Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Piotr Kubiesa Zespół Biomonitoringu Zakład Biotechnologii Środowiskowych Przydatność wybranych taksonów roślin wyższych do oceny skażenia środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Piotr Kubiesa Zespół Biomonitoringu Zakład Biotechnologii Środowiskowych Przydatność wybranych taksonów roślin wyższych do oceny skażenia środowiska."— Zapis prezentacji:

1 dr inż. Piotr Kubiesa Zespół Biomonitoringu Zakład Biotechnologii Środowiskowych Przydatność wybranych taksonów roślin wyższych do oceny skażenia środowiska przyrodniczego IETU SEMINARIA Współorganizator Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A Jastrzębie Zdrój, ul. Chlebowa 22 tel do 79, faks

2 2 Plan seminarium Otwarcie seminarium, powitanie uczestników i przedstawienie prelegenta przez Zastępcę Dyrektora ds. Badawczo-Rozwojowych Panią dr Janinę Fudałę. Prezentacja. Pytania i dyskusja.

3 Cel pracy Określenie stopnia zanieczyszczenia powietrza ditlenkiem siarki, ditlenkiem azotu i ozonem przy użyciu wybranych taksonów roślin wyższych, Określenie udziału zanieczyszczeń pochodzących z powietrza i gleby, Zbadanie przydatności taksonów roślin wyższych do określenia ilości pierwiastków biodostępnych na terenach zanieczyszczonych.

4 Zakres prowadzonych prac Pomiary stężeń zanieczyszczeń gazowych powietrza (SO 2, NO 2, O 3 ), Fizyko - chemiczną charakterystykę opadu całkowitego i roztworu glebowego, Charakterystykę gleb pod kątem zawartości metali ciężkich (Pb, Cd),

5 Zakres prowadzonych prac Uprawę roślin testowych (koniczyny, tytoniu odmiany Bel W3, fasoli odmiany Lit, rzodkiewki i sałaty) w warunkach terenowych w podłożu ujednoliconym oraz ziemi rodzimej, Obserwacje uszkodzeń roślin testowych w terenie wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej, Pomiar parametrów biometrycznych oraz składu chemicznego roślin testowych.

6

7 Zastosowane taksony roślin wyższych Tytoń szlachetny (Nicotiana tabacum L.) odmian Bel W3 Koniczyna (Trifolium repens L. klon S) Fasola zwyczajna (Phaseolus vulgaris L.) odmiana Lit Sałata liściasta (Lactuca sativa var. foliosa L.) Rzodkiewka (Raphanus sativus L. var. radicula)

8 Wyniki Zanieczyszczenia powietrza Średnie stężenia ditlenku siarki w okresie wegetacyjnym i stężenia średnioroczne

9 Zanieczyszczenia powietrza Średnie stężenia ditlenku azotu w okresie wegetacyjnym i stężenia średnioroczne

10 Zanieczyszczenia powietrza Skumulowana dawka ekspozycyjna AOT40 w okresie wegetacyjnym

11 Opad atmosferyczny Średni odczyn opadu atmosferycznego oraz ładunki siarki i azotu

12 Roczne ładunki siarki i średnioroczne stężenia ditlenku siarki

13 Opad atmosferyczny Ładunek rozpuszczalnych form ołowiu i kadmu

14 Roztwór glebowy Stężenie ołowiu i kadmu w roztworze glebowym i jego odczyn

15 Uszkodzenia tytoniu Bel W3, fasoli odmiany Lit i koniczyny wywołane przez O 3

16 Porównanie rozwoju roślin w różnych podłożach na przykładzie rzodkiewki Ziemia rodzimaPodłoże ujednolicone

17 Porównanie średniej suchej masy liści rzodkiewki w dwóch typach podłożach

18 Porównanie średniej suchej masy hypokotylu rzodkiewki w dwóch typach podłożach

19 Wynik analizy wariancji dla suchej masy liści rzodkiewki uprawianej w dwóch typach podłoża

20 Wynik analizy wariancji dla suchej masy hypokotylu rzodkiewki uprawianej w dwóch typach podłoża

21 Zawartość siarki w liściach rzodkiewki uprawianej w dwóch typach podłoża a wielkość ładunku siarki

22 Zawartość ołowiu w liściach rzodkiewki uprawianej w dwóch typach podłoża

23 Zawartość kadmu w liściach rzodkiewki uprawianej w dwóch typach podłoża

24 Zawartość ołowiu w hypokotylu rzodkiewki uprawianej w dwóch typach podłoża

25 Zawartość kadmu w hypokotylu rzodkiewki uprawianej w dwóch typach podłoża

26 Porównanie zawartości ołowiu w glebie i w roślinach [mg/kg]

27 Porównanie zawartości kadmu w glebie i w roślinach [mg/kg]

28 Wnioski Wyniki badań terenowych potwierdzają przydatność wytypowanych taksonów roślin wyższych (roślin testowych) do oceny jakości powietrza i gleby. Roślinami najbardziej przydatnymi do obserwacji uszkodzeń wywołanych przez ozon pochodzenia fotochemicznego okazały się tytoń odmiany Bell W3 oraz fasola odmiany Lit. Zastosowane taksony roślinne – najbardziej wrażliwy tytoń, najmniej wrażliwa koniczyna, różniły się wrażliwością na ten sam czynnik stresowy, jakim był ozon. Stwierdzono zależność między stężeniem ditlenku siarki w powietrzu a stężeniem siarki ogólnej w badanym materiale roślinnym.

29 Wnioski Analiza materiału roślinnego pozwala na określeniem poziomu zanieczyszczenia ołowiem i kadmem środowiska przyrodniczego. Stwierdzono statystycznie istotne różnice pomiędzy parametrami środowiskowymi takimi jak wielkość ładunku Pb i Cd oraz ich zawartości w glebie a wielkością ich stężeń w tkance roślin. Zastosowanie rozwiązania standaryzacji uprawy roślin (roślina, podłoże, stosunki wodne), zwiększają wiarygodność diagnostyczną metody. Wykazano, iż dopuszczalne dla pasz oraz produktów spożywczych stężenia Pb i Cd są przekraczane również w miejscach, w których stężenia tych metali w glebie są niższe od dopuszczalnych aktualnymi przepisami.

30 30 Dziękuję za uwagę Kontakt dr inż. Piotr Kubiesa Zespół Biomonitoringu Środowiska Zakład Biotechnologii Środowiskowych tel. (+48-32) wew


Pobierz ppt "Dr inż. Piotr Kubiesa Zespół Biomonitoringu Zakład Biotechnologii Środowiskowych Przydatność wybranych taksonów roślin wyższych do oceny skażenia środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google