Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UKŁADODDECHOWY. Drogi oddechowe Opór dróg oddechowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UKŁADODDECHOWY. Drogi oddechowe Opór dróg oddechowych."— Zapis prezentacji:

1 UKŁADODDECHOWY

2 Drogi oddechowe Opór dróg oddechowych

3 Objętość strefy przewodzącej = anatomiczna przestrzeń nieużyteczna (martwa) – apn (m) = 150 ml Fizjologiczny podział dróg oddechowych

4 Strefa przewodząca - funkcje : dystrybucja powietrza do strefy wymiany gazowej ogrzewanie i nawilżanie powietrza oczyszczanie powietrza – bariera ochronna przeciwdziałanie nadmiernym wahaniom prężności tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu pęcherzykowym

5 Powietrze atmosferyczne TBP = 760 mm Hg Stężenie O 2 - 21%, P O 2 = 760 mm Hg x 0,21 = 159,6 mmHg Stężenie CO 2 - 0,04%, P CO 2 = 760 mm Hg x 0,0004 = 0,3 mmHg Powietrze wdychane (37 C, P H2O = 47 mm Hg) 760 mm Hg - 47 mm Hg = 713 mm Hg P IO 2 = 713 mm Hg x 0,21 = 149,73 mmHg P ICO 2 = 713 mm Hg x 0,0004 = 0,285 mmHg Powietrze pęcherzykowe P AO 2 = 100 mm Hg (105 mm Hg) P ACO 2 = 40 mm Hg

6 Wentylacja (objętość) minutowa - ilość powietrza wnikającego do układu oddechowego w ciągu minuty TV BFMV 500 ml x 12 /min = 6000 ml Wentylacja pęcherzykowa - ilość świeżego powietrza atmosferycznego wnikającego do pęcherzyków płucnych w ciągu minuty (TV - apn) BF V A (500 ml - 150 ml) x 12 /min = 4200 ml

7 Czynniki modyfikujące opór dróg oddechowych Objętość płuc 1.Rozciągający efekt otaczającej tkanki płucnej Wdech – opór dróg oddechowych maleje 2. ciśnienia w kp 3. impulsacja n. błednego Wydech - opór dróg oddechowych rośnie !

8 Czynniki modyfikujące opór dróg oddechowych Skurcz lub relaksacja mięśni dróg oddechowych RELAKSACJA (rozszerzenie, oporu) SKURCZ (zwężenie, oporu) Stymulacja - współczulna (adrenergiczna) - przywspółczulna (cholinergiczna) - receptory 2 adrenergiczne- receptory muskarynowe EpinefrynaCzynniki drażniące 2 -agoniści

9 Opór dróg oddechowych 8 l R = r 4 Wentylacja. P V = R Jeśli r zmaleje 4x, -opór dróg oddechowych wzrośnie 256x, a przepływ zmaleje 256x

10 Choroby obturacyjne opór dróg oddechowych przepływ Astma Przewlekłe zapalenie oskrzeli Rozedma POChP

11 Błona pęcherzykowo - włośniczkowa

12 Mięśnie oddechowe

13 Siły retrakcji płuc OPÓR SPRĘŻYSTY dążą do zapadnięcia płuc włókna sprężyste, kolagenowe napięcie powierzchniowe

14 Koniec spokojnego wydechu Siły retrakcji Siły sprężyste płucściany kp P A = 0 P pl = - 5 cm H 2 O P TP = + 5 cmH 2 O P TP = + 5 cm H 2 O

15 WDECH Skurcz mięśni wdechowych Obj. klatki piersiowej Ciśnienia śródopłucnowego Ciśnienia transpulmonalnego Obj. płuc Ciśnienia śródpęcherzykowego Gradientu ciśnień (drogi odd.) Napływ powietrza do płuc

16 Podatność płuc (wskaźnik rozciągliwości płuc) C L = V/ P (200 - 230 ml/ 1 cm H 2 O) - kąt nachylenia krzywej ciśnienie-objętość

17 Napięcie powierzchniowe- T Prawo Laplace`a: P = 2T/r P- ciśnienie T – napięcie powierzchniowe r - promień Surfaktant- zawsze obniża napięcie powierzchniowe(T) P P

18 Surfactant – funkcje: 1. siły retrakcji - opór sprężysty 2. podatność płuc 3. pracę oddechową 4. Przeciwdziała zapadaniu się pęcherzyków płucnych – przeciwdziała niedodmie 5. Umożliwia współistnienie pęcherzyków o różnych rozmiarach; stabilizuje je 6. Przeciwdziała obrzękowi płuc

19 Dystrybucja wentylacji /pozycja stojąca/ PODSTAWA PŁUC PŁUCA – MNIEJ ROZCIĄGNIĘTE WIĘKSZA PODATNOŚĆ WIĘKSZA WENTYLACJA - 10 cm H 2 O - 2,5 cm H 2 O Zmiana ciśnienia śródopłucnowego 0,25 cm H 2 O / cm Niższa podatność

20 Dystrybucja perfuzji /pozycja stojąca/ WPŁYW GRAWITACJI 0,74 mm Hg (1 cm H 2 O)/1 cm Gradient ciśnienia (23 mm Hg - 30 cm H 2 O) od szczytu do podstawy Dolne partie płuc - ciśnienia transmuralnego oporu perfuzji DOLNE PARTIE PŁUC WIĘKSZA PERFUZJA

21 Ciśnienie w krążeniu płucnym Szczyt - 15 mm Hg nizsze Podstawa - 8 mm Hg wyższe Poziom serca 1/3 górna - strefa 2 - Przepływ zależy od różnicy pomiędzy ciśnieniem tętniczym i pęcherzykowym - Zachodzi w czasie skurczu (25 mmHg - 15 mm Hg = 10 mm Hg) ciśnienie rozkurczowe 8 mmHg (-15 mm Hg) ciśnienie pęcherzykowe ciśnienie żylne ciśnienie pęcherzykowe 2/3 dolne - strefa 3 - Przepływ zależy od różnicy pomiędzy ciśnieniem tętniczym i żylnym /oba > ciśnienie pęcherzykowe /

22 Wskaźnik minutowej wentylacji pęcherzykowej do minutowej perfuzji.. V A / Q

23 V A / Q = 1 /idealne/ V A = 4.2 L/minQ = 5 L/min V A / Q = 0,84

24 Stosunek minutowej wentylacji pęcherzykowej do minutowej perfuzji V A /Q Szczyt - Perfuzja niewystarczająca w stosunku do wentylacji - Wydajniejsza wymiana gazowa P O 2 P CO 2 - Niewielki wzrost zawartości O 2 - Niska dystrybucja do całkowitej ilości krwi

25 Pęcherzykowa przestrzeń martwa V A /Q P A O2 P A CO2 Krew żylna Pv O 2 = 40 mm Hg Pv CO 2 = 46 mm Hg Krew opuszczająca pęcherzyk Pa O 2 Pa CO 2 - hypokapnia Stany patologiczne: Zwężenie tętnicy płucnej (zator) Ucisk (guz, płyn, gaz) tętnicy płucnej, Zmniejszenie łożyska naczyniowego (rozedma), wstrząs P I O 2 = 150 mm Hg P I CO 2 = 0 mm Hg Pęcherzyki wentylowane / bez perfuzji Q=0 V/Q = nieskończoność P I O 2 = 150 mm Hg P I CO 2 = 0 mm Hg P A O 2 = 150 mm Hg P A CO 2 = 0 mm Hg

26 Pęcherzykowa (funkcjonalna) przestrzeń martwa Obszary płuc o wysokim V A /Q + Anatomiczna przestrzeń martwa = Fizjologiczna przestrzeń martwa

27 Stosunek minutowej wentylacji pęcherzykowej do minutowej perfuzji V A /Q Podstawa - Wentylacja niewystarczająca w stosunku do perfuzji - wymiana gazowa mniej wydajna P O 2 P CO 2 - przeciek fizjologiczny - obniżenie P O 2 i S O 2

28 V A /Q P A O2 P A CO2 Krew żylna P O 2 = 40 mm Hg P CO 2 = 46 mm Hg Krew opuszczająca pęcherzyk Pa O 2 (hypoksemia) Pa CO 2 - hyperkapnia Stany patologiczne: Obturacja dróg oddechowych (astma, zapalenie oskrzeli, rozedma) Ucisk dróg oddechowych (guz, obrzęk, płyn) P I O 2 = 150 mm Hg P I CO 2 = 0 mm Hg Pęcherzyki bez wentylacji / perfundowane V=0 V/Q= 0 P A O 2 = 40 mm Hg P A CO 2 = 46 mm Hg Krew żylna P O 2 = 40 mm Hg P CO 2 = 46 mm Hg Krew opuszczająca pęcherzyk Pa O 2 = 40 mm Hg Pa CO 2 = 46 mm Hg Przeciek żylny prawo-lewo

29 Przeciek fizjologiczny Obszary płuc o niskim V A /Q Przeciek anatomiczny: anastomozy oskrzelowo-płucne P a O2 < P AO2

30 Neurony oddechowe pnia mózgu: wdechowe ( typ I), wydechowe (typ E), Rdzeń przedłużony: Neurony grzbietowe (I), Neurony brzuszne (I,E), Most: Ośrodek pneumotaksyczny Ośrodek apneustyczny Regulacja oddychania

31 Chemoreceptory ośrodkowe (rdzeń przedłużony): efekt P CO 2 P CO 2 we krwi tętniczej (czynnik pośrednio stymulujący) [H+] - pH pmr - (czynnik bezpośrednio stymulujący)

32 Chemoreceptory obwodowe Czynniki stymulujące: - P CO 2 pH (krew tętnicza) - [H+] (krew tętnicza) - P O 2 ( 60 mm Hg) ! (krew tętnicza) Lokalizacja kłębki szyjne kłębki aortalne monitorują P CO 2, pH i P O 2 we krwi tętniczej

33 Receptory w drogach oddechowych i płucach WłóknaTypRozmieszczenie Bodziec Odpowiedź nerwu błędnego Zmielinizowane wolno adoptujące się między mięśniami wypełnienie płuc skrócenie czasu wdechu (SAR) gładkimi dr.odd. wydłużenie wydechu ( ODRUCH Heringa – Breuera) rozszerzenie oskrzeli tachykardia szybko adoptujące się między komórkami nabł.nadmierne wzmożenie oddychania (RAR) wypełnienie płuc kaszel, skurcz oskrzeli, substancje wydzielanie śluzu endo-,egzogenne (histamina, PG) Niezmielinizowane płucne włókna C w pobliżu naczyńsubstancje bezdech – szybkie oddychanie oskrzelowe włókna Ckrwionośnych endo-,egzogenne skurcz oskrzeli, RR, bradykardia, wydzielanie śluzu


Pobierz ppt "UKŁADODDECHOWY. Drogi oddechowe Opór dróg oddechowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google