Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komunikat Komisji do Rady Europejskiej COM(2008) 800 A European Economic Recovery Plan działania krótkoterminowe o charakterze antycyklicznym mające na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komunikat Komisji do Rady Europejskiej COM(2008) 800 A European Economic Recovery Plan działania krótkoterminowe o charakterze antycyklicznym mające na."— Zapis prezentacji:

1

2 Komunikat Komisji do Rady Europejskiej COM(2008) 800 A European Economic Recovery Plan działania krótkoterminowe o charakterze antycyklicznym mające na celu : –szybkie stymulowanie strony popytowej, –wzrost zaufania na rynku, –obniżenie kosztów społecznych kryzysu gospodarczego, działania długoterminowe mające na celu: –stworzenie korzystnych warunków dla gospodarki europejskiej w trakcie jej powrotu na ścieżkę wzrostu, –przyspieszenie przekształceń gospodarki unijnej w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Reakcja Unii Europejskiej na kryzys finansowy

3 1.Należy zadbać, aby wysiłki podejmowane w ramach polityk rozwojowych w ramach walki ze skutkami kryzysu finansowego nie zatraciły swojego strategicznego wymiaru. 2.Obecny kryzys jest jedynym z czynników wskazujących na potrzebę wzmocnienia Strategii Lizbońskiej i argumentem za silną, solidarną wspólną polityką spójności, realizującą długofalowe cele rozwojowe. 3.Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera działania Komisji Europejskiej na rzecz przyspieszenia wydatkowania środków budżetu UE na inwestycje i zwiększenie zatrudnienia Rola polityki spójności w czasie kryzysu – stanowisko Rządu Rzeczypospolitej

4 Uproszczenie systemu wdrażania polityki spójności Propozycje zmian w rozporządzeniach zaproponowane przez KE: 1.Szersze wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej EBI oraz EFI, 2.Umożliwienie rozliczenia na podstawie ryczałtów w ramach EFRR i EFS, 3.Uznanie wkładu niepieniężnego za wydatek kwalifikowalny, 4.Deklaracja wydatków może obejmować zaliczkę stanowiącą nawet 100% kwoty całkowitej pomocy przyznanej beneficjentowi (zniesienie limitu 35%), 5.Umożliwienie przedstawienia deklaracji wydatków w przypadku dużych projektów zanim KE wyda zgodę na ich realizację, 6.Zwiększenie dopuszczalnego wkładu funduszy strukturalnych w 2009 r. o 2% (w sumie wyniesie on 4%), 7.Uznanie za kwalifikowalne w ramach EFRR wydatków na mieszkalnictwo związanych z podnoszeniem wydajności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

5 Kontynuacja reformy systemu realizacji? 1. Grupa refleksji nt. systemu realizacji polityki spójności prowadzona przez DG Regio Zmiany wynikające ze zmian rozporządzeń oraz inne zmiany upraszczające wdrażanie: dostosowanie rozporządzenia wykonawczego KE,dostosowanie rozporządzenia wykonawczego KE, ewentualne zmiany w systemie audytu i kontroli.ewentualne zmiany w systemie audytu i kontroli. Rekomendacje dla systemu realizacji polityki spójności po 2013 r.

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Komunikat Komisji do Rady Europejskiej COM(2008) 800 A European Economic Recovery Plan działania krótkoterminowe o charakterze antycyklicznym mające na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google