Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wioski.wrzosowakraina.pl 1 Rozliczanie i sprawozdawczość środków w ramach Funduszy Sołeckich w ramach projektu Partycypacja obywatelska w zarządzaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wioski.wrzosowakraina.pl 1 Rozliczanie i sprawozdawczość środków w ramach Funduszy Sołeckich w ramach projektu Partycypacja obywatelska w zarządzaniu."— Zapis prezentacji:

1 1 Rozliczanie i sprawozdawczość środków w ramach Funduszy Sołeckich w ramach projektu Partycypacja obywatelska w zarządzaniu budżetem gminy na przykładzie zarządzania funduszami sołeckimi (FS). PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Fundacja Wrzosowa Kraina

2 2 Zdobycie wiedzy w zakresie: jak poprawnie rozliczyć budżet Fundusz sołecki jak przygotować sprawozdanie z realizacji zadania. CEL SZKOLENIA

3 3 Jakie inicjatywy Państwo zaplanowali w 2012 w ramach FS? Czy wszystkie inicjatywy udało się zrealizować? Jak został zrealizowany fundusz w wiosce? Czy pozostały środki z realizacji zadań? Rozliczanie i sprawozdawczość

4 4 Przedstaw: + i - podjętych działań w ramach FS w 2012 r. Rozliczanie i sprawozdawczość

5 5 Jak przebiega rozliczanie: Dokonać zakupów zgodnych z projektem działań; Zebrać niezbędne dokumenty księgowe (uwaga: jeżeli zostały pobrane środki na działania z gminy – działania miękkie); Przygotować sprawozdanie z realizacji zadania; Przedłożyć rachunki w gminie (zgodnie z pkt. 2); Rozliczanie i sprawozdawczość

6 6 Rodzaje działań: Twarde Miękkie Wskaż działania twarde i działania miękkie w swojej miejscowości zrealizowane w ramach FS. Rozliczanie i sprawozdawczość

7 7 Działania TWARDE (tzw. inwestycje): W przypadku działań twardych zakupów związanych z realizacją zaplanowanych w budżecie FS dokonuje gmina. Gmina przygotowuje sprawozdanie z podjętych działań w ramach FS. Miękkie – dopuszczalna zaliczka; Rozliczenie zaliczki Musi rozliczyć pierwszą dopiero otrzyma drugą Rozliczanie i sprawozdawczość

8 8 Działania MIĘKKIE: W przypadku działań miękkich zakupów związanych z realizacją zaplanowanych w budżecie FS dokonuje gmina lub mieszkańcy. W stosowanej praktyce dopuszczalna jest w tym przypadku zaliczka pobierana przez sołtysa lub członków rady sołeckiej; Gmina przygotowuje sprawozdanie z podjętych działań w ramach FS. Rozliczanie i sprawozdawczość

9 9 Rozliczenie zaliczki Rozliczenie zaliczki następuje na podstawie przedstawionych dowodów księgowych dokonanego zakupu. Mają w tym przypadku zastosowanie przepisy: ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości. Aby otrzymać zaliczkę na realizację kolejnych działań przewidzianych w budżecie funduszu sołeckiego na dany rok sołtys/członkowie rady sołeckiej muszą dokonać rozliczenia z tytułu pobrania pierwszej zaliczki – jeżeli taka zastała pobrana. Rozliczanie i sprawozdawczość

10 10 Zaliczkę można rozliczyć jedynie na podstawie dokumentów księgowych: Dokumentami księgowymi w świetle obowiązujących przepisów są: Faktury; Rachunki; Noty księgowe; Inne dokumenty w tym umowy cywilnoprawne: Umowy zlecenia; Umowy o dzieło; Protokoły odbioru usługi do umów cywilnoprawnych. Rozliczanie i sprawozdawczość

11 11 Materiały źródłowe: Materiałami źródłowymi – są oryginały dokumentów potwierdzających wykonanie danego zadania. Materiałami źródłowymi są: Protokoły zdawczo-odbiorcze; Listy odbioru nagród; Dokumentacja fotograficzna; Dowody księgowe; Formularze zgłoszeniowe; Itp.. Rozliczanie i sprawozdawczość

12 12 UWAGA Jeżeli mamy wątpliwości co do poprawności przyszłych lub obecnych rozliczeń PAMIĘTAJMY, że !!! Nie należy bać się pytać pracowników gminy odpowiedzialnych za wdrażanie i rozliczanie funduszy sołeckich jak dokładnie należy rozliczyć realizację zadania. Rozliczanie i sprawozdawczość

13 13 Co w przypadku niewykorzystania środków FS w całości – tzw. oszczędności: Jeżeli pozostaną środki z realizacji zadań: Gmina może wyrazić zgodę na przesunięcie środków na inne zadanie. Nie ma możliwości wykorzystania środków na zadanie, które nie zostało ujęte w budżecie FS na dany rok. Tym samym nie ma możliwości tworzenia nowej kategorii budżetowej w zakresie nowych zadań w ramach FS jeżeli nie zostały one wcześniej zaplanowane. Rozliczanie i sprawozdawczość

14 14 SPRAWOZDANIE UWAGA Gmina może wystąpić o sprawozdanie Czy w Państwo składaliście sprawozdanie z realizacji zadania i jakiej formie? Rozliczanie i sprawozdawczość

15 15 Co powinno zawierać sprawozdanie: Datę; Miejscowość; Godziny; Nazwę imprezy; Ilość osób uczestniczących ze wskazaniem: z jakich miejscowości; W jakim przedziale wiekowym; Wskazanie jakie imprezy się odbyły (np. konkursy) ze wskazaniem: Do jakiej grupy wiekowej były skierowane Rozliczanie i sprawozdawczość

16 16 Ponadto sprawozdanie powinno zawierać informację: Dotyczącą dodatkowych informacji: Zestawienia środków finansowych z FS zgodnie z załącznikiem zawierającym szczegółowe informacje: Numer faktury; Przedmiot zakupu; Kwota wydatkowana. Rozliczanie i sprawozdawczość

17 17 ZGŁOSZENIE imprezy artystycznej lub rozrywkowej* organizowanej w ramach Funduszu Sołeckiego * zakup artykułów spożywczych wyłącznie na cele ściśle związane z przeprowadzeniem danego rodzaju imprezy np. konkursy lub warsztaty kulinarne, ewentualnie jako nagrody za uczestnictwo w konkursach Rozliczanie i sprawozdawczość

18 18 ĆWICZENIA Rozliczanie i sprawozdawczość

19 19 Przewodnik Rozliczanie i sprawozdawczość

20 20 GMINA BOLESŁAWIEC Rozliczanie i sprawozdawczość

21 GMINA BOLESŁAWIEC Sołectwo – Dobra Przedsięwzięcie – Budowa placu zabaw dla dzieci Koszt – zł Rok realizacji – 2011 Rozliczanie i sprawozdawczość

22 22 Sołectwo - Dąbrowa Bolesławiecka Przedsięwzięcie – Ciąg pieszo – rowerowy Koszt – zł Rok wykonania – 2011 Rozliczanie i sprawozdawczość

23 23 Sołectwo – Krępnica Przedsięwzięcie – Budowa chodnika Koszt – zł Rok realizacji – 2011 Rozliczanie i sprawozdawczość

24 24 Sołectwo – Otok Przedsięwzięcie – Droga o nawierzchni asfaltowej Koszt – zł Rok realizacji – 2011 Rozliczanie i sprawozdawczość

25 25 Sołectwo - Kraśnik Dolny Przedsięwzięcie – Budowa parkingu Koszt – ,00 zł Rok realizacji – 2011 Rozliczanie i sprawozdawczość

26 26 Sołectwo – Kruszyn Przedsięwzięcie – Ścieżki w parku Koszt – ,00 zł Rok realizacji – 2011 Rozliczanie i sprawozdawczość

27 27 GMINA CHOCIANÓW Rozliczanie i sprawozdawczość

28 28 Sołectwo - Chocianowiec Przedsięwzięcie – Zakup strojów dla zespołu folklorystycznego ECHO z Chocianowca Koszt – 5 978,00 zł Rok wykonania – 2011 Rozliczanie i sprawozdawczość

29 29 Sołectwo - Chocianowiec Przedsięwzięcie – Budowa sceny w miejscowości Chocianowiec Kwota , 00 zł Rok wykonania Rozliczanie i sprawozdawczość

30 30 GMINA CHOJNÓW Rozliczanie i sprawozdawczość

31 31 Sołectwo – Budziwojów Przedsięwzięcie - Ogólnodostępna strefa rekreacyjno-wypoczynkowa Koszt ,93 zł Rok realizacji – 2011 Rozliczanie i sprawozdawczość

32 32 Sołectwo - Gołaczów Przedsięwzięcie - Oczyszczenie i remont zbiornika p.poż Koszt ,66 zł Rok realizacji – 2011 Rozliczanie i sprawozdawczość

33 33 Sołectwo - Jerzmanowice Przedsięwzięcie – Plac zabaw Koszt – ,00 zł Rok realizacji Rozliczanie i sprawozdawczość

34 34 Sołectwo - Witków Przedsięwzięcie – Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów Koszt ,70 zł Rok realizacji – 2011 Rozliczanie i sprawozdawczość

35 35 Sołectwo - Strupice Przedsięwzięcie - Wiata przystankowa Koszt ,01 zł Rok realizacji Rozliczanie i sprawozdawczość

36 36 Sołectwo - Michów Przedsięwzięcie - Remont gminnej drogi o nawierzchni asfaltowej Koszt ,38 zł Rok realizacji Rozliczanie i sprawozdawczość

37 37 Sołectwo Goliszów Przedsięwzięcie – Tabliczki kierunkowo-informacyjne Koszt ,00 zł Rok realizacji Rozliczanie i sprawozdawczość

38 38 GMINA GROMADKA Rozliczanie i sprawozdawczość

39 39 Sołectwo Borówki Przedsięwzięcie - Budowa placu zabaw we wsi Borówki Koszt – , 13 zł Rok wykonania – 2011 Rozliczanie i sprawozdawczość

40 40 GMINA LUBIN Rozliczanie i sprawozdawczość

41 41 Sołectwo Chróstnik Przedsięwzięcie – Parking oraz ewentualne inne elementy zagospodarowania terenu takie jak nasadzenia roślin, ławeczki itp. Koszt ,82 zł Rok wykonania r. Rozliczanie i sprawozdawczość

42 42 Sołectwo – Lisiec Przedsięwzięcie – Prace remontowe świetlicy w Liścu Koszt – zł Rok wykonania Rozliczanie i sprawozdawczość

43 43 Sołectwo – Ustronie Przedsięwzięcie – Budowa wiaty drewnianej na działce gminnej nr 81 Koszt – 8 766,31 zł Rok wykonania Rozliczanie i sprawozdawczość

44 44 GMINA PRZEMKÓW Rozliczanie i sprawozdawczość

45 45 Sołectwo - Krępa Przedsięwzięcie - Zakup strojów dla grupy tanecznej Hausy Koszt ,67 zł Rok wykonania – 2011 Rozliczanie i sprawozdawczość

46 46 Sołectwo - Piotrowice Przedsięwzięcie – Budowa boiska sportowego Koszt ,03 zł Rok wykonania – 2011 Rozliczanie i sprawozdawczość

47 47 Sołectwo - Wilkocin Przedsięwzięcie – Modernizacja i wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej Koszt ,81 zł Rok wykonania – 2011 Rozliczanie i sprawozdawczość

48 48 Sołectwo - Ostaszów Przedsięwzięcie – Budowa boiska sportowego Koszt ,47 zł Rok wykonania –2011 Rozliczanie i sprawozdawczość

49 49 Rozliczanie i sprawozdawczość

50 50 Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy ponownie. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Fundacja Wrzosowa Kraina Biuro projektu: Fundacja Wrzosowa Kraina Ul. Żeromskiego 1, Chocianów


Pobierz ppt "Www.wioski.wrzosowakraina.pl 1 Rozliczanie i sprawozdawczość środków w ramach Funduszy Sołeckich w ramach projektu Partycypacja obywatelska w zarządzaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google