Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat Porównanie Czterech typów Temperamentów Zygmunt Korzeniewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat Porównanie Czterech typów Temperamentów Zygmunt Korzeniewski."— Zapis prezentacji:

1 Temat Porównanie Czterech typów Temperamentów Zygmunt Korzeniewski

2 Melancholik Flegmatyk
TEMPERAMENT Ekstrawertyk Sangwinik Choleryk Introwertyk Melancholik Flegmatyk Zygmunt Korzeniewski

3 Choleryk Zygmunt Korzeniewski

4 Choleryk Przeciwieństwo flegmatyka, typ pobudliwy, przejawiający tendencje do ciągłego niezadowolenia i agresji. Charakteryzuje go silne przeżywanie emocji oraz duża energia życiowa i aktywność. . Cholerycy bywają uparci a ich reakcje na bodźce są szybki i często nieprzemyślane. Zygmunt Korzeniewski

5 Cechy choleryków Mówi dużo, głośno oraz chętnie oraz wymaga, aby go słuchano. Uważa siebie za stronę silniejszą Ma zawsze rację i nie przyznaje się do błędów. Jeśli jego pięść raz powiedziała „nie”, próżno prosić i błagać. Kiedy proponuje „zróbmy to”, myśli „mówię ci, że to zrobisz !”. Zygmunt Korzeniewski

6 Zalecana reakcja Uważać na dowcipy i kiepskie żarty, ponieważ te są jego domeną. Unikać poufałości i wpadania w słowo. Mówić głośno i wyraźnie, nie zapomnieć o podziękowaniu. Choleryk chętnie nastawia uszu, słysząc o własnej wielkoduszności oraz autorytecie, lubi też pochlebstwa. Prawie w każdym wypadku obowiązuje silny uścisk ręki. Zygmunt Korzeniewski

7 Energiczni cholerycy są najlepsi
W pracach wymagających podjęcia szybkiej decyzji. W sprawach, gdzie jest potrzebne natychmiastowe działanie uwieńczone rezultatem. W dziedzinach wymagających silnej kontroli i autorytetu. Zygmunt Korzeniewski

8 Choleryk przejawia skłonności do reagowania emocjonalnego i agresji
Choleryk przejawia skłonności do reagowania emocjonalnego i agresji. Ponieważ przeżycia choleryka są trwałe, bywa on zawzięty, uparty i nieprzejednany. Współżycie z nim na co dzień może być poprawne, jeśli będzie są mu ustępować i unikać tematów drażliwych. Zygmunt Korzeniewski

9 Sangwinik Zygmunt Korzeniewski

10 Sangwinik Sangwinik (łac. sanguis = krew, stąd "krewki") to osoba o optymistycznym podejściu do życia, otwarta na relacje interpersonalne, towarzyska, beztroska. ". Lubi być w centrum zainteresowania, jest przywódcza i dominująca, czasami nawet wywyższa się i patrzy na innych "z góry Zygmunt Korzeniewski

11 Cechy sangwiników Szybko zapominają pośpiesznie dawane obietnice.
Ich zgoda lub odmowa często nie jest wiążąca. Spontanicznie wydany osąd mogą odwołać następnego dnia. Często puszczają mimo uszu nieprzyjemne uwagi. Zygmunt Korzeniewski

12 Zalecana reakcja Szybko i precyzyjnie przejść do meritum sprawy.
Nie zapuszczać korzeni. Mile widziane jest stwierdzenie typu – „Będę się streszczał”. Dowcip oraz szczypta humoru są jak najbardziej na miejscu. Wystrzegać się przydługich przedmów i wyjaśnień. Nie wpadać bezustannie w słowo, posługiwać się krótkimi, zrozumiałymi zdaniami. Zygmunt Korzeniewski

13 A przede wszystkim Zapisywać słowne obietnice. Natychmiast zanotować uzgodnione terminy lub kwoty i na końcu raz jeszcze wiążąco je powtórzyć. Zygmunt Korzeniewski

14 Sangwinik Człowiek pogodny i wesoły. Życie bierze od jego łatwiejszej strony. Na co dzień jest wrażliwy, otwarty i subtelny, jego przeżycia bywają płytkie i słabe w obliczu trudności nie można na niego liczyć. Zygmunt Korzeniewski

15 Melancholik Zygmunt Korzeniewski

16 Melancholik Osoba o pesymistycznym, lękowym, negatywnym podejściu do przyszłości, życia, samej siebie, a także codziennych spraw. Zygmunt Korzeniewski

17 Cechy melancholików Melancholicy cierpią często na nerwicę, poczucie braku własnej wartości i niepewności. Nierzadkim zjawiskiem jest tu nadmierna pobudliwość i trudność z mową. Ludzi takich cechuje nadwrażliwość, łatwo ich zranić i urazić. Boją się składania bezpośrednich i doraźnych obietnic. Wolą zostawić sobie czas do namysłu i uniknąć sytuacji bycia przypartym do muru. Zygmunt Korzeniewski

18 Zalecana reakcja Mów cicho i uważaj na wypowiadane przez siebie słowa.
Zrób przerwę, jeżeli nie wiesz, co dalej powiedzieć. Słuchaj uważnie i jednocześnie patrz na swojego rozmówcę. Możesz wspomnieć o swoim krytycznym położeniu. Ta grupa osób wykazuje najczęściej zrozumienie dla postaw ideowych, religijnych lub ezoterycznych. Zachowaj pewien odstęp i nie naruszaj granic integralności swojego rozmówcy. Tego rodzaju ludzie niechętnie podejmują szybkie decyzje. Nie narzucaj więc bliskich terminów. Zygmunt Korzeniewski

19 Melancholicy są najlepsi
W zajmowaniu się szczegółami i dogłębnym myśleniu. W prowadzeniu notatek, robieniu wykresów i diagramów. W analizowaniu problemów zbyt trudnych dla innych. Zygmunt Korzeniewski

20 Flegmatyk Zygmunt Korzeniewski

21 Flegmatyk Osoba, którą cechuje wysoki poziom samokontroli, jest zrównoważona emocjonalnie, łagodna i solidna. W relacjach interpersonalnych jest najczęściej nieufna i chłodna, a zarazem dyplomatyczna i pojednawcza. Zygmunt Korzeniewski

22 Cechy flegmatyków Może ostro ripostować. Jeżeli czegoś nie chce, będzie uparty jak osioł i głuchy na argumenty rozmówcy. Nie można od niego za dużo wymagać. Jego spokój wytrąca przeciwnikowi broń z ręki, powoduje, że ten traci panowanie nad sobą, denerwuje się i powtarza, oczekując reakcji, która celowo nie nadchodzi. Flegmatyk może reagować w zaskakujący sposób, podejmując ostatecznie konkretną decyzję albo milcząc. Zygmunt Korzeniewski

23 Zalecana reakcja Formułowanie zrozumiałych zdań.
Rzeczowość i precyzyjne sformułowania. Unikanie „lania wody”. Wystrzeganie się uczuciowych uniesień. Panowanie nad rękoma, aby niczego (nikogo) nie dotykały. Zygmunt Korzeniewski

24 Spokojni flegmatycy są najlepsi
W roli mediatora i przywracającego zgodę. W burzliwych sytuacjach, kiedy potrzebny jest uspokajający uścisk dłoni. W rutynowych zajęciach, które innym mogą wydawać się nudne. Zygmunt Korzeniewski

25 TWÓJ TYP OSOBOWOŚCI Temperament jest cechą wrodzoną, tak jak kolor oczu czy skóry. Dlatego tak ważne jest poznanie czterech głównych kategorii naszej osobowości. Melancholik jest wyciszony, skupiony na swoim wnętrzu, refleksyjny. Flegmatyk dba o swoją wewnętrzną równowagę, ma naturę niewymagającą, bezkonfliktową Sangwinik lubi się bawić, żartować, ma towarzyską i otwartą naturę. Choleryk bywa gwałtowny, wybuchowy, niecierpliwy, dość często agresywny, a nawet apodyktyczny.i łagodną. Zygmunt Korzeniewski

26 Często te typy występują w różnych połączeniach.
TWÓJ TYP OSOBOWOŚCI Często te typy występują w różnych połączeniach. Zygmunt Korzeniewski

27 HARMONICZNE POŁĄCZENIE
Jednostka może funkcjonować dość harmonijnie, gdy jej temperament składa się z „mieszanki” melancholika z flegmatykiem czy sangwinika z cholerykiem. Zygmunt Korzeniewski

28 HARMONICZNE POŁĄCZENIE
W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z naturą introwertyczną o postawie pesymistycznej i oczywiście małomówną. Taka osoba, jeśli wykorzysta swoją powagę i zdolność do głębokiej refleksji, może stać się doskonałym wychowawcą czy doradcą. Natomiast w drugim przypadku dana osoba jest pełna optymizmu, naturalnej szczerości, otwartości na świat i oczywiście skora do rozmów. Może stać się naturalnym przywódcą, z jednej strony dążąc do wyznaczonych celów, z drugiej, obdarzając innych radością. Zygmunt Korzeniewski

29 BEZPIECZNE MIESZANKI Inaczej wygląda połączenie choleryka z melancholikiem. Osoba z dominacją tych dwóch temperamentów ma smykałkę do interesów. Może mieć potrzebę przywództwa i zdobywania konkretnych celów, okraszoną ogromną dawką energii. Jednocześnie z łatwością spostrzega najdrobniejsze aspekty danej sprawy oraz potrafi zorganizować sobie aktywność tak, by osiągnąć wyznaczone cele. Człowiek będący taką mieszanką jest zdecydowany, pełen determinacji w swoich planach, pracowity, choć czasem niestety zbyt drobiazgowy i krytyczny. Zygmunt Korzeniewski

30 Bezpiecznym połączeniem jest również kombinacja sangwinika z flegmatykiem. Mamy w tym przypadku do czynienia z człowiekiem lubiącym zabawę, a więc nie traktującym swych obowiązków zbyt poważnie. Jest doskonałym kompanem na dobre dni, lubi żartować i obdarzać innych swą ciepłą i jowialną naturą. Powinien uważać, by jego umiłowanie spokoju nie przeradzało się w lenistwo. Zygmunt Korzeniewski

31 KONFLIKT OSOBOWOŚCI W jednej osobie mogą się również spotkać połączenia nieharmonijne, typu sangwinik z melancholikiem czy choleryk z flegmatykiem. W obydwu przypadkach istnieje podstawowy konflikt na poziomie ekstrawersji – introwersji, optymizmu – pesymizmu. Może to wręcz prowadzić do rozdarcia osobowości na dwie przeciwstawne opcje. Zygmunt Korzeniewski

32 KONFLIKT OSOBOWOŚCI Dobrym przykładem może być chęć zabawy i kontaktów personalnych sangwinika w połączeniu z nieśmiałością i postawą wycofującą się melancholika, jak również pęd do pracy i do osiągnięć choleryka przy jednoczesnej chęci „nic nierobienia” i odkładania na później zadań flegmatyka. Zygmunt Korzeniewski

33 Natomiast takie przeciwstawne połączenia bardzo dobrze sprawdzają się w życiu partnerskim. Na zasadzie kontrastu jak magnes mogą przyciągać się melancholik z sangwinikiem oraz flegmatyk z cholerykiem. Te pary wzajemnie uzupełniają się, co może tworzyć bardzo atrakcyjną relację. Zygmunt Korzeniewski

34 Porównanie czterech typów temperamentów
Zygmunt Korzeniewski


Pobierz ppt "Temat Porównanie Czterech typów Temperamentów Zygmunt Korzeniewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google