Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki konsultacji społecznych – ANKIETA INTERNETOWA Arkadiusz Szczygieł Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki konsultacji społecznych – ANKIETA INTERNETOWA Arkadiusz Szczygieł Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwo Powiatowe w Wejherowie."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki konsultacji społecznych – ANKIETA INTERNETOWA Arkadiusz Szczygieł Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwo Powiatowe w Wejherowie

2 Ankieta internetowa dot. konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Powiatu była dostępna na stronie w zakładce STRATEGIA ROZWOJU Mieszkańcy Powiatu Wejherowskiego mogli wypełniać ankietę w dniach 03 – 20 września 2010r. ANKIETA INTERNETOWA

3 METODY ROZPOWSZECHNIENIA INFORMACJI O ANKIECIE: SPOT REKLAMOWY W TELEWIZJI LOKALNEJ ( r.) KOMUNIKATY W TELEWIZJI LOKALNEJ ( r.) OGŁOSZENIA W PRASIE LOKALNEJ ( r., r.) PISMA INFORMACYJNE

4 Komunikat w telewizji lokalnej: (Twoja Telewizja Morska – września 2010r.)

5 Ogłoszenie w prasie lokalnej: (Express Powiatu Wejherowskiego – 10 września 2010r.)

6 PISMA INFORMUJĄCE O PRZEPROWADZANIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. STRATEGII ROZWOJU POWIATU ZA POMOCĄ ANKIETY INTERNETOWEJ ZOSTAŁY WYSŁANE DO: Urzędów Miast i Gmin z terenu powiatu wejherowskiego Radnych Powiatu Wejherowskiego Jednostek Organizacyjnych Powiatu Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Wejherowie Przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu wejherowskiego PISMA INFORMACYJNE O ANKIECIE:

7 OGÓLNA LICZBA RESPONDENTÓW: W PRZEPROWADZONEJ ANKIECIE INTERNETOWEJ WZIĘŁY UDZIAŁ 494 OSOBY ANKIETĘ DO KOŃCA WYPEŁNIŁO 460 OSÓB. ŚREDNI CZAS POŚWIĘCONY NA WYPEŁNIENIE ANKIETY TO 8,57 MIN.

8 SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA - HIERARCHIZACJA L.p. Nr pytania Pytanie Wynik w % (ważny + b. ważny) 11 Bezrobocie 75, Stan dróg łączących gminy oraz połączenia z trójmiastem i sąsiednimi powiatami (nie dotyczy dróg osiedlowych, wewnętrznych w miejscowości) 75, Służba zdrowia - szpital (dostępność i jakość) 73, Służba zdrowia - przychodnie (dostępność i jakość) 70, Natężenie ruchu na drogach łączących miejscowości w powiecie 70,04 63 Liczba miejsc pracy 67, Patologia alkoholizmu 64, Niepełnosprawność – bariery funkcjonowania osób niepełnosprawnych 63,97 99 Przestępczość 52, Poziom dochodów mieszkańców powiatu w stosunku do średniej w Polsce i Województwie 52, Świadomość ekologiczna mieszkańców 50, Sieć ścieżek i tras rowerowych 47, Stan środowiska naturalnego 43, Komunikacja publiczna wewnątrz powiatu oraz do trójmiasta - autobusy, SKM 40, Budowa trasy Kaszubskiej – Gdynia-Gmina Szemud-Gmina Luzino-Gmina Łęczyce 40,08

9 SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA - HIERARCHIZACJA L.p. Nr pytania Pytanie Wynik w % (ważny + b. ważny) 1621 Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe w powiecie 36, Aktywność mieszkańców w życiu społecznym i obywatelskim 36, Odległość od rynku pracy w trójmieście 36, Stan techniczny szkół ponadgimnazjalnych 34, Poziom inwestycji przedsiębiorstw w powiecie 34, Potencjalna rozbudowa/odbudowa kolei do gminy Gniewino i Choczewo 32, Jakość edukacji ponadgimnazjalnej 31, Liczba i jakość imprez kulturalnych w powiecie 31, Pozyskanie lokalu (kupno lub wynajem) 30, Potencjalna budowa Elektrowni Jądrowej przy Jeziorze Żarnowieckim 30, Konkurencyjność gospodarcza powiatu – warunki rozwoju gospodarczego dla przedsiębiorstw 29, Obiekty sportowe 29, Promocja powiatu i turystyki 26, Pomoc społeczna – działanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 25, Dostępność do Internetu 25,91

10 SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA - HIERARCHIZACJA L.p. Nr pytania Pytanie Wynik w % (ważny + b. ważny) 3112 Koordynacja/współpraca z miastami i gminami powiatu 23, Jakość obsługi klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie 21, Zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji lokalnych 19, Jakość obsługi klientów w Starostwie Powiatowym w Wejherowie 18, Informacja o działaniach powiatu 17, Jakość nauki w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie 15, Koordynacja/współpraca z samorządem województwa pomorskiego 14, Jakość kształcenia ustawicznego dla dorosłych 14, Przystąpienie do Unii Europejskiej 11, Jakość obsługi klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 10,93

11 SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA - INNE PROBLEMY Inne problemy wskazane przez respondentów: bezpieczeństwo na dworcach, brak programów proekologicznych dla mieszkańców z dofinansowaniem z Unii Europejskiej jak na przykład instalacja kolektorów słonecznych w domkach jednorodzinnych. społeczne, obywatelskie inicjatywy, edukacja w szkołach podstawowych - przepełnione klasy liczące ponad 25 osób, ograniczona ilość komputerów i ich dostępności w szkołach w opozycji do działań na rzecz komputeryzacji szkół w Polsce i budowy społeczeństwa zinformatyzowanego, zły stan dróg powiatowych np. droga Bolszewo-Choczewo, brak możliwości rozwoju i kształcenia ze względu na wysokie koszty, ilość kościołów, chamstwo straży miejskiej, stan dróg w Bolszewie, jakość dróg osiedlowych,

12 SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA - INNE PROBLEMY MZK Gdynia -Wejherowo - beznadziejne połączenia w godzinach nocnych, idiotyczne kłótnie pomiędzy Starostą, Prezydentem Wejherowa i Posłem Budnikiem, korki w okresie letnim do trójmiasta, brak sieci kanalizacyjnej na wsiach, wysokie podatki dla przedsiębiorców, słaby stan dróg powiatowych łączących poszczególne gminy, częstotliwość komunikacji z Trójmiastem, niewykorzystanie korzyści aglomeracji, drogi w mieście - brak budowa, rozbudowa stadionów piłkarskich, stypendia unijne i socjalne, zbyt mało pojemników do segregacji śmieci odśnieżanie,

13 SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA - INNE PROBLEMY sieć wodociągów, brak sieci kanalizacyjnej na wsiach, Zbychowo - Drogi Gminne w złym stanie, wiosna jesień drogi są nieprzejezdne ze względu na błoto jakie na nich powstaje, brak współpracy powiatu z gminami na terenie powiatu na innych płaszczyznach niż drogi, organizacja automatycznego systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach klęskami i katastrofami, rozrywka, częstotliwość komunikacji z Trójmiastem, brak basenu, niekompetencja straży miejskiej, dworzec PKP-wstyd na cale pomorze, mały rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie wsi (np. Luzino), brak możliwości segregacji odpadów w małych miejscowościach, koordynacja z Miastami w Powiecie Wejherowskim, głównym problem jest brak połączenia kolejowego z gminą Gniewino i wycofywanie PKSów

14 CELE I ZADANIA - HIERARCHIZACJA L.p. Nr pytania Pytanie Wynik w % (ważny + b. ważny) 112 Remont obecnych dróg powiatowych 86, Budowa nowych dróg powiatowych 86, Niepełnosprawność – wspieranie funkcjonowania osób niepełnosprawnych 83, Komunikacja publiczna wewnątrz powiatu oraz do trójmiasta - autobusy, SKM 82, Stan środowiska naturalnego 75, Dofinansowanie ze środków własnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie 74,50 71 Remonty i rozbudowa szkół ponadgimnazjalnych 74, Wspieranie budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej 73,88 94 Rozbudowa obiektów sportowych przy szkołach ponadgimnazjalnych 71, Budowa drogi ekspresowej tzw. Trasy Kaszubskiej na trasie Gdynia-Gmina Szemud -Gmina Luzino - Gmina Łęczyce 69, Budowa nowych obiektów edukacyjnych 65, Zwiększenie liczby zajęć dodatkowych w szkołach ponadgimnazjalnych 64, Rozbudowa/remont istniejących domów pomocy społecznej 64, Zwiększenie udziału finansowego powiatu we wsparciu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 64, Kampanie edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców 62,35

15 CELE I ZADANIA - HIERARCHIZACJA L.p. Nr pytania Pytanie Wynik w % (ważny + b. ważny) 16 Budowa/odbudowa linii kolejowej na trasie Wejherowo – Gniewino – Kartoszyno - Choczewo 59, Dostępność do Internetu 59, Remont ze środków powiatu wydzierżawionych przez powiat podmiotom zewnętrznym lokali, przeznaczonych na przychodnie zdrowia 58, Zwiększenie współpracy międzynarodowej 57, Wspieranie budowy Elektrowni Jądrowej przy Jeziorze Żarnowieckim 57, Zwiększanie promocji promocja powiatu i turystyki w powiecie 53, Budowa nowych domów pomocy społecznej 52, Zwiększenie dofinansowania Policji 50,20 246Zwiększenie nakładów na promocję turystyczną powiatu49, Zwiększenie finansowania imprez kulturalnych w powiecie 48, Podniesienie jakości obsługi w Starostwie Powiatowym w Wejherowie 47, Zwiększenie nakładów dla organizacji pozarządowych, klubów sportowych 47,37 28 Informacja o działaniach powiatu 44, Budowa powiatowej biblioteki przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 39, Podniesienie jakości obsługi klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 36, Zwiększenie znaczenia Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej 34, Rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie 25, Rozbudowa/odbudowa III piętra Starostwa Powiatowym w Wejherowie 17,61

16 Inne cele i zadania wskazane przez respondentów: patrole straży miejskiej lub policji, kampanie lub programy na sztucznych boiskach zachęcające młodzież do aktywnego trybu życia, stworzenie np. parku technologicznego, inkubatora przedsiębiorczości, bądź przynajmniej oferty dla przedsiębiorców, konkurującej z ofertami np. Pruszcza Gd. wspierać zarówno msp jak duże firmy, żeby Wejherwo nie było postrzegane jako "sypialnia" Trójmiasta, budowa MacDonalds, dot.74 punktu- wspieranie inicjatyw dot.odnawialnych źrodeł energii, kąpieliska strzeżone w Powiecie Wejherowskim, rozbudowa skateparku i miejsc do uprawiania sportów extremalnych, wzrost wynagrodzenia, sygnalizacja świetlna obok rynku, chamstwo Straż Miejskiej, CELE I ZADANIA - INNE CELE

17 budowa stadionu w Wejherowie, stypendia unijne i socjalne, organizacja w szkołach i innych miejscach wykładów na temat ekologii, ośnieżanie, budowa i modernizacja dróg gminnych, budowa i uruchomienie wodociągów, budowa McDonalds, wspieranie edukacji osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwo- walka z wandalizmem, rozbudowa i budowa drogi Wejherowo - Kąpino Dolne - Sławutowo - Celbowo (odciążenie drogi 216 pojazdów w lecie na półwysep, jak również bezpieczne połączenie w zimie pomiędzy Puckiem do Wejherowa), dowiodła to swego czasu zima 100-lecia.

18 Dziękuję za uwagę. Arkadiusz Szczygieł Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwo Powiatowe w Wejherowie


Pobierz ppt "Wyniki konsultacji społecznych – ANKIETA INTERNETOWA Arkadiusz Szczygieł Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwo Powiatowe w Wejherowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google