Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E-books czyli książki cyfrowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E-books czyli książki cyfrowe"— Zapis prezentacji:

1 E-books czyli książki cyfrowe
E. Deluga, E. Krzesimowska, A. Skotnicka

2 PLAN PREZENTACJI Definicje i zakres pojęciowy Zagadnienia prawne
Historia Tydzień e-książki Wady i zalety Czytniki e-książek i e-papier E-książka i czytelnik 2.0 Self-publishers Wybrane źródła e-booków z podziałem na polskie i zagraniczne Dodatki Bibliografia

3 Definicja E-book- książka, publikacja w formie elektronicznej, składająca się z tekstu, zdjęć, lub obu, opublikowane przez serwisy internetowe i odczytywane na komputerach lub innych urządzeniach elektronicznych*. *M.Nahotko, Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym, Warszawa 2010.

4 Definicja Według definicji ze Słownika Oksfordzkiego jest to „elektroniczna wersja drukowanej książki” nie mogąca istnieć bez drukowanego odpowiednika. E-książki są zwykle odczytywane na e-czytnikach . Komputery osobiste i niektóre telefony komórkowe mogą być również wykorzystywane do czytania e-książek.

5 Definicja Termin „e-Book” może oznaczać zarówno urządzenie elektroniczne zaopatrzone w wyświetlacz, pamięć, oprogramowanie oraz łącze jak i wyświetlaną na nim zawartość, czyli sformatowany plik elektroniczny z określoną treścią. Wydaje się jednak, że termin ten bardziej pasuje do zawartości*. *Encyklopedia Wiedzy o Książce. Wrocław-Warszawa-Kraków 1971, s.587.

6 Definicja Książka elektroniczna, e-książka, e-book. Dokument elektroniczny, który w sposobie organizacji, prezentacji i wykorzystania treści nawiązuje do funkcjonalnych i konstrukcyjnych właściwości książki konwencjonalnej. Może być cyfrową kopią książki rękopiśmiennej czy też drukowanej, lub dokumentem nieposiadającym ”papierowego” pierwowzoru (w jęz. angielskim BORN-DIGITAL). Tym terminem określa się także specjalistyczny sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie przeznaczone do odczytu e-booków. (Podręczny słownik bibliotekarza, G. Czapnik i in., Warszawa - Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011)

7 Zagadnienia prawne

8 Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH
Rozważania dotyczące kwestii prawnej odnośnie udostępniania utworów w wersji elektronicznej, w tym także e-booków, nie zostały w Polsce podjęte. Na gruncie prawa polskiego zastosowanie ma Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami. W myśl tej ustawy „przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). (…) W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe)”; ponadto ustawa ta zastrzega, iż prawo do ochrony przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności, a „utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną”.

9 Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH
W rozumieniu ustawy: „utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie”, zaś „utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie”; Ustawa dzieli prawo autorskie na osobiste (m.in. prawo do autorstwa, do decydowania o pierwszym upublicznieniu, prawo do nadzoru nad sposobem wykorzystywania utworu) i majątkowe (wg zapisów ustawy wygasają po 70 latach od śmierci twórcy) - m.in. prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu oraz prawo do rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji, które określają sposoby w jaki utwór może być wykorzystywany. Z pewnością Internet stanowi odrębne pole eksploatacji, a co za tym idzie Ustawa o ochronie praw autorskich obowiązuje także tych, którzy korzystają z utworów zamieszczanych w sieci, w tym także z książek elektronicznych.

10 Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH
Zastosowanie w praktyce Przykład : wydawnictwo internetowe Dobry eBook.pl – fragment regulaminu eBooki stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie. Autorskie prawa majątkowe do eBooków przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom. Kupno eBooka nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do eBooka. Wywołuje dokładnie taki sam skutek jak zakup egzemplarza zwykłej książki – Kupujący nabywa jedynie egzemplarz książki, a nie jakiekolwiek prawa autorskie do niej. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową eBooka, jeśli jest to niezbędne do korzystania z eBooka, przy czym kopia ta nie może być używana równocześnie z eBookiem. W szczególności Kupującemu nie wolno: Zwielokrotniać eBooka lub dokonywać jego rozpowszechniania (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej). Udostępniać eBooka jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej. Najmować i użyczać eBooka; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej. Ingerować w treść i zawartość eBooka. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na eBook. Do eBooków nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, o dozwolonym użytku, ponieważ stanowią one programy komputerowe (art. 77 prawa autorskiego). W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do eBooka osoba, która dopuściła się naruszenia (także Kupujący), zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 3-krotnej wysokości ceny brutto tego eBooka za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz eBooka. Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

11 Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH
E-book w rozumieniu przepisów Komisji Unii Europejskiej W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 200 z dnia 3 sierpnia 2011 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 763/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej. Fragment: Rozporządzenie to dotyczy przenośnego urządzenia zasilanego baterią (tzw. „E-book”) do nagrywania i odtwarzania różnego rodzaju plików tekstowych, plików typu nieruchomy obraz (np. jpg) oraz plików dźwiękowych (np. MP3).

12 Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH
Przenośne urządzenie zasilane baterią (tzw. „E-book”) do nagrywania i odtwarzania różnego rodzaju plików tekstowych (na przykład PDF, WOL i HTML), plików typu nieruchomy obraz (na przykład JPEG), oraz plików dźwiękowych (na przykład MP3), o wymiarach w przybliżeniu 18 x 12 x 1 cm i masie w przybliżeniu 220 g. Urządzenie jest wyposażone w: — monochromatyczny wyświetlacz (wykorzystujący technologię „elektronicznego atramentu” z czterostopniową skalą szarości), o wymiarach w przybliżeniu 12 x 9 cm, wymiarze przekątnej ekranu w przybliżeniu 15 cm (6 cali) i rozdzielczości 600 x 800 pikseli, — interfejs USB, — złącze dla słuchawek, — gniazdo karty pamięci, — przyciski sterowania/nawigacji, — procesor 200 MHz, oraz — pamięć wewnętrzną 512 MB. Urządzenie może być podłączone do maszyny do automatycznego przetwarzania danych w celu przekazywania plików. Urządzenie może odtwarzać tekst, nieruchome obrazy oraz pliki dźwiękowe przetwarzając dane zapisane albo w pamięci wewnętrznej, albo na karcie pamięci. Urządzenie nie posiada funkcji tłumaczenia lub słownika. Jak widać przepisy unijne definiują e-book nieco inaczej niż się to w Polsce potocznie przyjmuje...

13 Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH
Digital Rights Management czyli cyfrowe zarządzanie prawami Termin określający cały szereg systemów zabezpieczających, ograniczających swobodne korzystanie i transfer plików cyfrowych. Systemy DRM mają za zadanie wyeliminowanie takich sposobów wykorzystania danych cyfrowych, które byłyby niezgodne z wolą wydawcy. DRM stosuje się do zabezpieczania np. plików muzycznych, filmów, gier, a także książek elektronicznych. W założeniu ma służyć ochronie praw autorskich twórców, w praktyce może być wykorzystany do dowolnego ograniczenia możliwości korzystania z danych w systemach komputerowych i multimedialnych.

14 Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH
Systemy zabezpieczeń DRM wzbudzają na całym świecie, także w Polsce, wiele kontrowersji. Jak pisze Karolina Pawlaczyk, w artykule będącym relacją z konferencji ( dot. rozwijającego się coraz szybciej rynku publikacji elektronicznych i e-książek), jaka odbyła się w ramach ubiegłorocznych Warszawskich Targów Książki: dla wprawnych w obsłudze komputera zdjęcie zabezpieczeń DRM to kwestia sekund. W praktyce blokady uderzają więc najbardziej w tych, którzy legalnie kupują e-booki i nie chcą (bądź nie potrafią) uciekać się do „hakerskich” metod, aby obejść ograniczenia nałożone przez wydawcę lub dystrybutora. A jest ich bardzo wiele: DRM uniemożliwia często tworzenie zapasowych kopii plików, korzystanie z e-książek na dowolnie wybranych urządzeniach (niektóre z czytników i tabletów nie obsługują plików zabezpieczonych w systemie Adobe DRM – najbardziej rozpowszechniony system DRM w Polsce – E.D.) czy przekazywanie lub pożyczanie ich osobom bliskim, co byłoby przecież możliwe i zgodne z prawem w przypadku tradycyjnej książki. Czytanie chronionych przez DRM e-booków wymaga ponadto najczęściej instalowania dodatkowego oprogramowania i zapoznawania się ze skomplikowanymi instrukcjami, przeważnie niedostępnymi w języku polskim. W rezultacie DRM może nie tylko prowadzić do bezpodstawnego ograniczania praw konsumenta, ale także przynosić efekt odwrotny niż zamierzono - skłaniać zniechęconych komplikacjami czytelników do poszukiwania interesujących ich e-książek w miejscach, w których pozbawione są już zabezpieczeń (a zatem do piractwa) lub też do zakupu wersji papierowej poszukiwanej publikacji. Wiele polskich księgarni z e-bookami sprzedaje książki zabezpieczone przez Adobe DRM. Są to np. Empik, Woblink, Gandalf, Legimi czy Na Kanapie, choć część z nich już rezygnuje z zabezpieczeń DRM (np. Nexto czy Virtualo).

15 Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH
Cyfrowe znaki wodne (ang. watermark). Technika znakowania polegająca na osadzeniu w oryginalnym pliku (zawierającym dokument, utwór muzyczny, fotografię, tekst …) specyficznych danych. Znak wodny może zawierać różne informacje, jak choćby dane o autorze lub właścicielu praw autorskich. Dane te są dość odporne na kopiowanie, zmianę formatu, rozmiaru lub koloru. Nie ma obecnie jednego standardu cyfrowych znaków wodnych. Nie chronią przed pirackim kopiowaniem danych, ale pozwalają ustalić prawowitego autora danych treści cyfrowych. Oznakowane w ten sposób pliki mogą pomóc w lokalizacji stron www bądź serwerów, na których pliki te są bezprawnie udostępniane. Dzielą się na widoczne dla ludzkiego oka (nie zakłócają jednak samego obrazu) oraz niewidoczne, niezauważalne dla oka ludzkiego, możliwe do odczytania tylko za pomocą odpowiednich technik cyfrowych (w założeniu wprowadzenie takiego znaku nie powinno zasadniczo zmieniać zabezpieczonego obrazu, pliku).

16 Zagadnienia prawne - dodatek
REGUŁA 26 WYPOŻYCZEŃ w KSIĄŻKACH PAPIEROWYCH Film prezentowany na YouTube przez 2 bibliotekarki: Zasady, jakie wymusił HarperCollins na OverDrive i bibliotekach ciągle nie dają wszystkim spokoju. W Internecie słychać już głosy nawołujące do bojkotu książek wydawnictwa. My zaprezentujemy zastosowanie reguły blokowania eBooka po 26 wypożyczeniach (bo taki jest, według HarperCollins, średni czas życia książki papierowej) do samych pozycji drukowanych. Jak bardzo zniszczone są pozycje biblioteczne, zaczytywane przez kolejnych wypożyczających na śmierć? Nadają się na przemiał?

17 Zagadnienia prawne - dodatek
Piątek, 27 kwietnia 2012 Nowa definicja e-booka Sposób na niższy VAT W czwartek w Warszawie odbyła się konferencja "Cyfrowa Polska" organizowana przez redakcję dziennika "Rzeczpospolita". W jej trakcie z ust ważnych przedstawicieli rządu i partii rządzącej padły istotne deklaracje dotyczące kwestii e-booków i obniżenia stawki podatku VAT. "Myślę, że wspólnie z ministrem Piotrem Żuchowskim z Ministerstwa Kultury i panią poseł Iwoną Śledzińską-Katarasińską dojdziemy do porozumienia i zmienimy te przepisy" - zapowiedział na wczorajszej debacie Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji. Jego deklaracje wspierała poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska, przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, jednocześnie przywołując przykłady Francji i Luksemburga, które wbrew unijnej dyrektywie o tym podatku, która dopuszcza preferencyjne stawki tylko dla książek papierowych, zdecydowały się obniżyć stawki VAT na e-booki (do 5,5 proc. i 3 proc.). Jak politycy chcieliby doprowadzić do zmiany stawki podatkowej? "Można zacząć od zmiany definicji e-booka, który dziś jest definiowany jako usługa. Tym tropem poszła Francja" - mówił wczoraj Michał Boni. Przypomnijmy, że 23-proc. VAT na książki przez zdecydowaną większość specjalistów wskazywany jest jako przyczyna wolnego rozwoju rynku e-książek w Polsce oraz element kluczowy dla rozwoju piractwa internetowego.

18 Historia e-książek na świecie
1971 r. - Michael Stern Hart rozpoczął przełomowy program o nazwie Projekt Gutenberg na Uniwersytecie w Illinois (USA). Jego celem jest cyfrowa archiwizacja książek istniejących w wersji papierowej, zaś sam Projekt Gutenberg uznawany jest za pierwszą zdigitalizowaną bibliotekę na świecie, gromadząca książki, do których wygasły prawa autorskie lub takie, które prawami autorskimi nigdy nie były obłożone. Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych, przepisaną i rozesłaną do innych użytkowników w formie pliku tekstowego właśnie przez M. Harta uznaje się powszechnie za pierwszą e-książkę. Publikacje zamieszczane udostępniane przez Projekt digitalizowane są przez setki wolontariuszy z całego świata.

19 Historia e-książek na świecie
Twórca Projektu Gutenberg MICHAEL HART

20 Historia e-książek na świecie
Obecnie w zasobach PG znajduje się ponad publikacji, w tym m.in. teksty polskie:

21 Historia e-książek na świecie
1981 r. - na rynku pojawiła się pierwsza komercyjna publikacja elektroniczna – słownik wydany przez wydawnictwo Random House. Nie był to jednak przełom w dziedzinie e-booków , głównie powodu małego rozpowszechnienia komputerów osobistych i podłączenia do Internetu… 1985 r. - powstaje Voyager Company – pierwsza na świecie firma sprzedająca treść na płytach CD (choć były to głównie filmy, znalazły się tam także książki) 1993 r. - Digital Book Inc. rozpoczyna sprzedaż książek na dyskietkach ( w dbf - digital book format) 1997 r. - Joseph Jacobson zakłada firmę E-Ink Corporation, specjalizującą się w produkcji e-papieru

22 Historia e-książek na świecie
1998 r. – na rynku elektronicznym pojawiają się pierwsze urządzenia dedykowane czytaniu e-książek – czytniki SoftBook oraz Rocket EBook (ten ostatni ważył więcej niż zwykła książka w miękkiej oprawie, mimo podobnego rozmiaru i kształtu) 1998 r. - Gaithersburg (stan Maryland, USA) - pierwsze targi książki elektronicznej. Zaprezentowano na nich zbiór regulacji, które miały od tej chwili obowiązywać, a których celem była standaryzacja formatów elektronicznych publikacji. 1998 r. - rozpoczyna działalność pierwsza biblioteka internetowa – NetLibrary 1998 r. - pierwsza e-księgarnia, eReader.com, umożliwiająca pobranie kupionej książki ze strony internetowej

23 Historia e-książek na świecie
2000 r. - powieść Stephena Kinga, Jazda na kuli (ang. „Riding the bullet”), wydana wyłącznie w formie pliku tekstowego, rozpowszechniana tylko w Internecie. Opowiadanie to wyprzedano w ciągu zaledwie dwóch dni, cenie 2,5$ za sztukę, przy czym tylko w pierwszym dniu 400 tys. Egzemplarzy (pobrań). Kolejną książką wydaną w ten sam sposób były wspomnienia Vladimira Putina, ówczesnego prezydenta Rosji. 2000 r. - w numerze Library Journal , 15 kwietnia 2000 r., ukazała się pierwsza recenzja e-booka E-Books: A Fantasy Come True? (w jęz. polskim E-booki – urzeczywistniona fantazja?) 2002 r. - wydawnictwa Harper Collins oraz Random House rozpoczynają sprzedaż cyfrowych wersji swoich książek

24 Historia e-książek na świecie
2006 r. - Firma Sony przedstawia czytnik Sony Reader PRS-500z technologią e-papieru, w tym samym roku powstaje serwis Feedbooks (w wolnym tłumaczeniu „zasilany książkami”), który umożliwia pobieranie e-książek na urządzenia mobilne W witrynie Feedbooks znajdziemy także polskie publikacje:

25 Historia e-książek na świecie
2007 r. - firma APPLE Inc. wprowadza na rynek nowość - iPhone który w krótkim czasie staje się najpopularniejszym czytnikiem e-książek na świecie 2007 r. – firma AMAZON wprowadza w Stanach Zjednoczonych pierwszą generację czytnika Kindle 2008 r. - słynna prezenterka amerykańska Oprah Winfrey promuje w swoim programie telewizyjnym czytnik Kindle , co stanowi przełom na drodze do upowszechnienia e-książek i tego właśnie czytnika 2008 r. - oficjalny start projektu EUROPEANA - wirtualnej biblioteki europejskiej; do chwili obecnej zasoby serwisu zawierają kilkanaście milionów pozycji, m.in. książki w postaci cyfrowej, ale także filmy, fotografie, obiekty muzealne. Europeana uruchomiona została oficjalnie w listopadzie 2008 r. w celu umożliwienia szerokiego dostępu do dorobku naukowego, literackiego i kulturowego Europy.

26 Historia e-książek na świecie
2009 r. - Amazon rozpoczyna sprzedaż czytnika Kindle 2 oraz publikacji z Kindle Store poza granicami USA 2010 r. - Apple wprowadza na rynek iPada i uruchamia swoją e-księgarnię iBookstore; w ciągu dwóch miesięcy iBookstore zagarnia 22% rynku e-książek w USA. Książki dostarczane są do aplikacji iBooks działającej na urządzeniach iPhone, iPod touch i iPad. Początkowo iBookstore był dostępny tylko dla użytkowników zamieszkałych w USA, obecnie funkcjonuje w krajach posiadających dostęp do App Store (internetowego sklepu firmy Apple z oprogramowaniem dla iPada, iPhone'a oraz iPoda touch) 2010 r. - w drugim kwartale 2010 sprzedaż książek elektronicznych w Amazon.com przewyższyła sprzedaż książek tradycyjnych w twardej oprawie 2010 r. – amerykański gigant Amazon wprowadza model Kindle 3 (cena wersji podstawowej czytnika $)

27 Historia e-książek na świecie
Obecnie – na świecie wzrasta popularność e-książek. Na rynku amerykańskim przekłada się to nie tylko na wzrost czytelnictwa, ale i na większe wpływy wydawnictw i sklepów internetowych. Jak podają sondaże, jeden na pięciu Amerykanów przeczytał książkę elektroniczną w ostatnim roku (wg Pew Research Center). 43 % Amerykanów powyżej 16 roku życia korzysta z czytników e-booków. Te same badania pokazują, że osoby sięgające po książki elektroniczne przeczytały ich w zeszłym roku średnio 24, podczas gdy czytający tradycyjne, papierowe wydania przeczytali ich średnio zaledwie 15. Warto dodać, że jeden z gigantów na rynku elektronicznych książek, Amazon, ma w swojej ofercie już ok. 1 mln tytułów. Wzrost popularności e-książek jest dostrzegalny zwłaszcza na rynku wydawnictw akademickich. Jako, że podręczników tych nie czyta się raczej „od deski do deski”, forma „ebookowa” sprawdza się tutaj znakomicie, a możliwość przeprowadzenia wyszukiwania według słów kluczowych dodaje e-bookom przydatności w badaniach. Inne korzyści dla studentów: darmowy zdalny dostęp 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu oraz (potencjalnie) oraz używanie jednego e-booka przez wielu użytkowników w tym samym czasie (oczywiście w zależności od podpisanej przez bibliotekę licencji).

28 Historia e-książek w Polsce
2000 r. – początek rynku e-książek w Polsce - ze strony internetowej wydawnictwa Świat Książki można ściągnąć za darmo plik doc z treścią powieści Olgi Tokarczuk “Dom dzienny, dom nocny” 2000 r. – Jak nie dać się ogłupić. 46 krótkich kazań, autorstwa Jarosława Kamińskiego, Wydawnictwo Nowy Świat – pierwsza polska płatna e-książka (cena wersji elektronicznej – 7 zł, wersji drukowanej – 20 zł) 2000 r. - Literatura.net.pl - pierwszy w Polsce serwis internetowy zajmujący się sprzedażą e-książek, uruchomiony przez wydawnictwo Tower Press

29 Historia e-książek w Polsce

30 Historia e-książek w Polsce
2004 r. - pojawia się serwis Złote Myśli, największe wydawnictwo elektroniczne w Polsce, oferujące głównie literaturę fachową, wydawnictwa poradnikowe Jednym z pierwszych polskich wydawnictw, które rozpoczęły działalność w zakresie publikacji multimedialnych były Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 2007 r. - rozpoczyna działalność biblioteka internetowa Wolne Lektury, udostępniająca w postaci cyfrowej lektury szkolne, które trafiły do domeny publicznej (po upływie 70 lat po śmierci autora wygasły co do nich autorskie prawa majątkowe)

31 Historia e-książek w Polsce
2008 r. - rusza platforma sprzedaży e-książek Nexto.pl 2009 r. - powstaje serwis Libenter.pl, sprzedający e-książki w abonamencie 2009 r. - firma Virtualo - dystrybutor e-treści, , wprowadza jako pierwsza w Polsce zabezpieczenie e-książek systemem Adobe Content Server 4

32 Historia e-książek w Polsce
2009 r. - premiera eClicto – pierwszej polskiej e-księgarni oferującej książki w formacie ePub, sprzedawane na komputer oraz własny czytnik. Format ten znacznie poprawił jakość tekstu, wyświetlanego wcześniej za pomocą formatów doc. lub pdf. 2010 r. - Empik przejmuje 51% udziałów firmy Virtualo, otwiera sklep z e-książkami

33 Tydzień e-książek

34 Tydzień e-książek Od 2004 roku w marcu obchodzony jest Tydzień E-Książki. Akcję zainicjowała kanadyjska pisarka Rita Toews, autorka książek dla dzieci oraz o dzieciach (m.in o zastraszaniu i przemocy psychicznej dotykającej nieletnich). Ideą Tygodnia E-książki było rozpropagowanie e-czytelnictwa, które początkowo traktowane było po macoszemu i z wielką rezerwą.

35 Tydzień e-książki W 2012 roku Tydzień E-Książki obchodzony był w dniach 4-10 marca, także w Polsce. Z tej okazji wydawcy oraz media przygotowali wiele akcji promujących e-książki. Nexto oraz Gandalf promowały swą ofertę kusząc promocjami, Nasza Księgarnia proponowała za darmo ebooka "Zmorojewo" Jakuba Żulczyka,a Virtualo przygotowało różne konkursy. Prowadzone były również akcje dla bibliotek.

36 Tydzień e-książki Rita Toews

37 Tydzień e-książki Linki do wybranych przykładów z przebiegu
tygodnia e-książek:

38 Zalety e-książek Dostępność - aby pozyskać e-booka wystarczy połączenie z Internetem. Łatwość archiwizacji, znika problem z przechowywaniem. Interaktywność, łączenie różnych typów mediów. Lekkość i poręczność e-czytnika. Aspekt ekologiczny - mniejsza liczba ściętych drzew.

39 Zalety e-książek Możliwość wydania książek przez autorów niezależnych. Wcześniej wiązało się to z wielkimi kosztami, na które nieznanych autorów nie było stać. Techniki ułatwiające odbiór informacji osobom o różnych dysfunkcjach - np. dźwiękowe odtwarzanie treści (synteza dźwieku) czy też możliwość powiększenia czcionki, ważne dla osób niewidomych i niedowidzących. Dostęp do Internetu pozwala aktualizować posiadane materiały i na bieżąco pozyskiwać nowe.

40 Wady e-książek Szybki rozwój formatów, co nie daje gwarancji, że czytniki dostępne dziś, będą odtwarzać e-booki wydane za kilka lat w nowym formacie. Zabezpieczenia antypirackie ograniczają lub uniemożliwiają m.in. pożyczanie książek znajomym lub ich drukowanie. Wysoka cena niektórych e-booków, zwłaszcza nowości. Wprawdzie zmienia się to z każdym rokiem, ale w Polsce nadal wiele e-booków kosztuje więcej niż ich papierowe odpowiedniki. Wynika to z tego, że niektórzy wydawcy nadal traktują e-booki jako produkt ekskluzywny.

41 Wady e-książek Mało skuteczne techniki zabezpieczania praw autorskich, niedoskonałość aktów prawnych w tej kwestii oraz różnice w prawie poszczególnych państw. Wysoka cena czytników w Polsce (w USA czytnik kosztuje przeciętnie 1/10 pensji minimalnej, w Polsce jego cena wynosi ok.40% pensji minimalnej).

42 Czytniki e-książek

43 Czytniki e-książek E-reader, e-czytnik, czytnik pdf czy e-papier - tymi określeniami opisujemy urządzenia przenośne, służące do czytania elektronicznych dokumentów, książek czy czasopism. Nazewnictwo jest obszerne, ponieważ to stosunkowo nowy produkt,dla którego nie przyjęła się jeszcze jedna konkretna nazwa. Czytnik ebooków, urządzenie wielkości i kształtu przeciętnego tabletu, pozwala przechowywać setki książek. A technologia wykonania daje znacznie lepszy komfort czytania niż na ekranie monitora.

44 E-papier Papier elektroniczny - technologia,dzięki której ekran czytnika jest bardzo podobny do kartki papieru. W odróżnieniu od konwencjonalnych wyświetlaczy, używających własnego źródła światła do podświetlenia pikseli, e-papier odbija światło z zewnątrz, podobnie jak zwykły papier.

45 E-papier Autorem terminu "e-papier" jest Nicholas Sheridon, który w latach 70. pracował nad wyświetlaczami mogącymi zastąpić monitory oparte na technologii CRT. Opracował on technologię Gyricon, która stała się później nazwą firmy zajmującej się komercjalizacją wynalazku

46 Jak działa e-papier W skrócie - e-papier to małe kuleczki atramentu, które za pośrednictwem impulsów elektrycznych układają się w piksele. Mamy więc jasne tło i ciemny atrament, który pokazuje tekst.

47

48 Zalety elektronicznych kartek
Czytnik e-booków nie wytwarza światła jak zwykły ekran LCD, dzięki czemu komfort czytania jest większy Pozwala na oszczędzenie zwykłego papieru, co wiąże się z ochroną środowiska E-papier jest energooszczędny Dzięki matowej matrycy tekst można czytać w każdych warunkach, nawet w pełnym słońcu.

49 Wady e-papieru Do czytania potrzebne jest źródło światła
W stosunku do prawdziwego papieru kontrast e-papieru jest słabszy Skala szarości obsługująca maksymalnie 16 stopni szarości. Przy 4-8 stopniach szarości następuje zbytnie uogólnienie kolorów i zdjęcia wyglądają jak w czarno-białych gazetach.

50 Budowa e-czytnika

51 Budowa e-czytnika WYŚWIETLACZ
Zwykle wykonany jest z tak zwanego papieru elektronicznego (e-papier) i ma przekątną od 5 do 10 cali. Nowoczesny e-papier potrafi wyświetlić 16 odcieni szarości, starsze i prostsze wersje – cztery. Niektóre konstrukcje wyposażono w ekrany dotykowe (rezystancyjne wymagają do wygodnej pracy użycia rysika). Wkrótce na rynku powinny się pojawić urządzenia wykorzystujące technologię kolorowego e-papieru.

52 Budowa e-czytnika PAMIĘĆ
Wbudowana pamięć decyduje o liczbie książek, które możemy wgrać do urządzenia. W tanich modelach to zwykle od 100 do 200 MB, w lepszych czytnikach 2,5 GB. W większości czytników pamięć można rozszerzyć, instalując kartę SD lub micro SD. AKUMULATOR Czytniki książek elektronicznych wykorzystujące e-papier zużywają bardzo mało energii. Zużywana jest ona głównie do odświeżania treści ekranu kiedy przewijamy stronę książki. W pełni naładowany akumulator powinien wystarczyć do wyświetlenia od kilku do kilkunastu tysięcy stron książki.

53 Budowa e-czytnika CZUJNIK POŁOŻENIA
Pozwala on na automatyczną zmianę orientacji wyświetlanego tekstu w zależności od sposobu trzymania czytnika (w pionie lub w poziomie). Funkcję tę można włączać i wyłączać w ustawieniach urządzenia. KOMUNIKACJA Wszystkie czytniki możemy podłączyć do komputera i w ten sposób wgrać do pamięci nową książkę. Niektóre modele wyposażono jednak także w kartę sieci Wi-Fi, a czasem nawet w obsługę transmisji danych z sieci GSM. Dzięki nim możemy pobierać książki bezprzewodowo, wykonywać online notatki i komentarze do czytanych dokumentów, przeglądać strony WWW albo odbierać informacje z kanałów RSS.

54 Budowa e-czytnika DŹWIĘKI Z CZYTNIKA
Wiele czytników ma wbudowany głośnik oraz wyjście słuchawkowe. W połączeniu z mechanizmem TTS (Text-To-Speech – czytający tekst syntezator mowy) pozwalają nam one słuchać książki w sytuacjach, gdy nie mamy możliwości czytania, na przykład prowadząc samochód. Niektóre czytniki mają również wbudowane radio FM. Większość pozwala odtwarzać pliki muzyczne, a więc także audiobooki.

55 Budowa e-czytnika FORMATY PLIKÓW
Uniwersalny czytnik powinien wyświetlać wiele formatów elektronicznych książek. Popularne standardy to: ePub (z obsługą zabezpieczeń Adobe DRM), PDF (z obsługą zabezpieczeń Adobe DRM), TXT, RTF, DJVU, LIT, HTML, PRC (książki z mobipocket.com), FB2 i DOC. Czytnik powinien też rozpoznawać obrazy JPEG, BMP, TIFF, PNG oraz pliki MP3 (audiobooki) oraz WMA. SOFTWARE Czytniki bazują zwykle na różnych edycjach systemu operacyjnego Linux (także na Androidzie). Niektóre modele czytników mają dodatkowo zainstalowane różne aplikacje: przeglądarkę internetową, kalkulator, proste gry (pasjans, sudoku, szachy), czytnik kanałów RSS, narzędzie do wykonywania notatek czy prosty program do rysowania (w wypadku urządzeń z dotykowym ekranem).

56 Budowa e-czytnika

57 Najpopularniejsze czytniki na polskim rynku (zestawienie z II półrocza 2011 roku)
Amazon Kindle 3 Najpopularniejszy na świecie czytnik sprzedawany przez Amazon. Odczytuje książki w formacie Amazonu (AZW) i niezabezpieczone pliki PDF bez zabezpieczeń antypirackich oraz MOBI. Jako jeden z niewielu ma pełną klawiaturę. Zabezpieczone pliki z polskich księgarni nie są obsługiwane. Barnes&Noble Nook 2 Dostęp do dwóch milionów książek, w tym sprzedawanych w polskich księgarniach i zabezpieczonych ePubów. Nie odtwarza książek w formacie Kindle'a. Dostępny jest tylko w wersji WiFi.

58 Najpopularniejsze czytniki na polskim rynku (zestawienie z II półrocza 2011 roku)
Kolporter eClicto Czytnik polskiej grupy Kolporter można kupić na raty. eClicto pozwala odczytywać zabezpieczone pliki ePub, które możemy kupić w sklepie eclicto.pl, a następnie przesłać do czytnika przez kabel. W porównaniu do konkurencji słabsza bateria. Empik OYO Nazywany "polskim Kindle'm" OYO daje dostęp do największej księgarni polskich utworów Virtualo.pl, którego właścicielem jest Empik. Wady: wolne kartkowanie plików PDF i długi czas oczekiwania na książkę po kupnie. Zalety: dotykowy ekran i mała waga.

59 Najpopularniejsze czytniki na polskim rynku (zestawienie z II półrocza 2011 roku)
ONYX BOOX 60 Jeden z najdroższych czytników na polskim rynku. Bateria starcza na tydzień intensywnego użytkowania. Wbudowany syntezator mowy, który pozwala czytać książki na głos (również polskie). Nie obsługuje plików AZW. iRiver Cover Story Wyposażony jest w ekran dotykowy i własny sklep z książkami dostępny przez WiFi. Nie ma przeglądarki internetowej. Obsługuje wiele formatów,ale nie otwiera plików Amazonu.

60 Najpopularniejsze czytniki na polskim rynku (zestawienie z II półrocza 2011 roku)
Prestigio Libretto PER 5062 B Wyświetlacz w konkurencyjnej do e-papieru technologii SiPix. Zalety: dobra bateria, mały rozmiar oraz niska waga. Sony Reader Pocket Edition Nazywany "numerem dwa po Kindle'u" zbiera bardzo dobre recenzje. Zalety: wyraźny wyświetlacz, szybkie przewijanie stron, obsługa wielu formatów, mała waga. Wady: oficjalnie nie jest dostępny w Polsce, więc nie obsługuje polskich znaków i nie ma polskiego menu. Nie ma możliwości rozbudowy karty pamięci.

61 Najpopularniejsze czytniki na polskim rynku (zestawienie z II półrocza 2011 roku)
Icarus GO Czytnik sprzedawany przez polską firmę Libranova, stosunkowo tani. Do złudzenia przypomina czytnik Prestigio Libretto PER3162B - prawie identyczne obudowy i parametry techniczne oraz podobne menu. Nie ma WiFi.

62 Tablet zamiast czytnika?
To opcja dla osób czytających od czasu do czasu. Tablety sa zwykle droższe i męczą oczy, ale posiadają więcej funkcji. Ponadto Amazon wydał aplikację Kindle dla tabletów z Androidem i dla iPada, więc wszystkie książki Amazonu są dostępne również na tabletach. Możemy też czytać książki w formacie PDF.

63 Tablet zamiast czytnika?

64 E-książka i czytelnik 2.0 E-książka jako sposób na wprowadzenie tradycyjnej książki do świat Web 2.0 W Polsce jest około 16,7 mln Internautów (wg badania NetTrack: Internet w 2011 roku). Wśród ludzi w wieku 16-24, aż 87% korzysta z sieci Średnio użytkownicy w sieci spędzają 1,5 h dziennie

65 E-książka i czytelnik 2.0 Czym jest książka 2.0: Audiobook
Książka w którymkolwiek z nowoczesnych, otwartych, elastycznych formatów (ePub, mobi) Skompletowana lista wpisów literackich na Twitterze Trailer książkowy z odnośnikiem do fragmentu książki na blogu Fragment książki na blogu z wklejonym fragmentem tekstu czytanym przez autora

66 E-książka i czytelnik 2.0

67 E-książka i czytelnik 2.0

68 E-książka i czytelnik 2.0 stały kontakt
Potrzeby czytelników Web 20 Jak e-ksiażka na nie odpowiada stały kontakt urządzenie (telefon, komputer, itp) możliwość dzielenia się emocjami i wiedzą funkcje społecznościowe krótka forma darmowe edycje, renesans opowiadań wygodny dostęp do treści dostęp z wielu urządzeń różnorodność treści ehnanced e-books

69 Technologia Web 2.0 URZĄDZENIA APLIKACJE SERWISY komputery Stanza
w 2009 roku w Polsce sprzedano ponad 2,8 mln komputerów Stanza Aplikacja dzięki, której ludzie zaczęli czytać książki na komórkach Kindle DTP Panel publikacji e-książek gdzie autor może wydać swoją książkę w kilkanaście minut czytniki Kindle Smashwords Serwis dla self-Publisherów, pierwszy na świecie, w którym mogli publikować autorzy spoza USA tablety Kobo Goodreads Serwis dla miłośników e-ksiażek z możliwością publikacji przez autorów komórki Wattpad Fictionaut Serwis dla autorów i miłośników krótkiej formy – „literacki Facebook”

70 Technologia Web 2.0

71 Technologia Web 2.0 W Polsce jest ponad milion smatfonów, czyli komórek z system operacyjnym na których swobodnie można czytać e-ksiażki! iPhone to najpopularniejszy czytnik książek na świecie!

72 Technologia Web 2.0 Digitalizacja książki: Google Book Search
Wielcy wydawcy inwestują w platformy mobilne: Amazon » Kindle, Stanza –Barnes&Noble » Fictionwise  –Indigo Books Canada » Shortcovers Przedsięwzięcia dedykowane książce 2.0: Feedbooks –Smashwords –Scribd –Cooler 

73 Technologia Web 2.0

74 Self-publishers Klasyczny model (wydawca jako pośrednik)
Model 2.0 (wydawca jako moderator)

75 Self-publishers Autorzy, którzy razem z czytelnikami pisali książkę w sieci: Janusz Leon Wiśniewski Krystyna Kofta Jerzy Pilch

76 Self-publishers Smashwords http://www.smashwords.com/
Autor publikuje książkę za pomocą panelu administracyjnego. Jest ona konwertowana do kilku formatów np. Pub, pre, mobi. Gdy książka zakwalifikuje się do katalogu Premium autor może zadysponować jej publikacje w następujących e-księgarniach: Barnes & Noble Sony eBookstore Kobo Amazon iBookstore Serwis ma rozbudowane funkcje zarządzania książką – od aktualizacji treści, prze programy promocyjne, do ustalenia ceny oraz warunków rozliczeń.

77 Self-publishers Adrian Graham publikujący pod pseudonimem Small Stories jest pierwszym autorem, który napisał opowiadanie w Google. Dzień później można je było pobrać z platformy Feedboks „Nixonland” to jedna z pierwszych e-książek przygotowanych w postaci multimedialnego Pubu. Dostępna jest w e-księgarni, a nie w sklepie z aplikacjami. W Polsce można już przygotować takie książki LEGIMI!

78 Wybór legalnych źródeł darmowych e-booków (polskie)
Wolne Lektury: biblioteka cyfrowa tworzona przez Fundację Nowoczesna Polska; oferująca lektury szkolne i inne książki. Lektury są uzupełnione o komentarze i (dla wygody użytkownika) udostępniane w kilku formatach (w tym niektóre w mp3 do odsłuchania). Federacja Bibliotek Cyfrowych: korzystając z zamieszczonej na stronie wyszukiwarki, przeszukujemy zasoby 60 bibliotek cyfrowych tworzonych przez biblioteki, uczelnie, archiwa, muzea i ośrodki badawcze.

79 Wybór legalnych źródeł darmowych e-booków (polskie)
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona: biblioteka cyfrowa oferująca zdigitalizowane teksty literackie, naukowe, dokumenty historyczne, czasopisma, fotografie i inne, których oryginały znajdują się w Bibliotece Narodowej. Otwórz Książkę: cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych, przede wszystkim tych, do których dostęp jest utrudniony, np. przez brak dostępności na rynku w formie drukowanej.

80 Wybór legalnych źródeł darmowych e-booków (polskie)
Darmowe książki w sklepie cyfrowaszafa.pl: zbiór darmowych e-booków dostępnych w sklepie internetowym cyfrowaszafa.pl; znajdzie-my tam książki należące do klasyki literatury polskiej i światowej. Polskie książki w Feedbooks.com: lista darmowych polskich e-booków dostępnych w serwisie Feedbooks.com; w serwisie pub-likowana jest nowa literatura, umieszczana tam przez autorów książek. Polska Biblioteka Internetowa

81 Najbardziej popularny e-book w Polsce

82 Polskie źródła e-booków (płatne)
Księgarnia internetowa i wysyłkowa prowadzi sprzedaż podręczników szkolnych, językowych, literatury naukowej, sensacyjnej, beletrystyka. Książki elektroniczne i audiobooki. Dobre ceny, opcja wypożyczenia oraz zbiór bezpłatnych tytułów. Największy sklep internetowy i portal kulturalny w Polsce. Ponad milion tytułów – w tym książki polskie i obcojęzyczne, muzyka, filmy, gry oraz elektronika i dział e-booków

83 Wybór legalnych źródeł darmowych e-booków (zagraniczne)
Europeana: jedna z największych kolekcji e-książek oraz innych cyfrowych materiałów pochodzących z europejskich bibliotek, muzeów, archiwów i innych. Wśród zasobów można znaleźć między innymi pamiętniki, czasopisma, listy i książki z całej Europy. Project Gutenberg: pierwszy w Internecie zbiór darmowych, pełnych e-booków. Znajdują się tu książki nieobjęte prawami autorskimi, a także materiały, których autorzy wyrazili zgodę na publikację.

84 Wybór legalnych źródeł darmowych e-booków (zagraniczne)
Darmowe książki w FeedBooks: serwisie publikowana jest nowa literatura, umieszczana tam przez autorów książek. Wiele z nich jest publikowanych za darmo. Google Books: projekt firmy Google, skupiający się na gromadzeniu książek i czasopism w formie cyfrowej. Na stronie znajduje się wygodny czytnik, umożliwiający przeglądanie książek w przeglądarce. Nie-które materiały dostępne są do ściągnięcia w formie pliku PDF.

85 Wybór legalnych źródeł darmowych e-booków (zagraniczne)
Open Library: internetowy katalog książek oraz e-książek. Strona zawiera informacje o ich lokalizacji w bibliotekach (głównie amerykańskich), a oprócz tego umożliwia przeglądanie, pobieranie i czytanie ebooków.

86 Zagraniczne źródła e-booków (płatne)
Knovel prywatna firma z siedzibą w Nowym Jorku. Knovel posiada ponad 700 klientów na całym świecie, w tym 74 firm z listy Fortune 500 i ponad 400 czołowych uniwersytetów. Ebrary biblioteka cyfrowa online; ponad pełnych tekstów naukowych książek elektronicznych . Jest dostępny w wielu bibliotekach akademickich i zapewnia dostęp do internetowych zbiorów baz danych. Zawiera również muzykę tytułów oraz dokumenty rządowe. Dodatkowo ebrary oferuje treści usługi-Dash! (Do-it-yourself), oprogramowanie jako usługa (SaaS) oraz licencjonowanym-klientom pozwala rozprowadzać swoje własne treści online. Amazon amerykańska firma specjalizująca się w handlu internetowym z siedzibą w Seattle. Jeden z pionierów w sprzedaży elektronicznej. Amazon ma własne zabezpieczenia, własny format, a także największa liczbę książek w języku angielskim.

87 Dodatki Bardzo prosty czytnik plików ePUB on-line: (nie wymaga instalacji) Do odczytywania plików DjVu można pobrać program lub wtyczkę ze strony:

88 Dodatki (e-wydania) e-wydania
zwane również prasą cyfrową, to komputerowe odpowiedniki tradycyjnych publikacji. E-wydania wyglądają na ekranie komputera dokładnie tak, jak ich papierowe odpowiedniki - zawierają identycznie wyglądające strony z artykułami i reklamami, niekiedy poszerzone o treści multimedialne (muzykę, wideo, animacje), niedostępne w edycjach drukowanych. Prasa cyfrowa powstała jako wynik zapotrzebowania części internautów na wyrażaną w różnych badaniach potrzebę czytania materiałów prasowych na ekranie komputera w postaci identycznej jak w tradycyjnych publikacjach papierowych, a nie w postaci stron WWW. Choć niektórych internautów może to dziwić, spora część osób uważa, że artykuły prezentowane na stronach WWW są nieprzejrzyste i niewygodne do czytania. Dlatego powstały specjalne programy, takie jak e-Kiosk Reader i eGazety Reader, które służą do przeglądania gazet, czasopism i innych publikacji w postaci identycznej z papierowym oryginałem na ekranie komputera. Do zalet cyfrowych gazet należy zaliczyć: funkcję pełnotekstowego przeszukiwania zawartości aktywne odnośniki (hiperłącza), łączące np. zapowiedzi tekstów ze spisu treści z artykułami aktywne adresy internetowe, adres poczty elektronicznej itp. możliwość wzbogacenia o elementy multimedialne opcje sporządzania notatek i zaznaczania fragmentów tekstu automatyczne otrzymywanie nowych numerów zaprenumerowanych e-wydań wprost na dysk

89 Dodatki (e-wydania) Brak kosztów druku, papieru i obsługi dystrybucji daje ponadto wydawcom pewną szansę na obniżenie ceny e-wydań w stosunku do ceny ich papierowych odpowiedników. Dzięki temu e-wydania kosztują zazwyczaj mniej niż tradycyjne gazety i czasopisma. Historia prasy cyfrowej nie jest długa. Prawdopodobnie pierwszym wydanym w postaci e-wydania czasopismem na świecie był periodyk "Asian Venture Capital Journal" (1998). W Polsce e-wydania mają nieco krótszą historię. Pionierską rolę odegrała m.in. Gazeta Prawna, która została udostępniona w postaci plików PDF w 2003 roku. Przełomem okazał się grudzień 2004 roku, kiedy to Związek Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP) - instytucja zajmująca się monitorowaniem rodzimego rynku prasowego - rozpoczął dodawanie liczby sprzedanych e-wydań do liczby sprzedanych egzemplarzy papierowych gazet i czasopism. W chwili obecnej coraz więcej wydawnictw wprowadza do swojej oferty e-wydania. W 2007 roku Murator S.A. rozpoczął za pośrednictwem e-Kiosku darmowe rozpowszechnianie miesiącznika Zbuduj Dom, tytuł ten zaczął być rozpowszechniany płatnie rok później. W marcu 2009 r. Murator S.A. wprowadził do e-kiosku, a następnie do innych dystrybutorów swój flagowy tytuł miesięcznik Murator. W Polsce w chwili obecnej jest kilku dystrybutorów prasy cyfrowej - m.in. e-Kiosk i eGazety

90 Dodatki (e-gazeta) E-gazeta
jest to elektroniczna, wersja tradycyjnego czasopisma, którą czyta się na ekranie komputera lub smartfona za pomocą specjalnej przeglądarki. Można ją oglądać poprzez proste przewracanie stron lub skok do wybranego artykułu. Jej atutami są: Łatwość przeszukiwania Możliwość wzbogacenia o elementy interaktywne lub multimedialne. Szybka dostawa tańszych wersji ulubionych czasopism. Bez żadnych opóźnień i kosztów wysyłki (nawet za granicę !). Łatwa archiwizacja i dostęp do starszych numerów. Znikają problemy z przechowywaniem i niepotrzebną makulaturą. Te czasopisma nie niszczeją z czasem. Szczególnym przypadkiem e-gazet są gazety wirtualne, czyli gazety dostępne jedynie online, które nie mają swojego odpowiednika w wersji drukowanej. Do przeglądania e-gazet najczęściej wystarcza typowa przeglądarka internetowa, lecz dostępne są również specjalne oprogramowania. Czasem wystarczy do tego celu czytnik PDF. Wielkość plików przede wszystkim zależy od rozdzielczości, w jakiej wydawca dostarcza swoje pismo w wersji "e". Zbiory gazet codziennych mają około kilku megabajtów, natomiast objętość czasopism to z reguły megabajtów. W Polsce rozwój e-gazet rozpoczął się pod koniec 2004 roku, gdy Związek Kontroli Dystrybucji Prasy przyjął uchwałę o zaliczeniu egzemplarzy sprzedanych w postaci elektronicznej do łącznej liczby sprzedanych egzemplarzy danego tytułu.

91 Dodatki (e-gazeta) eGazety
– polskie przedsiębiorstwo handlu detalicznego z siedzibą w Warszawie, zajmujące się sprzedażą prasy w formie elektronicznej. Spółka eGazety została założona w lutym Początkowo działała pod firmą Analizy Finansowe sp. z o.o., jednak w maju 2005 zmieniła nazwę na obecną. Pośrednio należy do brytyjskiej grupy Mecom. Według raportu Money.pl, eGazety wraz z Nexto i e-Kioskiem należą do trójki największych dystrybutorów cyfrowych wydań prasy w Polsce, a ich łączna miesięczna sprzedaż wynosi około 270 tys. egzemplarzy. Ten sam raport zwraca jednak uwagę, że sprzedaż tradycyjnych, papierowych wydań gazet w lutym 2008 wyniosła 120 mln egzemplarzy. Firma, podobnie jak jej konkurenci, rozprowadza e-gazety w plikach o własnym formacie, opartym na PDF. Do ich odczytania niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania dostarczonego przez dystrybutora, które działa w systemach operacyjnych: Microsoft Windows, Mac OS oraz iOS.

92 Dodatki (e-gazeta)

93 Bibliografia Marcin Kosedowski - "Czytniki e-booków od A do Z - wszystko,co chcieliście wiedzieć"artykuł z , "co to jest czytnik e-booków?", Piotr Kwiatkowski - "E-czytniki i e-booki. Wszystko,co musisz o nich wiedzieć""Komputer Świat", Chris Wasshuber - "Pros and Cons of Ebook„

94 Bibliografia E-książki: ewolucja zamiast rewolucji / Arnaud Pellé// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 3/2008 (94) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. Źródło: O e-bookach subiektywnie : Zapiski z bibliotecznego notesu / Lidia Osowska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 3/2008 (94) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010.

95 Bibliografia E-mentor nr 3 (40) / 2011 » metody, formy i programy kształcenia » Książka elektroniczna – przyszłość czy codzienność? – relacja z konferencji

96 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "E-books czyli książki cyfrowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google