Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Uczenie ze wzmocnieniem Literatura: Paweł Cichosz, Systemy uczące się, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000, str. 712-792. Richard Sutton, Andrew.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Uczenie ze wzmocnieniem Literatura: Paweł Cichosz, Systemy uczące się, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000, str. 712-792. Richard Sutton, Andrew."— Zapis prezentacji:

1 1 Uczenie ze wzmocnieniem Literatura: Paweł Cichosz, Systemy uczące się, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000, str. 712-792. Richard Sutton, Andrew G. Barto, Reinforcement Learning: An Introduction, MIT Press, Cambridge, MA, 1998. http://www.cs.ualberta.ca/~sutton/book/the-book.html Stuart J.Russel, Peter Norvig, Artificial Intelligence, Prentice-Hall, London, 2003, str. 598-645.

2 2 Środowisko Cechy środowiska w sztucznych systemach uczących się: przydziela nagrody i wyznacza bieżący stan jest niezależne od ucznia, czyli oznacza wszystko to, na co uczeń nie ma wpływu Typy środowisk: niestacjonarne (zmienne w czasie) niedeterministyczne - taka sama akcja może spowodować przejście do różnych stanów a przy przejściu do takiego samego stanu może zwrócić różne nagrody nieznane uczniowi: Ze względu na niepełną informację o stanie środowiska (brak własności Markowa) Ze względu na nieznajomość wszystkich możliwych stanów w trakcie uczenia (może ich być nieskończenie wiele) - konieczność uogólniania zachowań

3 3 Wieloetapowe procesy decyzyjne Procesy polegające na wielokrotnej interakcji ucznia (agenta) ze środowiskiem. W wyniku podjęcia jednej z możliwych akcji a t w danym stanie s t, środowisko przechodzi do nowego stanu s t+1 i zwraca nagrodę r t Celem uczenia jest maksymalizacja nagród uzyskanych w ciągu całego procesu, niezależnie od stanu początkowego Wniosek: należy szukać optymalnej strategii (policy) zachowania ucznia (wyboru odpowiedniej akcji w każdym ze stanów) stst s t+1 s t+2 s t+k... a t, r t+1 a t+1, r t+2 a t+k-1, r t+k

4 4 Ogólny schemat uczenia się w interakcji ze środowiskiem UCZEŃ ŚRODOWISKO akcja a t stst r t+1 rtrt s t+1

5 5 Typy procesów Ze względu na środowisko: deterministyczne / niedeterministyczne, stacjonarne / niestacjonarne Ze względu na informacje o stanie: spełniające własność Markowa / niespełniające własności Markowa Ze względu na ogólną liczbę stanów środowiska: o skończonej liczbie stanów / o nieskończonej liczbie stanów Ze względu na typ przestrzeni stanów: ciągłe / dyskretne Ze względu na umiejscowienie nagród: tylko w stanach końcowych (terminalnych) / również w stanach pośrednich Ze względu na liczbę etapów procesu: ciągłe (nieskończone), epizodyczne (kończące się po pewnej liczbie kroków)

6 6 Metody szukania optymalnej strategii Metoda Monte Carlo Programowanie dynamiczne Metoda różnic czasowych (TD)

7 7 Zadanie optymalizacji w procesach epizodycznych Maksymalizacja: gdzie r t - nagroda w kroku t, - współczynnik dyskontowania, 0 1, reguluje ważność krótko i długoterminowych nagród. Zastosowanie współczynnika dyskontowania wynika z pewnych zastosowań praktycznych: nagrody warto zdobywać jak najszybciej (zadania do-sukcesu), kary jak najdłużej odwlekać (zadania do-porażki)

8 8 Przykład GRID-6 0.5 1

9 9 Funkcje wartości Funkcja wartości stanu s t przy strategii : Funkcja wartości pary [stan,akcja]: (s t, a t ) przy strategii : Przy danej strategii dla każdego stanu s zachodzi równanie:

10 10 Porównanie funkcji V oraz Q Wady: Użycie funkcji wartości stanu V(s) wymaga każdorazowej symulacji wykonania jednego kroku naprzód w celu znalezienia akcji optymalnej Użycie funkcji Q(s,a) wymaga stosowania większych tablic lub bardziej złożonych aproksymatorów funkcji

11 11 Strategia optymalna Strategia jest lepsza od strategii jeśli dla każdego s: oraz istnieje takie s, że zachodzi: Strategia jest optymalna, gdy nie ma od niej lepszej. Zachłanna strategia wyboru akcji: Wniosek: zachłanna strategia wyboru akcji względem optymalnej funkcji wartości lub funkcji wartości akcji jest strategią optymalną

12 12 Proces decyzyjny Markowa Proces decyzyjny Markowa można zdefiniować jako czwórkę (S, A,, ): S - skończony zbiór stanów A - skończony zbiór akcji (s,a) - funkcja wzmocnienia - zmienna losowa o wartościach rzeczywistych oznaczająca nagrodę po wykonaniu akcji a w stanie s (s,a) - funkcja przejść stanów - zmienna losowa o wartościach ze zbioru S oznaczająca następny stan po wykonaniu akcji a w stanie s W ogólności w każdym kroku t nagroda r t+1 jest realizacją zmiennej losowej (s t,a t ) a stan s t+1 jest realizacją zmiennej losowej (s t,a t )

13 13 Przykład GRAF-5 S = {1,2,3,4,5}, A={0,1} 1234 5 Nagroda za akcję a w stanie s:

14 14 Przykład GRAF-5 Optymalne wartości stanów dla = 0.9 1234 5 V(1)V(2)V(3)V(4)V(5) 0.2990.5270.7680.9450

15 15 Uczenie ze wzmocnieniem - ogólny algorytm Zainicjuj Q(s,a) lub V(s) Repeat (dla kolejnych epizodów): Zainicjuj s Repeat (dla kolejnych kroków epizodu): obserwuj aktualny stan s t ; wybierz akcję a t do wykonania w stanie s t ; wykonaj akcję a t ; obserwuj wzmocnienie r t+1 i następny stan s t+1 ; ucz się na podstawie doświadczenia (s t,a t,r t+1,s t+1 ); until s jest stanem końcowym until spełniony warunek końca

16 16 Prawdopodobieństwo przejścia ze stanu s do s po wykonaniu akcji a, oraz średnia nagroda związana z tym zdarzeniem: Równania równowagi Bellmana dla reprezentacji [stan] oraz [stan,akcja] i strategii, ( (s) - akcja w stanie s zgodna ze strategią ): Programowanie dynamiczne Model środowiska

17 17 Przykładowy graf przejść ze stanu s=s 1 do s {s 1, s 2, s 3 }, po wykonaniu akcji a: Programowanie dynamiczne s2s2 s1s1 s3s3 stąd:

18 18 Wyprowadzenie równania równowagi dla funkcji wartości stanu s: Programowanie dynamiczne

19 19 Równania optymalności Bellmana dla reprezentacji [stan] oraz [stan,akcja]: Programowanie dynamiczne - wartości optymalne

20 20 Metody wyznaczania optymalnej strategii: Iteracja strategii - naprzemienne obliczanie V (s) dla wszystkich stanów przy danej strategii oraz wyznaczanie lepszej strategii dla V (s) Iteracja wartości - obliczanie V (s) stosując strategię zachłanną przy wyborze akcji Programowanie dynamiczne

21 21 Programowanie dynamiczne - wady i zalety Wady: duża złożoność obliczeniowa metody dokładnej (bez iteracji) konieczność znajomości modelu środowiska (prawdopodobieństw przejść pomiędzy stanami dla wszystkich możliwych akcji i oczekiwanych wartości nagród) Zalety: pewność znalezienia rozwiązania w przypadku metody dokładnej oraz zbieżność metod iteracyjnych

22 22 Metody Monte Carlo Obliczanie funkcji wartości stanów lub par [stan, akcja] dla pewnej strategii metodą uśredniania nagród z wielu epizodów.

23 23 Metody Monte Carlo - wada V = ? V = -0.8 1 p = 0.9 p = 0.1 nowy stan Powolna zbieżność - obliczenie funkcji wartości nowego stanu bez uwzględnienia wartości stanów następujących po danym (bootstraping) może wymagać wielu iteracji

24 24 Metody Monte Carlo - zalety Pewna zbieżność do funkcji wartości dla ustalonej strategii przy odpowiedniej eksploracji Nie jest wymagana znajomość modelu środowiska

25 25 Metoda różnic czasowych – TD(0) Aktualizacja wartości stanu lub pary [stan,akcja] - ogólna postać:

26 26 Metoda różnic czasowych – TD(0) Metody uczenia: Q-learning (off-policy) SARSA (on-policy) Actor-Critic (on-policy) (dodatkowy system wartościowania strategii przyjętej do uczenia (strategia działania + eksploracja) Zalety: uczenie w czasie rzeczywistym dobra zbieżność

27 27 Algorytm Q-learning Algorytm Q-learning z aktualizacją wartości par [stan,akcja] niezależną od aktualnej strategii wyboru akcji (off-policy) Zainicjuj Q(s,a) Repeat (dla kolejnych epizodów): Zainicjuj s Repeat (dla kolejnych kroków epizodu): Wykonaj akcję a w stanie s zgodnie z wybraną strategią(np. ε-zachłanną względem Q(s,a)) until s jest stanem końcowym until spełniony warunek końca

28 28 Przykłady strategii wyboru akcji w trakcie uczenia: maksimum losowa -zachłanna softmax Eksploatacja i eksploracja Strategia -zachłanna : z prawdopodobieństwem wybierz akcję losowo z prawdopodobieństwem 1- wybierz akcję: Strategia softmax - wybór akcji zgodnie z rozkładem Bolzmanna (prawdopodobieństwo wylosowania akcji proporcjonalne do jej funkcji wartości):

29 29 Algorytm SARSA Algorytm SARSA z aktualizacją wartości par [stan,akcja] zgodnie z aktualną strategią (on-policy) Zainicjuj Q(s,a) Repeat (dla kolejnych epizodów): Zainicjuj s Wykonaj akcję a w stanie s zgodnie ze strategią opartą na Q (np. ε-zachłanną) Repeat (dla kolejnych kroków epizodu): Wykonaj akcję a w stanie s zgodnie ze strategią wyboru akcji (np. -zachłanną względem Q(s,a)) until s jest stanem końcowym until spełniony warunek końca

30 30 Różnica pomiędzy algorytmami SARSA i Q-learning - przykład SARSA – zabezpieczenie przed niedeterminizmem strategii użytej do uczenia np. -zachłannej SKLIFK Droga bezpieczna Droga optymalna Q-learning Nauka chodzenia po krawędzi klifu: za każdy krok odbierany jest 1 pkt, za wejście na zbocze klifu 100 pkt Pytanie: Jaka droga zostanie wybrana w przypadku niedeterminizmu środowiska?

31 31 Metoda Actor-Critic - schemat Schemat ogólny: Funkcja Strategii (s,a) (actor) Funkcja wartości V(s) (critic) Środowisko akcja stan nagroda błąd TD -

32 32 Algorytm Actor-Critic Algorytm Actor-Critic z funkcją wartości stanów V(s) i dodatkową funkcją wyboru akcji Zainicjuj V(s), (s,a) Repeat (dla kolejnych epizodów): Zainicjuj s Repeat (dla kolejnych kroków epizodu): Wykonaj akcję a w stanie s zgodnie ze strategią wyboru akcji (np. -zachłanną względem (s,a)) until s jest stanem końcowym until spełniony warunek końca

33 33 Metoda Actor-Critic - zaleta Zaleta: W stosunku do standardowego algorytmu z reprezentacją stanów (V(s)) wymaga małego nakładu obliczeniowego przy wyborze akcji

34 34 Przybliżenie TD(0) Wartość stanu w danym epizodzie jest modyfikowana tylko na podstawie wartości stanu w następnym kroku: stst s t+1 r > 0

35 35 Inne przybliżenia Można zsumować i wykorzystać wszystkie przybliżenia przyjmując, że im dalsze, tym mniej istotne:

36 36 Ślady aktywności TD( ) - zalety Przyspieszenie uczenia dzięki równoległemu przypisywaniu zasług wszystkim stanom lub akcjom, które poprzedzają otrzymanie nagrody Połączenie cech metod Monte Carlo i TD(0) przez odpowiedni wybór współczynnika świeżości Znaczne przyspieszenie uczenia w przypadku nagród znacznie oddalonych

37 37 Ślady aktywności TD( ) Sumując elementy w kolumnach i uwzględniając: otrzymujemy:

38 38 Ślady aktywności TD( ) gdzie

39 39 Ślady aktywności TD( ) W każdym kroku modyfikowane są wartości wszystkich stanów lub par [stan,akcja]:

40 40 Ślady aktywności - algorytm Zainicjuj V(s) Repeat (dla kolejnych epizodów): Zainicjuj s, e(s)=0 dla wszystkich s Repeat (dla kolejnych kroków epizodu): Wykonaj akcję a w stanie s zgodnie z, obserwuj nagrodę r i następny stan s for all s: end for until s jest stanem końcowym until spełniony warunek końca

41 41 Aproksymatory funkcji Przykłady: Sztuczne sieci neuronowe wielowarstwowe (MLP) Sieci RBF Wielomiany Zalety: Oszczędność miejsca przy dużych zbiorach stanów lub par [stan,akcja] Możliwość uogólniania wiedzy dla stanów pośrednich Uniknięcie dyskretyzacji w przypadku rzeczywistoliczbowej reprezentacji stanów lub akcji

42 42 Aproksymator MLP... Q(s,a) s1s1 s2s2 s3s3 snsn a... s1s1 s2s2 s3s3 snsn V(s)...

43 43 Aproksymatory funkcji - definicje Wektor parametrów: Kryterium optymalizacji: P(s) – rozkład wag błędów dla poszczególnych stanów, V (s) – wartość stanu s dla strategii Wartości stanów lub par [stan,akcja] reprezentowane są za pomocą funkcji zależnej od parametrów (i):

44 44 Gradientowa metoda aproksymacji funkcji wartości stanów Przyjmując przybliżenie: Otrzymujemy algorytm aktualizacji wartości stanu: (następny slajd)

45 45 Gradientowa metoda aproksymacji funkcji wartości stanów - TD( ) Zainicjuj Repeat (dla kolejnych epizodów): Zainicjuj s, dla wszystkich stanów e(s)=0 Repeat (dla kolejnych kroków epizodu): Wybierz i wykonaj akcję a w stanie s zgodnie z przyjętą strategią until s jest stanem końcowym until spełniony warunek końca

46 46 Aproksymacja funkcji - wybór akcji z wykorzystaniem strategii -zachłannej for all a A(s) end for z prawdopodobieństwem a random(A(s)) for all a A(s) symuluj wykonanie akcji a, obserwuj stan s end for z prawdopodobieństwem a random(A(s)) Reprezentacja [stan]: Reprezentacja [stan,akcja]:

47 47 Aproksymatory funkcji Najczęściej stosowane typy aproksymatorów: Wielowarstwowe sieci neuronowe (MLP) Sieci o radialnej funkcji bazowej (RBF) Kodowanie przybliżone (coarse coding) Kodowanie metodą pokryć (CMAC, tile coding)

48 48 Aproksymator liniowy Aproksymator liniowy - ogólna postać: - wektor cech wejściowych aproksymatora Kodowanie przybliżone dla 2-wymiarowej przestrzeni stanów - każde pole jest związane z jedną cechą binarną, równą 1 jeśli stan znajduje się wewnątrz pola: x y Licząc po kolejnych wierszach od lewej do prawej wektor cech:


Pobierz ppt "1 Uczenie ze wzmocnieniem Literatura: Paweł Cichosz, Systemy uczące się, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000, str. 712-792. Richard Sutton, Andrew."

Podobne prezentacje


Reklamy Google