Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.winalitepolska.pl LO 3 VE MOON ANIONOWE Ś RODKI DO HIGIENY OSOBISTEJ WINALITE Polska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.winalitepolska.pl LO 3 VE MOON ANIONOWE Ś RODKI DO HIGIENY OSOBISTEJ WINALITE Polska."— Zapis prezentacji:

1 LO 3 VE MOON ANIONOWE Ś RODKI DO HIGIENY OSOBISTEJ WINALITE Polska

2 Warstwa anionowa produktów LOVE MOON Strumień około 5800 anionów/cm 3 Duża ilość ujemnych jonów i tlenu łatwo wnika do wnętrza ciała i korzystnie wpływa na zdrowie. WINALITE Polska

3 JAK DZIA Ł AJ Ą ANIONY ? WINALITE Polska

4 Ilo ść anionów w naszym otoczeniu przy wodospadach /cm 3 w górach, nad morzem – /cm 3 w lesie – /cm 3 na łąkach /cm 3 w pomieszczeniach 100 – 200 /cm 3 w biurach 40 – 60 /cm 3 WINALITE Polska

5 Wp ł yw jonów na zdrowie i samopoczucie cz ł owieka Przebywanie w otoczeniu o małej ilości anionów powoduje: - osłabienie, - znużenie, - ból głowy, - uczucie niepokoju, zły nastrój, - ryzyko infekcji dróg oddechowych, -zmniejszenie wydajności fizycznej i odporności psychicznej. WINALITE Polska

6 Mi ę dzynarodowa Organizacja Zdrowia og ł osi ł a, i ż minimalna ilo ść anionów w powietrzu powinna wynosi ć 1000 anionów/cm 3 WINALITE Polska

7 Je ś li zawarto ść anionów we wn ę trzu pomieszcze ń mieszkalnych podnie ść do 1500 na 1cm 3, to: możemy odczuć poprawę naszego aasamopoczucia, zaczynamy pracować ze zdwojoną energią, podwyższa się jakość naszej pracy. WINALITE Polska

8 Ujemna jonizacja wp ł ywa korzystnie na nasze samopoczucie i nasz ą sprawno ść psychofizyczn ą. Jest to powszechnie uznane i wyja ś nione naukowo zjawisko. WINALITE Polska

9 -migrenowych bólów głowy, - zmęczenia, problemów ze spaniem, - depresji – wykazano, że aniony są bardziej efektywne niż takie leki jak Prozac, Zolof i nie mają efektów ubocznych. WINALITE Polska Wyniki bada ń nad dzia ł aniem anionów Aniony reguluj ą produkcję serotoniny w mózgu. Przyczyniają się do leczenia:

10 Aniony podnosz ą sprawno ść fizyczn ą i wspomagaj ą system odporno ś ciowy Aniony wp ł ywaj ą korzystnie na system nerwowy WINALITE Polska Wyniki bada ń nad dzia ł aniem anionów

11 Wykazano, iż ludzie poddani działaniu anionów radzą sobie znacznie lepiej z czynnościami wymagającymi aktywności umysłowej. WINALITE Polska Aniony poprawiają sprawność umysłową i koncentrację Wyniki bada ń nad dzia ł aniem anionów

12 PORÓWNANIE DZIA Ł ANIA ANIONÓW I KATIONÓW AspektAnionyJony dodatnie Układ nerwowyodprężeniepobudzenie Akcja sercaregulacjaprzyspieszenie Ciśnienie krwiunormowanie podwyższenie Alergiazłagodzeniezaostrzenie Metabolizmprzyspieszeniezwolnienie Katar, wysiękbrak wpływupogłębienie Kondycja psychofizyczna poprawapogorszenie WINALITE Polska

13 WINALITE Polska JAK DZIA Ł AJ Ą ANIONY W ORGANIZMIE?

14 WINALITE Polska Działanie anionów jest wielokierunkowe

15 Aniony wpływają korzystnie na system nerwowy WINALITE Polska - Poprawiają stan systemu nerwowego gdy organizm jest narażony na długotrwały stres - Wspomagają zachowanie ujemnego ładunku w komórkach nerwowych

16 Aniony poprawiaj ą stan krwi poprzez jej oczyszczanie WINALITE Polska Aniony przywracaj ą ujemny potencja ł b ł onie erytrocytów we krwi oraz usuwaj ą z niej szkodliwe drobnoustroje

17 - posiadają elektrony, które łatwo dołączają się do powierzchni bakterii, - procesowi temu towarzyszy prąd elektryczny, który powstrzymuje dalsze rozmnażanie bakterii, - występuje efekt likwidacji bakterii i sterylizacji, - pomagają przy stanach zapalnych i zakażeniach. WINALITE Polska Eliminują szkodliwe mikroorganizmy:

18 Uzdrawiają drogi rodne: Pomagają w problemach nietrzymania moczu WINALITE Polska JAK DZIA Ł AJ Ą ANIONY W ORGANIZMIE? - likwidują stany zapalne i zakażenia, - wyrównują wydzielanie hormonów, - leczą nadżerki, cysty, mięśniaki, - skutecznie leczą obniżenie macicy

19 Uzdrawiają błonę śluzową odbytnicy, pomagając uporać się z zapaleniami odbytu i hemoroidami Pomagają w leczeniu prostaty WINALITE Polska JAK DZIA Ł AJ Ą ANIONY W ORGANIZMIE? Likwidują zapalenia dróg moczowych

20 Wpływają na nerki, przyczyniając się do aaalikwidacji zapalenia miedniczek nerkowych Leczą dolegliwości spowodowane przez zaburzenia nadnercza: regulują ciśnienie krwi, regulują gospodarkę wodno-elektrolitową, WINALITE Polska JAK DZIA Ł AJ Ą ANIONY W ORGANIZMIE?

21 -infekcji bakteryjnych, - infekcji grzybiczych, - opryszczki, - oparzeń. WINALITE Polska JAK DZIA Ł AJ Ą ANIONY W ORGANIZMIE? Wspomagają leczenie:

22 WYJ Ą TKOWE W Ł A Ś CIWO Ś CI PRODUKTÓW LOVE MOON 1.Eliminują szkodliwe bakterie 2.Działają przeciwzapalnie 3.Działają przeciwgrzybicznie 4.Wzmacniają system immunologiczny 5.Przywracają równowagę hormonalną 6.Usuwają zmęczenie 7.Podnoszą odporność na stres 8.Usprawniają metabolizm 9.Likwidują nieprzyjemne zapachy WINALITE Polska

23 Zastosowanie - idealny komfort, - wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów, - wzmocnienie systemu immunologicznego, - usuwanie zmęczenia, - wzmocnienie sił witalnych, - redukowanie napięcia, obniżanie podatności na stres, - aktywizacja metabolizmu komórkowego, - oczyszczanie krwi. WINALITE Polska Codzienna ochrona:

24 Zastosowanie - w czasie miesiączki, - w okresie poporodowym, - przy skłonności do infekcji dróg moczowych, - przy aktywnym życiu seksualnym, - po korzystaniu z basenu itp. WINALITE Polska Wspomaganie systemu odpornościowego gdy organizm jest narażony na infekcje:

25 Zastosowanie - drogi rodne (nadżerki, grzybice, stany zapalne), - nietrzymanie moczu, - stany zapalne dróg moczowych, - zaburzenia nadnerczy, - problemy z odbytem (zapalenia, szczeliny, hemoroidy) - kłopoty z prostatą, - grzybicę, - infekcje bakteryjne. WINALITE Polska Wspomaganie leczenia:

26 Ion Rupert - infekcja bakteryjna WINALITE Polska

27 Dzie ń drugi WINALITE Polska

28 Dzie ń trzeci WINALITE Polska

29 Dzie ń czwarty WINALITE Polska

30 Dzie ń pi ą ty WINALITE Polska

31 Dzie ń siódmy WINALITE Polska

32 Niepowtarzalne zalety produktów LOVE MOON Posiadają unikalną warstwę anionową, Charakteryzują się najwyższą jakością wykonania: - sterylne i hermetyczne opakowanie, - nie powoduj ą efektów ubocznych i alergii (hypoalergiczne) - ultracienkie, - przyjmuj ą po żą dany kszta ł t, WINALITE Polska

33 Niepowtarzalne zalety produktów LOVE MOON Przepuszczają powietrze, Bardzo dobrze wchłaniają płyny, Wykonane jedynie z naturalnych materiałów, Bezpieczne dla środowiska – biodegradowalne, Odpowiednie dla wszystkich ludzi: - dzieci - osób starszych - kobiet i m ęż czyzn. WINALITE Polska

34 Certyfikat europejski WINALITE Polska

35 Certyfikat ISO 9001: 2000 WINALITE Polska

36 Certyfikat IQTC WINALITE Polska

37 Podpaski dzienne - Poch ł aniaj ą do 100 ml p ł ynu, - Opakowanie zawiera 10szt, - Cena detaliczna 20z ł. WINALITE Polska

38 Podpaski nocne - Poch ł aniaj ą do 150 ml p ł ynu, - Opakowanie zawiera 8szt, - Cena detaliczna 20z ł. WINALITE Polska

39 Wk ł adki higieniczne - Brak warstwy absorpcyjnej, - Opakowanie zawiera 30szt, - Cena detaliczna 30z ł. WINALITE Polska

40 Zawarto ść zestawu WINALITE Polska

41 Jeden ś wiat Jeden zespó ł Jedno marzenie WINALITE Polska OSI Ą GNIJMY SUKCES RAZEM!


Pobierz ppt "Www.winalitepolska.pl LO 3 VE MOON ANIONOWE Ś RODKI DO HIGIENY OSOBISTEJ WINALITE Polska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google