Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do jakości Jarosław Kuchta Jakość Systemów Informatycznych Jakość Oprogramowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do jakości Jarosław Kuchta Jakość Systemów Informatycznych Jakość Oprogramowania"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do jakości Jarosław Kuchta Jakość Systemów Informatycznych Jakość Oprogramowania http://www.eti.pg.gda.pl/katedry/kask/pracownicy/Jaroslaw.Kuchta/Jakosc J.Kuchta@eti.pg.gda.pl

2 Znaczenie jakości systemów informatycznych Systemy bankowe Systemy medyczne Systemy projektowe Sterowanie ruchem (lotniczy, kolejowy, drogowy) Systemy energetyczne Samochody (zapłon, hamulce, sterowanie) Telefony Sprzęt AGD... JSI/JOWprowadzenie do jakości2

3 Statystyka projektów JSI/JOWprowadzenie do jakości3

4 Skala problemu średni roczny koszt błędów (USA) – ok. 60 mld USD – 0,6% PKB – 50% użytkownicy, 50% dostawcy oprogramowania 1/3 błędów można by uniknąć złożoność oprogramowania – 10 6 linii kodu 80% kosztów opracowania – na wykrywanie i usuwanie błędów JSI/JOWprowadzenie do jakości4

5 Przykłady skutków błędów 1962 – zboczenie z kursu rakiety nośnej sondy kosmicznej Mariner I 1982 – eksplozja gazociągu transsyberyjskiego 1985-87 – przedawkowania przy terapii radiologicznej aparatem THERAC-25 – USA, Kanada 1988 – pierwsze zarażenie komputerów w Berkeley przez robaka internetowego 1988-96 – brak bezpieczeństwa w systemie Kerberos 1990 – łańcuchowe załamanie komunikacji sieciowej AT&T 1993 – błąd dzielenia Intel Pentium 1995/96 – błąd w komunikacie ping 1996 – katastrofa rakiety Ariane 5 1998 – awaria nowojorskiej giełdy towarowej (NYMEX) 1999 – katastrofa sondy marsjańskiej Mars Orbiter 2000 – przedawkowania w National Cancer Institute, Panama City 2000 – problem roku 2000 JSI/JOWprowadzenie do jakości5

6 Co to jest jakość? Stopień w jakim system, komponent lub proces /obiekt spełnia wyspecyfikowane wymagania Stopień w jakim system, komponent lub proces /obiekt spełnia oczekiwania klienta lub użytkownika IEEE Std. 610 - 1990 JSI/JOWprowadzenie do jakości6

7 Wymagania systemowe JSI/JOWprowadzenie do jakości7 Wymagania systemowe funkcjonalne niezawodnościowe funkcje interfejsy zasoby platformy dostępność ochrona przed intruzami gotowość obsługi czas reakcji porządek zdarzeń czasowe czas oczekiwania H.Krawczyk

8 Wymagania a atrybuty WymaganiaAtrybuty jakości funkcjonalnefunkcjonalność czasowewydajność niezawodnościowewiarygodność ograniczeniaelastyczność JSI/JOWprowadzenie do jakości8

9 Drzewo jakości JSI/JO9Wprowadzenie do jakości Jakość FunkcjonalnośćWydajnośćWiarygodnośćSatysfakcjaElastyczność Kompletność funkcjonalna Złożoność Adekwatność Spójność Łatwość śledzenia Łatwość testowania Efektywność wykonania Wydajność interakcji Stabilność Skalowalność Niezawodność Odporność na błędy Bezpieczeństwo Ochrona Łatwość testowania Łatwość użycia Zrozumiałość Łatwość nauki Produktywność Akceptowalność Przenośność Modyfikowalność Konfigurowalność Łatwość testowania

10 Funkcjonalność Funkcjonalność (Functionality) – dopasowanie systemu do potrzeb funkcjonalnych – Kompletność funkcjonalna (Functional completness) – stopień pokrycia wymaganych funkcji – Złożoność (Complexity) – stopień skomplikowania systemu i jego elementów – Adekwatność (Adequacy) – stopień dopasowania wykonywanych funkcji do ich specyfikacji – Spójność (Integrity) – stopień dopasowania poszczególnych elementów systemu do siebie – Łatwość śledzenia (Traceability) – łatwość orientowania się w sposobie działania systemu – Łatwość testowania (Testability) – łatwość sprawdzenia poprawności działania systemu JSI/JOWprowadzenie do jakości10

11 Wydajność Wydajność (Performance) – zbiór cech związanych z osiągami systemu – Efektywność wykonania (Execution efficiency) – szybkość działania systemu – Wydajność interakcji (Interaction performance) – szybkość komunikacji z użytkownikiem – Stabilność (Stability) – odporność systemu na zmiany środowiska (platformy programistycznej, systemu operacyjnego, zmiennych środowiskowych) – Skalowalność (Scalability) – podatność systemu na zmianę (zwiększenie) wymagań ilościowych JSI/JOWprowadzenie do jakości11

12 Wiarygodność Wiarygodność (Dependability) - stopień zaufania do systemu – Niezawodność (Reliability) - określa, czy system nie upadnie i można korzystać z jego usług – Odporność na błędy (Error-tolerance) - stopień tolerancji błędów; – Bezpieczeństwo (Safety) - stopień zapobiegania szkodom, jakie system może wyrządzić w otoczeniu – Ochrona (Security) - stopień kontroli dostępu do systemu – Łatwość testowania (Testability) - zdolność do wykrywania i identyfikacji błędów w systemie JSI/JOWprowadzenie do jakości12

13 Satysfakcja Satysfakcja (Satisfaction) – zespół cech określających stopień zadowolenia użytkownika – Łatwość użycia (Ease of use) – łatwość obsługi produktu – Zrozumiałość (Understandability) – łatwość zrozumienia produktu wynikająca z zastosowanych konwencji jego opisu – Łatwość nauki (Learnability) – nakład pracy wymagany do zdobycia umiejętności posługiwania się produktem – Produktywność (Productivity) – stopień wspomagania zadań użytkownika przez system – Akceptowalność (Acceptance) – stopień akceptacji przez użytkownika JSI/JOWprowadzenie do jakości13

14 Elastyczność Elastyczność (Flexibility) – umiejętność dopasowania się systemu do zachodzących zmian – Przenośność (Portability) – łatwość przystosowania systemu do nowego środowiska lub rozszerzenia środowiska – Modyfikowalność (Modifiability) – łatwość wprowadzania zmian w funkcjach systemu – Konfigurowalność (Configurability) – łatwość dostosowania systemu do potrzeb użytkownika bez konieczności zmian jego funkcji – Łatwość testowania (Ease of testing) – łatwość projektowania i wykonywania testów JSI/JOWprowadzenie do jakości14

15 Wagi atrybutów w różnych klasach aplikacji (1) Klasy aplikacji SpecjalistyczneInternetowe Czasu rzeczywistego Wiarygodność0,30,51 Bezpieczeństwo0,501 Niezawodność10,51 Ochrona011 Odporność na błędy0,50,61 Łatwość testowana10,91 JSI/JOWprowadzenie do jakości15

16 Wagi atrybutów w różnych klasach aplikacji (2) Klasy aplikacji SpecjalistyczneInternetowe Czasu rzeczywistego Satysfakcja0,30,90,6 Łatwość użycia0,710,8 Zrozumiałość0,710,2 Łatwość nauki0,310,6 Produktywność10,81 Akceptowalność0,60,70,5 JSI/JO16Wprowadzenie do jakości

17 Wagi atrybutów w różnych klasach aplikacji (3) Klasy aplikacji SpecjalistyczneInternetowe Czasu rzeczywistego Funkcjonalność0,8 0,9 Kompletność funkcjonalna 10,61 Złożoność0,50,80,9 Adekwatność111 Spćjność0,711 Łatwość śledzenia0,60,40,5 JSI/JO17Wprowadzenie do jakości

18 Wagi atrybutów w różnych klasach aplikacji (4) Klasy aplikacji SpecjalistyczneInternetowe Czasu rzeczywistego Elastyczność0,31 Przenośność0,110,2 Modyfikowalność0,310,2 Konfigurowalność0,70,90,7 Łatwość testowania0,211 JSI/JO18Wprowadzenie do jakości

19 Wagi atrybutów w różnych klasach aplikacji (5) Klasy aplikacji SpecjalistyczneInternetowe Czasu rzeczywistego Wydajność0,20,80,4 Skalowalność0,110 Stabilność0,110 Wydajność interakcji0,40,80,5 Efektywność wykonania 0,20,41 JSI/JO19Wprowadzenie do jakości

20 Atrybuty a metryki JSI/JO20Wprowadzenie do jakości Jakość FunkcjonalnośćWydajnośćWiarygodnośćSatysfakcjaElastyczność Kompletność funkcjonalna Złożoność Adekwatność Spójność Łatwość śledzenia Łatwość testowania Atrybuty – cechy jakościowe produktu, świadczą o jego wartości dla użytkownika Metryki – cechy ilościowe, określają sposób oceny poszczególnych atrybutów

21 Wyznaczenie atrybutów JSI/JOWprowadzenie do jakości21 Jakość FunkcjonalnośćWydajnośćWiarygodnośćSatysfakcjaElastyczność Kompletność funkcjonalna Złożoność Adekwatność Spójność Łatwość śledzenia Łatwość testowania M j – metryka [0 – 1] w j – waga metryki ? A i – atrybut [0 – 1] j j jj i w wM A j

22 Metryki a miary JSI/JOWprowadzenie do jakości22 Kompletność funkcjonalna = Liczba zrealizowanych funkcji Liczba wymaganych funkcji Metryka – to co się mierzyMiara – jak się mierzy [0 – 1] [%] [MFLOPS] [KLOC] ?

23 Miary a pomiary JSI/JOWprowadzenie do jakości23 Miara 0,95 0,94 0,99 0,92 1 ekspert 1 ekspert 2 ekspert 3 ekspert 4 ekspert 5 AVG 0,96 ? Czy jakość = 0,6 to dużo, czy mało?

24 Podsumowanie problemów z oceną jakości Jakość jest pojęciem złożonym Pomiar jest często subiektywny Często brak punktu odniesienia Problem z normalizacją wyniku pomiaru Wagi mogą być arbitralnie ustalone Problem z oceną wyniku JSI/JOWprowadzenie do jakości24

25 Literatura http://www.nist.gov/public_affairs/releases/n02-10.htm (2002) http://www.nist.gov/public_affairs/releases/n02-10.htm http://www.galorath.com/wp/software-project-failure-costs- billions-better-estimation-planning-can-help.php Norton Fenton: Software Metrics, Chapman Hall, 1998. http://www.galorath.com/wp/software-project-failure-costs- billions-better-estimation-planning-can-help.php John L. Hennesy & David Patterson: Computer Architecture a quantitative approach. Morgan Kaufmann Publishers, Inc, 1996 Pressman R.S., Software engineering. A practitioners approach, McGraw-Hill, International Edition, 1992 Górski J. et al., Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, wyd. Mikom, Warszawa, 2000 JSI/JOWprowadzenie do jakości25


Pobierz ppt "Wprowadzenie do jakości Jarosław Kuchta Jakość Systemów Informatycznych Jakość Oprogramowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google