Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zygmunt Korzeniewski Temat. TEMPERAMENT Ekstrawertyk Sangwinik Choleryk Introwertyk Melancholik Flegmatyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zygmunt Korzeniewski Temat. TEMPERAMENT Ekstrawertyk Sangwinik Choleryk Introwertyk Melancholik Flegmatyk."— Zapis prezentacji:

1 Zygmunt Korzeniewski Temat

2 TEMPERAMENT Ekstrawertyk Sangwinik Choleryk Introwertyk Melancholik Flegmatyk

3 Zygmunt Korzeniewski

4 Choleryk Przeciwieństwo, typ pobudliwy, przejawiający tendencje do ciągłego niezadowolenia i agresji. Charakteryzuje go silne przeżywanie emocji oraz duża energia życiowa i aktywność. Przeciwieństwo flegmatyka, typ pobudliwy, przejawiający tendencje do ciągłego niezadowolenia i agresji. Charakteryzuje go silne przeżywanie emocji oraz duża energia życiowa i aktywność.

5 Zygmunt Korzeniewski Cechy choleryków Mówi dużo, głośno oraz chętnie oraz wymaga, aby go słuchano. Mówi dużo, głośno oraz chętnie oraz wymaga, aby go słuchano. Uważa siebie za stronę silniejszą Ma zawsze rację i nie przyznaje się do błędów. Uważa siebie za stronę silniejszą Ma zawsze rację i nie przyznaje się do błędów. Jeśli jego pięść raz powiedziała „nie”, próżno prosić i błagać. Jeśli jego pięść raz powiedziała „nie”, próżno prosić i błagać. Kiedy proponuje „zróbmy to”, myśli „mówię ci, że to zrobisz !”. Kiedy proponuje „zróbmy to”, myśli „mówię ci, że to zrobisz !”.

6 Zygmunt Korzeniewski Zalecana reakcja Uważać na dowcipy i kiepskie żarty, ponieważ te są jego domeną. Uważać na dowcipy i kiepskie żarty, ponieważ te są jego domeną. Unikać poufałości i wpadania w słowo. Unikać poufałości i wpadania w słowo. Mówić głośno i wyraźnie, nie zapomnieć o podziękowaniu. Mówić głośno i wyraźnie, nie zapomnieć o podziękowaniu. Choleryk chętnie nastawia uszu, słysząc o własnej wielkoduszności oraz autorytecie, lubi też pochlebstwa. Choleryk chętnie nastawia uszu, słysząc o własnej wielkoduszności oraz autorytecie, lubi też pochlebstwa. Prawie w każdym wypadku obowiązuje silny uścisk ręki. Prawie w każdym wypadku obowiązuje silny uścisk ręki.

7 Zygmunt Korzeniewski Energiczni cholerycy są najlepsi W pracach wymagających podjęcia szybkiej decyzji. W pracach wymagających podjęcia szybkiej decyzji. W sprawach, gdzie jest potrzebne natychmiastowe działanie uwieńczone rezultatem. W sprawach, gdzie jest potrzebne natychmiastowe działanie uwieńczone rezultatem. W dziedzinach wymagających silnej kontroli i autorytetu. W dziedzinach wymagających silnej kontroli i autorytetu.

8 Zygmunt Korzeniewski Choleryk przejawia skłonności do reagowania emocjonalnego i agresji. Ponieważ przeżycia choleryka są trwałe, bywa on zawzięty, uparty i nieprzejednany. Choleryk przejawia skłonności do reagowania emocjonalnego i agresji. Ponieważ przeżycia choleryka są trwałe, bywa on zawzięty, uparty i nieprzejednany.

9 Zygmunt Korzeniewski

10 Sangwinik Sangwinik (łac. sanguis = krew, stąd "krewki") to osoba o podejściu do życia, otwarta na relacje interpersonalne, towarzyska, beztroska. ". Sangwinik (łac. sanguis = krew, stąd "krewki") to osoba o optymistycznym podejściu do życia, otwarta na relacje interpersonalne, towarzyska, beztroska. ".

11 Zygmunt Korzeniewski Cechy sangwiników Szybko zapominają pośpiesznie dawane obietnice. Szybko zapominają pośpiesznie dawane obietnice. Ich zgoda lub odmowa często nie jest wiążąca. Ich zgoda lub odmowa często nie jest wiążąca. Spontanicznie wydany osąd mogą odwołać następnego dnia. Spontanicznie wydany osąd mogą odwołać następnego dnia. Często puszczają mimo uszu nieprzyjemne uwagi. Często puszczają mimo uszu nieprzyjemne uwagi.

12 Zygmunt Korzeniewski Zalecana reakcja Szybko i precyzyjnie przejść do meritum sprawy. Szybko i precyzyjnie przejść do meritum sprawy. Nie zapuszczać korzeni. Nie zapuszczać korzeni. Mile widziane jest stwierdzenie typu – „Będę się streszczał”. Mile widziane jest stwierdzenie typu – „Będę się streszczał”. Dowcip oraz szczypta humoru są jak najbardziej na miejscu. Dowcip oraz szczypta humoru są jak najbardziej na miejscu.

13 Zygmunt Korzeniewski A przede wszystkim Zapisywać słowne obietnice. Natychmiast zanotować uzgodnione terminy lub kwoty i na końcu raz jeszcze wiążąco je powtórzyć. Zapisywać słowne obietnice. Natychmiast zanotować uzgodnione terminy lub kwoty i na końcu raz jeszcze wiążąco je powtórzyć.

14 Zygmunt Korzeniewski Sangwinik Człowiek pogodny i wesoły. Życie bierze od jego łatwiejszej strony. Na co dzień jest wrażliwy, otwarty i subtelny, jego przeżycia bywają płytkie i słabe w obliczu trudności nie można na niego liczyć. Człowiek pogodny i wesoły. Życie bierze od jego łatwiejszej strony. Na co dzień jest wrażliwy, otwarty i subtelny, jego przeżycia bywają płytkie i słabe w obliczu trudności nie można na niego liczyć.

15 Zygmunt Korzeniewski

16 Melancholik Osoba o pesymistycznym, lękowym, negatywnym podejściu do przyszłości, życia, samej siebie, a także codziennych spraw.

17 Zygmunt Korzeniewski Cechy melancholików Melancholicy cierpią często na nerwicę, poczucie braku własnej wartości i niepewności. Melancholicy cierpią często na nerwicę, poczucie braku własnej wartości i niepewności. Nierzadkim zjawiskiem jest tu nadmierna pobudliwość i trudność z mową. Nierzadkim zjawiskiem jest tu nadmierna pobudliwość i trudność z mową. Ludzi takich cechuje nadwrażliwość, łatwo ich zranić i urazić. Ludzi takich cechuje nadwrażliwość, łatwo ich zranić i urazić.

18 Zygmunt Korzeniewski Zalecana reakcja Mów cicho i uważaj na wypowiadane przez siebie słowa. Mów cicho i uważaj na wypowiadane przez siebie słowa. Zrób przerwę, jeżeli nie wiesz, co dalej powiedzieć. Zrób przerwę, jeżeli nie wiesz, co dalej powiedzieć. Słuchaj uważnie i jednocześnie patrz na swojego rozmówcę. Słuchaj uważnie i jednocześnie patrz na swojego rozmówcę. Możesz wspomnieć o swoim krytycznym położeniu. Ta grupa osób wykazuje najczęściej zrozumienie dla postaw ideowych, religijnych lub ezoterycznych. Możesz wspomnieć o swoim krytycznym położeniu. Ta grupa osób wykazuje najczęściej zrozumienie dla postaw ideowych, religijnych lub ezoterycznych.

19 Zygmunt Korzeniewski Melancholicy są najlepsi W zajmowaniu się szczegółami i dogłębnym myśleniu. W zajmowaniu się szczegółami i dogłębnym myśleniu. W prowadzeniu notatek, robieniu wykresów i diagramów. W prowadzeniu notatek, robieniu wykresów i diagramów. W analizowaniu problemów zbyt trudnych dla innych. W analizowaniu problemów zbyt trudnych dla innych.

20 Zygmunt Korzeniewski

21 Flegmatyk Osoba, którą cechuje wysoki poziom samokontroli, jest zrównoważona emocjonalnie, łagodna i solidna. W relacjach interpersonalnych jest najczęściej nieufna i chłodna, a zarazem dyplomatyczna i pojednawcza.

22 Zygmunt Korzeniewski Cechy flegmatyków Może ostro ripostować. Jeżeli czegoś nie chce, będzie uparty jak osioł i głuchy na argumenty rozmówcy. Może ostro ripostować. Jeżeli czegoś nie chce, będzie uparty jak osioł i głuchy na argumenty rozmówcy. Nie można od niego za dużo wymagać. Nie można od niego za dużo wymagać. Jego spokój wytrąca przeciwnikowi broń z ręki, powoduje, że ten traci panowanie nad sobą, denerwuje się i powtarza, oczekując reakcji, która celowo nie nadchodzi. Jego spokój wytrąca przeciwnikowi broń z ręki, powoduje, że ten traci panowanie nad sobą, denerwuje się i powtarza, oczekując reakcji, która celowo nie nadchodzi.

23 Zygmunt Korzeniewski Zalecana reakcja Formułowanie zrozumiałych zdań. Formułowanie zrozumiałych zdań. Rzeczowość i precyzyjne sformułowania. Rzeczowość i precyzyjne sformułowania. Unikanie „lania wody”. Unikanie „lania wody”. Wystrzeganie się uczuciowych uniesień. Wystrzeganie się uczuciowych uniesień. Panowanie nad rękoma, aby niczego (nikogo) nie dotykały. Panowanie nad rękoma, aby niczego (nikogo) nie dotykały.

24 Zygmunt Korzeniewski Spokojni flegmatycy są najlepsi W roli mediatora i przywracającego zgodę. W roli mediatora i przywracającego zgodę. W burzliwych sytuacjach, kiedy potrzebny jest uspokajający uścisk dłoni. W burzliwych sytuacjach, kiedy potrzebny jest uspokajający uścisk dłoni. W rutynowych zajęciach, które innym mogą wydawać się nudne. W rutynowych zajęciach, które innym mogą wydawać się nudne.

25 Zygmunt Korzeniewski TWÓJ TYP OSOBOWOŚCI Temperament jest cechą wrodzoną, tak jak kolor oczu czy skóry. Dlatego tak ważne jest poznanie czterech głównych kategorii naszej osobowości.

26 Zygmunt Korzeniewski TWÓJ TYP OSOBOWOŚCI Często te typy występują w różnych połączeniach.

27 Zygmunt Korzeniewski HARMONICZNE POŁĄCZENIE Jednostka może funkcjonować dość harmonijnie, gdy jej temperament składa się z „mieszanki” melancholika z flegmatykiem czy sangwinika z cholerykiem.

28 HARMONICZNE POŁĄCZENIE Zygmunt Korzeniewski W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z naturą introwertyczną o postawie pesymistycznej i oczywiście małomówną. Taka osoba, jeśli wykorzysta swoją powagę i zdolność do głębokiej refleksji, może stać się doskonałym wychowawcą czy doradcą.

29 Zygmunt Korzeniewski BEZPIECZNE MIESZANKI Inaczej wygląda połączenie choleryka z melancholikiem. Osoba z dominacją tych dwóch temperamentów ma smykałkę do interesów. Może mieć potrzebę przywództwa i zdobywania konkretnych celów, okraszoną ogromną dawką energii.

30 Zygmunt Korzeniewski Bezpiecznym połączeniem jest również kombinacja sangwinika z flegmatykiem. Mamy w tym przypadku do czynienia z człowiekiem lubiącym zabawę, a więc nie traktującym swych obowiązków zbyt poważnie. Jest doskonałym kompanem na dobre dni, lubi żartować i obdarzać innych swą ciepłą i jowialną naturą. Powinien uważać, by jego umiłowanie spokoju nie przeradzało się w lenistwo.

31 Zygmunt Korzeniewski KONFLIKT OSOBOWOŚCI W jednej osobie mogą się również spotkać połączenia nieharmonijne, typu sangwinik z melancholikiem czy choleryk z flegmatykiem. W obydwu przypadkach istnieje podstawowy konflikt na poziomie ekstrawersji – introwersji, optymizmu – pesymizmu. Może to wręcz prowadzić do rozdarcia osobowości na dwie przeciwstawne opcje.

32 Zygmunt Korzeniewski KONFLIKT OSOBOWOŚCI Dobrym przykładem może być chęć zabawy i kontaktów personalnych sangwinika w połączeniu z nieśmiałością i postawą wycofującą się melancholika, jak również pęd do pracy i do osiągnięć choleryka przy jednoczesnej chęci „nic nierobienia” i odkładania na później zadań flegmatyka.

33 Zygmunt Korzeniewski Natomiast takie przeciwstawne połączenia bardzo dobrze sprawdzają się w życiu partnerskim. Na zasadzie kontrastu jak magnes mogą przyciągać się melancholik z sangwinikiem oraz flegmatyk z cholerykiem. Te pary wzajemnie uzupełniają się, co może tworzyć bardzo atrakcyjną relację.

34 Zygmunt Korzeniewski Porównanie czterech typów temperamentów


Pobierz ppt "Zygmunt Korzeniewski Temat. TEMPERAMENT Ekstrawertyk Sangwinik Choleryk Introwertyk Melancholik Flegmatyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google