Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Województwa Małopolskiego na rzecz Seniorów Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Województwa Małopolskiego na rzecz Seniorów Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Działania Województwa Małopolskiego na rzecz Seniorów Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

2 SYTUACJA SPOŁECZNO- DEMOGRAFICZNA W MAŁOPOLSCE Małopolska 17,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym korzystniejsza niż w Polsce struktura wieku populacja regionu starzeje się wolniej niż w kraju dłuższe przeciętne trwanie życia

3 Wzrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym z 17,7% do ponad 21,4% Co 4-ty Małopolanin będzie seniorem Co 8 –my Małopolanin przekroczy 75 rok życia Prognoza demograficzna dla Małopolski – perspektywa 2035 r. 2050 rok – liczba osób, przypadających na jedną osobę w wieku 65+ spadnie z obecnych pięciu do dwóch.

4 opiekaaktywizacjaintegracja Wyzwania dla polityki senioralnej

5 tv prasa prace ręczne Dominujące formy spędzania czasu wolnego Izolacja zamiast integracji… Czas wolny Seniorów Starość = Bierność…

6 BIERNOŚĆ = PROBLEM Bierność Niewykorzystane zasoby Pogorszenie kondycji psychofizycznej Zmniejszenie poziomu samodzielności Zwiększenie zależności od innych osób

7 PRZYCZYNY BIERNOŚCI Brak pomysłu na aktywność Brak oferty Brak wzorców aktywnego życia Brak zaufania Negatywne doświadczenia z wcześniejszych aktywności Zły stan zdrowia Ograniczone zasoby finansowe

8 Działania podejmowane na rzecz seniorów Działania podejmowane wraz z seniorami Działania Samorządu Województwa Małopolskiego na rzecz Seniorów

9 PRZEŁAMUJĄC BARIERY DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA RZECZ SENIORÓW PLEBISCYT „SENIOR ROKU” KAMPANIA SPOŁECZNA „WIEKOWE ZAJAWKOWE” MAŁOPOLSKA RADA DS. POLITYKI SENIORALNEJ KONKURSY DOTACYJNE KARTA SENIORA MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM DZIENNE DOMY POBYTU CENTRA WSPARCIA OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH TELEOPIEKA PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ KREOWANIE OFERTY, PODNOSZENIE DOSTĘPU UPOWSZECHNIANIE WZORCÓW AKTYWNOŚCI BUDOWANIE ZAUFANIA

10 WYBRANE DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA RZECZ SENIORÓW: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa małopolskiego w latach 2012-2015 Alokacja konkursowa: 500 tys. zł rocznie 2012-2014 77 dofinansowanych projektów 2015 105 zgłoszonych ofert 25 dofinansowanych projektów PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 *wspieranie funkcjonowania osób starszych *przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych *rozwój ustawicznego kształcenia osób starszych, w tym rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku

11 WYBRANE DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA RZECZ SENIORÓW: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa małopolskiego w latach 2014-2015 Alokacja konkursowa: 100 tys. zł rocznie 51 UTW w Małopolsce ok. 5 tys. słuchaczy - seniorów Kwota dofinansowania: 2014 r. – 82 995 zł 2015 r. - 77 420 zł Organizacja Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

12 PROGRAM ASOS – WYSOKA AKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z MAŁOPOLSKI, W TYM UTW: 125 ofert z Małopolski 60 dofinansowanych projektów Łączna kwota dotacji: ok. 5 200 000 zł I edycja Programu ASOS (2012 r.) 204 oferty z Małopolski 52 dofinansowane projekty Łączna kwota dotacji: ok. 4 000 000 zł II edycja Programu ASOS (2013 r.) 267 ofert z Małopolski 78 dofinansowanych projektów Łączna kwota dotacji: ok. 6 300 000 zł III edycja Programu ASOS (2014 r.)

13 WYBRANE DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA RZECZ SENIORÓW: „Małopolska Karta Seniora” od 2013 r. środki finansowe WM UŁATWIONY DOSTĘP DO PRODUKTÓW I USŁUG ponad 3000 Seniorów 130 partnerów

14 WYBRANE DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA RZECZ SENIORÓW: Akcje społeczne mające na celu promocję aktywnych seniorów i podmiotów przyjaznych seniorom inicjatywa realizowana wyłącznie w Małopolsce Cel: promowanie i nagradzanie aktywnych seniorów wyłonienie nietuzinkowych seniorów, którzy aktywnie działają w organizacjach pozarządowych, uniwersytetach trzeciego wieku, liderów lokalnych społeczności realizowana od 2006 roku 16 seniorów nagrodzonych, 30 wyróżnionych Małopolski plebiscyt „Poza Stereotypem Senior Roku” Cel: promowanie miejsc odpowiadających na potrzeby osób starszych zwróceniu uwagi na osobę starszą jako potencjalnego klienta i konsumenta, o którego należy w szczególny sposób zadbać; umożliwianie osobom starszym dostępu do licznych dóbr i usług współpraca z Gminą Miejską Kraków realizowana od 2011 roku przyznano 123 certyfikaty oraz 37 wyróżnień Miejsce Przyjazne Seniorom

15 KAMPANIA SPOŁECZNA „WIEKOWE ZAJAWKOWE!” CEL: Zakwestionowanie stereotypów dotyczących starości, wywołanie impulsu do budowania relacji międzypokoleniowych oraz uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby seniorów

16 WYBRANE DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWANA RZECZ SENIORÓW: Uchwała Nr 1614/2013 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie powołania Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej z dn. 31.12.2013 r. Zarządzenie Nr 24 /2014 Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie powołania składu osobowego Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej z dn. 27.02.2014 r. pierwsza o charakterze regionalnym 12- osobowa; przedstawiciele UMWM, SWM, ROPS, ngo, środowiska naukowego, UTW wymiana doświadczeń, opiniowanie oraz propagowanie działań na rzecz osób starszych i solidarności międzypokoleniowej 2014 rok - pierwszy rok działalności: *dwa posiedzenia Rady 2015 rok: *dwa posiedzenia Rady Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej CEL: stworzenie forum zapewniającego wymianę doświadczeń, opiniowanie oraz propagowanie działań na rzecz osób starszych i solidarności międzypokoleniowej, a także stworzenie warunków do realizacji potrzeb i poprawy jakości życia małopolskich seniorów oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć.

17 MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020: Oś priorytetowa 9 Region spójny społecznie Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Alokacja: 280 mln. zł Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: wsparcie projektów z zakresu teleopieki Poddziałanie 9.2.2 Alokacja: 180 mln. zł Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa w subregionach Typy projektów: A. subregionalne centrum wsparcia opiekunów nieformalnych; B. placówki dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Działania Województwa Małopolskiego na rzecz Seniorów Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google