Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Znaczenie map potrzeb zdrowotnych dla rozwiązania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Znaczenie map potrzeb zdrowotnych dla rozwiązania."— Zapis prezentacji:

1 Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Znaczenie map potrzeb zdrowotnych dla rozwiązania problemów szpitali

2 PROBLEMY BIEŻĄCE WSSK - Zmiany w zakresie organizacji tzw. „dyżurów specjalistycznych” Codzienne dyżury Szpitala dotyczące wszystkich wąskich specjalności (chirurgia naczyniowa, urologia, okulistyka, otolaryngologia) w miastach/województwach w których działa kilka SOR – ów (we Wrocławiu 4) powodują: 1.konieczność utrzymania zwiększonej gotowości Oddziałów Szpitalnych i Bloku Operacyjnego; 2.znaczne zwiększenie środków z kontraktu na gotowość kosztem zmniejszenia środków na leczenie;

3 PROBLEMY BIEŻĄCE WSSK - Zmiany w zakresie organizacji tzw. „dyżurów specjalistycznych” 3.ograniczenie liczby planowych zabiegów i wydłużanie się kolejek pacjentów oczekujących na przyjęcie do Szpitala, a tym samym wzrost ich niezadowolenia; 4.przesunięcie pacjentów z POZ do SOR szpitala; 5.brak wystarczającej liczby specjalistów do obsadzenia dyżurów specjalistycznych oraz realizacji kontraktu szpitalnego;

4 PROBLEMY BIEŻĄCE WSSK – Rezygnacja z rejonów operacyjnych przez zespoły wyjazdowe 6. Wzrost liczby przyjmowanych pacjentów przez SOR o 30% tj. 150 pacjentów na dobę spowodowany: 1)lokalizacją Szpitala, jako jedynego posiadającego SOR w północnej części Wrocławia; 2)zabezpieczeniem ofiar wypadków drogowych na drogach: S8 i A2 w granicach Wrocławia; 3)utrzymaniem czasu dojazdu wg ustawy o PRM;

5 PROBLEMY BIEŻĄCE WSSK – Rezygnacja z rejonów operacyjnych przez zespoły wyjazdowe 7. Brak zabezpieczenia finansowego wzrostu liczby pacjentów przyjmowanych przez SOR tj.: 1)ryczałt SOR w roku 2014 i 2015 na niezmienionym poziomie; 2)nie wzrosły kontrakty oddziałów WSS bezpośrednio współpracujących z SOR; 8. Przepełnienie SOR i wydłużenie czasu oczekiwania pacjentów;

6 PROBLEMY BIEŻĄCE WSSK – Rezygnacja z rejonów operacyjnych przez zespoły wyjazdowe 9. Zmniejszenie liczby przyjęć pacjentów planowych i wydłużenie ich czasu oczekiwania, zagrożenie epidemiologiczne; 10. Kontrakt oddziałów przeznaczany na realizację przyjęć „ostrych” w zakresie świadczeń objętych limitem finansowania brak gwarancji zapłaty za przyjęcia „ostre”;

7 Skutki finansowe utrzymania gotowości Szpitala Ogółem koszty utrzymania gotowości Szpitala wynoszą rocznie: 19,5 mln zł co stanowi 10,5 % kosztów operacyjnych.

8 Oczekiwania Szpitala związane z wprowadzonymi zmianami 1.Zwiększenie ryczałtu na SOR proporcjonalnie do zwiększenia liczby pacjentów; 2.Zwiększenie kontraktu dla Oddziałów WSS aktywnie współpracujących z SOR w zakresie świadczeń ratujących życie (wzrost kontraktu oddziałów o przyjęcia ostre);

9 Proponowane działania zmniejszające skutki wprowadzanych zmian 1.Przestrzeganie zasady, że wszystkie jednostki posiadające kontrakt z NFZ (w tym szpitale publiczne i niepubliczne) są, zgodnie z zawartymi umowami, zobowiązane świadczyć dyżury całodobowe; 2.Zapewnienie stabilnej polityki NFZ wobec Szpitali -coroczne zmiany wielkości kontraktu; -rozliczenia wg wykonanych procedur przyjętych w MPZ dla regionu; - zmiana cen w trakcie roku za zrealizowane świadczenia;

10 Proponowane działania zmniejszające skutki wprowadzanych zmian 3.Uwzględnianie przez NFZ przy zawieraniu kontraktów z podmiotami leczniczymi nie tylko wykonania kontraktu z poprzednich lat lub liczby godzin otwarcia przychodni, ale również wykonywania świadczeń „szczególnych” (retinopatia wcześniacza, fenyloketonuria) jakie te jednostki realizują;

11 Proponowane działania zmniejszające skutki wprowadzanych zmian 4.Utrzymywanie zależności w ramach wszystkich Szpitali posiadających SOR pomiędzy: 1)liczbą pacjentów trafiających do danego SOR, a wysokością ryczałtu dobowego, w czasie 24h; 2)wartością kontraktu dla poszczególnych Szpitali, a liczbą pacjentów trafiających na oddziały w ramach przyjęć ostrych;

12 PROBLEMY SYSTEMOWE 1.Chroniczne niedofinansowanie polskiej służby zdrowia – niski poziom wydatków na ochronę zdrowia – 7 % PKB w porównaniu do 9-11 % w krajach „starej” unii konieczność racjonalizacji wydatków; 2.Brak solidaryzmu społecznego w tworzeniu zasobów finansowych NFZ (rolnicy, bezrobotni) mapa finansowania świadczeń zdrowotnych; 3.Brak koordynacji i nadzoru nad alokacją świadczeń medycznych zarówno po stronie zapotrzebowania na usługi zdrowotne, jak i ich podaż brak realnego wpływu regionów na politykę zdrowotną ;

13 PROBLEMY SYSTEMOWE 4. Brak dostosowania kontraktów szpitali do faktycznego zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne; 5. Przenoszenie na szpitale skutków braku koordynacji i nadzoru nad alokacją świadczeń zdrowotnych i skutków niestabilnej sytuacji finansowej i organizacyjnej NFZ główny płatnik, (monopson – skrajna struktura); 6. Duża zmienność regulacji prawnych dotyczących lecznictwa bez źródeł ich sfinansowania; 7. Przesunięcie na szpitale kosztów leczenia pacjentów nieubezpieczonych;

14 PROBLEMY SYSTEMOWE 8. Przesunięcie na szpitale posiadające SOR kosztów podstawowej opieki zdrowotnej; 9. Niewydolna pomoc nocna i świąteczna, w tym nocna i świąteczna ambulatoryjna pomoc specjalistyczna; 10.Niedostateczna liczba zakładów opieki długoterminowej co rzutuje na nieracjonalne wykorzystanie oddziałów; 11.Brak instrumentów promowania kompleksowości świadczeń (profilaktyka, diagnostyka, leczenie, rehabilitacja) i jakości w ochronie zdrowia (akredytacja);

15 PROBLEMY FINANSOWE 1.Niewspółmiernie niskie kontrakty w stosunku do potencjału sprzętowego i kadrowego szpitali narzuconego wymaganiami płatnika - monopolisty, zróżnicowanie wymagań; 2.Kredytowanie płatnika przez szpitale nawet w zakresie świadczeń zakontraktowanych, w szczególności świadczeń pozornie nielimitowanych, jak porody, zawały, świadczenia neonatologiczne oraz świadczeń ratujących życie;

16 PROBLEMY FINANSOWE 3.Zwolnienie z podatku VAT usług medycznych powoduje, że stanowi on koszt działalności szpitala. Wprowadzenie stawki „0” umożliwiałoby odliczenie przez szpitale podatku VAT płaconego przy zakupie, zmiana stawki VAT dla Szpitali – brak zmiany wartości kontraktu z NFZ; 4.Znacznie wyższe koszty wykonywanych procedur medycznych pacjentom przyjmowanym w SOR w trybie ostrym. Świadczenia w trybie ostrym to większy wysiłek i większa odpowiedzialność załogi, wyższe koszty realizacji świadczeń oraz niejednokrotnie dłuższy czas pobytu pacjenta;

17 PROBLEMY FINANSOWE 5.Odcięcie szpitali publicznych od tańszych źródeł finansowania rozwoju – szpital jest niewiarygodnym kredytobiorcą ponieważ posiada praktycznie jednego płatnika, a kontrakty zawierane są na krótki okres; 6.Ustawowo coraz większy udział w kosztach wynagrodzeń elementów nie związanych bezpośrednio z zatrudnieniem pracownika (wysługa lat, nagrody jubileuszowe);

18 PROBLEMY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI 1.Brak możliwości wykonywania i sprzedaży usług poza kontraktem z NFZ warunki do wykorzystania wolnych zasobów szpitala; 2.Zakłócenia i ograniczenia możliwości realizacji zabiegów planowych przez szpitale posiadające SOR; 3.Konieczność zabezpieczenia przez szpital publiczny gotowości do udzielania świadczeń medycznych 24 h na dobę zarówno w ramach SOR, ale również w oddziałach z SOR współpracujących co generuje wysokie koszty dyżurów oraz finansowania bezpiecznego poziomu zapasów niezbędnych w nagłych przypadkach;

19 PROBLEMY KONKURENCJI 1. Stwarzanie „fałszywej” konkurencji pomiędzy szpitalami poprzez stawianie niejednokrotnie absurdalnych i nadmiernych wymogów przez NFZ w procesie kontraktowania świadczeń medycznych (zasoby sprzętowe i kadrowe wykorzystywane w 60-70%); 2. Brak warunków uczciwej konkurencji publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie: -Świadczeń ostro dyżurowych; -Sprzedaży usług innym płatnikom niż NFZ; -Warunków zatrudniania pracowników;

20 20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Dziękuję


Pobierz ppt "Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Znaczenie map potrzeb zdrowotnych dla rozwiązania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google