Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizerunki polityków. Zmiana postrzegania premier Kopacz po expose 1-5 października 2014 roku Wizerunki liderów i partii politycznych Dr hab. Norbert Maliszewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizerunki polityków. Zmiana postrzegania premier Kopacz po expose 1-5 października 2014 roku Wizerunki liderów i partii politycznych Dr hab. Norbert Maliszewski."— Zapis prezentacji:

1 Wizerunki polityków. Zmiana postrzegania premier Kopacz po expose 1-5 października 2014 roku Wizerunki liderów i partii politycznych Dr hab. Norbert Maliszewski 29 czerwca – 2 lipca 2015 roku

2 Pomiar został przeprowadzony w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1003 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. W celu przygotowania wskaźnika pytano respondentów o ocenę ważności cechy dla bycia dobrym przywódcą politycznym oraz ocenę danego polityka pod względem każdego z kryteriów. Wskaźnik powstaje jako suma iloczynów: waga danej cechy x średnia jej ocena dla danego polityka. Teoretyczną podstawą wskaźnika są klasyczne modele podejmowania decyzji politycznych. Wskaźnik siły wizerunku liderów politycznych [odpowiadający: zamierzający głosować]

3 Pomiar został przeprowadzony w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1003 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. W celu przygotowania wskaźnika pytano respondentów o ocenę ważności cechy dla bycia dobrym przywódcą politycznym oraz ocenę danego polityka pod względem każdego z kryteriów. Wskaźnik powstaje jako suma iloczynów: waga danej cechy x średnia jej ocena dla danego polityka. Teoretyczną podstawą wskaźnika są klasyczne modele podejmowania decyzji politycznych. Wskaźnik siły wizerunku liderów politycznych [odpowiadający: wszyscy badani]

4 Pomiar został przeprowadzony w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1003 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Które z podanych kryteriów są Twoim zdaniem najważniejsze przy ocenie polityka? Hierarchia kryteriów przy ocenie polityka [odpowiadający: zamierzający głosować]

5 Pomiar został przeprowadzony w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1003 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Które z podanych kryteriów są Twoim zdaniem najważniejsze przy ocenie polityka? Hierarchia kryteriów przy ocenie polityka [odpowiadający: wszyscy badani]

6 Pomiar został przeprowadzony w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1003 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Wzbudza moje zaufanie 31%25%23%4%6%8%3% Polityk na czas kryzysu na Ukrainie 28%30%17%6%3%11%5% Lubię go 25%24%30%3%4%9%5% Skuteczny przywódca 30%27%22%3%4%9%5% Kompetentny polityk (profesjonalista) 34%27%10%4% 15%5% Rozumie potrzeby przeciętnych Polaków 28%18%32%4% 10%3% Patriota 25%19%29%4%2%9%12% Tolerancyjny, otwarty na świat 24%27%26%4%7%8%4% Uczciwy 26%21%29%4%9%7%4% Silny, zdecydowany 23%18%26%3%8%9%12% Warto głosować na tego polityka 33%23%24%4%5%8%3% Bliski ludziom 28%22%33%3%4%7%3% Do których polityków Twoim zdaniem pasuje to stwierdzenie? [odpowiadający: zamierzający głosować]

7 Pomiar został przeprowadzony w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1003 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Wzbudza moje zaufanie 27%21%29%6%6%6%6%9%9%3%3% Polityk na czas kryzysu na Ukrainie 20%32%22%6%6%4%4%12%5%5% Lubię go 17%22%36%4%4%4%4%10%5%5% Skuteczny przywódca 20%26%27%4%4%4%4%14%4%4% Kompetentny polityk (profesjonalista) 23%26%16%4%4%9%9% 5%5% Rozumie potrzeby przeciętnych Polaków 19%16%43%3%3%5%5%10%3%3% Patriota 18%17%34%4%4%2%2%9%9%16% Tolerancyjny, otwarty na świat 18%25%30%4%4%9%9%10%3%3% Uczciwy 22%19%36%6%6%7%7%7%7%4%4% Silny, zdecydowany 16% 30%8%8%8%8%12%10% Warto głosować na tego polityka 24%25%30%4%4%6%6%8%8%3%3% Bliski ludziom 19%22%40%5%3%8%3% Do których polityków Twoim zdaniem pasuje to stwierdzenie? [odpowiadający: wszyscy badani]

8 Pomiar został przeprowadzony w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1003 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Patriota Lubię go Wzbudza zaufanie Warto głosować na tego polityka Silny, zdecydowany Tolerancyjny, otwarty na świat Bliski ludziom Uczciwy Skuteczny przywódca Kompetentny polityk (profesjonalista) Polityk na czas kryzysu na Ukrainie Rozumie potrzeby przeciętnych Polaków Mapa korespondencji liderów politycznych [odpowiadający: zamierzający głosować]

9 Pomiar został przeprowadzony w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1003 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Mapa korespondencji liderów politycznych Patriota Lubię go Wzbudza zaufanie Warto głosować na tego polityka Silny, zdecydowany Tolerancyjny, otwarty na świat Bliski ludziom Uczciwy Skuteczny przywódca Kompetentny polityk (profesjonalista) Polityk na czas kryzysu na Ukrainie Rozumie potrzeby przeciętnych Polaków [odpowiadający: wszyscy badani]

10 Pomiar został przeprowadzony w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1003 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. [odpowiadający: zamierzający głosować] Ewa Kopacz vs Beata Szydło jako polityk

11 Pomiar został przeprowadzony w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1003 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Ewa Kopacz vs Beata Szydło jako polityk [odpowiadający: wszyscy badani]

12 Pomiar został przeprowadzony w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1003 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. W celu przygotowania wskaźnika pytano respondentów o ocenę ważności cechy dla bycia dobrym przywódcą politycznym oraz ocenę danego polityka pod względem każdego z kryteriów. Wskaźnik powstaje jako suma iloczynów: waga danej cechy x średnia jej ocena dla danego polityka. Teoretyczną podstawą wskaźnika są klasyczne modele podejmowania decyzji politycznych. [odpowiadający: zamierzający głosować] Wskaźnik siły wizerunku partii politycznych

13 Pomiar został przeprowadzony w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1003 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Wskaźnik siły wizerunku partii politycznych W celu przygotowania wskaźnika pytano respondentów o ocenę ważności cechy dla bycia dobrym przywódcą politycznym oraz ocenę danego polityka pod względem każdego z kryteriów. Wskaźnik powstaje jako suma iloczynów: waga danej cechy x średnia jej ocena dla danego polityka. Teoretyczną podstawą wskaźnika są klasyczne modele podejmowania decyzji politycznych. [odpowiadający: wszyscy badani]

14 Pomiar został przeprowadzony w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1003 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Które z podanych kryteriów są Twoim zdaniem najważniejsze przy ocenie partii politycznej? Hierarchia kryteriów przy ocenie partii politycznej [odpowiadający: zamierzający głosować]

15 Pomiar został przeprowadzony w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1003 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Które z podanych kryteriów są Twoim zdaniem najważniejsze przy ocenie partii politycznej? Hierarchia kryteriów przy ocenie partii politycznej [odpowiadający: wszyscy badani]

16 Pomiar został przeprowadzony w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1003 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Dobrze wykorzystywałaby pieniądze z nowej perspektywy unijnej 36%33%10%7%3%9%3% Politycy z tej partii kompetentni w sprawach gospodarczych 38%24%12%9%8%6%3% Politycy tej partii rozumieją potrzeby przeciętnych Polaków 34%21%27%6%2%7%3% Skuteczna na czasy kryzysu 35%30%17%2%4%7%5% Gwarant bezpieczeństwa narodowego 38%32%15%4%2%7%3% Lubię polityków tej partii 32%23%19%5% 10%5% Skuteczna w rozwiązywaniu problemów społecznych (bezrobocia, służby zdrowia) 39%24%16%5%3%8%6% Politycy tej partii troszczą się o interes Polski 37%23%21%5%3%6%4% Gwarant państwa neutralnego światopoglądowo 24%26%21%4%9%12%4% Walczy z korupcją, działa transparentnie 35%17%24%4%7%8%6% Dąży do zmniejszenia podatków 41%17%20%3% 6%10% Troszczy się o równe szanse dla wszystkich (ograniczenie różnic ekonomicznych) 37%20%22%5%2%9%5% Jej celem praworządność w państwie 38%23%21%3% 6%5% Jej celem postęp społeczny 30%20%23%3%10%8%4% Wiarygodna w realizacji obietnic wyborczych 36%22%21%7%5%7%3% Do których partii politycznych Twoim zdaniem pasuje to stwierdzenie? [odpowiadający: zamierzający głosować]

17 Pomiar został przeprowadzony w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1003 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Dobrze wykorzystywałaby pieniądze z nowej perspektywy unijnej 29%33%14%9%3%8%3% Politycy z tej partii kompetentni w sprawach gospodarczych 34%24%14%9% 8%3% Politycy tej partii rozumieją potrzeby przeciętnych Polaków 26%21%33%5%3%7%4% Skuteczna na czasy kryzysu 28%30%21%2%5%9%4% Gwarant bezpieczeństwa narodowego 31%30%18%3% 10%4% Lubię polityków tej partii 26%22%26%4%6%8% Skuteczna w rozwiązywaniu problemów społecznych (bezrobocia, służby zdrowia) 32%23%20%7%6%7%6% Politycy tej partii troszczą się o interes Polski 31%23%25%3%5%8%6% Gwarant państwa neutralnego światopoglądowo 19%27%22%3%12% 5% Walczy z korupcją, działa transparentnie 29%18%25%4%10%6%7% Dąży do zmniejszenia podatków 33%17%26%4% 5%10% Troszczy się o równe szanse dla wszystkich (ograniczenie różnic ekonomicznych) 30%19%24%4%6%10%7% Jej celem praworządność w państwie 33%26%23%4% 6%5% Jej celem postęp społeczny 28%23%25%5%10%6%4% Wiarygodna w realizacji obietnic wyborczych 29%24%23%7%6% 5% Do których partii politycznych Twoim zdaniem pasuje to stwierdzenie? [odpowiadający: wszyscy badani]

18 Pomiar został przeprowadzony w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1003 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Mapa korespondencji partii politycznych [odpowiadający: zamierzający głosować] Dobrze wykorzystuje pieniądze z UE Kompetentni w sprawach gospodarczych Skuteczna na czasy kryzysu Gwarant bezpieczeństwa narodowego Dąży do zmniejszenia podatków Troszczy się o równe szanse dla wszystkich Walczy z korupcją, działa transparentnie Jej celem praworządność w państwie Jej celem postęp społeczny Rozumie potrzeby przeciętnych Polaków Skuteczna w rozwiązywaniu problemów społecznych Wiarygodna w realizacji obietnic wyborczych

19 Pomiar został przeprowadzony w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1003 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. [odpowiadający: wszyscy badani] Kompetentni w sprawach gospodarczych Skuteczna na czasy kryzysu Dobrze wykorzystuje pieniądze z UE Gwarant bezpieczeństwa narodowego Jej celem praworządność w państwie Dąży do zmniejszenia podatków Walczy z korupcją, działa transparentnie Gwarant bezpieczeństwa narodowego Skuteczna w rozwiązywaniu problemów społecznych Rozumie potrzeby przeciętnych Polaków Wiarygodna w realizacji obietnic wyborczych Troszczy się o równe szanse Warto głosować na tę partię Jej celem postęp społeczny Mapa korespondencji partii politycznych

20 Pomiar został przeprowadzony w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1003 osób dobranych z panelu Ariadna. Próba losowo-kwotowa. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Nota metodologiczna Raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego w dniach 29 czerwca - 2 lipca 2015 roku na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1003 osób, dobranej z panelu Ariadna metodą CAWI. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Projekt opracowany na zlecenie dr hab. Norberta Maliszewskiego dla www.tajnikipolityki.plwww.tajnikipolityki.pl

21 dr Tomasz Baran tomasz.baran@panelariadna.pl tel. 729 018 018


Pobierz ppt "Wizerunki polityków. Zmiana postrzegania premier Kopacz po expose 1-5 października 2014 roku Wizerunki liderów i partii politycznych Dr hab. Norbert Maliszewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google