Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015-08-06 Autor: Marian Stasiowski No ś niki Pami ę ci –wszystkie informacje w komputerze (np. dokumenty, rysunki, programy) zapisywane s ą w pami ę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015-08-06 Autor: Marian Stasiowski No ś niki Pami ę ci –wszystkie informacje w komputerze (np. dokumenty, rysunki, programy) zapisywane s ą w pami ę."— Zapis prezentacji:

1

2 2015-08-06 Autor: Marian Stasiowski

3 No ś niki Pami ę ci –wszystkie informacje w komputerze (np. dokumenty, rysunki, programy) zapisywane s ą w pami ę ci zewn ę trznej komputera. Do no ś ników tej pami ę ci zalicza si ę :  Dyskietka Dyskietka  DYSK TWARDY DYSK TWARDYDYSK TWARDY  P ł yta CD P ł yta CDP ł yta CD  P ł yta DVD P ł yta DVDP ł yta DVD

4 2015-08-06 Dyskietka – przeno ś ny no ś nik magnetyczny o niewielkiej pojemno ś ci 1,44 MB. Do zarówno odczytu jak i zapisu informacji na dyskietce s ł u ż y nap ę d dyskietki.

5 2015-08-06 Twardy dysk – jeden z typów urz ą dze ń pami ę ci masowej, wykorzystuj ą cych no ś nik magnetyczny do przechowywania danych. No ś nik montowany na sta ł e wraz z nap ę dem wewn ą trz jednostki centralnej. Jego pojemno ść jest ró ż na i ś wiadczy o jako ś ci komputera. Nap ę d umo ż liwia zarówno odczyt jak i zapis danych.

6 P ł yta kompaktowa – przeno ś ny no ś nik optyczny. Dzi ę ki du ż ej pojemno ś ci (oko ł o 800 MB), niezawodno ś ci i niskiej cenie, CD-ROM sta ł si ę najbardziej popularnym no ś nikiem pami ę ci. Rozró ż niamy równie ż p ł yty CD-R (jednokrotnego zapisu) i CD-RW (wielokrotnego zapisu). CD-ROM s ł u ż y do odczyt p ł yt CD. Natomiast odczyt i zapis tych p ł yt umo ż liwia nam nap ę d CD-RW tak zwana nagrywarka.

7 2015-08-06 P ł yta DVD - optyczny no ś nik danych, podobnym do CD (te same wymiary) lecz pozwalaj ą cy osi ą ga ć wi ę ksze pojemno ś ci (oko ł o 6 GB) poprzez wi ę ksz ą g ę sto ść zapisu. Nap ę d DVD-ROM odczytuje p ł yty DVD i CD, natomiast nagrywarka DVD-RW odczytuje i zapisuje na p ł yty CD i DVD.

8 2015-08-06 Korzystając z międzynarodowej internetowej wyszukiwarki, znajdź inne rodzaje nośników pamięci. wwww wwww wwww.... gggg oooo oooo gggg llll eeee.... pppp llll


Pobierz ppt "2015-08-06 Autor: Marian Stasiowski No ś niki Pami ę ci –wszystkie informacje w komputerze (np. dokumenty, rysunki, programy) zapisywane s ą w pami ę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google