Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydolność Fizyczna, czynniki ją determinujące. Dawid Imiełowski SKN przy Zakładzie Medycyny Sportowej UMED Łódź

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydolność Fizyczna, czynniki ją determinujące. Dawid Imiełowski SKN przy Zakładzie Medycyny Sportowej UMED Łódź"— Zapis prezentacji:

1 Wydolność Fizyczna, czynniki ją determinujące. Dawid Imiełowski SKN przy Zakładzie Medycyny Sportowej UMED Łódź

2 Ogólnie… To zdolność do wykonywania aktywności ruchowej ciała z udziałem mięśni, powodująca wydatek energetyczny wyższy niż w spoczynku. Zdolność do wykonywania ciężkich lub długotrwałych wysiłków fizycznych bez szybko narastającego zmęczenia. Rzeczywistą miarą jest czas wykonywania wysiłków o określonej intensywności.

3 Tolerancja wysiłkowa Zdolność do wykonywania wysiłków o określonym obciążeniu względnym przez określony czas i w określonych warunkach, bez głębszych zaburzeń homeostazy.

4 Wydolność anaerobowa Całkowita ilość pracy wykonanej przy użyciu beztlenowych procesów biochemicznych jako źródła energii. Określa się mierząc całkowitą ilość pracy wykonanej lub średnią moc podczas maksymalnego wysiłku. 30s; 45s; 60s

5 Ocena maksymalnej mocy anaerobowej Test Margarii Pmax = V x C x 9,8 Test Wingate określa: Pmax, wydolność anaerobową i wskaźnik zmęczenia. Przebieg: - rozgrzewka HR ok. 150 - 5 min odpoczynek - 30s max szybkość pedałowania (opór 75 g/kg) Obliczenie mocy w 5s kolejnych odcinkach czasu (liczba obrotów). Pmax zwykle uzuskiwana jest w 2, 5s odcinku czasu. Wc lub Pśr przyjmuje się jako miarę wydolności anaerobowej.

6 Ocena maksymalnej mocy anaerobowej Wskaźnik zmęczenia = (Pmax – Pmin)/t Wskaźnik wytrzymałości = 1/W. zmęczenia Korelacja z zawartością włókien szybkokurczących się w mięśniach. F i P z wiekiem Wytrzymałość anaerobowa statyczna i dynamiczna nie ulegają zmianie. F, P, wydolność anaerobowa 20-30% u kobiet, natomiast wytrzymałość na ogół wyższa.

7 Ocena zdolności do wysiłków aerobowych Czynniki determinujące: - sprawność transportu tlenu z powietrza atmosferycznego do mięśni - zdolność wykorzystania tlenu przez mięśnie - sprawność termoregulacji -wielkość zasobów węglowodanowych organizmu i sposób gospodarowania VO 2 max – zdolność pobierania tlenu przez organizm

8 Zdolność pobierania tlenu przez organizm zależy od: Wentylacji VEVE Faza równowagi WYSIŁEK Zależność pobierania tlenu i wentylacji płuc: - niewytrenowani przebieg liniowy do obciążeń 50 -60 % - sportowcy 75-85 %

9 Zdolność pobierania tlenu przez organizm zależy od: Pojemności dyfuzyjnej płuc Zależy od: - wentylacji pęcherzykowej - przepływu krwi Spoczynek: 15-30 ml/min/mmHg Wysiłek: - niewytrenowani 40-50 - wytrenowani 50-70

10 Zdolność pobierania tlenu przez organizm zależy od: Maksymalnej objętości minutowej serca pobierania tlenu o 1l= Q o 5l Max Q u niewytrenowanych: 20-25l wytrenowani: >35l

11 Zdolność pobierania tlenu przez organizm zależy od: Dystrubucji przepływu krwi Rozszerzenie naczyń oporowych mięśni w wysiłku dynamicznym.

12 Zdolność pobierania tlenu przez organizm zależy od: Pojemności tlenowej krwi

13 Zdolność pobierania tlenu przez organizm zależy od: Kapilaryzacji mięśni

14 Zdolność pobierania tlenu przez organizm zależy od: Zdolności wychwytywabia tlenu z krwi przepływającej przez mięśnie

15 Pomiar VO 2 max Cykloergometr - pozycja siedząca niższe o 4-7 % - pozycja leżąca niższe o 15 -18 % - podczas pracy rękami niższe o 30 – 35 % niż podczas biegu Pomiaru dokonuje się podczas wysiłku o wzrastającej co 1-3 min intensywności. Max 10-12 min -początek 100 W, zwiększamy o 50-100 W co 3 min u osób o wysokiej i średniej wydolności - niska wydolność: początek 50W, zwiększając o 25-50 W Bieżnia Dobrze wytrenowani: - początek od szybkości 10-15 km/h, kąt nachylenia bieżni 3° co 3 min zw. o 1,5° Niska wydolność: -początek ok. 5 km/h, kąt 1,4°, zwiększa się go co 1-2 min o 1,4°

16 Pomiar VO 2 max Nomogram Astranda i Ryhming - wysiłek submaksymalny, HR 140 2-3 min wysiłek o obciążeniu większym o 10-20 % od obciążenia odpowiadającego przewidywanej wielkości VO 2 max Przeciętne wartości VO 2 max w wieku 20-25 lat wynoszą: - kobiety 2-2,5 l/min -mężczyźni 2,8-3,2 l/min Uprawiający sporty wytrzymałościowe: -kobiety 3-3,5 l/min -mężczyźni 4,5-5,5 l/min

17 Test PWC 170 -Oznacza obciążenie wysiłkowe -HR 170 Próg anaerobowy AT Występuje przy wzrastających obciążeniach. - To obciążenie submaksymalne przy którym zwiększa się udział procesów beztlenowych. - stężenia mlaczanu i jonów wodorowych - wydalania CO 2 spowodowany hiperwentylacją - we krwi tętniczej CO 2 - poziomu zasad, amoniaku Oznaczamy na cykloergometrze lub bieżni po 5-6 seriach podwyższania obciążeń. Po każdym obciążeniu próbka krwi kapilarnej Próg 4 molarny

18 Osoby niewytrenowane AT przy 50-60% VO 2 max Dyscypliny wytrzymałościowe AT przy 80-90 % VO 2 max Obciążenia treningowe aby były skuteczne powinny przekraczać AT! Test Conconiego AT odpowiada punktowi zagięcia krzywej zależności pomiędzy HR a obciążeniem. Test Coopera Dystans przebiegnięty w ciągu 12 min.

19 Czynniki determinujące wydolność Szybkość i siła skurczów mięśni Nerwowa kontrola - ilości rekrutowanych jednocześnie jednostek ruchowych danego mięśnia - u ludzi niewytrenowanych nie przekracza 75% jednostek, jednak po 2-3 krotnym powtórzeniu ruchu wzrasta - po 2 tyg. Treningu siłowego występuje szybki wzrost siły maksymalnej, - dalszy trening powoduje liczby włókienek kurczliwych - częstości pobudzeń komórek mięśniowych Zależność między siłą i szybkością skracania - odwrotnie proporcjanalna do obciążenia - max P przy 35% max F i V, jazda rowerem 50%

20 Właściwości morfologiczne mięśni - przekrój fizjologiczny mięśnia (Σ pow. p. włókienek kurczliwych) - ilość - grubość Usg wykazało że max F kończyn górnych i dolnych wynosi ok. 40 N/cm 2 Nie różni się istotnie u obu płci ! - grubość, ilość włókien mięśniowych wykazują indywidualne różnice 2g150gbiceps 90% woda 76% 200mm 2 pow. przek. 12-50x białko 3x

21 Liczba komórek mięśniowych < <

22 Rodzaje włókien mięśniowych - typ I, wolnokurczące, oksydacyjne, SO - typ IIA, szybkokurczące czerwone, oksydacyjno-glikolityczne FOG - typ IIX, szybkokurczące białe, glikolityczne, FG Czynniki je różnicujące: - szybkość skurczu - odporność na zmęczenie - średnica typu II > I (szczególnie w sportach siłowych) - liczba naczyń włosowatych I > II - siateczka endoplazmatyczna II > I - mitochondria I > II - zawartość lipidów I > II - ATP-aza miozynowa II > I - przemiany anaerobowe II (X) > I - mioglobina I, IIA > IIX - motoneurony Czynniki podobne: - ilość ATP, fosforokeratyny, glikogenu jest zbliżona

23 I I I i II przy długotrwałej pracy i zmęczeniu I i II przy krótkich wysiłkach o dużej intensywności

24 Zawartość włókien: - większość mięśni człowieka (oddechowe i przykręgosłupowe) zawiera po 50% I i II - m. płaszczkowaty 70-90 % typ I - m. trójgłowy ramienia II > I - głowa boczna m. czworogłowego uda typ I od 10 do 90 % - trening zwiększa tylko o 1-5 % zawartość włókien typu I - podstawa to konstytucja genetyczna Wpływ wyjściowej długości mięśni na siłę skurczu - długość równowagi - największa siła jest osiągana podczas izometrycznego skurczu mięśnia wyjściowo rozciągniętego o 20 % - przy rozciągnięciu 100% siła spada do 0 - połączenia stawowe ograniczają zakres wydłużania i skracania - dźwignie kostne

25 Czynniki determinujące wydolność Wentylacja płuc Czynniki limitujące: - zmęczenie mięśni oddechowych ( gwałtowne szybkie ruchy, paradoksalne ruchy powłok jamy brzusznej, naprzemienne oddychanie przeponowe i żebrowe). - kradzież tlenu przez mięśnie oddechowe - odczucie duszności Układ krążenia Mechanizmy nerwowe - promieniowanie pobudzenia z ośrodków ruchowych do ośrodków kontrolujących czynność serca - mechanizmy odruchowe (mechano-receptory wrażliwe na wzrost ciśnienia śródmięśniowego) - receptory metaboliczne (pH, mleczany K + ) - pompa mięśniowa Frank-Starling

26 Czynniki determinujące wydolność Termoregulacja - 80 % energii uwalnianej w procesach metabolicznych ulega przemianie w ciepło - odwodnienie potęguje przegrzanie - ośrodek pragnienia podczas hipertermii działa nieprecyzyjnie Nawadnianie przed wysiłkiem - 2-3 szklanek płynu na 3-4 h. przed wysiłkiem - 1-2 na 15-30 min przed wysiłkiem - 1/2-1 co 15-20 min wysiłku - po zakończeniu 2 szklanki na każde utracone 0,5 kg masy ciała

27 Czynniki determinujące wydolność Przegrzanie - upośledza ukł. krążenia (nadmierne rozszerzenie naczyń skórnych) - wytwatrzania kw. Mlekowego - zab. elektrolitowe mimowolne bolesne skurcze - omdlenie Wychłodzenie - drżenie mięśniowe - skurcz naczyń w skórze RR HR - VO 2 max - upośledzenie czynności mięśni - napady astmy

28 Czynniki determinujące wydolność Zmęczenie Obniżenie zdolności do wysiłku spowodowane przez wysiłek. - lokalne: ATP, K +, glikogenu, H +, amoniaku *uszkodzenie struktury włókienek kurczliwych - ośrodkowe: kwasica, temperatury ciała, serotoniny, hipoglikemia, duszność *upośledzenie sprawności psycho-motorycznej *zaburzenia koncentracji *osłabienie motywacji *odczuwanie bólu mieśni

29 Czynniki determinujące wydolność Przetrenowanie - spadek wydolności fizycznej pomimo intensywnego wysiłku - niedoczynność rdzenia nadnerczy wydzielania katecholamin - przewaga katabolizmu nad anabolizmem - tyroksyny i testosteronu a wzrost kortyzolu - wzrost rozpadu białek mitochondrialnych - osłabienie systemu immunologicznego - pogorszenie koordynacji ruchowej - spadek masy ciała o 1/30 - bóle i przykurcze mięśniowe

30 Czynniki determinujące wydolność Czynnik genetyczny Dziedziczymy 85% maksymalnej wydolności fizycznej Potencjał energetyczny ATP i fosfokeratyna Budowa somatyczna Osobnik krępy, muskularny, niewysoki ciężarowiec Smukły, muskularny o masywnym kośćcu konkurencje sprinterskie Czynniki psychologiczne

31 Dziękuje za uwagę.

32 Bibliografia Nazar Krystyna, Jegier Anna, Dziak Artur Medycyna sportowa Jaskólski Fizjologia wysiłku fizycznego Traczyk Władysław Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej skrypt AWFWskazówki do ćwiczeń z fizjologii Kubica Ryszard Podstawy fizjologii pracy i wydolności fizycznej Ganong William Fizjologia Podstawy fizjologii lekarskiej


Pobierz ppt "Wydolność Fizyczna, czynniki ją determinujące. Dawid Imiełowski SKN przy Zakładzie Medycyny Sportowej UMED Łódź"

Podobne prezentacje


Reklamy Google