Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza internetowych ofert agroturystycznych z województwa Małopolskiego Łysak Andrzej 1, Kiełb Piotr 2, Urlik Szczepan 1, Woźniak Marta 1 1 Krakowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza internetowych ofert agroturystycznych z województwa Małopolskiego Łysak Andrzej 1, Kiełb Piotr 2, Urlik Szczepan 1, Woźniak Marta 1 1 Krakowska."— Zapis prezentacji:

1 Analiza internetowych ofert agroturystycznych z województwa Małopolskiego Łysak Andrzej 1, Kiełb Piotr 2, Urlik Szczepan 1, Woźniak Marta 1 1 Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego, 2 QConsultant Kraków, dn

2 Wprowadzenie Lata charakteryzują się w Polsce wyraźnym spadkiem intensywności wyjazdów zagranicznych w ogóle, a wyjazdów turystycznych w szczególności. Przeciętny polski urlopowicz" nasycił się już swobodą wypoczynku w renomowanych zagranicznych ośrodkach Pierwsze więc lata XXI wieku można scharakteryzować wyraźnym trendem powrotu do wypoczynku w kraju. Na tle tego boomu turystyki krajowej, a raczej równolegle z nim rozwija się intensywnie w ostatnich latach agroturystyka. Postęp w zastosowaiu Internetu w informacji turystycznej (Wasikowski 2006) ułatwił dostęp do usługi agroturystycznej potencjalnym odbiorcom. Ilość witryn internetowych, w których można znaleźć w różnej formie informacje o polskich gospodarstwach agroturystycznych liczy się w dziesiątkach. Podjęto więc w niniejszym operacie próbę, opartą na bazie liczącej 263 pozycji ustalenia potencjału i możliwości gospodarczych w regionie, reprezentowanych przez agroturystykę w Małopolsce.

3 Wprowadzenie Wykaz wykorzystanych witryn internetowych, posiadających dział Agroturystyka (w jęz. angielskim, w witrynie:

4 Materiał i metody Materiał informacyjny stanowiły dane zawarte w ogłoszeniach ofertowych gospodarstw agroturystycznych, zamieszczonych w 19 witrynach internetowych, dotyczących turystyki. Ponieważ układ tych ofert był w większości wypadków różny opracowano specjalny system zapisu informacji (w programie Microsoft Excel) o poszczególnych gospodarstwach według przedstawione poniżej schematu tabeli wzorcowej

5 Struktura bazy danych AGROTURYSTYKAROLNICTWOODBIORCY Część adresowo- informacyjna Świadczenia Dane podstawowe Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Inne WyżywienieNoclegi 18 pozycji7 pozycji 10 pozycji 3 pozycje 7 pozycji 11 pozycji ** * Przewidywane pozycje do wprowadzenia w dalszych etapach działania Materiał i metody Przewiduje się, że informacje dotyczące Odbiorców oferowanych usług agroturystycznych zostaną uzyskane w następnym etapie badań, opartym w planie na ankietach wysłanych internetowo do wszystkich, lub wybranych losowo właścicieli gospodarstw agroturystycznych, którzy znaleźli się w naszej bazie danych i zechcą odpowiedzieć na przesłaną ankietę. Zawiera ona trzy podstawowe grupy informacji nazwane roboczo: Agroturystyka, Rolnictwo i Odbiorcy.

6 Rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych w Małopolsce Województwo Małopolskie jest podzielone administracyjnie na 182 gmin, tworzących 22 powiaty. W analizach naszych, dla lepszego zobrazowania sytuacji, odrzucono gminy typowo miejskie (np. Kraków, Tarnów) oraz przyjęto, że gminy bliźniacze (np. gmina miejska Grybów i gmina wiejska Grybów) tworzą jedną gminę o tej samej nazwie. W efekcie przyjęto, iż na potrzeby niniejszej analizy liczba gmin w Województwie Małopolskim wynosi 171 Intensywność rozmieszczenia gospodarstw agroturystycznych nie jest w tym terenie równomierna. W większości gmin (62 procent) nie zarejestrowano obecności gospodarstw agro- turystycznych w ogóle. Największe nasilenie ich obecności notuje się w południowej części województwa.

7 Rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych w Małopolsce

8 Konturowa mapa województwa małopolskiego, ukazująca intensywność występowania gospodarstw agroturystycznych w poszczególnych gminach.

9 Wyniki Dane dotyczące następnych analizowanych cech, zestawione w formie tabel wynikowych odnoszących się do poszczególnych podgrup informacyjnych przedstawione są poniżej:

10 Wyniki Dane dotyczące części adresowo-informacyjnej wskazują, że : Telefony stacjonarne posiada94 % gosp. Telefony komórkowe posiada50 % gosp. Adres mailowy posiada32 % gosp. Własną witrynę internetową posiada [1]75 % gosp.[1] Faks posiada 4 % gosp. Do kategorii gosp. ekologicznych należy 6 % gosp. Poddało się kategoryzacji (Tab. 3)13 % gosp. Znajomość języków obcych zgłasza (Tab. 4 i 5)17 % gosp. [1][1] Wartość procentowa oznacza liczbę gospodarstw, które można znaleźć w Internecie. Większość z nich wykorzystuje do tego celu serwer portalu, na którym się ogłasza. Niewielka natomiast część tej liczby posiada własną witrynę internetową.

11 Wyniki Tab. 3. Frekwencja gospodarstw agroturystycznych w procesie kategoryzacji KategoriaIlość gospodarstw % Standard 10 4 % Pierwsza 2 1 % Jedno słoneczko 17 6 % Dwa słoneczka 5 2 % Nieskategoryzowana % Suma %

12 Wyniki Tab.4. Wykaz oferowanej znajomości języków obcych Znajomość języków Ilość gospodarstw % Bez znajomości 12 5 % Angielski % Niemiecki 24 9 % Rosyjski % Słowacki 4 2 % Francuski 2 1 % Hiszpański 1 1 % Włoski 1 1 % Brak danych % Suma*313* - * Ta suma nie zgadza się z całkowitą liczbą gospodarstw w bazie (263) ponieważ jedno gospodarstwo może obsługiwać kilka języków. Znajomość języków Ilość gospodarstw % Bez znajomości 125 % Ze znajomością, w tym: 4517 % jeden język 166 % dwa języki 166 % trzy języki 135 % Brak danych % Suma % Tab.5. Procentowy udział gospodarstw oferujących znajomość więcej niż 1-go języka obcego

13 Wyniki Dane dotyczące wyżywienia wskazują, że: Śniadanie oferuje27 % gosp. Obiad oferuje23 % gosp. Kolację oferuje25 % gosp. Obiadokolację oferuje21 % gosp. Szwedzki stół oferuje 1 % gosp. Całodzienne wyżywienie oferuje29 % gosp. Inne rodzaje wyżywienia oferuje 2 % gosp. Gospodarstwa nie oferujące żadnego wyżywienia 8 % gosp. Gospodarstwa, które nie podały informacji na temat wyżywienia ( lub portale agroturystyczne, w których się ogłaszały nie umożliwiały podania takiej informacji )61 % gosp. Tab.6. Rodzaj i ceny oferowanych posiłków. śniadanieobiadkolacjaobiadokolacjacałodzienne Średnia cena (zł) 7,8913,837,9614,7428,82 Rozpiętość (zł)

14 Wyniki Dane dotyczące części noclegowej wskazują, że: Pokój 1-osobowy oferuje 4 % gosp. Pokój 2-osobowy oferuje33 % gosp. Pokój 3-osobowy oferuje29 % gosp. Pokój 4-osobowy oferuje27 % gosp. Pokój 5-osobowy oferuje 3 % gosp. Inne rodzaje pomieszczeń oferuje 4 % gosp. Gospodarstwa, które nie podały informacji na temat oferowanych pokoi (lub portale agroturystyczne, w których się ogłaszały nie umożliwiały tego).56 % gosp. Tab.7. Liczebność i struktura bazy noclegowej w badanych gosp. agroturystycznych Pokój1-os2-os3-os4-os5-osSuma pokoiSuma łóżek SUMA

15 Wyniki Dane dotyczące dodatkowych świadczeń w części noclegowej wskazują również, że : Jedną kuchnię do wyłącznej dyspozycji gości oferuje29 % gosp. Dwie kuchnię do wyłącznej dyspozycji gości oferuje 3 % gosp. Żadnej kuchni nie oferuje 8 % gosp. Gospodarstwa, które nie podały informacji na temat dostępu do kuchni (lub portale agroturystyczne, w których się ogłaszały nie umożliwiały tego).60 % gosp. Co najmniej jedną łazienkę do dyspozycji gości oferuje37 % gosp. Żadnej łazienki nie oferuje 1 % gosp. Gospodarstwa, które nie podały informacji na temat dostępu do łazienki (lub portale agroturystyczne, w których się ogłaszały nie umożliwiały tego).62 % gosp.

16 Wyniki

17

18 Dane dotyczące rolnictwa wskazują, że: Obecność w gospodarstwie upraw rolnych (zboża, okopowe, warzywa, owoce, kwiaty lub zioła) wykazuje15 % gosp. Obecność w gospodarstwie zwierząt gospodarskich (krowy, owce, konie, świnie, króliki, kury, indyki lub pszczoły) wykazuje 9 % gosp. Gospodarstwa, które nie podały informacji na temat produkcji rolniczej (lub portale agroturystyczne, w których się ogłaszały nie umożliwiały tego).77 % gosp.

19 Podsumowanie Opracowanie niniejsze odnosząc się tylko do jednego województwa, ma charakter pilotowy. Obejmuje ono poza tym pewną część tylko (szacunkowo procent) całej populacji istniejących gospodarstw. Z takiej próby jednakże można już wysnuć pewne prawidłowości o charakterze gospodarczym, socjologicznym, czy finansowo-planistycznym. Intencją Autorów jest kontynuacja zbierania i dalsza analiza materiałów. Planuje się, skierowanie drogą internetową do wszystkich, lub losowo wybranych właścicieli gospodarstw agroturystycznych 5-10 punktowego zestawu pytań, w których zostałby szczególnie rozwinięty wątek Odbiorców ogłoszonej oferty.

20 Podsumowanie Z dotychczas zgromadzonych materiałów wynikają następujące prawidłowości : Południowa część Małopolski posiada wyraźnie lepiej rozwiniętą sieć gospodarstw agroturystycznych, Agroturystyka zaczyna w coraz większym stopniu stanowić istotne źródło dochodu dla gospodarstw w województwie, w którym z powodu dużego rozdrobnienia agrarnego, nie jest możliwe wprowadzenie intensyfikacji rolniczej na większą skalę, Baza hotelowa Małopolski wzbogaciła się o 659 pokoi mogących dać nocleg prawie dwu tysiącom turystów, Ceny oferowanych usług gastronomicznych kształtują się na znacznie niższym poziomie niż lokalach usługowych tej branży usytuowanych w miastach i większych miejscowościach, Działalność agroturystyczna, powoduje wyraźną poprawę aktywizacji gospodarczej regionów dotychczas mało aktywnych pod względem gospodarczym.


Pobierz ppt "Analiza internetowych ofert agroturystycznych z województwa Małopolskiego Łysak Andrzej 1, Kiełb Piotr 2, Urlik Szczepan 1, Woźniak Marta 1 1 Krakowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google