Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 1. Każdy jest wychowawcą Rola dyrektora we wspomaganiu funkcji wychowawczych nauczycieli Autorzy: dr Karolina Appelt, dr Sławomir Jabłoński, dr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 1. Każdy jest wychowawcą Rola dyrektora we wspomaganiu funkcji wychowawczych nauczycieli Autorzy: dr Karolina Appelt, dr Sławomir Jabłoński, dr."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 1. Każdy jest wychowawcą Rola dyrektora we wspomaganiu funkcji wychowawczych nauczycieli Autorzy: dr Karolina Appelt, dr Sławomir Jabłoński, dr Joanna Matejczuk, dr Julita Wojciechowska Zakład Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju Instytut Psychologii

2 Program szkolenia Cykl 3 wykładów Prezentacje na stronie Kuratorium Oświaty Ciekawe artykuły pomocne w pracy oraz zadaniu domowym Zadania domowe : zadanie nr 1 – arkusze robocze do opracowania i przesłania do 20 września do prowadzącego wykład:

3 Każdy jest wychowawcą – plan wykładu 1.Wychowanie – co to jest? 2.Jakie miejsce zajmuje wychowanie w mojej szkole? 3.Jaka jest idea wychowywania w mojej szkole? 4.Jak rozpoznać realizację funkcji wychowawczej w szkole? 5.W jaki sposób dyrektor może wspomagać funkcje wychowawcze nauczycieli?

4 1. Wychowanie – co to jest?

5 Główne funkcje szkoły ? WYCHOWANIE SOCJALIZACJA EDUKACJA

6 Filary kształcenia w XXI wieku (Delors, 1998) umiejętności zdolność do życia we wspólnocie EDUKACJA WYCHOWANIE wiedza autonomia

7 Główne cele edukacji i wychowania (?) DZIECIŃSTWO TERAŹNIEJSZOŚĆ DOROSŁOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJA i WYCHOWANIE ? rozwój

8 Podstawowe źródła trudności we współczesnej edukacji i wychowaniu: coraz większa nieprzystawalność światów dorosłych (nauczycieli), dzieci i młodzieży (uczniów) odmienne WIZJE własnego życia pułapka socjalizacyjna: czy starsi mogą skutecznie socjalizować młodych? przygotowujemy dzieci do NIEZNANEGO nam świata, nie wiemy, jaki on będzie za 5, 10 … lat pułapka edukacyjna: czy wiemy czego i po co uczyć? problem tzw. KLUCZOWYCH kompetencji

9 Wychowywanie - do czego? SamowychowanieWychowanie Wychowanie do samowychowania Regulacja i pomoc z zewnątrz Samoregulacja Samoregulacja do regulowania UCZEŃ NAUCZYCIEL

10 Funkcje wychowania (1) SOCJALIZACJA (niebezpieczeństwo indoktrynacji i zablokowania rozwoju indywidualności) EMANCYPACJA (niebezpieczeństwo wychowania ludzi niegotowych do współpracy)

11 najważniejsza jest jednostka najważniejsza jest grupa koncentracja na celach instytucji koncentracja na potrzebach ludzi relacje podmiotowe relacje przedmiotowe działania krótkofalowe działania długofalowe funkcja emancypacyjna granice prawdiłowego funkcjonowania instytucji funkcja socjalizacyjna granice prawdiłowego funkcjonowania instytucji Funkcje wychowania (2)

12 intrapersonalny kontekst funkcjonowania nauczyciela TEORIE NAUKOWE INDYWIDUALNE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE WYCHOWANIE INDYWIDUALNE DOŚWIADCZENIA ŻYCIOWE OSOBISTA KONCEPCJA WYCHOWANIA Osobista koncepcja wychowania

13 Modele wychowania (Brzezińska, 2013) Podejście III Osoba Funkcje wychowania: stymulacja inspiracja wspieranie Podejście I Roślina Funkcje wychowania: opieka ochrona pielęgnacja Podejście II Maszyna Funkcje wychowania: inicjowanie ukierunkowywanie kontrolowanie

14 2. Jakie miejsce zajmuje wychowanie w mojej szkole?

15 AUTODIAGNOZA Wychowanie… przekonania SZKOŁA nie jest od wychowywania SZKOŁA również wychowuje Szkoła jest od uczenia, rodzina od wychowania Każde oddziaływanie jest wychowaniem ku czemuś (szkoła, dom, podwórko) Przerzucanie odpowiedzialności zamiatanie pod dywan Współodpowiedzialność jedziemy na tym samym wózku Brak/osobne/chaotyczne oddziaływania wychowawcze Wspólne, spójne, zorganizowane, oddziaływania wychowawcze

16 3. Jaka jest idea wychowania w mojej szkole?

17 Typy szkół (1) (Brzezińska, 2013) Podejście III Szkoła życia Efekt wychowania: obywatel Podejście I Raj Efekt wychowania: mały/duży narcyz Podejście II Fabryka Efekt wychowania: trybik w maszynie

18 Typy szkół (1) czy szkoła to: 1) Wyspa stagnacji? kultywowanie przeszłości poddanie się biegowi zdarzeń unikanie zmian 2) Wyspa stabilizacji? nacisk na teraźniejszość, tu i teraz korzystanie z życia, z okazji tolerowanie zmian 3) Wyspa transformacji? nacisk na przyszłość inwestowanie w przyszłość zarządzanie zmianami

19 AUTODIAGNOZA Wychowanie… co my w szkole przez to rozumiemy? Jaka wizja, jaki cel wychowania? Radzenia sobie z problemami w szkole? tu i teraz krótkoterminowa perspektywa Przygotowanie do kolejnych etapów edukacji tylko etapy życia szkolnego, bliskie jutro Przygotowanie świadomego członka społeczności perspektywa dalekiego jutra, długoterminowa Co składa się na definicję wychowania? Kształtowanie kultury osobistej ucznia (wąskie rozumienie) Rozwijanie kompetencji na przyszłość (praca, rodzina, społeczność lokalna) Budowanie różnych zasobów adaptacja do zmieniającej się rzeczywistości (szerokie rozumienie) Czyja jest definicja i wizja wychowania? każdy ma swoją wizję? grupy/podmioty mają swoją wizję? wszyscy mają wspólną wizję?

20 4. Jak rozpoznać realizację funkcji wychowawczej w szkole?

21 środki dydaktyczne wyposażenie zasoby fizyczne Oprac.: Studenci seminarium monograficznego nt Specyficzne formy edukacji, rok akad. 1999/2000, IP UAM motywacja dobór zadań - treść - trudność wzmocnienia (system kar i nagród) nauczyciel- uczeń nauczyciel- klasa diada procesy grupowe poziom integracji dyscyplina relacje grupa pracownicy pomocniczy rodzice inni nauczyciele planowany - wykonywanie zadań - rezerwa czasowa wykorzystany (poświęcony na wykonywanie zadania) efektywny (potrzebny do osiągnięcia określonego efektu) pracy ucznia w domu (zadania domowe) pracy grupowej/pracy indywidualnej budowanie kontaktu z klasą czynności porządkowe czas zainteresowania (rozpoznawanie i kształtowanie) rozwój - społeczny - emocjonalny - poznawczy wiedza uczeń rozlokowanie uczniów ergonomia - kształt mebli - wielkość pomieszczenia - światło - wentylacja - temperatura - rozplanowanie sprzętów w przestrzeni wystrój bezpieczeństwo ciągi komunikacyjne przestrzeń dostępność kompetencje osobowościowe - samorozwój - świadomość, kontrola i umiejętność rozpoznawania stanów psychicznych - dojrzałość społeczna zawodowe - znajomość procedur planowania - wiedza przedmiotowa - wiedza psychologiczna - metodyka pracy organizacja zajęćdobór treściocenianie ZASOBY, którymi może zarządzać NAUCZYCIEL © Sławomir Jabłoński, Instytut Psychologii UAM

22 AUTODIAGNOZA Wychowanie… gdzie widać efekty zmiany (interwencji wychowawczej)? Wiedza Wiem, jak należy się zachować Umiejętności Potrafię się zachować Kompetencje społeczne Chcę i umiem dobrze funkcjonować wśród innych

23 Działania wychowawcze Zorientowane na osobę Diagnoza Rozpoznanie zasobów osoby Pomoc Strategie zwiększenia gotowości osoby Zorientowane na kontekst Diagnoza Rozpoznanie zasobów otoczenia Pomoc Strategie zwiększenia gotowości otoczenia 1.Relacja UCZEŃ-NAUCZYCIEL 2. Relacja NAUCZYCIEL-DYREKTOR 1.Uczniowie KLASA 2. Nauczyciele ZESPÓŁ NAUCZYCIELSKI 3.Szeroki kontekst SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

24 UCZNIOWIE NAUCZYCIELE GRUPA/KONTEKST OSOBA/jednostka WYCHOWANIE DOBRE PRAKTYKI Zadanie domowe: Analiza dobrych praktyk

25 5. W jaki sposób dyrektor może wspomagać funkcje wychowawcze nauczycieli?

26 Funkcja dydaktyczna – czynności związane z przekazywaniem wiedzy i rozwijaniem umiejętności Funkcja wychowawcza – czynności związane z kształtowaniem umiejętności społecznych, tożsamości i systemu wartości Funkcja opiekuńcza – czynności związane z zaspokajaniem potrzeb biologicznych i psychicznych uczniów, zapewnianie opieki, poczucia bezpieczeństwa Zrównoważona ocena funkcji nauczyciela

27 w zakresie nauczania – TWARDE dostosowywanie zadań edukacyjnych i tempa ich realizacji do poziomu rozwoju oraz stylu uczenia się dziecka prezentowanie nauczanych treści w formie problemów do rozwiązania jasne komunikowanie i egzekwowanie wymagań szkolnych oraz merytoryczne i emocjonalne wspieranie dziecka w ich realizacji Zrównoważona ocena kluczowych kompetencji nauczyciela (1)

28 w zakresie wychowania – MIĘKKIE kompetencje poznawcze – związane z gotowością do trafnego oceniania sytuacji społecznych, zdolnością do empatii, znajomością i odwoływaniem się do reguł społecznych, kompetencje motywacyjne - gotowość do podejmowania ryzyka społecznego, otwartość, gotowość do angażowania się w sytuacje społeczne i motywacji do pracy nad własnym zaangażowaniem interpersonalnym i poziomem umiejętności społecznych kompetencje behawioralne - związane z posiadanymi i wykorzystywanymi w praktyce umiejętnościami społecznymi Zrównoważona ocena kluczowych kompetencji nauczyciela (2)

29 Wspomaganie funkcji wychowawczych (1) Model animacji i wsparcia Model pogotowia ratunkowego

30 SZKOŁA © Sławomir Jabłoński, Instytut Psychologii UAM Wspomaganie funkcji wychowawczych (2): pogotowie ratunkowe N U U U U U klasa R R R R R N UU U U U R R R R R dyrektor

31 SZKOŁA © Sławomir Jabłoński, Instytut Psychologii UAM N U U U U U klasa R R R R R NUUUUU RRRRR dyrektor Wspomaganie funkcji wychowawczych (3): animacja i wsparcie

32 Zadanie domowe Celem zadania jest przygotowanie giełdy pomysłów z dobrymi praktykami stosowanymi w szkole dotyczącymi wychowania. Giełda pomysłów powstanie z propozycji przysłanych przez Dyrektorów, zostanie zebrana i udostępniona Dyrektorom jako inspiracja do podejmowania oddziaływań wychowawczych w szkole. Zadaniem każdego Dyrektora jest: Refleksja nad problematyką wychowania w szkole na podstawie wykładu i prezentacji zamieszczonej do Wykładu 1. Przygotowanie przykładów oddziaływań wychowawczych przeprowadzonych, aktualnie przeprowadzanych lub planowanych w szkole - każdy pomysł powinien zostać opisany według wzoru zaproponowanego w arkuszu roboczym. Wypełnione arkusze robocze proszę przesłać do 20 września na adres:


Pobierz ppt "Wykład 1. Każdy jest wychowawcą Rola dyrektora we wspomaganiu funkcji wychowawczych nauczycieli Autorzy: dr Karolina Appelt, dr Sławomir Jabłoński, dr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google