni =100 jednopodstawowe podstawa = czerwiec 2007 łańcuchowejednopodstawowe podstawa = czerwiec 2007 łańcuchowe Czerwiec , Lipiec ,63798,964 -0,708 -1,035 Sierpień ,19698,31999,347-1,149-0,441-1,681-0,652 Wrzesień ,347100,002101,1730,0021,1510,0031,713 Październik ,42194,25994,256-3,924-3,926-5,741 Największą liczbę użytkowników zanotowano we wrześniu (68,347 mln), który różni się od liczby użytkowników w czerwcu o 0,002 mln i od najmniejszej liczby zanotowanej w październiku o 3,926 mln użytkowników. Najwyższe tempo zmian wystąpiło w październiku i wynosiło 5,741%, najniższe zaś w sierpniu i wynosiło 0,652% Na przełomie czerwca i października 2007 roku liczba użytkowników spadała o 1,467% (T = -1,467) Źródło: Badanie Megapanel PBI/Gemius

25 24 Określenie liniowej funkcji trendu aa = 68,7278 bb = -0,4525 ŷŷ = 69,3306 – 0,7138t (dla t=1 dla czerwca 2007 roku) Na przełomie czerwca i października 2007 roku liczba użytkowników spadała z miesiąca na miesiąc o 0,7138 mln. Teoretyczna liczba użytkowników w maju 2007 wynosi 69,3306 mln. Se(y)Se(y) = 17,757 Rzeczywisty poziom liczby użytkowników różni się od wartości oszacowanych funkcją trendu średnio o 17,757 mln. VeVe = 16,24% Na średnią miesięczną wartość liczby użytkowników w 16,24% miały wpływ czynniki o charakterze przypadkowym. = 0,483 = 0,516 W 48,3% liczba użytkowników jest wyjaśniona zmianami w czasie, zaś w 51,6% innymi czynnikami.

26 25 ŷ ŷ = 69,3306 – 0,7138t Wykres przedstawiający liniową funkcję trendu.

27 26 I na tym chciałbym zakończyć moją prezentację, dziękuje za uwagę I na tym chciałbym zakończyć moją prezentację, dziękuje za uwagę. Piotr Białka.


Pobierz ppt "1 Analiza porównawcza związku liczby użytkowników i liczby odsłon witryn internetowych w październiku 2006 i 2007 roku Piotr Białka Gr. 101, kierunek:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google