Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2013."— Zapis prezentacji:

1 NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2013

2 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. KOMUNIKATY

3 www.oke.poznan.pl HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA TEMAT: WYNIKI SPRAWDZIANU/EGZAMINÓW 2013 r. Rejon Koszalin Termin Miejsce szkolenia Miejsce szkolenia Rodzaj egzaminu Rodzaj egzaminuGodzina 10.09.2013 r. wtorek KOSZALIN Centrum Kultury ul. Zwycięstwa 105 sala kinowa Szkoły powiatów: kołobrzeskiego, koszalińskiego oraz m. Koszalin (wszystkie egzaminy)9.00 Szkoły powiatów: białogardzkiego, drawskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego (wszystkie egzaminy)11.00 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

4 www.oke.poznan.pl HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA TEMAT: WYNIKI SPRAWDZIANU/EGZAMINÓW 2013 r. Rejon Szczecin Termin Miejsce szkolenia Miejsce szkolenia Rodzaj egzaminu Rodzaj egzaminuGodzina 09.09.2013 r. poniedziałek SZCZECIN Uniwersytet Szczeciński ul. Krakowska 71-79 aula Szkoły powiatów: stargardzkiego, pyrzyckiego, polickiego oraz m. Szczecin (wszystkie egzaminy)9.00 Szkoły powiatów: choszczeńskiego, gryfickiego, goleniowskiego, gryfińskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, łobeskiego, wałeckiego oraz m. Świnoujście (wszystkie egzaminy)11.00 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

5 HARMONOGRAM sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego w 2014 r. CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w WARSZAWIE

6 Na podstawie § 33 ust. 1, 2 i 3, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala: Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

7 Terminy sprawdzianu: 1.Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia – 1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 9.00 (z zastrzeżeniem pkt. 2) 2. Termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – 14 stycznia 2014 r. (wtorek), godz. 15.00 3.Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia – 3 czerwca 2015 r. (wtorek), godz. 9.00 (z zastrzeżeniem pkt 4) 4.Dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia – 1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 9.00 Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół: - sprawdzian styczniowy 31 stycznia 2014 r. - sprawdzian kwiecień i czerwiec 18 czerwca 2014 r. Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

8 Terminy egzaminu gimnazjalnego: 1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia – a) część humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r. (środa) - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 - z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 b) część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2014 roku (czwartek) - z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 - z zakresu matematyki – godz. 11:00 c) język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2014 roku (piątek) - na poziomie podstawowym – godz. 9:00 - na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 z zastrzeżeniem pkt 2 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

9 2. Termin egzaminu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym: a) część humanistyczna – 14 stycznia 2014 r. (wtorek) - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 15:00 - z zakresu języka polskiego – godz. 17:00 b) część matematyczno-przyrodnicza – 15 stycznia 2014 roku (środa) - z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 15:00 - z zakresu matematyki – godz. 17:00 c) język obcy nowożytny – 16 stycznia 2014 roku (czwartek) - na poziomie podstawowym – godz. 15:00 - na poziomie rozszerzonym – godz. 17:00 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

10 3. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia: a) część humanistyczna – 2 czerwca 2014 r. (poniedziałek) - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 - z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 b) część matematyczno-przyrodnicza – 3 czerwca 2014 roku (wtorek) - z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 - z zakresu matematyki – godz. 11:00 c) język obcy nowożytny – 5 czerwca 2014 roku (czwartek) - na poziomie podstawowym – godz. 9:00 - na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 z zastrzeżeniem pkt 4. Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

11 4. Dodatkowy termin egzaminu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym: a) część humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r. (środa) - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 - z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 b) część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2014 roku (czwartek) - z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 - z zakresu matematyki – godz. 11:00 c) język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2014 roku (piątek) - na poziomie podstawowym – godz. 9:00 - na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół: -egzamin styczniowy – 31 stycznia 2014 r. -egzamin kwiecień i czerwiec – 18 czerwca 2014 r. Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

12 Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym: Część ustna egzaminu maturalnego od 5 do 30 maja przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

13 Część pisemna egzaminu maturalnego MAJGodzina 9:00Godzina 14:00 5poniedziałekjęzyk polski – pp wiedza o tańcu – pp wiedza o tańcu – pr 6wtorekmatematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp język łaciński i kultura antyczna – pr 7środajęzyk angielski – pp język angielski – pr język angielski dla klas dwujęzycznych 8czwartekjęzyk polski– pr fizyka i astronomia – pp fizyka i astronomia – pr 9piątekmatematyka – pr wiedza o społeczeństwie – pp wiedza o społeczeństwie – pr 10, 11 – sobota, niedziela

14 Część pisemna egzaminu maturalnego MAJGodzina 9:00Godzina 14:00 12poniedziałek biologia – pp biologia – pr filozofia – pp filozofia – pr 13wtorekjęzyk niemiecki – pp język niemiecki – pr język niemiecki dla klas dwujęzycznych 14środa geografia – pp geografia – pr historia muzyki – pp historia muzyki – pr 15czwartekjęzyk rosyjski – pp język rosyjski – pr język rosyjski dla klas dwujęzycznych 16piątek chemia – pp chemia – pr historia sztuki – pp historia sztuki – pr 17, 18 – sobota, niedziela

15 Część pisemna egzaminu maturalnego MAJGodzina 9:00Godzina 14:00 19poniedziałekjęzyk francuski – pp język francuski – pr język francuski dla klas dwujęzycznych 20wtorek informatyka – pp informatyka – pr historia – pp historia – pr 21środajęzyk hiszpański – pp język hiszpański – pr język hiszpański dla klas dwujęzycznych 22czwartekjęzyk włoski – pp język włoski – pr język włoski dla klas dwujęzycznych

16 Część pisemna egzaminu maturalnego MAJGodzina 9:00Godzina 14:00 23piątek języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp język kaszubski – pr język łemkowski – pp język łemkowski – pr języki mniejszości narodowych – pr godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych godz. 16:55 – fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych

17 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym: Część ustna egzaminu maturalnego od 2 do 18 czerwca przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

18 Część pisemna egzaminu maturalnego CZERWIECGodzina 9:00Godzina 14:00 2poniedziałekjęzyk polski – ppjęzyk polski – pr** 3wtorekmatematyka – ppmatematyka – pr 4 - środa 5czwartekjęzyk angielski – pp język angielski – pr język angielski dla klas dwujęzycznych 6piątek wiedza o społeczeństwie – pp, pr fizyka i astronomia – pp, pr język łaciński i kultura antyczna – pp, pr wiedza o tańcu – pp, pr

19 Część pisemna egzaminu maturalnego CZERWIECGodzina 9:00Godzina 14:00 9poniedziałekbiologia – pp, pr filozofia – pp, pr historia muzyki – pp, pr historia sztuki – pp, pr 10wtorekjęzyk niemiecki – pp język niemiecki – pr język niemiecki dla klas dwujęzycznych 11środachemia – pp, pr geografia – pp, pr przedmioty zdawane w języku obcym 12czwartekjęzyk rosyjski – pp język rosyjski – pr język rosyjski dla klas dwujęzycznych 13piątekinformatyka – pp, prhistoria – pp, pr 14, 15 – sobota, niedziela

20 Część pisemna egzaminu maturalnego CZERWIECGodzina 9:00Godzina 14:00 16poniedziałekjęzyk francuski pp język francuski – pr język francuski dla klas dwujęzycznych 17wtorek języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp, pr język łemkowski – pp, pr język hiszpański – pp języki mniejszości narodowych – pr język hiszpański – pr język hiszpański dla klas dwujęzycznych 18środajęzyk włoski – pp język włoski – pr język włoski dla klas dwujęzycznych Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 27 czerwca 2014 r.

21 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym: Część pisemna 26 sierpnia 2014 r. (wtorek), godz. 9:00 Część ustna 25 – 29 sierpnia 2014 r. dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 12 września 2014 r.

22 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu 1. Etap pisemny 14 stycznia 2014 r. (wtorek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe 2. Etap praktyczny od 15 do 17 stycznia 2014 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 13 grudnia 2013 r.) od 21 do 31 stycznia 2014 r. – dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 28 lutego 2014 r.

23 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu 1. Etap pisemny 23 czerwca 2014 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe 2. Etap praktyczny od 24 do 27 czerwca 2014 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 4 kwietnia 2014 r.) od 1 lipca do 8 sierpnia 2014 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 29 sierpnia 2014 r.

24 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2014 R. (kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach) Na podstawie § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 12 marca 2012 r., poz. 262), termin egzaminu zawodowego ustala dyrektor komisji okręgowej w uzgodnieniu z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza go na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

25 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 2 września 2013 r. 2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2013 r. 3 Ferie zimowe (zachodniopomorskie) 17 lutego - 2 marca 2014 r. 4 Wiosenna przerwa świąteczna 17 - 22 kwietnia 2014 r. 5Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 6Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 7Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8) 3 stycznia 2014 r. lub 25 kwietnia 2014 r.

26 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 8Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych 10 stycznia 2014 r. lub 13 czerwca 2014 r. dla szkół które rozpoczęły kształcenie przed 1 września 2012 zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 26 czerwca 2007 r. lub 27 czerwca dla szkół policealnych kształcących zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. 9Egzamin maturalny: - część ustna - część pisemna ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

27 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 10Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - w okresie zimowym (etap pisemny i praktyczny) - w okresie letnim (etap pisemny i praktyczny) ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 11Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna - część praktyczna Termin egzaminu ustali dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłosi na stronie internetowej okręgowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed terminem tego egzaminu.

28 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 12Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 27 czerwca 2014 r. 13Ferie letnie28 czerwca - 31 sierpnia 2014 r.

29 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. Zapraszamy do udziału w spotkaniach, które zostaną przeprowadzone w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przez wojewódzkiego koordynatora Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Temat wiodący tych spotkań to Rola oświaty w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na spotkaniach przekazane zostaną m.in. informacje dotyczące procedury zakładania Niebieskiej karty oraz zasady pracy w zespołach interdyscyplinarnych czy grupach roboczych. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej KO zakładka: nauczyciele i dyrektorzy /komunikaty/komunikaty różne Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

30 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. Zachęcamy wszystkie szkoły i przedszkola do złożenia deklaracji udziału w projekcie unijnym Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły. Powyższy projekt realizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Obecnie w każdym województwie trwa rekrutacja szkół i placówek do projektu. Informacja na stronie internetowej: www.szkolawspolpracy.pl oraz na stronie KO.www.szkolawspolpracy.pl Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły

31 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. Szczeciński KlubJ – Grupa Wsparcia dla Osób Jąkających się zaprasza 22 października br. w godz. 11.00 – 17.00 do Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii przy ul. Królowej Korony Polskiej 26/1a w Szczecinie na bezpłatne konsultacje i wykłady nt. jąkania się. Zaproszenie adresowane jest do osób jąkających się, rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych i wszystkich innych zainteresowanych tą problematyką. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce: Nauczyciele i Dyrektorzy – Komunikaty różne. Grupa Wsparcia dla Osób Jąkających się

32 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. VIII Kongres Zarządzania Oświatą, organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) odbędzie się w dn. 25 - 27.09.2013 r. w Centrum Kongresowym przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie. VIII Kongres Zarządzania Oświatą

33 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności zaprasza do udziału w Nauczycielskiej Akademii Internetowej realizującej roczne kursy internetowe dla nauczycieli, prowadzone w oparciu o zasady oceniania kształtującego. Wszelkie informacje o proponowanej tematyce kursów znajdują się na stronie internetowej: www.ceo.org.pl/nai oraz będą umieszczone na stronie internetowej KO.www.ceo.org.pl/nai Roczne kursy internetowe dla nauczycieli

34 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Pobierz ppt "NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google